Kỹ thuật an toàn điện

57 3 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:57

Kỹ Thuật An Tồn Điện Nhóm Những khái niệm an tồn điện Phân tích an toàn mạng điện Biện pháp an tồn sử dụng điện Đề phòng tĩnh điện Bảo vệ chống sét Những khái niệm an toàn điện 1.1 Tác động dòng điện thể người 1.2 Phân bố áp đất vùng điện rò 1.3 Các dạng tai nạn điện 1.1 Tác động dòng điện thể người Khi chạm vào vật có điện áp, có bị tai nạn khơng có hay khơng có dòng điện qua thể Tác động dòng điện thể Dòng điện qua thể người gây nên phản ứng sinh lý phức tạp: - Huỷ hoại phận thần kinh điều khiển quan bên thể - Làm tê liệt - Sưng màng phổi, huỷ hoại quan hô hấp tuần hồn máu - Tác động dòng điện tăng lên với người hay uống rượu 1.1 Tác động dòng điện thể người Nguyên nhân gây tai nạn điện Chạm phải vật dẫn có điện áp Chạm phải thiết bị hỏng cách điện Điện áp bước chỗ hư hỏng hay chỗ dòng vào đất 1.1 Tác động dòng điện thể người 1.1.1 Điện trở người • Điện trở người đại lượng không ổn định phụ thuộc vào: - Tình trạng da (sạch, ẩm, khơ…) -Chiều dày lớp sừng -Diện tích áp suất tiếp xúc -Trị số loại dòng điện (một chiều hay hai chiều) -Thời gian tiếp xúc -Điện áp, tần số dòng điện -Trạng thái thần kinh người Bảng 1: Sự phụ thuộc điện trở vào trạng thái da (giáo trình ktat&mt-nxb khoa học kỹ thuật) 1.1 Tác động dòng điện thể người 1.1.2 Trị số dòng điện qua người Nguồn: Giáo trình ktat&mt-nxb khoa học kỹ thuật => Ngưỡng an tồn với dòng xoay chiều có tần số 50Hz phải bé 10mA, với dòng chiều bé 50mA 1.1 Tác động dòng điện thể người 1.1.3 Thời gian điện giật -Thời gian tác dụng lâu điện trở người bị giảm xuống lớp da bị nóng dần lên lớp sừng da bị chọc thủng ngày tăng dần, dẫn tới tác hại dòng điện với thể người tăng lên -Khi dòng điện tác động thời gian ngắn tính chất nguy hiểm phụ thuộc vào nhịp đập tim 1.1 Tác động dòng điện thể người 1.1.4 Đường dòng điện qua người Có ý nghĩa quan trọng lượng dòng điện qua tim hay quan hô hấp phụ thuộc cách tiếp xúc người với mạch điện -Dòng điện từ tay sang tay có 3,3% dòng điện tổng qua tim -Dòng điện từ tay phải sang chân có 6,7% dòng điện tổng qua tim -Dòng điện từ chân sang chân có 0,4% dòng điện tổng qua tim =)) Dòng điện từ tay phải đến chân với phân lượng qua tim nhiều 1.1 Tác động dòng điện thể người 1.1.5 Tần số dòng điện -Tăng tần số lên cao, mức độ nguy hiểm giảm -Các nhà nghiên cứu cho tần số 50-60Hz nguy hiểm -Khi trị số tần số bé lớn trị số nói mức độ nguy hiểm giảm xuống 1.1.6 Môi trường xung quanh -Nhiệt độ độ ẩm có ảnh hưởng đến điện trở người -Các vật cách điện làm thay đổi dòng điện qua người Bảo vệ chống sét Khái Niệm Sét tượng phóng điện đám mây tích điện khơng khí điện trái dấu mây đất có cường độ điện trường đạt đến trị số phóng Bảo vệ chống sét Nguyên nhân Khi bắt đầu phóng điện hiệu điện đám mây đạt đến giá trị hàng vạn đến hàng triệu Vơn, dòng điện sét đạt đến 200k300kA Năng lượng phát phóng điện phá hoại cơng trình, thiết bị, nhà ở, gây chết người, chết súc vật Bảo vệ chống sét Tác hại  Sét gây tác hại to lớn tính mạng người tài sản:  - Một tia sét có điện khoảng 300 triệu volt, đủ để thắp sáng bóng đèn huỳnh quang công suất 100W năm Do người sống sót sau sét đánh bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng, biểu việc trí nhớ, tập trung thay đổi tích cách  - Rất nhiều trườn hợp làm việc đồng ruộng, lương rẫy, lại đường, nghỉ chân gốc cao bị sét đánh chết Bảo vệ chống sét   - Sét thường đánh vào nơi cao cột điện, cột thu phát sóng viễn thơng BTS, ống khói, nhà cao tầng, cao…vì có tượng mũi nhọn nên điện tích cảm ứng tập trung nhiều hơn, có trường hợp sét đánh vào nơi thấp đất hay đối tượng dẫn điện tốt nơi cao Nơi bị sét đánh khơng khí bị nung nóng lên tới mức làm chảy sắt dày 4mm, đặc biệt nguy hiểm cơng trình có vật liệu dễ cháy nổ kho mìn, bể xăng dầu, cơng trình kiến trúc gạch ngói , bê tông Bảo vệ chống sét  Biện pháp  Chống sét đánh trực tiếp ( đánh thẳng ) gồm phận: kim hay dây thu sét, dây dẫn sét xuống đất, trang bị nối đất Bảo vệ chống sét  Chống sét cảm ứng (cảm ứng tĩnh điện cảm ứng điện từ) thực cách nối đất kết cấu kim loại, vật kim loại: vỏ thiết bị, bệ máy, …, nối đường ống kim loại gần để tránh tượng phóng điện  Để chống sét lan truyền người ta kết hợp giải pháp đường cáp điện, đướng ống dẫn vào cơng trình đặt đất Nối đất kết cấu kim loại, vỏ cáp, dây trung tính… Bảo vệ chống sét  Hệ thống chống sét lan truyền Bảo vệ chống sét  Tính tốn phạm vi bảo vệ chống sét đánh trực tiếp Để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào cơng trình thường dùng cột chống sét Bảo vệ chống sét  -Không gian xung quanh cột thu nôi bảo vệ cách thu sét vào cột gọi phạm vi bảo vệ -Phạm vi bảo vệ hình xoay với đường sinh theo cơng thức: Bảo vệ chống sét   Để đơn giản sử dụng người ta thường thay đường cong bâc hai (hx) đường thẳng gẫy khúc với phương tình đơn giản   sau: Bảo vệ chống sét Thực tế cho thấy nên dùng có nhiều cột thu lôi với độ cao không lớn để bảo vệ thay cho cột độ cao lớn Vì ta xét phạm vi bảo vệ 2, nhiều cột thu lôi Bảo vệ chống sét   Khoảng cách hai cột xác định vòng cung tròn ba điểm: hai điểm hai đỉnh cột thu lôi điểm (a/2, mà =h – a/7 a khoảng cách cột   Bảo vệ chống sét   Phạm vi bảo vệ mặt cắt hai cột vẽ  Nếu cột cao 30m =h – a/7 p Bảo vệ chống sét  Khi phối hợp nhiều cột để bảo vệ diện tích rộng đơi cột phạm vi bảo vệ hai cột Phạm vi bảo vệ phía cột khơng cần vẽ, có u cầu sau: Cảm ơn thầy bạn ý lắng nghe! ... pháp an toàn sử dụng điện Các qui tắc chung đảm bảo an tồn điện -Đề phòng tiếp xúc vào phận mang điện 3 Biện pháp an toàn sử dụng điện Các qui tắc chung đảm bảo an toàn điện -Đảm bảo tốt cách điện. .. tích an toàn mạng điện 2.1 Trường hợp an tồn điện đơn giản 2.2 Phân tích an tồn mạng điện ba pha 2.1 Trường hợp an toàn điện đơn giản 2.1.1 Mạng điện cách điện đất     Khi     2.1 Trường hợp an. ..1 Những khái niệm an toàn điện Phân tích an tồn mạng điện Biện pháp an toàn sử dụng điện Đề phòng tĩnh điện Bảo vệ chống sét 1 Những khái niệm an toàn điện 1.1 Tác động dòng điện thể người 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật an toàn điện , Kỹ thuật an toàn điện , Biện pháp an toàn khi sử dụng điện, Đề phòng tĩnh điện, Bảo vệ chống sét

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay