TÌM HIỂU về HSE

13 10 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:56

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ HSE Nhóm thực hiện: Nhóm 02 GVHD: TS Lê Ngọc Tuấn TP.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2018 Phụ lục: Khái niệm HSE Mục tiêu HSE Lợi ích HSE Phạm vi ứng dụng Mơ hình quản lý hệ thống HSE Yêu cầu quản lý kỹ thuật Ứng dụng Việt Nam Ví dụ điển hình HSE So sánh sơ HSE, OHSAS, ISO Khái niệm: Health – Safety - Environment (HSE) ngành hoạt động sức khỏe an toàn người lao động, cộng đồng, phát triển bền vững môi trường, đảm bảo hoạt động pháp luật bảo vệ danh tiếng cơng ty Phòng HSE số công ty chịu trách nhiệm công tác bảo vệ môi trường, sức khỏe nghề nghiệp an toàn lao động Từ quan điểm sức khỏe & an tồn, liên quan đến việc tạo nỗ lực hành động hiệu để xác định mối nguy hiểm khu vực lao động giảm thiểu tai nạn lao động tiếp xúc với tình nguy hiểm chất độc hại Nó bao gồm đào tạo cán phòng chống tai nạn, ứng phó tai nạn, ứng phó trường hợp khẩn cấp sử dụng quần áo thiết bị bảo hộ lao động Từ quan điểm mơi trường, liên quan đến việc tạo cách tiếp cận có hệ thống để tuân thủ quy định môi trường, chẳng hạn quản lý chất thải khí thải nhằm làm giảm thiểu lượng khí thải các-bon khu vực lao động cơng ty Những chương trình HSE thành cơng bao gồm biện pháp để giải sinh lý lao động, chất lượng khơng khí khía cạnh khác an tồn lao động ảnh hưởng đến sức khỏe phúc lợi người lao động nói riêng cộng đồng nói chung Mục tiêu: Theo C Stephan , ngành HSE thơng thường có hai mục tiêu, phòng ngừa cố tai nạn lao động giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi xảy điều kiện hoạt động bình thường Lợi ích: Lợi -Bảo ích vệ mang lại người môi : trường Hệ thống quản lý HSE giúp cho doanh nghiệp giảm tỷ lệ tử vong hay thương tật tai nạn lao động, giảm tác động mội trường xung quanh Các bệnh nghề nghiệp kiểm sốt, mơi trường lành hơn, người lao động cộng đồng có mơi trường sống làm việc an tồn thân thiện -Tăng lợi nhuận uy tín cho doanh nghiệp Khi tai nạn hay cố xảy ra, doanh nghiệp phải bỏ nhiều chi phí để khắc phục Có chi phí hữu chi phí trả cho người lao động bị tai nạn, cho người bị hại hay chi phí sửa chữa thiết bị, phục hồi sản xuất, khôi phục môi trường có chi phí khơng thể tính tốn tiền uy tín thương trường Giảm tai nạn cố nghĩa doanh nghiệp tăng lợi nhuận cho Bên cạnh việc đáp ứng tầm quan trọng ngày tăng an tồn, sức khoẻ nghề nghiệp bảo vệ mơi trường tạo uy tín doanh nghiệp với cộng đồng Hệ thống quản lý HSE giúp doanh nghiệp đạt điều -Đảm bảo tuân thủ pháp luật Hệ thống quản lý HSE giúp cho doanh nghiệp cơng cụ nhận diện đầy đủ xác yêu cầu pháp luật mà doanh nghiệp cần tuân thủ Điều vô quan trọng doanh nghiệp mong muốn có phát triển bền vững Trong thời kì hội nhập lợi ích kinh tế đánh giá cao dựa vào vấn đề bảo vệ mơi trường, độ an tồn đảm bảo sức khỏe cho người lao động ngày quan tâm nhiều Vì có thực tốt hệ thống quản lý HSE , hiệu suất lao động người nâng cao tạo động lực cho phát triển Cùng với phát triển hội việc làm ngành HSE ngày rộng mở vừa hội lớn vừa thách thức người làm công tác HSE Chính đội ngũ nhân viên HSE cần nâng cao kiến thức kỹ nghề nghiệp , đặc biệt đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu ngày cao đất nước thời kì Phạm vi ứng dụng: Tất công việc dù công việc bình thường hàng ngày có rủi ro hữu tiềm ẩn, nhiên mối rủi ro xuất mức độ khác ảnh hưởng khác Do vậy, doanh nghiệp dù hoạt động lĩnh vực khai thác, chế biến, vận chuyển tàng trữ hay đơn phân phối sản phẩm cần phải xây dựng hệ thống HSE cho Mơ hình hệ thống quản lý HSE Hệ thống quản lý HSE có điểm chung với hệ thống quản lý khác cách tiếp cận hệ thống theo mơ hình đường tròn xoắn ốc Đường tròn xoắn ốc khơng có điểm dừng để thể cải tiến thường xuyên Hệ thống bắt đầu trình tự logic cam kết lãnh đạo thể CHÍNH SÁCH Bước HOẠCH ĐỊNH bao gồm việc nhận biết đánh giá rủi ro an toàn, sức khỏe môi trường hoạt động, sản phẩm dịch vụ; Xác nhận, cập nhật tuân thủ đòi hỏi pháp luật; Thiết lập trì mục tiêu; Xây dựng chương trình quản lý Sau hoành thành hoạch định, TRIỂN KHAI VÀ ÁP DỤNG tiến hành gồm có: Quy định cấu trúc trách nhiệm nhân hệ thống, triển khai công tác đào tạo, trao đổi thơng tin, sốt xét kiểm soát hồ sơ tài liệu, kiểm soát vận hành KIỂM TRA VÀ KHẮC PHỤC bao gồm Giám sát đo đạc yếu tố tác động đến an toàn - sức khỏe, Xác định chỗ chưa phù hợp để điều chỉnh, khắc phục sẻ bước hệ thống Cuối XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO tính hiệu lực hệ thống qua đề xuất biện pháp cải tiến thường xuyên 6 Yêu cầu quản lí & kỹ thuật: • Phân biệt, xác định mối nguy dự án HSE rủi ro kèm sớm tốt việc xây dựng sở chu trình dự án, kể việc hợp xem xét HSE vào trình lựa chọn địa điểm, trình thiết kế sản phẩm, trình lập kế hoạch kỹ thuật yêu cầu vốn, yêu cầu công việc kỹ thuật, cấp phép sửa đổi thiết bị sơ đồ bố trí kế hoạch thay đổi q trình • Mời chuyên gia HSE, người có kinh nghiệm, lực đào tạo để đánh giá quản lý ảnh hưởng rủi ro HSE, tiến hành chức quản lý môi trường cụ thể kể chuẩn bị dự án lên kế hoạch hành động cụ thể thủ tục mà đưa khuyến nghị kỹ thuật trình bày tài liệu phù hợp với dự án • Hiểu rõ khả mức độ rủi ro HSE, dựa trên: - - Bản chất hoạt động dự án, dự án phát thải lượng nước thải khí thải đáng kể, liên quan đến vật liệu trình nguy hại Các hậu với người lao động, cộng đồng môi trường mối nguy khơng quản lý đầy đủ phụ thuộc vào mức độ lân cận hoạt động dự án với người với nguồn mơi trường mà chúng phụ thuộc vào • Ủng hộ chiến lược mà loại trừ nguyên nhân mối nguy nguồn, ví dụ, cách lựa chọn vật liệu q trình nguy hại mà tránh cần thiết để kiểm sốt HSE • Nếu khơng thể tránh ảnh hưởng, kết hợp kiểm sốt kỹ thuật quản lý để giảm giảm thiểu khả mức độ hậu xấu, ví dụ áp dụng kiểm sốt nhiễm để giảm mức độ nhiễm với người lao động mơi trường • Chuẩn bị cho người lao động cộng đồng lân cận phản ứng với tai nạn, kể việc cung cấp nguồn tài kỹ thuật để kiểm sốt cách hiệu an toàn kiện phục hồi môi trường làm việc môi trường công cộng với điều kiện an toàn sức khỏe • Nâng cao tính HSE thơng qua kết hợp giám sát tính trách nhiệm hiệu • Ưu tiên chiến lược quản lý rủi ro với mục tiêu tổng thể giảm rủi ro sức khỏe người môi trường, tập trung vào phòng ngừa tác động khơng thay đổi và/hoặc đáng kể Ứng dụng Việt Nam: Ngành HSE phát triển không ngừng vào nhiều lĩnh vực họat động sống hàng ngày để đảm bảo hay bảo vệ người, thiết bị, tài sản mơi trường sống chúng ta… Việt Nam có 300000 doanh nghiệp vừa nhỏ yêu cầu phải có kĩ sư bảo hộ lao động (theo thơng tư liên tịch số TTLT 01/2011- TTLTBLĐTBXH-BYT) Trong tình trạng luật pháp, sách lao động ngày thắt chặt (đặc biệt an toàn vệ sinh lao động, với hiệp định hàng rào kĩ thuật thương mại (TBT) hệ thống quản lý ISO 14001, ILO-OSH 2001, OSHSA 18001, ISO 9001 đòi hỏi có mặt kỹ sư HSE lúc nơi Trong đó, với thực trạng đào tạo nước ta phải thời gian dài để đáp ứng đủ nguồn nhân lực cần thiết HSE trở thành hướng cho bạn ngành môi trường với mức lương cao hội làm việc công ty lớn, đa quốc gia Trung tâm Nghiên cứu Phát triển An toàn Mơi trường Dầu Khí (CPSE), viện Dầu Khí Việt Nam, đơn vị có chức cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng áp dụng phương pháp quản lý an toàn cho hoạt động ngành Các hoạt động gồm: • Triển khai nghiên cứu khoa học quản lý AT-SK-MT; • Tham gia xây dựng qui định, tiêu chuẩn hệ thống quản lý AT-SK- MT đại; • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý AT-SK-MT theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 14001, OHSAS18001); • Kiểm tra, đánh giá hệ thống quản lý AT-SK-MT (HSE Audit)… Trong năm qua, Trung tâm xây dựng đội ngũ cán tư vấn đào tạo qua khóa học nhận diện mối nguy, xác định khía cạnh môi trường, đánh giá rủi ro, đánh giá nội bộ, đánh giá trưởng theo tiêu chuẩn ISO 14001 OHSAS 18001, nâng cao kỹ tư vấn kỹ thuật tư vấn, … tổ chức nước quốc tế có uy tín tổ chức APAVE, DNV, Bureau Veritas, BSI,… Đội ngũ tư vấn Trung tâm thực nhiều dự án liên quan đến xây dựng hướng dẫn an toàn tư vấn soạn thảo Hệ thống quản lý AT-SK-MT cho Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đơn vị thành viên như: • Xây dựng quy chế quản lý an toàn hoạt động dầu khí; • Xây dựng hướng dẫn quản lý rủi ro ứng cứu khẩn cấp hoạt động dầu khí; • Xây dựng hướng dẫn giám sát an tồn hoạt động dầu khí; • Xây dựng hướng dẫn quản lý an toàn lao động vệ sinh lao động hoạt động dầu khí; • Hướng dẫn an tồn cơng nghệ xử lý chế biến hydrocarbon; • Xây dựng hướng dẫn điều tra tai nạn cố; • Xây dựng hướng dẫn lập hồ sơ báo cáo tai nạn cố; • Xây dựng hướng dẫn kiểm tra AT-SK-MT (HSE Audit); • Xây dựng hướng dẫn kiểm định sở đánh giá rủi ro… • Xây dựng hệ thống quản lý AT-SK-MT hoạt động dầu khí cho XNLD Vietsovpetro; • Xây dựng hệ thống quản lý AT-SK-MT cho Tổng công ty Khí Việt Nam PVGAS; • Soạn thảo quy chế đảm bảo an toàn cho hệ thống đường ống dẫn khí phần đất liền Hệ thống quản lý AT-SK-MT ln gắn liền với lợi ích doanh nghiệp Trung tâm cam kết mang lại hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp việc đạt lợi ích cao thông qua dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý AT-SK-MT cho doanh nghiệp Ví dụ điển hình: Tập đồn Dầu khí Việt Nam (PVN) áp dụng hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Mơi trường (ATSKMT) Hiệu :Đồng chí Lê Hồng Thái – Trưởng ban ATSKMT PVN khẳng định: Bộ máy tổ chức cơng tác ATSKMT Tập đồn đơn vị sở đảm bảo yêu cầu pháp luật, thường xuyên kiện toàn tiếp tục củng cố năm 2014; hệ thống quản lý ATSKMT Tập đồn Tổng cơng ty/cơng ty tiếp tục trì, hồn thiện; cơng tác quản lí chất thải giám sát môi trường tiếp tục quan tâm, trọng; Tập đồn đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào ATSKMT bộ, ngành phát động; điều kiện lao động, sức khỏe người lao động đảm bảo; văn hóa an tồn tiếp tục thúc đẩy… Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh: Công tác ATSKMT cấp, hệ lãnh đạo, người lao động dầu khí đặc biệt quan tâm từ thành lập Đặc biệt, năm gần đây, hội nhập sâu vào hoạt động dầu khí quốc tế, cơng tác ATSKMT Tập đồn ngày vào chiều sâu đưa lên tầm cao Hệ thống quản lý ATSKMT năm tốt hầu hết lĩnh vực hoạt động Tập đồn So sánh Mục đích ISO HSE OHSAS - Xây dựng tiêu chuẩn sản xuất, thương mại, thơng tin - Hoạt động sức khỏe, an toàn người lao động, cộng đồng, PTBV môi trường, đảm bảo hoạt động pháp luật bảo vệ danh tiếng, uy tín cty - Cung cấp cho tổ chức khuôn khổ để xác định, kiểm soát giảm thiểu rủi ro liên quan đến sức khỏe, an toàn người lao động - Khuyến khích tổ chức sản xuất khơng ngừng cải thiện ngăn ngừa ô nhiễm môi trường = EMS cty - Phòng ngừa mình, đánh giá, cố tai cải tiến BVMT nạn lao động, cty giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi xảy - Tiếp cận có hệ thống để tuân thủ quy định MT Lợi ích - Giúp tổ chức doanh nghiệp xác định quản lí vấn đề MT cách toàn diện - Giảm tỉ lệ tử vông hay thương tật tai nạn lao động, kiểm soát bệnh nghề nghiệp - Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng yêu cầu pháp uật MT - Giảm tác động MT xung quanh → Tăng lợi nhuận, uy tín - Phòng ngừa rủi cho doanh ro, tổn thất từ nghiệp cố MT - Đảm bảo tuân - Nâng cao hình thủ pháp luật ảnh tổ chức người tiêu dùng cộng đồng - Giành ưu cạnh tranh - Tiết kiệm chi phí sản xuất Kiểm soát việc tuân thủ yêu cầu, luật định vấn đề an toàn sức khỏe, nghề nghiệp người lao động → giảm rủi ro liên quan đến pháp lý, kiện tụng không thực trách nhiệm an toàn, sức khỏe nghề nghiệp quản lí sử dụng nguồn lực cách hiệu Phạm dụng vi áp Tất tổ Tất cơng Bất kì tổ chức chức, khơng việc có mơng cơng bố tiêu muốn (tự chí hoạt động nguyện) Chỉ sử MT cụ thể dụng cho sức khỏe, an tồn nghề nghiệp, khơng dùng cho phạm vi sức khỏe an toàn khác TÀI LIỆU THAM KHẢO http://congdoandaukhi.vn/pvn-chu-trong-cai-tien-he-thong-quan-ly-an-toansuc-khoe-moi-truong/ https://vi.wikipedia.org/wiki/HSE https://yeumoitruong.vn/threads/hse-dong-luc-thuc-day-cac-doanh-nghiepviet-nam-phat-trien-trong-thoi-ki-hoi-nhap.35341/ https://yeumoitruong.vn/threads/he-thong-an-toan-suc-khoe-moi-truong-hethong-hse.31393/ https://yeumoitruong.vn/threads/so-sanh-hse-va-ohsas-nhu-the-nao.14363/ https://vpi.pvn.vn/vn/ViewNews.aspx?gid=4&Id=145 ...1 Khái niệm HSE Mục tiêu HSE Lợi ích HSE Phạm vi ứng dụng Mơ hình quản lý hệ thống HSE Yêu cầu quản lý kỹ thuật Ứng dụng Việt Nam Ví dụ điển hình HSE So sánh sơ HSE, OHSAS, ISO Khái... thống quản lý HSE , hiệu suất lao động người nâng cao tạo động lực cho phát triển Cùng với phát triển hội việc làm ngành HSE ngày rộng mở vừa hội lớn vừa thách thức người làm cơng tác HSE Chính... chuyển tàng trữ hay đơn phân phối sản phẩm cần phải xây dựng hệ thống HSE cho Mơ hình hệ thống quản lý HSE Hệ thống quản lý HSE có điểm chung với hệ thống quản lý khác cách tiếp cận hệ thống theo
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU về HSE , TÌM HIỂU về HSE , GVHD: TS. Lê Ngọc Tuấn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay