hệ thống quản lý rạp chiếu phim

44 10 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN BÁO CÁO BÀI TẬP NHĨM MƠN PHÂN TÍCH KINH DOANH Nhóm ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN RẠP CHIẾU PHIM Mục lục Cách tiếp cận kế hoạch phân tích kinh doanh: Cách tiếp cận phân tích kinh doanh: Tiếp cận theo hướng kế hoạch Tập trung vào giảm thiểu khơng chắn phía trước đảm bảo giải pháp xác định đầy đủ trước việc thực bắt đầu để tối ưu hóa kiểm soát giảm thiểu rủi ro Kế hoạch tiến hành phân tích kinh doanh: ‫ ־‬Xác định yêu cầu: + + + Thời gian: tháng Công việc: Thu thập yêu cầu từ bên liên quan, sau phân tích viên tiến hành phân tích Sản phẩm công việc đặc tả chi tiết yêu cầu chức ‫ ־‬Thiết kế hệ thống: + + Thời gian: tháng Công việc: Từ đặc tả yêu cầu bước phân tích tiến hành thiết kế giao diện người sử dụng, module chương trình, thiết kế sở + liệu, tính bảo mật… Sản phẩm công việc tài liệu đặc tả thiết kế chi tiết ‫ ־‬Xây dựng hệ thống: + + + ‫־‬ ‫־‬ Thời gian: 1,5 tháng Gồm công việc viết code, xây dựng sở liệu, huấn luyện sử dụng, tài liệu kiểm thử… Sản phẩm công việc phần mềm, tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu hệ thống Hiện thực kiểm thử: + + Thời gian: 1,5 tháng Công việc: Cài đặt phần cứng mạng cho hệ thống mới, thực kiểm thử với người dùng, huấn luyện sử dụng… Bảo trì: + Cơng việc: Sửa chữa tính năng, sữa lỗi cho phù hợp với đặc tả ban đầu Thêm tính cho hệ thống Các kỹ thuật công cụ sử dụng để lấy yêu cầu: Nhóm tập trung: -Các bên liên quan: phòng quản lí phòng chiếu, phòng quản lí vé -Công cụng hỗ trợ: máy chiếu, máy thu âm, kịch bản, tài sản quy trình doanh nghiệp -Sản phẩm cơng việc: kịch bản, tài sản quy trình doanh nghiệp -Sản phẩm chuyển giao: biên kết buổi tập trung Phỏng vấn: -Các bên liên quan: nhân viên, khách hàng, quản -Công cụ hỗ trợ: máy ghi âm, kịch -Sản phẩm công việc: kịch vấn -Sản phẩm chuyển giao: kết buổi vấn lưu lại Quan sát: -Các bên liên quan: nhân viên, phòng quản lí phòng chiếu, -Cơng cụ hỗ trợ: máy quay phim, camera, ghi -Sản phẩm chuyển giao: kết quan sát lưu lại Hội thảo yêu cầu: -Các bên liên quan: ngân hàng, quản lý, nhân viên quản lí vé, nhân viên quản lí phòng chiếu -Cơng cụ hỗ trợ: máy chiếu, máy ghi âm, ghi chú, agenda, checklist -Sản phẩm công việc: checklist, agenda -Sản phẩm chuyển giao: biên kết buổi hội thảo Tổng hợp yêu cầu thu thập được: Yêu cầu kinh doanh: - Áp dụng hệ thống vào quản rạp chiếu phim, khắc phục khó khăn quản phương pháp thủ công Tạo mối quan hệ với khách hàng, cung cấp kênh thơng tin để KH tìm kiếm thơng tin theo mong muốn họ - Hệ thống đề cao nhanh chóng cung cấp thơng tin KH có u cầu - Hệ thống tự cập nhật thơng tin phim website Cho phép KH đặt chỗ trước Nâng cao hiệu quản hoạt động phận rạp chiếu phim Giảm áp lực xếp hàng mua vé quầy hình thức đặt vé online Quản khách hàng nhân viên hiệu - Yêu bên liên quan: STT Bên liên quan Nhu cầu Khách hàng Xem thông tin phim Xem lịch chiếu phim Đặt vé Thanh toán Nhân viên quản lí vé Tạo vé Bán vé Cập nhật thơng tin vé Nhân viên quảnphim Quảnphim rạp Thêm, xóa hay sữa thông tin phim, Cập nhật phim Nhân viên quản lí phòng chiếu Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng phòng chiếu, thơng tin phòng chiếu Nhân viên quản lí lịch chiếu Tạo lịch chiếu phim rạp Quản trị QL trình hoạt động hệ thống, sử dụng hệ thống khách hàng hay nhân viên để tương tác vs hệ thống Ban quản lí QL tất hoạt động rạp, thông tin khách hàng hay nhân viên Ngân hàng Thanh toán tiền trả qua mạng Yêu cầu giải pháp: Yêu cầu chức năng: - Đăng ký: cho phép khách hàng tạo tài khoản ( user name password) để đăng nhập vào hệ thống đặt vé online Bao gồm thông tin cá nhân như: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, CMND, email, số điện thoại, liên kết ngân hàng, ví điện tử,… - Đăng nhập: cho phép khách hàng sử dụng user name password đăng ký để đăng nhập vào hệ thống sử dụng chức khác - Xem thông tin phim: cho phép khách hàng xem thơng tin phimrạp chiếu chiếu chiếu thời gian tới Các thông tin gồm: tên phim, thể loại, quốc gia sản xuất, thời lượng phim, tên đạo diễn, diễn viên đóng phim , nội dung phim, trailer, thời gian khởi chiếu… - Xem lịch chiếu phim: Cho phép khách hàng xem lịch chiếu phim rạp tuần hay hay tuần tới tùy theo lựa chọn khách hàng Lịch chiếu phim bao gồm thông tin buổi chiếu Mỗi buổi chiếu bao gồm thơng tin: tên phim chiếu, phòng chiếu, thời gian chiếu - Xem thơng tin rạp chiếu/phòng chiếu: giúp khách hàng xem hình ảnh, địa rạp chiếu, map, khu vực, tình trạng rạp, chất lượng phòng chiếu, - Đặt vé: giúp khách hàng đặt vé xem phim mà không cần phải xếp hàng quầy, - Quản vé : giúp nhân viên quản số lượng vé bán loại vé buổi chiếu - Quản phòng chiếu: giúp quản tất phòng chiếu rạp Gồm thời gian, thời lượng, số ghế, thiết bị, - Quản phim: giúp quản phim chiếu, chiếu, nội dung, thể loại, điều kiện độ tuổi xem phim, … - Quản lịch chiếu: giúp nhân viên lên lịch, sửa, xóa, cập nhật lịch chiếu phim Thanh toán: Hỗ trợ cho khách hàng mua vé online tốn chi phí đặt vé Hệ thống hỗ trợ khách hàng tốn trực tiếp hay thơng qua chuyển khoản với số ngân hàng mà hệ thống hỗ trợ ví điện tử có liên kết - Quản nhân viên: giúp cho ban quản kiểm soát tất nhân viên phận rạp chiếu phim Bao gồm thông tin nhân viên, mã số nhân viên, thời gian công tác, phận làm việc, mức lương,… - Quản thông tin khách hàng: Chức giúp cho ban quản rạp biết thông tin số lượng khách hàng rạp để từ họ phục vụ khách hàng cách tốt để nâng cao doanh thu rạp - Thống kê báo cáo: Ban quản rạp hỗ trợ để thống kê báo cáo: vé, phim, sở vật chất , liệu rạp , hoạt động bên rạp,… 3.3.2 Yêu cầu phi chức a Hiệu suất: - Thời gian truy vấn hệ thống tìm kiếm giây Hệ thống phục vụ 5000 người sử dụng lúc Hệ thống xử 10.000 lượt giao dịch toán b Đáng tin cậy: - Hệ thống khơi phục 24 c Khả thực thi: - 90% người dùng sử dụng hệ thống sau huấn luyện d Bảo mật: - Hệ thống xác thực người dùng sinh trắc (vân tay), mật Hệ thống mã hóa giao dịch để tránh bị nghe thông tin e Khả tương thích: - Hệ thống tương ác với máy in bên Hệ thống tương tác với hệ thống ngân hàng f Khả bảo trì: - Đảm bảo 100% liệu không bị thay đổi bị trình sửa chữa hay thay đổi sở liệu g Khả chuyển đổi: Hệ thống có khả chuyển đổi ngơn ngữ - Được thực sau tháng hệ thống đưa vào vận hành thực tế Yêu cầu chức giao diện người dùng: 4.1 Sơ đồ Usecase toàn hệ thống: 10 Use case name: Quản phim Area: Hệ thống quản rạp chiếu phim Actors: Nhân viên quản phim Level: Description: Cho phép nhân viên quản phim hệ thống bao gồm: thêm, cập nhật, xố thơng tin phim gồm tên phim, tên đạo diễn, tên diễn viên, nội dung phim, cụm rạp chiếu, ngày chiếu, thời gian chiếu Trigger: Trigger Type:  External  Internal Input Name Output Source Name Destination Steps Performed Information for Steps 10 Hệ thống yêu cầu xác thực quyền truy cập 11 Nhân viên truy cập tài khoản nhân viên 12 Hệ thống xác nhận 13 Hệ thống hiển thị tùy chọn 14 Nhân viên kiểm tra phim thực tùy chọn sau: Thêm phimHệ thống hiển thị danh sách phim Thông tin nhân viên Danh sách tùy chọn Danh sách thể loại phim Thông tin chi tiết phim Bản lưu trữ thông tin phim thao tác • Nhân viên thêm phim hệ thống gồm tên phim, tên đạo diễn, tên diễn viên, nội dung phim, cụm rạp chiếu, ngày chiếu, thời gian chiếu… • Hệ thống xác nhận thêm phim Xố phimHệ thống hiển thị danh sách phim • Nhân viên chọn phim cần xố • Hệ thống xác nhận xố phim Cập nhật • Hệ thống hiển thị danh sách phim • Nhân viên chọn phim cần cập nhật 30 • Nhập thơng tin cập nhật • Hệ thống xác nhận cập nhật Preconditions: Nhân viên nhấp chọn mục cần thao tác Postconditions: Nhân viên thực thao tác thành công Assumptions: Nhân viên thực yêu cầu 31 32 33 Use case name: Area: Quản nhân viên Hệ thống quản rạp xem phim Actors: Ban quản Level: Description: Quản nhân viên Trigger: Hệ thống hiển thị danh sách danh mục quản Trigger Type:  External  Internal Input Output Name Source Steps Performed Hệ thống yêu cầu xác thực quyền truy cập Nhân viên truy cập tài khoản nhân viên Hệ thống xác nhận Hệ thống hiển thị tùy chọn Nhân viên thực tùy chọn sau: Thêm nhân viên • Hệ thống yêu cầu nhà quản nhập vào thông tin nhân viên muốn thêm vào • Hệ thống yêu cầu xác nhận Name Destination Information for Steps Thông tin nhân viên Danh sách tùy chọn Danh sách nhân viên Bản lưu trữ thông tin thao tác • Hệ thống hiển thị lịch thơng tin nhân viên Cập nhật • Hệ thống yêu cầu nhân viên nhập thơng tin tìm kiếm + Nếu có, hiển thị thơng tin + Nếu khơng, báo "khơng tìm thấy liệu" • Hệ thống yêu cầu nhân viên xác nhận cập nhật • Hệ thống xác nhận cập nhật Xóa • Hệ thống u cầu chọn nhân viên cần xóa + Nếu có, hiển thị thơng tin 34 + Nếu khơng, báo "khơng tìm thấy liệu" • Hệ thống yêu cầu nhân viên xác nhận xóa • Hệ thống xác nhận xóa 5.4 Liệt kê • Hệ thống yêu cầu Ban quản nhập thông tin danh nghĩa • Hệ thống tìm hiển thị thông tin nhân viên xếp theo thứ tự MSNV Preconditions: Nhân viên nhấp chọn danh mục cần thao tác Postconditions: Nhân viên thực thao tác thành công Assumptions: Nhân viên thực yêu cầu 35 36 Use case name: Area: Quản khách hàng Hệ thống quản rạp xem phim Actors: Ban quản Level: Description: Quản thông tin khách hàng Trigger: Hệ thống hiển thị danh sách danh mục quản Trigger Type:  External  Internal Input Name Output Source Name Destination Steps Performed Information for Steps Hệ thống yêu cầu xác thực quyền truy cập Nhân viên truy cập tài khoản nhân viên Hệ thống xác nhận Hệ thống hiển thị tùy chọn Nhân viên thực tùy chọn sau: 4.1 Liệt kê danh sách • Hệ thống yêu cầu chọn lựa tiêu chí trích danh sách • Hệ thống yêu cầu lựa chọn cách xếp danh sách khách hàng • Hệ thống yêu cầu xác nhận lưu trữ thông tin khách hàng vào danh sách 4.2 Thơng báo quảng cáo • Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng cập nhật thời gian sớm • Hệ thống yêu cầu nhập thông tin cần gửi Thông tin nhân viên Danh sách tùy chọn Danh sách khách hàng Bản lưu trữ thông tin thao tác • Hệ thống yêu cầu xác nhận gửi • Hệ thống gửi lịch chiếu thơng tin khuyến phim tới email khách 4.3 Cập nhật 37 • Hệ thống yêu cầu nhân viên nhập thơng tin • Hệ thống u cầu nhân viên xác nhận cập nhật • Hệ thống xác nhận cập nhật Preconditions: Nhân viên nhấp chọn danh mục cần thao tác Postconditions: Nhân viên thực thao tác thành công Assumptions: Nhân viên thực yêu cầu 38 39 Use case name: Area: Quản Hệ thống quản rạp xem phim Actors: Nhân viên quản vé Level: Description: Quản vé đặt Trigger: Hệ thống hiển thị danh sách danh mục quản vé cho nhân viên Trigger Type:  External  Internal Input Output Name Source Steps Performed Name Destination Information for Steps Sau khách hàng đặt vé thành công, hệ Thông tin đặt vé thống lưu trữ thông tin vé hệ Danh mục cần thao tác sở liệu vé Thông tin phim Khi khách hàng mang vé điện tử đến nhân Danh sách phim viên quét mã code Danh sách mã code Hệ thống in vé kết nối với hệ sở liệu Thông tin vé vé để xuất thông tin vé Nhân viên xác nhận thông tin vé với khách hàng Nếu đúng, in vé cho khách Nếu sai, nhân viên kiểm tra lại hệ thống Preconditions: Nhân viên nhấp chọn danh mục cần thao tác Postconditions: Nhân viên thực thao tác thành công Assumptions: Nhân viên thực yêu cầu Mô hình hố chức SƠ ĐỒ DFD: 40 41 SƠ ĐỒ QUAN HỆ THỰC THỂ 42 SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG Rạp chiếu phim + Quản hoạt động rạp chiếu phim Đăng nhập Quản Quản phim Các giao tiếp hệ thống: Quản phòng chiếu Ban Quản Quản nhân viên Dành cho khách hàng Thanh tốn Xem thơng tin phim Thanh toán trực tuyến Xem lịch chiếu Đặt vé trước – toán quầy Đặt vé Giao tiếp người dùng: Quản lịch chiếu Đăng ký Quản khách hàng 43 + Khách hàng xem lịch chiếu, suất chiếu, phim chiếu, chiếu… + Khách hàng đặt vé, toán + Nhân viên chỉnh sửa, thêm, xố lịch chiếu, suất chiếu, thơng tin phim… + Ban quản truy xuất báo cáo hệ thống( Doanh thu, số lượng vé bán được,…) Giao tiếp với hệ thống bên ngoài: ‫־‬ + Hệ thống kết nối với hệ thống ngân hàng + Hệ thống gửi mã xác nhân khách hàng đặt vé thành công Giao tiếp với phần cứng: ‫־‬ + Hệ thống kết nối với máy in vé, máy projector, hình… 44 ... Area: Quản lý lịch chiếu Hệ thống quản lý rạp xem phim Actors: Nhân viên quản lý lịch chiếu Level: Description: Quản lý lịch chiếu phim Trigger: Hệ thống hiển thị danh sách danh mục quản lý cho... name: Quản lý phim Area: Hệ thống quản lý rạp chiếu phim Actors: Nhân viên quản lý phim Level: Description: Cho phép nhân viên quản lý phim hệ thống bao gồm: thêm, cập nhật, xoá thông tin phim. .. cầu xem phim 21 Use case name: Area: Quản lý phòng chiếu Hệ thống quản lý rạp xem phim Actors: Nhân viên quản lý phòng chiếu Level: Description: Quản lý sở vật chất phòng chiếu Trigger: Hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: hệ thống quản lý rạp chiếu phim , hệ thống quản lý rạp chiếu phim , Yêu cầu chức năng và giao diện người dùng:, 2 Thông báo quảng cáo, Mô hình hoá các chức năng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay