giới trẻ với việc giữ gìn bản sắc dân tộc

20 7 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:56

MỤC LỤC A/ ĐẶT VẤN ĐỀ Bản sắc văn hóa dân tộc gốc, cốt lõi cho phát triển quốc gia giới, quốc gia muốn văn minh, muốn giàu mạnh, muốn thịnh vượng phải trọng đến văn hóa dân tộc Văn hóa dân tộc khơng phải tự nhiên mà có , mà tạo khẳng định trình lịch sử , củng cố dân tộc Việt Nam trải qua 4000 năm lịch sử, tồn bao thăng trầm văn hóa dân tộc, bước lên, bước phát triển, bước hội nhập.Đặc biệt gần Việt Nam gia nhập WTO thể tính đồn kết quốc tế giao hữu quốc tế Phải khẳng định năm qua Việt Nam ta làm tốt việc giao lưu văn hóa với nước giới, hoạt động ngày diễn mạnh mẽ hơn… Đứng trước thay đổi vũ bão nề kinh tế hội nhập quốc tế, giao thoa văn hóa nước góp phần làm phong phú đời sống tinh thần đặt nhiều thách thức Đó du nhập dạng thứ văn hóa khơng phù hợp với truyền thống dân tộc, mà đối tượng dễ ảnh hưởng giới trẻ Câu hỏi đặt liệu giới trẻ ngày có nhận thức tầm quan trọng việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, hay có xu hướng vọng ngoại, ngày xa vời giá trị truyền thống quý báu? Với mong muốn phân tích thực trạng giới trẻ sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tìm hiểu rõ thêm sắc văn hóa dân tộc đóng góp chung cho văn minh nhân loại, làm cho đa dạng phong phú Nhóm chúng tơi chọn đề tài :” giới trẻ với việc giữ gìn sắc dân tộc” làm đề tài tiểu luận môn đường lối cách mạng Đảng công sản Việt Nam Kết cấu gồm phần: I.Bản sắc văn hóa dân tộc II.Giới trẻ tâm giữ gìn sắc văn hóa dân tộc III.Những hạn chế giới trẻ việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc IV.Biện pháp giáo dục ý thức cho hệ trẻ việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I BẢN SẮC VĂN HĨA DÂN TỘC Khái niệm sắc văn hóa dân tộc Bản sắc văn hoá dân tộc hệ thống giá trị vật chất tinh thần dân tộc sáng tạo lịch sử, nét độc đáo riêng dân tộc so với dân tộc khác Xét chất, sắc văn hóa dân tộc thể tinh thần, linh hồn, cốt cách, lĩnh dân tộc Đây coi “dấu hiệu khác biệt chất” dân tộc với dân tộc khác Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc q trình giao lưu, hội nhập a Tình hình văn hóa đất nước ta trình giao lưu, hội nhập Từ nước ta tiến hành đổi đến nay, văn hóa người, Việt Nam có nhiều mặt tiến đáng kể Đời sống vật chất tinh thần có nhiều mặt trước; giáo dục phát triển mạnh quy mô, số lượng, mạng lưới, trình độ học vấn nhân dân cao hơn, phổ cập trung học sở xóa mù chữ toàn quốc; người ngày tiếp cận nhiều với nguồn thông tin đa dạng nhiều chiều, từ mà kiến thức nhận thức nhiều mặt nâng lên Những năm gần đây, văn hóa dân tộc đạt bước phát triển đáng kể: giá trị văn hóa 50 dân tộc kế thừa phát triển; giao lưu, hợp tác văn hóa với nước ngồi mở rộng; số nét chuẩn mực văn hóa người Việt Nam bước hình thành; nhiều di sản văn hóa giữ gìn, tơn tạo; phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm rách” phát triển rộng khắp…, đáp ứng ngày tốt nhu cầu tinh thần lành mạnh, đa dạng quần chúng nhân dân, góp phần tích cực vào cơng đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tuy nhiên, điều đáng lo ngại đạo đức xã hội có nhiều mặt xuống cấp, đó, có mặt nghiêm trọng đáng báo động Tiêu cực tội phạm gia tăng Nạn cướp của, giết người, hãm hiếp buôn bán phụ nữ, trẻ em; giả dối, lừa gạt, hàng giả, thuốc chữa bệnh giả, thực phẩm độc hại; buôn bán ma túy, phá rừng, đổ chất độc hại môi trường, tội phạm phụ nữ trẻ em tăng lên Nạn tham nhũng chưa đẩy lùi mà có mặt phức tạp nghiêm trọng hơn, gây nhức nhối, Đảng Nhà nước có nhiều chủ trương năm gần liệt đạo cụ thể Việc chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy dự án diễn phức tạp “Văn hóa phong bì” phổ biến Kinh tế thị trường nhiều hoang dã, chụp giật Các biểu lợi ích nhóm, lũng đoạn kinh tế đáng lo ngại, mặt có tượng giống tình hình nhiều nước thời kỳ tích lũy tư bản, điều không kịp thời ngăn chặn cách hiệu để phát triển dẫn đến chệch hướng khỏi mục tiêu XHCN làm cho đất nước lún sâu bẫy thu nhập trung bình, mà nhiều chục năm để vùng vẫy thoát Một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thối hóa, có cán trung, cao cấp Nghị Trung ương khóa XI Các tệ nạn tiêu cực xảy hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội, kể nơi đáng phải trang nghiêm, (như nơi nắm cán cân công lý, bảo vệ pháp luật, nơi dạy người, nơi cứu người, nơi truyền bá giá trị nhân văn, nơi tham mưu cấp chiến lược, nơi thiêng liêng tâm linh, tín ngưỡng, thờ tự) Tình trạng đạo đức xã hội sa sút có nhiều nguyên nhân Rất đáng lưu ý hệ giá trị bị đảo lộn vị trí, thang bậc Nhân cách đáng phải ln vị trí hàng đầu, trung tâm nhiều trường hợp xuống hàng thứ yếu, sang bên cạnh, đồng tiền lại lên ngôi, chi phối nhiều mặt, nhiều việc Vì tiền, người ta vi phạm đạo đức, kể làm việc ác Nhưng mà hệ giá trị lại bị đảo lộn? Đương nhiên có lý từ mặt trái chế thị trường, đổ lỗi cho chế ấy, vậy, có nhiều mặt tích cực, tạo động lực phát triển, lựa chọn chế thị trường đúng, có số mặt tiêu cực cần phải phòng tránh Khuyết điểm đáng lưu ý bước vào kinh tế thị trường, chưa lường hết phức tạp, tác hại chưa có giải pháp hữu hiệu chủ động phòng tránh để hạn chế tác hại mặt trái chế Nói cách khác, chưa tạo chế quản lý hữu hiệu để hạn chế tác hại mặt trái chế thị trường Mặt khác, tác động từ mặt trái chế thị trường lại điều kiện Đảng ta cầm quyền, cán bộ, đảng viên nhiều người có quyền lực, giao quản lý tài nguyên, tài sản, tài chính, dự án mặt quan trọng đời sống xã hội, mà thân quyền lực mặt trái làm thối hóa người sử dụng khơng có chế tốt để kiểm sốt quyền lực, để lựa chọn cán có “đức trọng” giao “quyền cao”, để giám sát nhân cách người có chức, có quyền, dù lớn, dù nhỏ Khuyết điểm lãnh đạo, quản lý, tác động từ mặt trái chế thị trường cộng hưởng với mặt trái chế quyền lực hai ngựa bất kham b Tầm quan trọng việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc giữ gìn cốt cách dân tộc trình phát triển dân tộc Cốt cách dân tộc coi "chất", "bộ gien" dân tộc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc bảo vệ, giữ gìn gien q Một văn hóa giữ cốt cách dân tộc văn hóa có đủ "sức khỏe" để đề kháng, chống lại "ơ nhiễm văn hóa" hay "xâm lăng văn hóa" cách vơ thức hay có chủ định.Chỉ vậy, văn hóa dân tộc khơng bị "hòa tan" hay "lai căng" cách thô thiển, sắc Giữ cốt cách dân tộc giúp dân tộc thích ứng với "dân tộc hóa" để biến thành tài sản dân tộc, mang hồn dân tộc Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc sở củng cố ý thức tự tôn dân tộc tảng cho phát triển kinh tế bền vững Giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc nói đến lòng tự hào, ý thức tự tơn dân tộc Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc không nhấn mạnh nét đặc sắc dân tộcgiữ gìn giá trị thuộc dân tộc Ý thức tự tơn dân tộc củng cố thơng qua việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc khơng có ý nghĩa việc phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc văn hóa dân tộc mà q trình phát triển nói chung, phát triển kinh tế nói riêng ý thức trở thành sức mạnh giúp dân tộc vượt qua khó khăn, thử thách trình phát triển Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc tiếp tục phát huy tính sáng tạo dân tộc q trình hội nhập quốc tế Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc hướng tới văn hóa dân tộc đa dạng, phong phú sắc thái văn hóa nghèo nàn, giống nhau, khn mẫu Đa dạng, phong phú hồn tồn đối lập với nghèo nàn, đơn điệu Đa dạng, phong phú sắc thuộc tính văn hóa thể khả sáng tạo dân tộc điều kiện lịch sử cụ thể Ngày nay, hội nhập quốc tế, mặt, tạo điều kiện để văn hóa dân tộc giao lưu, hợp tác phát triển; mặt khác, tạo xu hướng tồn cầu hóa ngơn ngữ, văn hóa, lối sống quan niệm giá trị Trách nhiệm giới trẻ việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Di sản văn hóa dân tộc khơng coi tài sản có giá trị giáo dục truyền thống, giáo dục nhân cách cho hệ trẻ mà nguồn lực to lớn góp phần phát triển KT-XH đất nước Bởi vậy, giới trẻ - chủ nhân tương lai đất nước cần thấy rõ trách nhiệm việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản, sắc văn hóa dân tộc để ứng xử lòng tự hào dân tộc, hiểu biết niềm đam mê đẹp Trước hết, niên cần ý thức văn hóa đất nước mình, hiểu rõ văn hóa có từ lâu đời dân tộc,nhận thức sâu sắc, đắn vai trò việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, có lối sống sạch, lành mạnh, sống có lý tưởng, ln rèn luyện, trau dồi đạo đức để trở thành người có ích cho xã hội Giới trẻ cần kế thừa phát huy giá trị văn hóa tiêu biểu,những truyền thống lịch sử tốt đẹp dân tộc, bổ sung vào nội dug cần thiết cho phát triển văn hóa phát triển đất nước Hiện tình trạng đất nước nhiều hủ tục, tệ nạn xã hội bạn niên tham gia vào tuyên truyền,vận động gia đình tồn xã hội để đẩy lùi chúng,làm cho văn hóa trở nên sáng II GIỚI TRẺ QUYẾT TÂM GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HĨA DÂN TỘC Giới trẻ giữ gìn phong tục, tập quán quý báu dân tộc a Những phong tục, tập quán quý báu dân tộc Theo nghĩa Hán-Việt, Phong nếp lan truyền rộng rãi Tục thói quen lâu đời Phong tục Việt Nam có truyền thống lâu đời từ hàng ngàn năm nay, trở thành luật tục, sâu đậm gắn chặt người dân có sức mạnh đạo luật Theo thăng trầm lịch sử dân tộc, phong tục người Việt Nam không ngừng biến đổi theo trào lưu biến đổi văn hố xã hội Tuy nhiên có phong tục có phong tục khẳng định tính đắn, hay, đẹp qua việc phong tục hữu sống ngày người Việt Nam Sớm nhắc đến lịch sử tục ăn trầu có từ thời Hùng Vương trải qua hàng nghìn năm người Việt số dân tộc khác giữ tập tục sống ngày nay, tục ăn trầu bắt nguồn từ truyện tích Trầu Cau để thành biểu tượng cho tình cảm vợ chồng người Việt, theo thời gian ý nghĩa tục ăn trầu mở rộng sang việc giao hiếu, kết hôn người Việt Nam Cùng đời từ xa xưa với tục ăn trầu phong tục đón năm hay gọi Tết, Tết vừa phong tục đồng thời tín ngưỡng lễ hội người Việt số dân tộc khác Một số dân tộc khác đón năm thời gian khác tên gọi đặc trưng Chol Chnam Thmay (khoảng tháng 4) người Khmer, Katê (khoảng tháng 10) người Chăm Bàlamơm,…Từ Tết Ngun Đán đón năm mới, theo thời gian với ảnh hưởng từ Trung Quốc, người Việt Nam bổ sung vào phong tục Tết khác Tết Nguyên tiêu, Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu, Tết Thanh minh Không thấy nhắc đến sớm sử sách phong tục hôn nhân, sinh đẻ, tang lễ, song hành với người Việt Nam từ xa xưa đến ngày phong tục gắn liền với đời sống người Việt Nam b Thái độ hành động giới trẻ việc giữ gìn phong tục, tập qn q bẳ dân tộc Thái độ giới trẻ Quá trình hội nhập quốc tế có tác động định, làm thay đổi phương thức tư duy, lối sống giới trẻ theo hướng đại tích cực, chủ động Giới trẻ nước ta biết khám phá nhiều phong tục, tập quán, văn hóa người quốc gia giới Có điều kiện khám phá giới, tiếp thu làm chủ tiến khoa học –kỹ thuật đại, tri thức mới… Hành động giới trẻ việc giữ gìn phong tục tập quán dân tộc Mỗi niên phải tự phấn đấu, rèn luyện, tự trau dồi cho thân kỹ cần thiết, khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, nỗ lực rèn luyện lợi ích chung cộng đồng phát triển cá nhân Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong sống sinh viên coi nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần thường xuyên thực tốt Đẩy mạnh tổ chức thi tìm hiểu tham quan lịch sử hào hùng, truyền thống văn hóa đất nước, quê hương Phải chủ động, sáng tạo linh hoạt tổ chức hoạt động định hướng cho sinh viên tiếp thu mặt tích cực, tiên tiến văn hóa đại Khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, gìn giữ phát huy sắc văn hóa dân tộc.Kiên đấu tranh biểu vô cảm Khơi dậy tinh thần tương thân, tương tuổi trẻ Giới trẻ giữ gìn loại hình nghệ thuật dân tộc a Các loại hình nghệ thuật dân tộc Việt Nam Nghệ thuật dân tộc yếu tố đặc trưng tiếp cận nhanh với giới bên bối cảnh tồn cầu hóa Nền nghệ thuật Việt Nam có từ •ang nghìn năm nay, nghệ thuật truyền thống hay gọi nghệ thuật dân gian Việt Nam Văn học: Cũng văn học nước khác giới, văn học Việt Nam bao gồm hai phận văn học dân gian văn học viết Văn học dân gian văn học truyền miệng người dân văn học viết gồm có văn học chữ Hán, văn học chữ Nôm văn học chữ Quốc ngữ Văn học dân gian Việt Nam phong phú đa dạng, để giữ gìn truyền thống quý báu dân tộc, để bảo tồn kinh nghiệm sống, kinh nghiệm sản xuất hệ người Việt Nam.VD: Thần Trụ Trời người Việt, Đi san mặt Đất người Lô Lô, Đam San người E Đê, Đẻ đất đẻ nước người Mường,…những truyền thuyết Sơn Tinh Thuỷ Tinh, Thánh Gióng người Việt, cổ tích Thạch Sanh….và truyện ngụ ngơn, truyện cười, tục ngữ, ca dao… Trong văn học viết, với chữ Hán chữ Nôm sử dụng thời gian dài Các tác phẩm văn học cổ lưu lại •ang tác vào kỷ 11 hoàn chỉnh vào kỷ 13 VD: Quốc âm thi tập kỷ 15, Chinh phụ ngâm Đoàn Thị Điểm, thơ Hồ Xuân Hương đặc biệt tác phẩm Truyện Kiều Nguyễn Du.Từ đầu kỷ 20, chữ quốc ngữ phổ biến rộng rãi, với phát triển công nghệ in ấn với tiếp xúc với văn học phương Tây, văn học Việt Nam xuất thể loại văn học mới, văn xuôi chiếm vị trí quan trọng Kiến trúc: Bắt đầu sớm với kiến trúc dân gianvới hoạ tiết nhà cửa mặt trống đồng Đông Sơn vào khoảng kỷ trước công nguyên, trải qua thời bắc thuộc kiến trúc Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng kiến trúc Trung Quốc.Từ kỷ 10 giành độc lập kiến trúc Việt Nam kết hợp kiến trúc địa với ảnh hưởng từ Trung Quốc.Từ cuối kỷ 19, với việc đô hộ thực dân Pháp, kiến trúc Việt Nam bắt đầu áp dụng rộng rãi khuông mẫu thủ pháp kiến trúc, xây dựng phương Tây Điện ảnh: Điện ảnh môn nghệ thuật xuất muộn Việt Nam, trải qua nhiều giai đoạn Ban đầu thể loại phim người Pháp thực từ năm 1920 Tới thập niên 1930, với đời môn âm nhạc, mỹ thuật đại, điện ảnh bắt đầu người Việt Nam thực Sau năm 1975 điện ảnh Việt Nam nhà nước thực hiện.Từ năm 1986 tham gia tư nhân vào lĩnh vực điện ảnh tạo dòng phim mỳ ăn liền, dòng phim thịnh hành năm đầu thập niêm 1990 tự kết thúc vai trò từ năm 1995 nhường chỗ cho dòng phim đương đại Việt Nam Mỹ thuật: Nền Mỹ thuật bắt đầu với điêu khắc cổ thể mặt trống Đồng Đông Sơn cư dân Lạc Việt, trải qua thời kỳ với ảnh hưởng từ bên tạo điêu khắc Việt Nam phát triển rực rỡ vào thời Lý, Trần, Lê Hội họa xuất muộn với dòng tranh dân gian Việt Nam, gồm tranh lụa, tranh tết, tranh Đông Hồ Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng phương Tây khuynh hướng mỹ thuật đại Việt Nam gắn liền với lịch sử đất nước Sân khấu: Sân khấu dân gian Việt Nam: gắn liền với đời sống nông nghiệp, múa rối nước nghệ thuật dân gian người nông dân làm ruộng nước vùng đồng Bắc Bộ Cùng với múa rối nước mơn nghệ thuật chèo, tuồng, cải lương góp phần làm phong phú sân khấu cổ truyền Việt Nam Từ đầu kỷ 20, với ảnh hưởng sân khấu phương Tây, nghệ thuật sân khấu đại Việt Nam bổ sung •ang mơn nghệ thuật kịch, hài kịch, xiếc, ảo thuật, múa, ballet, opera,… Âm nhạc:Âm nhạc dân gian Việt Nam có truyền thống lâu đời, bắt đầu với chầu văn, quan họ, ca trù, hát ví, dân ca, vọng cổ, nhạc cung đình,…của người Việt bên cạnh âm nhạc dân gian dân tộc khác hát lượn người Tày, hát Sli người Nùng, hát Khan người Ê Đê, hát dù kê người Khmer…Cùng với môn nghệ thuật đại khác, âm nhạc đại Việt Nam từ năm 1930 hình thành phát triển đến ngày gọi tân nhạc Việt Nam với dòng nhạc tiền chiến, nhạc đỏ, tình khúc 1954-1975, nhạc vàng, nhạc hải ngoại nhạc trẻ Tính đến tháng 12 năm 2013, số hình thức âm nhạc dân gian Việt Nam dân ca quan họ, ca trù, nhã nhạc cung đình Huế,hát xoan, Khơng gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên (bao gồm âm nhạc Cồng Chiêng) đờn ca tài tử UNESCO vinh danh kiệt tác di sản truyền văn hóa phi vật thể nhân loại (ở Việt Nam thường gọi Di sản văn hóa phi vật thể giới) b Thái độ hành động giới trẻ việc giữ gìn loại hình nghệ thuật dân tộc Thực tế cho thấy, giới trẻ nhận thức sâu sắc trách nhiệm việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc.Xác định rõ xây dựng quê hương nhiệm vụ •ang đầu, niên sức cống hiến tất lĩnh vực đời sống xã hội Đặc biệt, họ xây dựng cho hình ảnh xung kích đầu phong trào tình nguyện Trong năm qua, đội niên tình nguyện chung sức cộng đồng địa phương góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an tồn giao •ang•; tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa Đặc biệt phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới” tạo nên hình ảnh đẹp lớp niên giai đoạn nay, môi trường tốt để tuổi trẻ cống hiến trưởng thành Họ thực màu xanh quê hương, đất nước, mẫu hình đẹp văn hóa lối sống tâm hồn cao thượng tuổi trẻ Khắp nơi miền quê, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện trở thành biểu tượng đẹp đẽ, niên có mặt miền khó •ang, vùng lũ lụt, niên giúp dân di dời tái định cư… Khơng góp sức xây dựng quê hương ngày giàu đẹp, tuổi trẻ sức bảo vệ giá trị văn hóa dân tộc xu hội nhập Những năm gần đây, khắp địa phương địa bàn Hà Tĩnh rộ lên loại hình nghệ thuật hát dân ca ví, giặm, thu hút đơng đảo dơn vị niên tham gia Hát dân ca ví, giặm khơng phổ biến đời sống nhân dân mà có sức lan tỏa trường học Nhiều trường học nhận chăm sóc di tích lịch sử văn hóa.Tuổi trẻ khắp miền Tổ quốc cống hiến sức trẻ việc giữ gìn văn hóa dân tộc Nhân đây, tơi muốn nói đến kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần Có thể nói, Đại tướng •ang lần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần dân tộc tâm thức đồng bào nước, đặc biệt giới trẻ Đây chứng cho thấy, tiềm thức bạn trẻ dạt tình yêu đất nước, tinh thần dân tộc sâu sắc III NHỮNG HẠN CHẾ CỦA GIỚI TRẺ TRONG VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HĨA DÂN TỘC Sự giao thoa văn hóa với văn hóa nước thời kì hội nhập Trong giai đoạn hội nhập nay, giao thoa văn hóa bên cạnh góp phần làm phong phú đời sống tinh thần đặt nhiều thách thức Đó du nhập dạng thức văn hóa không phù hợp với truyền thống dân tộc, mà đối tượng dễ ảnh hưởng giới trẻ Câu hỏi đặt liệu giới trẻ ngày có nhận thức tầm quan trọng việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc, hay có xu hướng vọng ngoại, ngày xa rời giá trị truyền thống quý báu? Thực tế cho thấy, giới trẻ nhận thức sâu sắc trách nhiệm việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Nhân loại bước vào kỷ 21 với hành trang văn hóa văn minh đa dạng, phong phú Chúng ta chứng kiến thành tựu vô to lớn, nhiều mặt mà nhân loại đạt suốt chiều dài lịch sử, văn hóa, văn minh châu Á châu Âu giữ vị trí quan trọng Trong thời đại tồn cầu hóa nay, dân tộc có điều kiện hội để thúc đẩy phát triển, đồng thời đứng trước nguy cơ, thách thức mới, đặc biệt việc bảo vệ sắc văn hóa dân tộc phát huy giá trị văn hóa, văn minh mơi trường mở rộng giao lưu hội nhập quốc tế Văn hóa Việt Nam văn hóa đa dạng thể qua văn hóa 54 dân tộc anh em Bản sắc dân tộc văn hóa Việt Nam tính đa dạng ngày phổ thong qua tôn trọng hiểu biết lẫn dân tộc anh em phong tục tập quán, truyền thống đạo đức, tín ngưỡng tơn giáo loại hình nghệ thuật phong phú Từ thơ văn, âm nhạc, ca vũ, hội họa, điêu khắc, kiến trúc đặc trưng trang phục ẩm thực, cách ứng xử gia đình xã hội tất tạo nên tranh mn màu vầ văn hóa việt nam Từ kinh nghiệm lịch sử mình, việt nam nhận thấy cần phải có tơn trọng, bình đẳng lẫn văn hóa gìn giữ phát huy sắc văn hóa tộc người, tức giữ gìn đa nguồn dẫn đến đa dạng văn hóa Đó sở cho việc giao luuw hội nhập, sắc văn hóa tộc người hiểu, tôn trọng giá trị nhân văn nó, làm giàu sắc văn hóa dân tộc khác hình thành sắc văn hóa chung cho văn hóa việt nam Và lĩnh đặc thù văn hóa việt nam Việt nam lãnh thổ giao thoa nhiều văn hóa Từ thuở xa xưa, nơi giao thoa văn hóa văn hóa đơng văn hóa đơng nam á; văn hóa ấn độ văn hóa trung hoa Đến thời cận đại văn hóa châu văn hóa châu âu Trong thời gian nửa cuối kỉ 19 sang nửa đầu kỉ 20, văn hóa việt nam trải qua trình tiếp xúc đụng độ với văn hóa tây âu, chủ yếu thong qua văn hóa pháp Trong hồm cảnh khó khăn khắc nghiệt chủ nghĩa thực dân cũ, sở nội lực lĩnh văn hóa mình, người việt nam lựa chọn tiếp nhận giá trị tối ưu văn hóa phương tây Tiếp theo nhân tố văn hóa xơ viết, văn hóa nga nước đông âu Kết săc văn hóa việt nam làm giàu mang màu săc thời đại Bây hành trang văn hóa người việt nam ngồi giá trị địa mình, bên cạnh tứ thư ngũ kinh khổng thuyết có mặt thiên truyện, chẳng hạn victo hugo, lúc tinh hoa sắc văn hóa việt nam giữ gìn phát huy suốt chiều dài lịch sử nay, văn hóa việt nam tiếp thu rấ nhiều giá trị từ văn hóa khác, sở phù hợp với việc tôn trọng truyền thống sắc văn hóa dân tộc điều kiện quan trọng để ngày văn hóa việt nam tiếp tục mở rộng, giao lưu nối vòng tay với nước khác giới Thách thức q trình giao lưu văn hóa Lịch sử văn hóa Việt Nam trải qua lần tiếp biến Lần thứ thời kỳ tiếp nhận văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc thời cổ, trung làm giàu thêm văn hóa địa Những yếu tố văn hóa nước ngồi thời kỳ có ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện theo đường: cưỡng hòa bình Dù theo đường nào, giữ sắc văn hóa dân tộc tiếp thu tinh hoa văn hóa ngoại nhập làm giàu có phong phú thêm văn hóa dân tộc Lần thứ hai từ nửa sau kỷ XIX đến năm 1945, chủ yếu ảnh hưởng văn hóa phương Tây Đây “ép duyên” văn hóa Đơng - Tây, song tất yếu lịch sử trình giao lưu tiếp biến văn hóa Sau bình định xong phong trào yêu nước, quyền thực dân Pháp ạt du nhập văn hóa quốc vào thuộc địa với ý đồ có lợi cho chủ nghĩa thực dân Sự du nhập này, bị văn hóa địa phản kháng mạnh mẽ lẽ tự nhiên Song, có khơng tinh hoa văn hóa phương Tây tiếp thu Lần thứ ba từ sau chiến tranh giới thứ hai đến Luồng văn hóa từ phương Tây vào Việt Nam góp phần làm thay đổi diện mạo văn hóa nước nhà Những năm gần đây, văn hóa nước ngồi xâm nhập cách ạt vào Việt Nam Chủ thể đón nhận sóng văn hóa ngoại nhập cách hồ hởi chủ yếu tầng lớp trẻ - hệ tương lai đất nước Việc tiếp thu văn hóa nước cách thụ động, thiếu chọn lọc, thiếu “gạn đục khơi trong” 10 để lại hậu khó lường Bản chất văn hóa hướng tới chân - thiện - mỹ, ngày toàn diện có tính quốc tế Song q trình lịch sử mình, văn hóa có “bước lùi”, mà “bước lùi” mặt trái q trình tiếp nhận văn hóa nước ngoài, nhận thức thái độ chưa giới trẻ văn hóa truyền thống Trên mặt trận tư tưởng, điều tai hại lực thù địch sử dụng tác nhân văn hóa, văn nghệ có nội dung xấu với âm mưu, thủ đoạn bôi nhọ chế độ, phá hoại cách mạng… thông qua hệ thống in-tơ-nét phương tiện truyền thông đại chúng đại, khiến số người thiếu lĩnh, thiếu trình độ nên chịu ảnh hưởng khơng nhỏ tư tưởng độc hại An ninh trị, an ninh văn hóa đặt vấn đề cấp bách Nhiều quan điểm sai trái, phản động, có quan điểm sai trái văn học - nghệ thuật, đời sống trị dẫn đến hậu vô tai hại Trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, xu hướng tách văn học nghệ thuật khỏi xã hội, xa rời sống, xa rời trị biểu biến thái quan niệm “nghệ thuật vị nghệ thuật” lỗi thời Xu hướng “tự cởi trói”, tự lựa chọn khuynh hướng, trường phái sáng tác từ lâu trở nên quen thuộc phương Tây Khi vào Việt Nam, mặt, cho phép nhiều khiếu trở thành tài năng, thỏa mãn nhu cầu ngày đa dạng công chúng nghệ thuật; mặt khác lại hạ thấp thành tựu văn nghệ cách mạng, làm rạn vỡ thu hẹp đội ngũ cơng chúng, hình thành thị hiếu, lối sống, hệ tư tưởng chối bỏ dân tộc, sùng ngoại, chạy theo giá trị tiêu cực văn hóa ngoại lai Chịu ảnh hưởng tư tưởng phản động nước ngoài, nhiều nhà văn nói viết khơng thật, khơng chất thực, chí xun tạc hình ảnh Đảng, chất chiến tranh nghĩa dân tộc ta ngợi ca, đề cao tác phẩm ngược lại với chuẩn mực, giá trị văn hóa chân dân tộc Trong lối sống nhiều bạn trẻ ngày thể rõ vấn đề tiêu cực trình tiếp thu văn hóa nước ngồi Đối với nhân, truyền thống tốt đẹp dân tộc đề cao trinh tiết người phụ nữ, tình đơi với nghĩa, tình hết nghĩa bền chặt Còn bây giờ, giới trẻ dậy lên trào lưu “sống thử”, “sống gấp” Bên cạnh đó, thói quen tiêu xài hoang phí theo đuổi lợi ích vật chất, lối sống thực dụng nét không đặc trưng cho người Việt Nam cần, kiệm Nhiều bạn trẻ lười học tập, lười lao động lại muốn mau chóng tiếng nên tự tạo “xì-căng-đan” cho Tiêu chuẩn vẻ đẹp người phụ nữ phương Đông truyền thống “công, dung, ngôn, hạnh” bị biến dạng, nhường chỗ cho táo bạo, phơ trương, chí thác loạn Có ý kiến cho rằng, số thanh, thiếu niên không nhận thức đầy đủ văn hóa thẩm mỹ dân tộc, dẫn đến thị hiếu sai lệch, lệch chuẩn giá trị đạo đức Trong lĩnh vực giải trí, giới trẻ bị hút mải mê chạy theo trào lưu du nhập từ nước ngồi, chí vấn đề lên đến mức báo động Sức trẻ cộng với tâm lý thích khám phá điều lạ, bắt kịp trào lưu thịnh hành giới, như: manga (truyện tranh Nhật Bản), anime (phim hoạt hình Nhật Bản), thời trang Kawaii (Nhật Bản), thời 11 trang Hàn Quốc Nhiều bạn trẻ không ngại ngần chạy theo trào lưu độc dị khiến khơng khỏi giật mình, hát dao kéo, chụp ảnh quái đản, “hot boy” giả gái, nuôi thú độc Trong lĩnh vực thương mại, hàng hóa nước tràn ngập thị trường Việt Nam, từ bánh kẹo, sữa, rượu, thuốc lá, thuốc tây hàng gia dụng, điện tử, ô tô, xe máy, lấn át thị trường hàng nội lại người dân ưa chuộng với tâm lý sùng ngoại Nó góp phần trực tiếp gián tiếp làm thay đổi mặt văn hóa gia đình Việt tất phương diện Tuy nhiên, thứ hàng ngoại tốt Nhiều thứ chứa “độc tố” xâm hại sức khỏe nhân dân ta theo nghĩa đen, đồng thời làm tổn hại“sức khỏe tinh thần” người Một thực trạng nữa, mai giá trị văn hóa truyền thống trình hội nhập, mở cửa giao lưu với văn hóa nước Nét đẹp ru câu ca dao thưa vắng dần Ca dao, tục ngữ vốn kho tàng quý báu quần chúng nhân dân, học đối nhân xử thế, học làm người nuôi dưỡng tâm hồn từ thơ bé, hướng người tới chân thiện - mỹ mai dần đời sống tinh thần Nghề truyền thống dệt thổ cẩm số nơi, số dân tộc thiểu số dần Văn hóa trang phục nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số bị mai một, giới trẻ Họ thích mặc âu phục, quần bò, áo phơng mặc trang phục truyền thống tự dệt, tự may Trong âm nhạc vậy, Tây Nguyên, số người biết chơi, biết chỉnh cồng, chiêng chủ yếu cụ già Nhiều dân tộc khác câu hát then, hát xẩm, ca trù, cải lương, chèo, tuồng, không ưa chuộng nhạc trẻ Giới trẻ tiếp cận với văn hóa khơng phù hợp với sắc văn hóa dân tộc Văn hóa Hàn ảnh hưởng đến giới trẻ Việt Ngày giới phát triển đòi hỏi quốc gia phải bắt kịp với xu hướng chung nhân loại việc bắt kịp đơi tiếp nhận hay ảnh hưởng mức văn hóa Việt Nam nước phát triển không tránh khỏi việc giao thoa với văn hóa nước ngồi có Hàn Quốc thực ảnh hưởng đến giới trẻ Việt Không xa lạ phim Hàn tình cảm lãng mạn tràn ngập ảnh truyền hình,những gameshow giới showbit Việt với ca sĩ diễn viên bắt trước phong cách thời trang trình diễn Hàn Mình khơng nói việc tiếp nhận văn hóa Hàn sai ta nên tiếp thu cách có chọn lọc không tiếp nhận bừa bãi làm ảnh hưởng đến vốn văn hóa Việt Bây ta hỏi bạn trẻ nghệ thuật dân gian Việt hát xoan,hát trèo,múa rối nước chí có bạn thông tin cập nhật showbit hàn lại hiểu biết rõ thực nguy hiểm mà văn hóa có sức ảnh hưởng lâu đời Việt Nam tồn lâu đời dần mai thay vào văn hóa làm nhiều điều tiêu cực đến giới trẻ nay.Một số tiêu 12 cực kể đến hình ảnh học sinh bạn trẻ đánh bảo vệ thần tượng hàn quốc ( hot boy , hot girl ) Rồi có bạn bỏ học xem buổi trình diễn anh tràng Giang Min cho ,Ho Min Giang thật khơng tốt Chuyển qua vấn đề phát triển kinh tế đất nước ,việc giới trẻ chạy theo văn hóa hàn nhiều dẫn đến trang phục,quần áo thời trang ăn cắp quyền ,từ "phong cách thời trang hàn" xuất với tần số cao truyền hình " Xưởng thời trang vtv6" kênh giới trẻ stylist có hiểu biết nghệ thuật hay nói phong cách họ theo phong cách Hàn Đôi lời nói họ ngẫu nhiên khơng nhằm mục đích thức chất ảnh hưởng tới tiềm thức bạn trẻ xuất nhiều.Việc chạy theo phong cách hàn khiến đồ ngoại quần áo phụ kiện hàn bán chạy vật dụng nước khơng giới trẻ quan tâm Vậy không làm cho truyền thống văn hóa Việt ảnh có sức ảnh hưởng Hàn để du khách nước đến Việt Nam họ nghĩ "À sắc Việt” Có nhiều việc đáng buồn xảy mà Hàn đến nước ta bị fan cuồng cấu xé nắm tóc thần tượng hành động phản cảm bạn bè quốc tế.Bạn biết không việc người Việt Nam du học hay xuất lao động ạt sang Hàn khiến người dân họ nghĩ cụ thể dân Hàn Quốc, nghe hay đọc số comment họ nói điều khơng hay ho đến xác fan Việt Có thể nói tiếp nhận văn hóa hàn cách có chọn lọc để để giữ vững phát triển văn hóa Việt thể người Việt Nam Suy nghĩ sai lệch giới trẻ tiếp xúc với “Văn hóa Nhật” Nền văn hóa Nhật Bản năm trở lại nhiều bạn trẻ Việt Nam ý đến dần bùng nổ thành trào lưu lớn, tính đến bây giờ, số lượng người xem Anime Việt Nam tăng lên nhiều Otaku Có bạn nghe qua thuật ngữ “Otaku” ? Otaku: thuật ngữ Nhật Bản ám người q say mê vào (Manga, Anime, Light Novel, Vocaloid …), họ có sở thích tính cách kỳ lạ Ở Việt Nam, Anime – Manga – Vocaloid – Light Novel – Visual Novel hay gọi “Nền cơng nghiệp giải trí” khơng q xa lạ, có lẽ hình ảnh “hoạt hình” thân thuộc lẫn nội dung phong phú nên độ tuổi tiếp xúc với nét văn hóa rộng, đặc biệt 13 khoảng 1996 ~ 2003 Và từ trào lưu xưng Otaku hình thành phổ biến Việt Nam Có lẽ Việt Nam vừa tiếp cận “nền công nghiệp” nên nhiều bạn trẻ Việt Nam chưa nhận biết Otaku thật mà nói, thuật ngữ khơng tốt đẹp Thay gọi Fan chủ đề trên, nhiều người tự nhận Otaku trở thành phong trào lang rộng khắp mạng xã hội / diễn đàn Tự nhận Otaku, đồng nghĩa với việc tự nhận kẻ lập dị, sở thích khác người, kỳ qi, sống độc ln nói với người có yếu tố để đủ điều kiện trở thành “Otaku”, thực tế việc nhìn nhận sai nghĩa lẫn hình thức nhiều Fan Anime-Manga điều đáng ý Với giáo dục Việt Nam nay, việc học với lịch trình dày đặc ln cần giao tiếp để sống họ khơng thể sống theo lối cô độc (kể từ chối giao tiếp với học sinh lớp), cho dù bạn không học hay không tiếp xúc với xã hội, chắn bạn phải làm việc giao tiếp chẳng ni bạn suốt đời Điều cho thấy bạn trở thành Otaku Chỉ nhà xem Anime – Manga chơi game Nhật Bản khơng thể Otaku, Otaku người khác lạ họ nhiều hoạt động khác sống lễ hội Anime-Manga-Vocaloid, họ tham gia buổi trình diễn ca nhạc Vocaloid – Anime Hay chí họ tự biến thành nhân vật họ yêu thích (Cosplay) hay bỏ hàng đống tiền để mua Figure (1 dạng mơ hình đắt tiền) để ngắm chúng góc phòng Sẽ có bạn Việt Nam trãi nghiệm việc trên? Chỉ biết nói vài từ xem Anime – Manga mang giao tiếp cho Otaku điều khơng chể chấp nhận Cũng giống giao tiếp thông thường, hay dùng số từ tiếng nước để chèn vào câu nói để giúp câu nói thêm phong phú, nên ta dùng Tiếng Nhật vào câu nói Tiếng Việt mình, đơn giản giúp câu nói thêm phong phú Với dẫn chứng trên, hầu hết bạn tự xưng Otaku khơng đủ điều kiện để nhận Otaku, phải Otaku giống Fan cuồng KPOP trước đây? Đây vấn đề đáng lưu ý Lệch lạc quan điểm nhận thức 14 Khơng Otaku đọc q nhiều truyện tranh xem Anime, mê hình tượng dạng “hot boy” truyện, phim ấy, nên ảnh hưởng tới cách u họ (Bảo trai khơng ế lạ)Họ thích yêu anh chàng đẹp trai theo kiểu có Phim – Truyện : lạnh lùng lãng tử, tính tình cool, thần tượng tất cô gái; hay ao ước, tìm chàng người yêu kiểu nhóm F4 “Con nhà giàu” (Vườn Sao Băng): sành điệu, đẹp trai, hiểu gái Ngoài vấn đề suy nghĩ “ảo tưởng” người xem nam, họ hay xem có anh hùng đề hoang tưởng thân người Hay người đặc biệt thích xem “Hở hang” nhiều bạn gái quan tâm (Harem) khiến cho suy nghĩ dần theo hướng xấu Trên thực tế, có nhiều Anime – Manga thành công đoạt nhiều giải thưởng lớn mang tầm quốc tế (ví dụ : Spirited Away, My neighbor Totoro,…) Hay âm nhạc Vocaloid với cô sĩ ảo Miku Hatsune tiếng Hay chí đạo diễn phim HollyWood mượn ý tưởng truyện, phim, tiểu thuyết Nhật Bản Khơng thể phủ nhận lợi ích giá trị thực tế mà cơng văn hóa Nhật Bản cho chúng lớn, có mặt nó, nhận thức nhìn nhận tốt nó, điều thật tuyệt vời Sẽ đến lúc bạn nhận rằng, đam mê sở thích ln có khoảng cách lớn, đừng để thân lạc hướng chẳng giúp bạn đường phẳng mãi Những biểu lệch lạc giới trẻ Tự khơng có văn hóa thứ tự hoang dã Từ cô gái trẻ khoe thân mạng để đổi lấy “nổi tiếng” tiền bạc đến loạt ống kính phóng viên vây lấy hoa hậu phiên tòa bán dâm vụ đánh kẻ trộm chó đến chết buộc phải có câu hỏi điều khiến xã hội ngày liên tục bộc lộ mặt trái phản cảm cách công khai Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IRED), cho nguyên vấn đề “sự gãy đổ văn hóa” Thần tượng trớn, lệch lạc phản cảm Như nhà nghiên cứu nói, người trẻ lớn “ln đặc quyền tạo nên ngạc nhiên, rắc rối bất tận” Nhưng đến mức xúm xít ghế mà thần tượng ngồi, chí xin “qua đêm” với anh chàng để xin vé xem thần tượng thì… đáng buồn thay! Nhìn cảnh bạn trẻ rồng rắn vạ vật sân bay Nội Bài từ đêm hôm trước hay xếp hàng dài xơ đẩy, giẫm đạp mưa gió quanh khu vực tòa nhà Lotte Center Hà Nội để đón thần tượng nhóm nhạc nữ SNSD Hàn Quốc hơm 2/9, lần nữa, vấn đề văn hóa thần tượng giới trẻ Việt vốn “gây bão” dư luận thời gian trước lại dịp “nóng” lên 15 Chống với nghìn lẻ cách thần tượng giới trẻ Việt Đón Tết Độc lập năm nay, nhiều bạn trẻ Thủ đơ, thay lựa chọn cách vui chơi lành mạnh, hữu ích hay tìm hiểu thêm lịch sử, ý nghĩa ngày đặc biệt Đất nước lại chọn cách rồng rắn lên sân bay Nội Bài từ …đêm hôm trước để chờ đợi thần tượng – nhóm nhạc nữ Hàn Quốc SNSD Bất chấp trời mưa giông sập sùi, bất chấp cảnh trời chiếu đất, người trẻ ùn ùn kéo đàn thiêu thân Họ lại tiếp tục rồng rắn nhau, xơ đẩy, chen lấn đến “bao vây” tòa nhà cao thứ hai Hà Nội để ngắm nhìn thần tượng kính đen che kín mặt xuất trong… tích tắc Nhóm nhạc khơng biểu diễn, giao lưu, chụp ảnh kỉ niệm với người hâm mộ vòng 15 phút Mà 100 “khách VIP” may mắn dự buổi giao lưu chớp nhoáng Tuy nhiên, tất điều chẳng hấn với bạn trẻ hừng hực sốt thần tượng Nhìn sốt thần tượng bạn trẻ lại nhắc nhớ đến nghìn lẻ cách thần tượng “khơng giống ai” phận không nhỏ bạn trẻ Việt Dường việc thể “đẳng cấp” hâm mộ sưu tập khủng hay sở hữu vật cá nhân thần tượng “lỗi thời” Việt Nam Với “văn hóa xì tin” nay, “đẳng cấp” ahâm mộ “lên đời” cấp độ phải chạm vào thần tượng, quỳ lạy họ thánh sống chí săn lùng ghế thần tượng ngồi để ngưỡng mộ, hôn hít, xt xoa Chúng ta hẳn nhớ “sự kiện” hôn ghế thần tượng gây “chấn động” dư luận hồi đầu năm 2012, Bi Rian đến Việt Nam chương trình giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc Khán giả Việt cực sốc chuyên gia truyền hình tiếng chứng kiến cảnh fan Việt hôn ghế Bi Rain ngồi thông tin trang cá nhân Đáng buồn câu chuyện “văn hóa thần tượng” giới trẻ năm 2012 chí khơng dừng lại chuyện “hơn ghế thần tượng” Giữa năm 2012, cô học sinh lớp 11 tuyên bố “xanh rờn” (được phóng viên ghi lại đăng tải mạng) rằng: sẵn sàng hiến thân cho để vé vào xem ban nhạc thần tượng Super Junior Đã khơng “quá trớn” Một nhà nghiên cứu trẻ nói, “Người trẻ lớn– đặc biệt thiếu nữ – khác người già cố chấp chỗ, đặc quyền tạo nên ngạc nhiên, rắc rối bất tận” Vâng, người trẻ ln có quyền “tạo nên ngạc nhiên, rắc rối bất tận” Trong câu chuyện thần tượng giới trẻ, người lớn “tặc lưỡi” cảm thơng với “trò” khóc lóc, ngất xỉu, xếp hàng ngày dài chờ đợi, mạnh tay chi hết tiền ăn sáng năm để sở hữu vé chiêm ngưỡng thần tượng… Tuy nhiên, đến mức hôn ghế, quỳ lạy thần tượng, bán rẻ thân, nhân phẩm thể xác thần tượng số bạn trẻ Việt làm thật khó để “đồng cảm” Các bạn trẻ yêu quý hâm mộ thần tượng thần tượng giúp họ có động lực vươn lên sống Các bạn nhịn ăn xếp hàng mua vé, chen lấn xin chữ kí, làm làm mẩy với cha mẹ để xin tiền mua vé cắt cổ, nhuộm tóc xanh, tơ mơi tím mặc áo khốc mùa hè nhiệt đới “cho giống thần tượng” Nhưng, tuyên bố xin “qua đêm” với để đổi vé xem thần tượng biểu diễn thì…trò lố lên tới đỉnh điểm Cảnh báo truyện ngơn tình tạo xu hướng lệch lạc cho giới trẻ 16 Thời gian gần đây, nhiều tiểu thuyết ngơn tình Trung Quốc (tiểu thuyết viết tình cảm nam nữ) thực trở thành trào lưu đáng báo động giới trẻ say mê truyền tay tác phẩm bật, diễn đàn, website với tốc độ chóng mặt Sự phát triển ạt bền bỉ dòng văn học gây nhiều tranh cãi dư luận Ảo giác cảm xúc Các tiểu thuyết ngơn tình với cốt truyện xa rời thực tế hoàn chỉnh chi tiết sâu sắc, tràn đầy tình cảm ln chạm đến tận góc sâu trái tim độc giả, độc giả nữ Cuộc sống đại, guồng quay khơng ngừng nghỉ sống, góc độ đó, ngơn tình cách nhiều bạn trẻ lựa chọn để cân sống, khỏa lấp ước mơ, mộng tưởng ẩn giấu tâm hồn IV GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý THỨC CỦA GIỚI TRẺ VIỆT TRONG VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC Một là, nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện, trọng giáo dục trị, tư tưởng, truyền thống BSVHDT, bồi dưỡng phẩm chất, lực cho niên Thực giải pháp nhằm làm cho niên có giác ngộ sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm đường lối, quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, truyền thống, lịch sử BSVHDT Trên sở xác định rõ vị trí, vai trò nhiệm vụ tuổi trẻ nghiệp cách mạng nói chung, giữ gìn phát huy BSVHDT nói riêng, từ sức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao tinh thần yêu nước, tự tôn, tự hào dân tộc, không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chun mơn, đạo đức cách mạng, lĩnh trị, phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ, huy động nguồn trí tuệ, tài sức trẻ, cống hiến thật nhiều cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc XHCN, giữ gìn phát huy BSVHDT điều kiện Để đạt mục đích tính thiết thực cơng tác giáo dục, nâng cao trình độ, khả đảm bảo hiệu giữ gìn BSVHDT cần tập trung thực tốt nội dung như: nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; trọng giáo dục truyền thống, BSVHDT, không ngừng bồi bưỡng nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, lực hiệu giữ gìn BSVHDT niên; kết hợp giáo dục rèn luyện với tự giáo dục rèn luyện niên Hai là, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo niên thơng qua việc đẩy mạnh phong trào thi đua Thanh niên với mạnh tuổi trẻ lĩnh hội tri thức, thích tìm tòi khám phá để khẳng định thực tiễn, muốn họ trưởng thành phải tích cực đưa họ vào hoạt động thực tiễn để luyện thử thách, rèn luyện lĩnh, nâng cao phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Khi trang bị đầy đủ tri thức lĩnh, họ phát huy hết vai trò trình xây dựng, tổ chức thực thắng lợi nhiệm vụ, góp phần định việc giữ vững phát huy truyền thống dân tộc xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc XHCN Để nâng cao khả hiệu giữ gìn BSVHDT điều kiện nay, ngồi cơng tác giáo dục, tổ chức đồn phải tích cực đẩy mạnh phong trào hoạt động đồn, phát huy cao độ vai trò đồn viên niên 17 xây dựng quan, đơn vị địa phương vững mạnh toàn diện, thực thắng lợi nhiệm vụ, yếu tố nội lực quan trọng, trực tiếp định việc giữ vững, phát huy truyền thống quan, đơn vị địa phương, nâng cao hiệu giữ gìn sắc văn hoá điều kiện Thường xuyên đổi nội dung, phương pháp, đồng thời gắn với vận động lớn phạm vi nước, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu phong trào đoàn, rèn luyện nâng cao chất lượng đồn viên niên, tạo chuyển biến tích cực nhận thức hành động, nêu cao tính tiền phong gương mẫu đảng viên, đoàn viên, cán trẻ đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vơ tư” Ba là, tích cực động viên niên tham gia hoạt động tình nguyện, nhân đạo, từ thiện sống cộng đồng; thực có hiệu dự án kinh tế, xã hội; trọng tập trung vào địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo Để giữ vững giá trị truyền thống dân tộc, đảm bảo định hướng XHCN trình phát triển, cần phải phát huy vai trò xung kích niên tích cực tham gia giải vấn đề khó khăn, phức tạp, chí xúc địa bàn, đảm bảo ổn định, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đem lại hạnh phúc cho nhân dân, góp phần với lực lượng khác xã hội thực thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Tích cực tham gia thực hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn vận động“Nghĩa tình biên giới, hải đảo” Phát động triển khai rộng rãi chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đảm bảo đa dạng hình thức, phong phú nội dung, góp phần tích cực giáo dục lý tưởng, xây dựng hoài bão, ước mơ, cổ vũ học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn vươn lên sống, học tập, rèn luyện lập thân, lập nghiệp Cùng với đó, hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định cải thiện đời sống; đấu tranh trừ mê tín dị đoan tệ nạn xã hội, giúp đỡ gia đình sách có hồn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần nhân dân Quán triệt thực tốt phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp”, tiếp tục cụ thể hóa, bước sâu, lan tỏa vào đời sống đoàn viên niên, xã hội ghi nhận đạt kết quan trọng, góp phần vừa chăm lo nhu cầu, nguyện vọng đáng đơng đảo đồn viên niên, vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tuổi trẻ tham gia thực tốt chủ trương, giải pháp Đảng Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội Trong đó, cần tập trung xung kích hội nhập quốc tế, nhằm phối hợp tăng cường định hướng cho niên, niên vùng biên giới chủ động nắm bắt thơng tin, tích cực chuẩn bị điều kiện trình độ ngoại ngữ, tin học, luật pháp quốc tế, lĩnh trị, văn hố, nâng cao lực hội nhập, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế văn hố, vận động quần chúng tích cực quảng bá giữ vững sắc dân tộc giao lưu, hợp tác quốc tế văn hoá… Bốn là, xây dựng mơi trường văn hố lành mạnh tạo điều kiện thuận lợi để niên học tập, rèn luyện Mơi trường văn hố nơi bồi dưỡng, phát triển giá trị cao đẹp người niên thời kỳ mới, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, tình cảm cách mạng, xây dựng nhân cách người mới, vừa đảm bảo giữ gìn phát huy chất truyền thống, góp phần giữ vững BSVHDT, ngăn chặn hạn chế tác động, ảnh hưởng văn hoá phản động, xấu độc xâm nhập vào niên, làm thất bại âm mưu thủ 18 đoạn “DBHB” lực thù địch Để xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tạo điều kiện cho niên phát triển cần hướng vào nội dung như: Xây dựng hoàn thiện chủ trương, sách phát triển đời sống văn hố cho niên, bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến công xã hội, phát triển văn hoá nâng cao chất lượng sống niên, bảo vệ môi trường sinh thái – nhân văn; xây dựng hồn thiện thiết chế văn hố xã hội đồng nhằm phục vụ nhu cầu vật chất tinh thần cho niên; tổ chức phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hố niên; thực tốt sách xã hội hố q trình xây dựng hồn thiện điều kiện văn hoá - xã hội nhằm phát huy vai trò đội ngũ niên; phát huy vai trò tổ chức đồn thể trị – xã hội, đặc biệt tổ chức niên việc xây dựng phát triển nghiệp văn hố, thực tiến cơng xã hội Kiên đấu tranh chống xâm nhập ảnh hưởng tượng phản văn hoá, chống phá lực thù địch lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, từ nâng cao ý thức trách nhiệm đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn miễn dịch với Đi đơi với việc giáo dục cần tổ chức trì thường xuyên hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nhằm phát huy tính hăng hái, sáng tạo tuổi trẻ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích, thiết thực Cán tổ chức đồn cần thơng qua hoạt động để thường xun chủ động, gần gũi theo dõi hướng dẫn niên, kịp thời nắm, uốn nắn xử lý biểu lệch lạc việc tham gia sáng tạo, hưởng thụ văn hoá tinh thần qua kênh thông tin khác 19 C/ KẾT LUẬN Từ bao đời nay, chủ nghĩa yêu nước truyền thống đoàn kết dân tộc , ý thức độc lập tự chủ, tự cường, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giá trị tinh thần cao đẹp dân tộc Việt Nam Những giá trị gìn giữ phát huy qua hệ trở thành truyền thống văn hóa, tạo nên sức mạnh dân tộc Việt Nam Trong nghiệp đổi nay, truyền thống u nước đồn kết dân tộc đóng vai trò tảng động lực để xây dựng bảo vệ tổ quốc , với hội nhập quốc tế văn hóa giúp đất nước phát triển mạnh mẽ có điều kiện để giới thiệu sắc văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời chủ động tiếp xúc với tinh hoa văn hóa dân tộc giới để bồi dưỡng cho văn hóa dân tộc mình, khẳng định sắc văn hóa dân tộc đẹp, thế, di sản văn hóa dân tộc khơng coi tài sản có giá trị giáo dục truyền thống, giáo dục nhân cách cho hệ trẻ mà nguồn lực to lớn góp phần phát triển KT-XH đất nước Bởi vây, giới trẻ - chủ nhân tương lai đất nước cần thấy rõ trách nhiệm việc giữ gìn phát huy giá trị di sản, sắc văn hóa dân tộc để ứng xử lòng tự hào dân tộc, hiểu biết đam mê đẹp… giới trẻ cần phải kế thừa phát huy giá trị văn hóa tiêu biểu, truyền thống lịch sử tốt đẹp dân tộc bổ sung vào nội dung mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, quê hương…Và Đảng ta ngày quan tâm sâu sắc tới nhân dân, với văn hóa lối sống nhân dân Chúng ta- giới trẻ chủ nhân đất nước phải biết mở rộng tầm hiểu biết để tiếp thu , học hỏi văn hóa khác giới, hòa nhập chư khơng hòa tan, tiếp thu tinh hoa sắc dân tộc giới tuân theo đường lối Đảng cộng sản Việt Nam đề 20 ... hưởng với mặt trái chế quyền lực hai ngựa bất kham b Tầm quan trọng việc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc giữ gìn cốt cách dân tộc trình phát triển dân tộc Cốt cách dân tộc. .. VẤN ĐỀ I BẢN SẮC VĂN HĨA DÂN TỘC Khái niệm sắc văn hóa dân tộc Bản sắc văn hoá dân tộc hệ thống giá trị vật chất tinh thần dân tộc sáng tạo lịch sử, nét độc đáo riêng dân tộc so với dân tộc khác... văn hóa dân tộc khơng bị "hòa tan" hay "lai căng" cách thô thiển, sắc Giữ cốt cách dân tộc giúp dân tộc thích ứng với "dân tộc hóa" để biến thành tài sản dân tộc, mang hồn dân tộc Giữ gìn sắc văn
- Xem thêm -

Xem thêm: giới trẻ với việc giữ gìn bản sắc dân tộc , giới trẻ với việc giữ gìn bản sắc dân tộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay