ĐỊNH cư và đô THỊ hóa (human settlements and urbanization)

38 1 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:56

BÁO CÁO MÔN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG ĐỊNH ĐƠ THỊ HĨA (Human settlements and urbanization) Nội dung báo cáo 01 Dân – xây dựng hệ sinh thái đô thị 02 Sức khỏe nhà 03 Đô thị hóa - xu hướng 04 Đơ thị hóa sức khỏe cộng đồng 05 Hành động sức khỏe cộng đồng đô thị Dân – xây dựng hệ sinh thái đô thị Nhu cầu tài Nhu cầu nơi Đáp ứng nhu cầu kinh tế, an sinh phúc lợi xã hội Nơi sống, để cất chứa tài sản, để nuôi dạy đối mặt sinh lão bệnh tử Yêu cầu thời tiết Thích ứng linh hoạt với điều kiện thời tiết địa Yêu cầu chất thải Chứa đựng chất thải từ cộng đồng, không ô nhiễm môi Nhu cầu sống Đáp ứng đầy đủ thức ăn, nước uống, không lành trường Dân – xây dựng hệ sinh thái đô thị Thế hệ sinh thái đô thị bền vững? Hệ sinh thái đô thị đạt trạng thái bền vững hoạt động sinh sống, sản xuất dân không hủy hoại tác động tiêu cực tới môi trường tự nhiên Bảo tồn nguồn nhânnước tạo Bảo tồn hệ thực Bảo tồn hệ động vật vật Bảo đảm nguồn Bảo tồn tài lương thực nguyên đât Dân – xây dựng hệ sinh thái thị Lợi ích xây dựng hệ sinh thái đô thị Xã hội Cá nhân Cải thiện sống người dân Đa dạng hóa điều kiện văn hóa, kinh tế an khía cạnh ninh xã hội 01 02 Năng lượng Thuận tiện, hiệu sử dụng khai thác lượng 05 03 04 Đô thị Môi trường Quy hoạch sử dụng đất hiệu quả, thẩm mĩ cao kiến trúc thị, Xây dựng mơi trường sống hòa hợp với thiên nhiên, cải mạng lưới giao thông ổn định thiện chất lượng môi trường Sức khỏe nhà Nguyên tắc lựa chọn nhà Giảm áp lực, căng Bảo vệ người khỏi Có đầy đủ thông tin pháp thẳng tâm lý từ xã bệnh tật, chấn thương lý, an ninh xã hội tốt hội … Bảo vệ người khỏi Tác động tích cực tới tác động mơi môi trường xung trường quanh Sức khỏe nhà Nhà nguồn gây hại  Nhà hồn tồn khơng tách biệt với mơi trường xung quanh Nhà vừa phòng tránh vừa tăng nguy phát triển dịch bệnh Chúng ta gặp nhiều vấn đề sức khỏe môi trường từ nguồn gây hại cộng đồng kể nơi làm việc  Giải cách kết hợp chế độ dinh dưỡng, giáo dục dịch vụ y tế Sức khỏe nhà Nhà nguồn gây hại Chất độc hại từ vật liệu xây dựng nhà như: sơn chì, keo dán hóa chất, nhiên liệu hóa thạch… 01 Nguồn nước bị nhiễm hạ tầng vệ sinh kém: phân, chất thải rắn, nước thải, 02 vệ sinh nhà cửa kém… Từ sinh vật nấm, gặm nhấm, côn trùng, vi sinh vật thực phẩm, lơng chất thải thú ni gây bệnh truyền nhiễm 03 Phơi nhiễm với bụi, khí thải, nhiễm tiếng ồn khí hậu cực đoan 04 Hóa chất độc hại như: thuốc trừ sâu, khói thuốc lá, chất bảo quản thực phẩm… 05 Sức khỏe nhà Một số vấn đề sức khỏe nhà Ngộ độc CO Sức khỏe nhà • Các nguồn nhiên liệu hóa thạch xăng, đốt, dầu hay gỗ không cháy hết thiết bị dùng chúng Nguồn gốc • Triệu • • Đốt than đá sưởi ấm Ngộ độc CO chứng Phòng tránh • • Giống cúm, khơng sốt Nhức đầu, mệt mỏi, khó thở, buồn nơn chóng mặt Kiểm tra hệ thống thơng gió, thống khí nhà Kiểm tra phận đốt nhiên liệu, tránh đốt nhiên liệu nơi phòng kín Sức khỏe nhà Căng thẳng tâm lý – xã hội Nhà thị: • • •   Đơng đúc, cần khơng gian đủ lớn thoải mái Tính tương tác cộng đồng cao an ninh Dễ bảo trì Thường gặp phải người di từ nông thôn lên thành thị Do lạ lẫm nhịp sống, thiếu điều kiện kinh tế, tâm lý không ổn định Sức khỏe nhà Biện pháp cải thiện Cần chung tay từ moi người gia đình cộng đồng dân Khơng chứa hóa chất độc hại nhà cộng đồng Thiết kế nhà cửa cẩn thận, chi tiết kiên cố Cần có biện pháp, qui định chung bảo vệ sức khỏe khu dân Quan tâm tới vấn đề phủ xanh thực vật Đơ thị hóa - xu hướng Xu hướng thị hóa    Đơ thị hóa là mở rộng thị, tính theo tỉ lệ phần trăm số dân thị hay diện tích thị tổng số dân diện tích vùng hay khu vực Dân số tăng lên tốc độ thị hóa tăng Đơ thị hóa trình phát triển rộng rãi lối sống thị thành thể qua mặt dân số, mật độ dân số, chất lượng sống, Siêu đô thị Đơ thị hóa - xu hướng Sự di tới thành phố trung tâm Cơ hội cải thiện chất lượng sống, phục vụ nhu cầu thân… Cơ hội kiếm tìm việc làm dễ dàng hơn, đa dạng ngành Vấn đề kinh tế Vấn đề trị Sự bất ổn trị nhiều khu vực giới: Trung Đông châu Phi nghề,… Cơ hội việc làm Đơ thị hóa - xu hướng Tích cực 01 Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế 02 Chuyển dịch cấu kinh tế cấu lao động 03 Tạo nhiều việc làm tăng thu nhập 04 Phát triển sở kĩ thuật hạ tầng, GTVT… www.free-powerpoint-templates-design.com Đơ thị hóa - xu hướng Tiêu cực Áp lực thất nghiệp, đình trệ lao động 01 Quá tải cho sở hạ tầng, GTVT 02 Ơ nhiễm mơi trường sống 03 04 An ninh xã hội không đảm bảo Đơ thị hóa sức khỏe cộng đồng Đối Lập Giàu Nghèo Nơi Đô Thị   Sự đối lập giàu nghèo thị có xu hướng tăng lên Việt Nam nỏi riêng giới nói chung (đặc biệt gia tăng người nghèo thành thị) Người nghèo thị ngày khó khăn tiếp cận dịch vụ, y tế xã hội Họ phải vật lộn với sống thiếu an sinh, không đủ khả sở hữu nhà cửa ổn định Đơ thị hóa sức khỏe cộng đồng Cơ sở hạ tầng phải hoàn thiện thị hóa Cung cấp nước đầy đủ Cung cấp nhà xã hội đầy đủ Đô thị hóa sức khỏe cộng đồng Cơ sở hạ tầng phải hồn thiện thị hóa Mạng lưới GTVT đầy đủ Xử lý chất thải, nước thải triệt để Đơ thị hóa sức khỏe cộng đồng Ơ nhiễm khơng khí Đơ thị hóa sức khỏe cộng đồng Ơ nhiễm tiếng ồn Đơ thị hóa sức khỏe cộng đồng Tai nạn giao thơng Hành động sức khỏe cộng đồng thị Nhìn nhận vấn đề Chính trị 01 02 Sức khỏe phát triển kinh tế 03 Hành động đa ngành 04 Vai trò cộng đồng Hành động sức khỏe cộng đồng đô thị Hãy hành động: Vì cơng bình xã hội Sự tham gia cộng Vì mơi trường Dịch vụ y tế, an An ninh xã hội, an ninh đồng sống an toàn bền sinh xã hội trị an tồn vững sống ngày Thank you Insert Your Image ... 01 Dân cư – xây dựng hệ sinh thái đô thị 02 Sức khỏe nhà 03 Đơ thị hóa - xu hướng 04 Đơ thị hóa sức khỏe cộng đồng 05 Hành động sức khỏe cộng đồng thị Dân cư – xây dựng hệ sinh thái đô thị Nhu... qui định chung bảo vệ sức khỏe khu dân cư Quan tâm tới vấn đề phủ xanh thực vật 3 Đơ thị hóa - xu hướng Xu hướng thị hóa    Đơ thị hóa là mở rộng thị, tính theo tỉ lệ phần trăm số dân đô thị. .. uống, không lành trường Dân cư – xây dựng hệ sinh thái đô thị Thế hệ sinh thái đô thị bền vững? Hệ sinh thái đô thị đạt trạng thái bền vững hoạt động sinh sống, sản xuất cư dân không hủy hoại tác
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH cư và đô THỊ hóa (human settlements and urbanization) , ĐỊNH cư và đô THỊ hóa (human settlements and urbanization)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay