đánh giá mức sẵn lòng trả của người dân xã tân điền,huyện gò công đông,tỉnh tiền giang cho việc tái tạo lại diện tích rừng phòng hộ do biển xâm thực

36 7 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG KINH TẾ MÔI TRƯỜNG CHỦ ĐỀ: ĐÁNH GIÁ MỨC SẴN LỊNG TRẢ CỦA NGƯỜI DÂN TÂN ĐIỀN,HUYỆN GỊ CƠNG ĐƠNG,TỈNH TIỀN GIANG CHO VIỆC TÁI TẠO LẠI DIỆN TÍCH RỪNG PHÒNG HỘ DO BIỂN XÂM THỰC GVHD: Th.S Nguyễn Thị Phương Thảo DANH SÁCH THÀNH VIÊN STT MSSV Họ tên 1617044 Lê Đức Hòa 1617026 Võ Ngọc Giàu 1617063 Bùi Thị Bích Liên 1617064 Nguyễn Hà Yến Linh 1617088 Nguyễn Thị Ánh Nghĩa 1617017 Kim Linh Đa 1617075 Lê Minh Hiền Lương 1617224 Đặng Thúy Yên MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ,TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH XÂM THỰC VÀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP CHỐNG BIỂN XÂM THỰC TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGẪU NHIÊN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU “ Đánh giá mức sẵn lòng trả người dân Tân Điền, huyện Cơng Đơng, tỉnh Tiền Giang cho việc tái tạo lại diện tích rừng phòng hộ biển xâm thực “ TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH XÂM THỰC VÀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU: RỪNG PHÒNG HỘ: PHÂN LOẠI Bảo vệ điều tiết nguồn nước Rừng phòng hộ đầu nguồn Bảo vệ đất, hạn chế chống xối mòn đất Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay Hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu Rừng phòng hộ chắn song, lấn biển Đảm bảo CBST anh ninh mơi trường Rừng phòng hộ môi trường sinh thái, cảnh quan BIỂN XÂM THỰC: Là q trình trơi ngun liệu từ bờ biển Thụt lùi bờ biển (Sự lấn chiếm đất liền biển) CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG: Gió, Mưa, Thủy triều, Các hoạt động xây dựng cơng trình,… Tạo sóng biển Mài mòn xói lở đất đá bờ biển Tạo dòng chảy lũ gay xối lỡ bờ biển Tạo cữa biển Kiểm soát lượng song Điều khiển biến động nhầm dòng triều Biến đổi động song dòng biển gây nên xối lở TÌNH HÌNH XÂM THỰC BIỂN XÂM THỰC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM: TRÊN THẾ GIỚI: + Thái Lan: Xói lỡ 1,3-1,7 m/năm dọc bờ biển phía Nam Thái Lan Tổng thiệt hại lên đến 0,91 km2/ năm Vịnh, 0,25 km2 /năm bờ biển phía Tây + Indonesia: Ở bờ biển phía Bắc đảo Java 1970 Chuyển rừng ngập mặn thành ao nuôi thủy hải sản + Mỹ: 42% bờ biển nước Mỹ bị xối mòn chủ yếu gió Ở VIỆT NAM: + Tình trạng sạt lỡ đất diễn mạnh ĐBSCL + Xảy mức độ tương đối vùng Nam Trung Bộ + Mạnh Bắc Bộ - Thanh Hóa TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ • Phía Bắc: Huyện Cần Đước Cần Giuộc • Phía Nam: Huyện Tân Phú Đơng • Phía Tây: Huyện GCT,GCĐ • Phía Đơng: Biển Đơng ĐỊA HÌNH • Địa hình phẳng • Độ dốc < 1% • Cao trình từ 0-1,6m so với mực nước biển • Một vài khu vực có địa hình thấp trũng hay cao THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU Nhiệt độ khơng khí: • To TB năm: 26,8oC • Cao nhất: 35,8oC • Thấp nhất: 18,7oC Nhiệt độ nước: • To TB thủy vực: 28-30oC cao nhiệt độ khơng khí từ 1-3oC Chế độ nắng: • Mùa khơ có số nắng nhiều • Mùa mưa có số nắng • Tổng số nắng TB: 2630 Chế độ mưa: • Thời gian khơng ổn định phân bố khơng • Mùa mưa đến muộn kết thúc sớm SƠNG NGỊI VÀ BIỂN SƠNG NGỊI • Mạng lưới sông, rạch chằng chịt, bờ biển dài Ni trồng đánh bắt thủy sản • Sơng Tiền: nguồn cung cấp nước • … BIỂN • Tỉnh Tiền Giang có khu vực giáp biển Đơng: 32km • KV ven biển bồi phù sa quanh năm Cồn ven biển Thuận lợi nuôi trồng thủy sản Bảng thống kê nghề nghiệp người dân khảo sát Nghề nghiệp Số phiếu Tỉ lệ (%) Nuôi trồng thủy sản 4.21 Đánh bắt thủy sản 9.47 Buôn bán 9.47 Công nhân 6.32 Nông dân 34 35.80 Cán bộ, CNVC 8.42 Học sinh, sinh viên 8.42 Nội trợ 5.26 Thất nghiệp 1.05 Khác 11 11.58 Nhận thức người dân mức độ tượng biển xâm thực Bảng nguồn tiếp nhận thông tin Nguồn thông tin Ti vi, radio Số phiếu 39 Báo 16 Internet 13 Bạn bè, gia đình hàng xóm 43 Trường học Từ quan nhà nước, tổ chức địa phương Khác Bảng nhận thức người dân rừng phòng hộ Lợi ích rừng phòng hộ Số phiếu Tỉ lệ (%) Hạn chế lũ lụt 68 19,94 Giảm xói mòn, sạt lở 84 24,63 Bảo vệ đất 30 8,80 Ngăn chặn xâm nhập mặn biển 59 17,30 Điều hòa khí hậu 18 5,28 Chống ô nhiễm môi trường 19 5,57 Bảo vệ đê điều 63 18,48 Khác 0 Tổng 341 100 Tầm quan trọng việc tái tạo lại rừng phòng hộ Bảng thống kê mức giá chấp nhận Mức giá (VNĐ) Số phiếu Tỉ lệ (%) 20.000 33 35.48 50.000 28 30.12 100.000 23 24.73 200.000 6.60 500.000 1.07 Bảng thống kê lí sẵn lòng trả người dân Tân Điền   Lý Số phiếu Tỉ lệ (%)   Cải thiện hậu từ thiên tai việc đáng đóng góp 56 25,11 Tơi tin tưởng vào việc tái tạo rừng phòng hộ 50 22,42 Góp phần bảo vệ đời sống cho hệ mai sau Tơi muốn đóng góp để giải vấn đề chung địa phương 42 75 18,84 33,63 Khác 223 100   Sẵn lòng trả   Tổng Bảng thống kê lí khơng sẵn lòng trả người dân Tân Điền   Tôi không tin tưởng số tiền chi Không sẵn vào chương trình tái tạo lại diện tích rừng phòng hộ lòng trả Tơi khơng tin chương trình giúp giảm thiểu tác hại biển xâm thực Tơi nghĩ đóng thuế đóng ln phần Khác   Tổng 0 0 0 100 100 ƯỚC LƯỢNG MỨC SẴN LÒNG TRẢ: Hàm hồi quy: WTP = C + 1.G + 2.E + 3.I + 4.C1 + 5.C2 + 6.C3 + 7.C4 + 8.C5 + 9.C6 + 10.C7 + 11.C8 + 12.C9 Nghề khác: nghỉ hưu, tài xế, thợ làm tóc,bác sĩ,… Kết ước lượng yếu tố ảnh hưởng đến WTP Chỉ tiêu Hệ số tự Giới tính (G) Trình độ học vấn (E) Thu nhập (I) C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 R2 FKD Số mẫu quan sát Hệ số 17,260 -2,618 3,142 0,006 -6,002 -4,837 12,053 -37,939 -0,091 20,664 -35,501 39,753 -25,535 0,686 14,926 95 P - Value 0,355 0,806 0,051 4371E – 12 0,856 0,803 0,533 0,087 0,994 0,340 0,097 0,073 0,558 - Dựa vào bảng ta có phương trình hồi quy: WTP = 17,260 – 2,618.G + 3,142.E + 0,006.I – 6,002C – 4,837.C2 + 12,053.C3 – 37,939.C4 – 0,091.C5 + 20,664.C6 – 35,501.C7 + 39,753.C8 – 25,535.C9 Tổng số gia đình hộ dân: 1944 hộ WTPtb = 68,000 VNĐ/ người Số tiềnngười dân đóng góp: 132,192,000 VNĐ Đời sống người dân cải thiện hơn, thái độ nhận thức lợi ích trồng rừng Kêu gọi từ tổ chức Quốc tế Vận động thêm từ tổ chức phi lợi nhuận Nêu lên lợi ích vận động người dân vung xung quanh KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: KẾT LUẬN: + Hơn 700 rừng phòng hộ bị thu hẹp dần tác động biến đổi khí hậu, nước biển dâng + Sử dụng nhiều biện pháp không thấy hiệu quà mà tốn thêm nhiều Tái tạo lại diện tích rừng phòng hộ nhung kinh phí khơng đủ Nghiên cứu mức sẵn lòng trả người dân Chung tay bảo vệ môi trường KIẾN NGHỊ: *Đối với quan quản lý: + Tăng cường tuyên truyền hoạt động + Tăng cường quản lý, bảo vệ đê điều, rừng phòng hộ + Phát hiện, xử lý nghiêm trọng tình trạng phá rừng + Góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động *Đối với người dân: + Nghiêm túc thực mục tiêu + Chung tay quyền bảo vệ ĐDSH,sinh thái ven biển ... sẵn lòng trả người dân xã Tân Điền, huyện Gò Cơng Đơng, tỉnh Tiền Giang cho việc tái tạo lại diện tích rừng phòng hộ biển xâm thực “ TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH XÂM THỰC VÀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU: RỪNG PHÒNG...   Tôi không tin tưởng số tiền chi Khơng sẵn vào chương trình tái tạo lại diện tích rừng phòng hộ lòng trả Tơi khơng tin chương trình giúp giảm thiểu tác hại biển xâm thực Tơi nghĩ đóng thuế đóng... Bảng thống kê lí sẵn lòng trả người dân xã Tân Điền   Lý Số phiếu Tỉ lệ (%)   Cải thiện hậu từ thiên tai việc đáng đóng góp 56 25,11 Tơi tin tưởng vào việc tái tạo rừng phòng hộ 50 22,42 Góp phần
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá mức sẵn lòng trả của người dân xã tân điền,huyện gò công đông,tỉnh tiền giang cho việc tái tạo lại diện tích rừng phòng hộ do biển xâm thực , đánh giá mức sẵn lòng trả của người dân xã tân điền,huyện gò công đông,tỉnh tiền giang cho việc tái tạo lại diện tích rừng phòng hộ do biển xâm thực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay