ĐỀ HSG hóa 8 năm 17 18

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:55

huyện thường tín năm 2017 2018aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP Mơn: HĨA HỌC (Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2,5 điểm) Cân phương trình hóa học sau cho biết phản ứng thuộc loại nào? (ghi rõ điều kiện phản ứng có) Fe2O3 + CO → FexOy + KMnO4 → ? + O2 + Al + FexOy → Fe + ? Fe + O2 → FexOy ? + H2O → NaOH ? ? Câu 2: (6 điểm) a Từ hóa chất có sẵn sau đây: Fe, H 2O với thiết bị cần thiết đầy đủ Làm để thực biến đổi sau: Fe→ Fe3O4 → Fe b Bằng phương pháp hóa học phân biệt gói bột sau: Vơi sống, magie oxit, điphotpho pentaoxit, Natri clorua, natri oxit Câu 3: (4 điểm) Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 52 Trong số hạt mang điện nhiều số hạt khơng mang điện 16 a b c d Tính số hạt loại nguyên tử X? Cho biết số electron lớp nguyên tử X Tìm nguyên tử khối X biết mp ≈ mn ≈ 1,013 đvC Tính khối lượng gam X, biết khối lượng nguyên tử C 1,9926 10-23 g C=12 đvC Câu 4: (3,5 điểm) Cho 11,7 gam kim loại hóa trị II tác dụng với 0,35 mol HCl, sau phản ứng thấy kim loại dư Cũng lượng kim loại tác dụng với 0,365 molHCl, sau phản ứng thấy axit dư Xác định kim loại trên? Câu 5: ( điểm) Trên hai đĩa cân vị trí thăng có ống thủy tinh với khối lượng chứa lượng HCl nhau, thêm vào cốc m gam sắt cốc (2) m gam CaCO3 Khi phản ứng hòa tan hết đĩa cân trở lại vị trí thăng Tìm tỉ lệ ? ( Biết CaCO3 + HCl → CaCl2 + H2O + CO2)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ HSG hóa 8 năm 17 18, ĐỀ HSG hóa 8 năm 17 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay