ĐẶC điểm CHUNG của cây NGÔ

30 6 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:55

A ĐẶT VẤN ĐỀ Nhiệt độ trung bình tồn cầu gia tăng khí hậu trở nên bất thường, đồng thời hạn hán khắc nghiệt số nơi Vì vậy, thách thức tương lai sản xuất nông nghiệp nhiệt độ cao lượng mưa thấp Ngơ gạo lúa mì có vai trò quan trọng sản xuất lương thực, thực phẩm thức ăn chăn Việc tăng suất ổn định ngô điều kiện khô hạn dựa vào chọn lọc kiểu hình khơng đạt hiệu tính trạng suất có hệ số di truyền thấp, đặc biệt hạn hán, kiểu gen mơi trường có tương tác lớn Hình thái sinh lý đặc tính thứ cấp liên quan đến suất tăng đa dạng di truyền điều kiện khô hạn, xác định thường chọn chương trình nhân giống ngơ Hạn hán thường làm chậm phát triển của: chiều cao tăng trưởng đặc điểm cấu trúc râu bắp bị ảnh hưởng Do đó, sản lượng bị ảnh hưởng cần đạt kích thước đủ để quang hợp(Sari-Gorla et al., 1999) Chương trình nhân giống truyền thống dựa vào chọn lọc kiểu hình tốn thời gian khơng hiệu Tuy nhiên sử dụng kỹ thuật marker phân tử nâng cao hiệu nhân giống trồng chịu hạn Phân tích rộng đặc điểm di truyền khả chịu hạn tiến hành ngô hai thập kỷ qua, suất liên quan đến nhiều QTL quy định đặc điểm hình thái đường điều tiết Bên cạnh việc xác định QTL, phân tích mối quan hệ đặc điểm quan trọng(LEBRETON et al., 1995) DTP(quần thể chịu hạn) phát triển CIMMYT sử dụng nguồn chịu hạn Viện Nghiên cứu ngô Trong này, dòng từ quần thể sử dụng với mục đích để xác định QTL liên quan đến suất đặc điểm hình thái điều kiện khơ hạn Số lượng gen, vị trí gen ảnh hưởng gen việc xác định QTL trình bày thảo luận Kết nghiên cứu so sánh với QTL liên quan đến biểu tính trạng phân tích với kiểu gen lồi ngơ khác xác định trước tác giả khác B ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÂY NGÔ I Đặc điểm thực vật học Hệ thống rễ Ngơ giống hòa thảo khác có hệ rễ chùm Căn vào hình thái vị trí thời gian phát sinh chia rễ ngơ thành loại: a Rễ mầm Rễ mầm(còn gọi rễ mộng, rễ tạm thời, rễ hạt): phát triển từ rễ sơ sinh phôi Rễ mầm thứ cấp thường khoảng 3-4 rễ tồn khoảng thời gian ngắn đời sống ngô (từ nảy mầm đến ngơ -5 lá) sau vai trò nhường lại cho rễ đốt Rễ mầm gồm có loại: - Rễ mầm sơ sinh(rễ chính) quan xuất sau hạt ngô nảy mầm - Rễ mầm thứ sinh (rễ phụ rễ mầm phụ) xuất từ sau xuất rễ có số lượng khoảng từ đến rễ b Rễ đốt Rễ đốt (rễ phụ cố định) phát triển từ đốt thấp thân nằm mặt đất 3-4cm, mọc vòng quanh đốt mặt đất bắt đầu lúc ngô 3-4 Rễ đốt cung cấp nước chất dinh dưỡng suốt thời kỳ sinh trưởng phát triển ngô c Rễ chân kiềng Rễ chân kiềng(rễ neo-rễ chống): loại rễ đốt mọc đốt gần sát mặt đất(thường mọc hay đốt cuối) Rễ chân kiềng ngồi nhiệm vụ chống đổ cho hút nước chất dinh dưỡng Độ sâu rễ mở rộng phụ thuộc vào giống, độ phì nhiêu độ ẩm đất Trong điều kiện thích hợp rễ ngơ mở rộng đâm sâu khoảng 60 cm sau tuần trồng Nếu làm cỏ, xới, xáo mức giai đoạn cuối làm đứt rễ gây ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng hạn chế suất ngô d Sự phát triển rễ Hạt ngô nảy mầm, rễ mầm trước Hai ngày sau từ rễ mầm mọc nhiều rễ Khoảng 7-10 ngày sau lớp rễ đốt xuất 16-17 ngày sau có 2-3 lớp rễ đốt sau 5-7 ngày thêm lớp rễ Theo thứ tự lớp rễ đốt phát sinh dần từ lên tạo nên hệ rễ chùm Bộ rễ phát triển tốt điều kiện đất tơi xốp, thống khí, đủ ẩm(khoảng 60 đến 80% độ ẩm tương đối) giàu chất dinh dưỡng Thân Thân ngô đặc, đường kính khoảng 2-4 cm tùy thuộc vào giống, mơi trường sản xuất trình độ thâm canh Thân ngơ cao từ 2-4m Chiều dài lóng khác xem đặc điểm có giá trị việc phân loại giống ngô Qua thời kỳ, thân phát triển với tốc độ khác Thời kỳ đầu thân phát triển chậm sau nhanh dần, biểu rõ rệt hai pha giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng Khi hoa đực phơi màu, bắp phun râu, tiếp tục lớn tốc độ chậm Sau thụ tinh, ngô ngừng sinh trưởng Lá ngô Sau bao mầm nhú lên khỏi mặt đất, bắt đầu mọc theo thứ tự thời gian Căn vào hình thái vị trí thân chia làm loại - Lá mầm: nhỏ, chưa phân biệt phiến với vỏ bọc - Lá thân: có mầm nách kẽ chân hay mọc đốt thân - Lá ngọn: phần bắp hay mọc đốt ngọn, khơng có mầm nách kẽ - Lá bi: bao bắp Hoa ngô a Hoa đực Hoa tự đực(bông cờ) bao gồm hoa đực xếp theo kiểu chùm gọi cờ gồm trục Trên trục phân làm nhiều nhánh nhánh trục có nhiều giá(hay nhỏ, chét, nhánh nhỏ) Các giá mọc đối diện trục hay nhánh, giá có chùm hoa(một chùm cuống dài chùm cuống ngắn), chùm có hoa Trên chùm hoa có vỏ trấu ngồi chung cho hoa(gọi mày mày tương ứng với bắc chung), mày có gân lơng tơ, mày xanh hay màu tím tùy thuộc vào giống Bên vỏ trấu ngồi có chứa hoa, hoa có vỏ trấu trong, mỏng, màu trắng, hoa có nhị đực, nhị đực có bao phấn b Hoa Hoa tự cái(hay bắp ngô) sinh từ nách phần thân Bắp ngô gồm phận cuống bắp lõi bắp Hạt ngô Hạt ngô thuộc loại dinh gồm phận chính: vỏ hạt, lớp alơron, phơi, phơi nhũ mũ hạt, phía hạt có gốc hạt gắn liền hạt với lõi ngô II Các giai đoạn sinh trưởng phát triển ngô Thời gian sinh trưởng ngơ từ gieo đến chín trung bình từ 90 – 160 ngày Thời gian sinh trưởng dài, ngắn khác phụ thuộc vào giống điều kiện ngoại cảnh Giai đoạn nảy mầm(Từ trồng đến lá) Giai đoạn phụ thuộc vào lượng chất dự trữ hạt Trước nảy mầm hạt hút nước trương lên nước có sẵn cho hạt hấp thu Ở giai đoạn bên hạt q trình oxy hóa chất dự trữ diễn mạnh qua q trình sinh hóa phức tạp, chất hữu phức tạo chuyển thành chất đơn giản dễ hòa tan Q trình xảy nhờ hoạt động loại men với điều kiện có đủ độ ẩm, nhiệt độ thống khí Yêu cầu ngoại cảnh chủ yếu giai đoạn nước, nhiệt độ khơng khí Nước: Lượng nước cần thiết cho hạt ngô nảy mầm tương đối thấp (khoảng 45% trọng lượng khô tuyệt đối hạt) Để đảm bảo đủ nước cho hạt nảy mầm, độ ẩm đất thích hợp khoảng 60-70% độ ẩm tương đối Để đảm bảo độ ẩm cho hạt ngô, gieo hạt cần làm đất giữ ẩm thời tiết khô hạn ý tiêu nước vào mùa mưa vùng đất thấp Nhiệt độ: Ngô nảy mầm thích hợp nhiệt độ 25-30oC, tối thấp 1012 C, tối cao 40-45oC Nếu nhiệt độ cao hay thấp ảnh hưởng xấu đến phát triển mầm o Khơng khí: Lúc hạt nảy mầm tiếp tục ngô hạt hô hấp mạnh nên đất gieo hạt cần phải thoáng Do cần có biện pháp làm đất, xới xáo thích hợp làm cho đất thoáng Giai đoạn (từ lúc ngơ đến phân hóa hoa) Đây pha đầu giai đoạn 1, thường bắt đầu ngô đạt 3-4 đến 79 lá(vào khoảng 10-40 ngày sau gieo giống ngô tháng) Giai đoạn chuyển từ trạng thái sống nhờ chất dự trữ hạt sang trạng thái hút chất dinh dưỡng đất quang hợp Tuy nhiên giai đoạn thân mặt đất phát triển chậm Cây ngơ bắt đầu phân hóa bước 2-4 bơng cờ Lóng thân bắt đầu phân hóa Các lớp rễ đốt hình thành phát triển mạnh thân Đây giai đoạn làm đốt, hình thành lớp rễ đốt bắt đầu chuyển sang hình thành quan sinh sản đực Điều kiện ngoại cảnh thích hợp cho giai đoạn Nhiệt độ thích hợp 20-300C, tối thích khoảng 25280C Giai đoạn ngô chịu rét khỏe hơn, tác hại nhiệt độ thấp giảm giai đoạn trước Trái lại nhiệt độ cao giai đoạn sinh trưởng nhanh, yếu; nhiệt độ thấp, rễ ăn nơng, rễ con, còi cọc, q trình phân hóa đốt bị ảnh hưởng Độ ẩm đất: nói chung giai đoạn ngô không cần nhiều nước Đây giai đoạn ngơ có khả chịu hạn tốt suốt chu kỳ sinh trưởng Độ ẩm thích hợp nằm khoảng 60-65% (65-70%) Đất đai chất dinh dưỡng: giai đoạn ngơ cần nước lại u cầu đất tơi xốp thơng thống đảm bảo cung cấp đủ oxy cho rễ phát triển Giai đoạn vươn cao phân hóa quan sinh sản (từ phân hóa hoa đến trỗ cờ) Đặc điểm giai đoạn ngô sinh trưởng thân nhanh, rễ phát triển mạnh, ăn sâu tỏa rộng Cơ quan sinh sản bao gồm cờ bắp phân hóa mạnh: từ bước 4-8 bơng cờ, bước 1-6 bắp Giai đoạn kết thúc nhị xuất Có thể nói giai đoạn định số hoa đực hoa cái, định khối lượng chất dinh dưỡng dự trữ thân (là chu kỳ giai đoạn đầu) Điều kiện tốt giai đoạn là: Đầy đủ chất dinh dưỡng, nước tưới với khoảng độ ẩm 70-75% độ ẩm tối đa đồng ruộng Nhiệt độ thích hợp khoảng 24-250C Nhiệt độ cao hay thấp ảnh hưởng xấu đến trình sinh trưởng phân hóa quan sinh sản Thời kỳ nở hoa (bao gồm trỗ cờ, tung phấn, phun râu, thụ tinh) Giai đoạn diễn khoảng thời gian khơng dài, trung bình 10-15 ngày, nhiên giai đoạn định suất (pha đầu giai đoạn 2) Cây ngô thời kỳ trổ cờ, phun râu Cuối giai đoạn ngô gần ngừng phát triển thân lá, tiếp tục hút chất dinh dưỡng từ đất Các chất dinh dưỡng chất hữu bắt đầu tập trung mạnh vào phận sinh sản Trong điều kiện tốt, đặc biệt thời tiết thuận lợi trình thụ tinh tiến hành tốt bắp nhiều hạt Yêu cầu ngoại cảnh giai đoạn khắt khe, nhiệt độ thích hợp ngơ khoảng 25-280C Nhiệt độ thấp có ảnh hưởng xấu đến q trình tung phấn, phun râu thụ tinh Nhiệt độ 350C hạt phấn dễ bị chết Ở giai đoạn ngô cần nhiều nước, độ ẩm thích hợp 75-80% độ ẩm tối đa đồng ruộng Trời lặng, gió nhẹ, mưa, nắng nhẹ (mưa to làm hạt phấn bị trôi) Thời kỳ chín (bao gồm từ thụ tinh đến chín) Trọng lượng hạt tăng nhanh, phơi phát triển hồn tồn Giai đoạn kéo dài 35-40 ngày từ thụ phấn thụ tinh Chất dinh dưỡng từ thân tập trung mạnh hạt trải qua trình biến đổi sinh lý phức tạp - Giai đoạn chín sữa(18 - 22 ngày sau phun râu) Hạt bên ngồi có màu vàng chất lỏng bên sữa trắng tích lũy tinh bột Phơi phát triển nhanh dần Do độ tích lũy chất khơ hạt nhanh nên hạt lớn nhanh, độ ẩm khoảng 80% - Giai đoạn chín sáp(24 - 28 ngày sau phun râu) Tinh bột tiếp tục tích lũy bên nội nhũ làm chất sữa lỏng bên đặc lại thành bột hồ - Giai đoạn hình thành ngựa(35 - 42 ngày sau phun râu) Tuỳ theo chủng mà hạt hình thành ngựa có dạng ngựa Hạt khơ dần đỉnh hình thành lớp tinh bột nhỏ màu trắng cứng Lớp tinh bột xuất nhanh sau hình thành ngựa đường chạy ngang hạt Vào đầu giai đoạn hạt có độ ẩm khoảng 55% Ở giai đoạn này, gặp thời tiết lạnh, chất khô hạt ngừng tích luỹ Điều dẫn đến giảm suất trì hỗn cơng việc thu hoạch ngô khô chậm gặp lạnh - Giai đoạn chín hồn tồn - chín sinh lý (55-65 ngày sau phun râu) Sự tích luỹ chất khơ hạt đạt mức tối đa tất hạt bắp đạt trọng lượng khô tối đa Lớp tinh bột hồn tồn tiến đến cùi sẹo đen nâu hình thành Nếu thu hoạch ngơ cho ủ chua thời điểm thích hợp Còn bình thường nên để ngơ ngồi đồng thời gian nữa, lúc ngơ ngả màu Nói chung, thời kỳ khác ngơ có nhu cầu nước khác cụ thể sau: - Giai đoạn đầu: con(từ nẩy mầm đến 3-4 lá) Cây ngơ có khả chịu hạn úng Cây cần có độ ẩm 60-65% độ ẩm bão hòa Độ ẩm thấp, đất thống tạo điều kiện cho rễ phát triển tốt Giai đoạn cần lượng nước 12% so với vụ - Giai đoạn 7-9 đến trổ cờ: yêu cầu nước ngô tăng dần ngày cần từ 35-40m3 nước/ha Độ ẩm đất 70-75% Lượng nước giai đoạn chiếm 21% tổng lượng nước vụ - Giai đoạn nở hoa đến kết hạt(trước trổ 15 ngày sau trổ 15 ngày) thời kỳ khủng hoảng nước ngô Nếu gặp hạn ngô giảm xuất rõ rệt Độ ẩm thích hợp thời kỳ 75-80% Lượng nước cần thời kỳ nở hoa chiếm 24-28% tổng lượng nước vụ Thời kỳ nở hoa đến chín sữa ngơ cần 20-24% tổng lượng nước vụ - Giai đoạn chín(chín sáp đến chín hồn tồn): nhu cầu nước ngơ giảm dần Độ ẩm đất 60-70%, lượng nước ngô cần chiếm 17-18% tổng lượng nước vụ Yêu cầu tưới nước cho ngô làm cho độ ẩm đất đồng Nhất thiết không tưới tràn làm phá hoại cấu tượng đất đọng nước ruộng sau tưới Ngô trồng có khoảng cách rộng Cách tưới cho nước vào rãnh để ngấm dần luống hôm, nâng độ ẩm đất lên 80-90% vừa Ruộng ngô thiếu nước b Các phương pháp tưới nước cho ngơ Ở Việt Nam diện tích trồng ngơ nhờ nước trời chiếm khoảng 70%, diện tích chủ động tưới chiếm khoảng gần 30% Nguồn nước cung cấp cho ngơ chia làm nguồn chính: - Nước mưa: nguồn cung cấp cho ngô, nước ta lượng mưa phổ biến từ 1700-2000 mm đủ cho nhu cầu sinh trưởng phát triển ngô, nhiên lượng mưa tập trung theo mùa mùa khô không đủ nước để sinh trưởng phát triển - Nước ao, hồ, sông, suối: nguồn nước cung cấp cho ngô cách chủ động theo điều tiết người Đa số vùng trồng ngô nước ta vùng trồng ngô lớn phụ thuộc vào nước trời chủ yếu, với vùng sản xuất thuận lợi áp dụng nhiều phương pháp tưới khác tưới hốc, tưới rãnh, tưới phun mưa,… Việc lựa chọn áp dụng hình thức tưới cho phù hợp chủ yếu dựa vào đặc điểm điều kiện sản xuất vùng b1 Tưới hốc Là hình thức tưới thủ cơng thường dùng xơ, gáo, ô doa,… để tưới trực tiếp vào hốc ngô * Ưu điểm - Tiết kiệm nước tưới vùng trồng ngơ khó khăn nước tưới - Nước cung cấp trực tiếp vào gốc tạo điều kiện cho rễ hút nước thuận lợi thời kỳ - Không gây cản trở trao đổi khí đất tầng khơng khí sát mặt đất - Cấu trúc đất phần phát triển rễ không bị phá vỡ lực tác động vào đất tưới nhỏ nên không ảnh hưởng đến sinh trưởng rễ * Nhược điểm Tốn công lao động, suất tưới thấp thường áp dụng điều kiện diện tích trồng nhỏ, ruộng trồng gần nguồn nước tưới b2 Tưới rãnh Là hình thức tưới cho nước vào rãnh hàng thường áp dụng cho trồng cạn có khoảng cách hàng rộng, phương pháp tưới để nước chảy theo rãnh thiết kế hàng Nước thấm dần vào đất cung cấp cho trồng Đa số vùng trồng ngô chủ động nước tưới tưới rãnh chủ yếu * Ưu điểm - Năng suất tưới cao - Khơng gây cản trở trao đổi khí đất tầng khơng khí sát mặt đất - Cấu trúc đất phần phát triển rễ không bị phá vỡ lực tác động vào đất tưới nhỏ nên không ảnh hưởng đến sinh trưởng rễ - Tiết kiệm chủ động nước tưới, lớp đất mặt tơi xốp, khơng bị dí chặt, kết cấu đất giữ vững, đất khơng bị bào mòn, chất dinh dưỡng không bị rửa trôi Đây phương pháp tưới thông dụng thường áp dụng vùng trồng ngô đất lúa * Nhược điểm - Tốn nhiều nước tưới phần nước thấm sâu nên mức tốn thất nước lớn, hiệu suất tưới thấp đạt khoảng 40-50% - Khó chỉnh độ ẩm đất mong muốn cho phù hợp với độ ẩm yêu cầu giai đoạn sinh trưởng ngô - Chỉ áp dụng với nơi có địa hình tương đối phẳng (độ dốc 2.0 Số điểm LOD tối đa khoảng cách thực vị trí QTL(đỉnh QTL), khoảng tin cậy QTL " khoảng cách hỗ trợ LOD”, xác định cách tìm khu vực hai phía đỉnh QTL tương ứng với giảm điểm LOD Ảnh hưởng QTL phụ tính tốn theo SANGUINETI et al.(1999) Sự ưu trung bình QTL tất QTL tính tốn tỷ lệ |d|/|a| Gen hoạt động xác định sở mức trung bình ưu cách sử dụng tiêu chí Stuber et al.(1987): bổ sung(A) = đến 0.20, trội khơng hồn tồn(PD) = 0.21-0.80; tính trội(D) = 0.81-1.20 siêu trội(OD) > 1.20 Trung bình mức độ ưu QTL bắt chéo QTL tính toán theo tỉ lệ IdI/IaI Gen hoạt động xác định dưa mức trung bình ưu việc sử dụng tiêu chí STUBER et al.( 1987): bổ sung(A)=0 - 0,20; phần ưu thế(PD)=0,21 - 0.80; ưu thế(D)=0,81 - 1,20; ưu thế(OD)>1,20 D KẾT QUẢ Mối quan hệ đặc điểm kiểu hình Hệ số tương quan kiểu hình ước tính để xác định liên kết điểm khác nhau, nhằm nhấn mạnh tương quan suất hạt Ma trận tương quan xác định hệ số Pearson trình bày Bảng Năng suất hạt tương đương với LW4, PH, LN(p
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm CHUNG của cây NGÔ , ĐẶC điểm CHUNG của cây NGÔ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay