CHỦ đề 13 câu CHUYỆN EM yêu THÍCH

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:54

- Mỗi tranh minh họa cho câu chuyện nào?  - Hãy kể câu chuyện khác mà em biết - Những tranh gợi cho em nhớ đến câu chuyện nào?hình ảnh tranh mơ nội dung câu chuyện? - Hình dáng, đường nét,màu sắc cách xếp hình ảnh tranh nào? - Nhân vật câu chuyện có tính cách nào? Thể rõ tính cách chưa? Có thể vẽ minh họa câu chuyện hình thức: Vẽ lại hình minh họa truyện tranh Tạo hình nhân vật câu chuyện theo cảm nhận riêng - Bức tranh vẽ câu chuyện gì? - Bước 1, 2,3: vẽ nào? Cách tạo hình nhân vật bối cảnh câu chuyện: •+ Thống nội dung câu chuyện (hoặc trích đoạn nội dung)để chọn cách tạo hình •+ Lựa chọn hình ảnh nhân vật tiêu biểu câu chuyện •+ Vẽ hình, vẽ màu nhân vật hình ảnh liên quan(theo ý thích) •+ Có thể cắt hình, dán lên bìa cứng tre để biểu diễn +HS hoạt động theo nhóm -HS thảo luận thống câu chuyện.Tao hình nhân vật theo phân cơng nhóm.Sắp xếp nhân vật theo nội dung câu chuyện 26 ... - Mỗi tranh minh họa cho câu chuyện nào?  - Hãy kể câu chuyện khác mà em biết - Những tranh gợi cho em nhớ đến câu chuyện nào?hình ảnh tranh mơ nội dung câu chuyện? - Hình dáng, đường nét,màu... tranh nào? - Nhân vật câu chuyện có tính cách nào? Thể rõ tính cách chưa? Có thể vẽ minh họa câu chuyện hình thức: Vẽ lại hình minh họa truyện tranh Tạo hình nhân vật câu chuyện theo cảm nhận... chuyện theo cảm nhận riêng - Bức tranh vẽ câu chuyện gì? - Bước 1, 2,3: vẽ nào? Cách tạo hình nhân vật bối cảnh câu chuyện: •+ Thống nội dung câu chuyện (hoặc trích đoạn nội dung)để chọn cách
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ đề 13 câu CHUYỆN EM yêu THÍCH , CHỦ đề 13 câu CHUYỆN EM yêu THÍCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay