Chủ đề 12 môi trường quanh em tiết 1

30 5 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 21:54

GIÁO VIÊN DẠY: PHAN THỊ HƯƠNG + Có hình ảnh tranh? + Những hình ảnh có đẹp khơng? Mơi trường nào? + Em mong muốn sống môi trường nào? + Em người xung quanh thường làm để mơi trường sống xanh-sạch- đẹp? + Em thấy bạn học sinh làm gì? + Các hoạt động có ý nghĩa gì? + Em làm việc khác để bảo vệ môi trường? + Môi trường tất cỏ, hoa lá, sông biển, không khí bao quanh + Mọi người cần có ý thức bảo vệ môi trường hành động tích cực vệ sinh nhà ở, lớp học, …, trồng chăm sóc xanh; ngăn chặn hành vi gây ô nhiễm môi trường + Trong tranh có vẽ hình ảnh gì? + Các nhân vật tranh làm gì? + Các thể điều gì? Có nhiều nội dung để thể tranh chủ đề “Môi trường quanh em”như: + Cảnh đẹp thiên nhiên + Vệ sinh, quét dọn trường học, nhà ở, đường phố,… + Trồng chăm sóc cây, hoa + Chăm sóc bảo vệ động vật + Vớt rác sông hồ, biển, Cách thực tạo tranh tập thể + Lựa chọn hình ảnh hoạt động thể chủ đề cho tranh + Vẽ hình ảnh chính: nhóm người hoạt động như: quét rác, xách nước, tưới hoa ( Vẽ theo trí nhớ bạn tạo dáng để kí họa) + Vẽ thêm chi tiết tạo khung cảnh cối, nhà, biển,xe rác, trường học,…để tạo không gian cho tranh + Vẽ màu theo ý thích ... Mơi trường nào? + Em mong muốn sống môi trường nào? + Em người xung quanh thường làm để mơi trường sống ln xanh-sạch- đẹp? + Em thấy bạn học sinh làm gì? + Các hoạt động có ý nghĩa gì? + Em làm... chặn hành vi gây ô nhiễm môi trường + Trong tranh có vẽ hình ảnh gì? + Các nhân vật tranh làm gì? + Các thể điều gì? Có nhiều nội dung để thể tranh chủ đề Môi trường quanh em như: + Cảnh đẹp thiên... Vệ sinh, quét dọn trường học, nhà ở, đường phố,… + Trồng chăm sóc cây, hoa + Chăm sóc bảo vệ động vật + Vớt rác sông hồ, biển, Cách thực tranh theo chủ đề “ Mơi trường quanh em : + Vẽ phác hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề 12 môi trường quanh em tiết 1 , Chủ đề 12 môi trường quanh em tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay