Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 14:11

Giáo án Tiếng việt TẬP ĐỌC SƠN TINH THUỶ TINH I.Mục đích yêu cầu: - Đọc trơn bài, biết nghỉ sau dấu câu, cụm từ Biết đọc phân biệt giọng người kể với giọng nhân vật - Hiểu nghĩa từ ngữ: cầu hôn, lễ vật, ván, nệp, ngà, cựa, hồng mao - Hiểu nội dung câu chuyện: Giải thích nạn lụt nước ta Thuỷ Tinh ghen tức với Sơn Tinh gây ra, qua ca ngợi tinh thần chống lũ lụt kiên cường nhân dân ta II.Đồ dùng dạy – học: G: Tranh minh hoạ SGK H: SGK, đọc trước nhà III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (3P) H: Đọc TLCH - Voi nhà H+G: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1P) G: Giới thiệu lời kết hợp tranh minh hoạ SGK 2,Luyện đọc: (30P) a-Đọc mẫu: G: Đọc mẫu toàn – nêu cách đọc b-Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ H: Tiếp nối đọc câu -Đọc câu: - Luyện đọc số từ ngữ HS phát âm chưa chuẩn +tuyệt trần, cuồn cuộn, đuối sức, H: Tiếp nối đọc đoạn -Đọc đoạn trước lớp - Đọc giải Một người Sơn Tinh,/ chúa miền non cao,/ người Thuỷ Tinh,/ vua vùng nước thẳm.// G: HD học sinh đọc đoạn khó H: Tập đọc đoạn nhóm theo HD H: Thi đọc nhóm 1H: Đọc giải 3,Hướng dẫn tìm hiểu bài: (15P) H: Đọc đoạn( đoạn) G: Nêu câu hỏi, HD học sinh trả lời - Vua Hùng kén rể, chàng trai đến cầu hôn: Sơn Tinh chúa miền H: Phát biểu non cao, Thuỷ Tinh vua vùng H+G: Nhận xét, bổ sung, rút ý nước thẳm đoạn - Hùng Vương phân xử việc vị thần G: Ghi bảng đến cầu hôn Mị Nương H: Nêu nội dung - Cuộc chiến đấu Sơn Tinh Thuỷ Tinh G: Liên hệ * Giải thích nạn lụt nước ta Thuỷ Tinh ghen tức với Sơn Tinh gây ra, qua ca ngợi tinh thần chống lũ lụt kiên cường nhân dân ta 4) Luyện đọc lại (16P) G: HD học sinh đọc lại toàn theo cách phân vai.( người dẫn chuyện – vua Hùng,.) H: Đọc nhóm - Thi đọc trước lớp H+G: Nhận xét, đánh giá 5,Củng cố – dặn dò: (3P) G: Nhận xét tiết học Dặn dò học sinh chuẩn bị sau ... nối đọc đoạn -Đọc đoạn trước lớp - Đọc giải Một người Sơn Tinh, / chúa miền non cao,/ người Thuỷ Tinh, / vua vùng nước thẳm.// G: HD học sinh đọc đoạn khó H: Tập đọc đoạn nhóm theo HD H: Thi đọc. .. Cuộc chiến đấu Sơn Tinh Thuỷ Tinh G: Liên hệ * Giải thích nạn lụt nước ta Thuỷ Tinh ghen tức với Sơn Tinh gây ra, qua ca ngợi tinh thần chống lũ lụt kiên cường nhân dân ta 4) Luyện đọc lại (16P)... 1H: Đọc giải 3,Hướng dẫn tìm hiểu bài: (15P) H: Đọc đoạn( đoạn) G: Nêu câu hỏi, HD học sinh trả lời - Vua Hùng kén rể, chàng trai đến cầu hôn: Sơn Tinh chúa miền H: Phát biểu non cao, Thuỷ Tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay