Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 14:11

Tuần: 25 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT TẬP ĐỌC SƠN TINH, THUỶ TINH I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Rèn kỹ đọc thành tiếng: - Đọc trơi chảy tồn Ngắt nghỉ - Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật Rèn kỹ đọc hiểu - Hiểu nghĩa từ: Cầu hôn, lễ vật, ván, nệp - Hiểu ý nghĩa: Truyện giải thích nạn lụt nước ta Thuỷ Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra; đồng thời phản ánh việc nhân dân ta đắp đê chống lụt II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Tranh minh hoạ nội dung đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Kiểm tra cũ - học sinh đọc Voi nhà trả lời câu hỏi nội dung B Bài Giới thiệu chủ điểm học Luyện đọc + Giáo viên đọc mẫu + Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ Học sinh đọc nối tiếp câu, ý từ có vần khó: Tuyệt trần, cuồn cuộn, đuối sức, cơm nếp - Đọc đoạn trước lớp - Học sinh đọc đoạn nhóm - Thi đọc nhóm Cả lớp đọc đồng đoạn Hướng dẫn tìm hiểu - Học sinh đọc giải - Giáo viên giải nghĩa thêm từ kén : lựa chọn kĩ + Những đến cầu hôn Mị Nương?(… Sơn Tinh Thuỷ Tinh) + Em hiểu chúa miền non cao thần gì? vua vùng nước thẳm thần gì? + Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cầu nào? + Lễ vật gồm gì? - Một học sinh đọc câu hỏi - Giáo viên nêu câu hỏi phụ: + Thuỷ Tinh đánh Sơn Tinh cách gì? + Sơn Tinh chống lại Thuỷ Tinh cách gì? + Cuối thắng? Người thua làm gì? - Một học sinh đọc câu hỏi 4, lớp đọc thầm trả lời câu hỏi Học sinh thảo luận, Giáo viên hướng dẫn em đến kết luận Luyện đọc lại - Tổ chức cho học sinh thi đọc lại truyện C Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học - Giáo viên yêu cầu học sinh nhà đọc ... sinh đọc câu hỏi - Giáo viên nêu câu hỏi phụ: + Thuỷ Tinh đánh Sơn Tinh cách gì? + Sơn Tinh chống lại Thuỷ Tinh cách gì? + Cuối thắng? Người thua làm gì? - Một học sinh đọc câu hỏi 4, lớp đọc. .. sinh đọc nối tiếp câu, ý từ có vần khó: Tuyệt trần, cuồn cuộn, đuối sức, cơm nếp - Đọc đoạn trước lớp - Học sinh đọc đoạn nhóm - Thi đọc nhóm Cả lớp đọc đồng đoạn Hướng dẫn tìm hiểu - Học sinh đọc. .. sinh thảo luận, Giáo viên hướng dẫn em đến kết luận Luyện đọc lại - Tổ chức cho học sinh thi đọc lại truyện C Củng cố, dặn dò - GV nhận xét học - Giáo viên yêu cầu học sinh nhà đọc kĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay