Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh

7 16 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 14:11

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP ĐỌC: SƠN TINH, THỦY TINH I MỤC TIÊU: - Biết ngắt nghỉ , đọc rõ lời nhân vật câu chuyện - Hiểu ND : Truyện giải thích nạn lũ lụt nước ta Thuỷ Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ,đồng thời phản ánh việc nhân vật đắp đê chống lũ ( trả lời CH1, 2, ) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Tranh minh họa tập đọc SGK (Phóng to, có thể) Bảng ghi sẵn từ, câu cần luyện ngắt giọng - HS: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT Hoạt động Thầy Hoạt động Trò Khởi động : Bài cũ : Voi nhà - Hát - Gọi HS lên bảng kiểm tra Voi nhà - HS lên bảng, đọc trả lời câu - Nhận xét cho điểm HS Bài : hỏi Giới thiệu: - Treo tranh giới thiệu: Vào tháng 7, tháng năm, nước ta thường xảy lụt lội Nguyên nhân trận lụt lội theo truyền thuyết chiến đấu hai vị thần Sơn Tinh Thủy Tinh Bài học ngày hôm giúp em hiểu rõ chiến kéo dài hàng nghìn năm hai vị thần - Ghi tên lên bảng  Hoạt động 1: Luyện đọc - HS nhắc lại tên a) Đọc mẫu : - GV đọc mẫu tồn lượt sau gọi HS đọc lại b) Luyện phát âm - u cầu HS tìm từ khó, dễ lẫn đọc Ví dụ: - Cả lớp theo dõi đọc thầm theo + Tìm từ có hỏi, ngã, Nghe HS trả lời ghi từ lên - Tìm từ trả lời theo yêu cầu GV: bảng - Đọc mẫu yêu cầu HS đọc từ + Các từ là: tài giỏi, nước thẳm, lễ (Tập trung vào HS mắc lỗi phát vật, đuổi đánh, cửa, biển, lũ,… âm) - Yêu cầu HS đọc câu Nghe chỉnh sửa lỗi cho HS, có - đến HS đọc cá nhân, sau c) Luyện đọc đoạn : lớp đọc đồng - Hỏi: Bài tập đọc có đoạn? - Các đoạn phân chia ntn? - Mỗi HS đọc câu, đọc nối tiếp từ đầu hết - Bài tập đọc chia làm đoạn +Đoạn 1: Hùng Vương … nước thẳm - Gọi HS đọc đoạn - Yêu cầu HS xem giải giải nghĩa từ: cầu hôn - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn cho biết câu văn HS khó ngắt giọng + Đoạn 2: Hùng Vương chưa biết chọn … đón dâu + Đoạn 3: Thủy Tinh đến sau … chịu thua -1 HS đọc - Hướng dẫn HS ngắt giọng câu văn khó - Cầu hôn nghĩa xin lấy người gái làm vợ - Hướng dẫn giọng đọc: Đây đoạn giới thiệu truyện nên HS cần đọc với giọng - HS trả lời thong thả, trang trọng + Nhà vua muốn kén cho công chúa/ - Yêu cầu HS đọc lại đoạn Theo dõi người chồng tài giỏi HS đọc để chỉnh sửa lỗi (nếu có) + Một người Sơn Tinh,/ chúa miền - Hướng dẫn HS đọc đoạn đoạn non cao,/ người Thủy Tinh,/ vua vùng nước thẳm tương tự hướng dẫn đoạn - Đoạn 2, lời vua Hùng đọc với giọng dõng dạc, trang trọng, ý nhấn giọng - Luyện ngắt giọng câu văn dài theo từ lễ vật hướng dẫn GV - Đoạn 3, tả lại chiến đấu hai -Nghe GV hướng dẫn vị thần, đọc giọng cao, hào hùng, ý - Theo dõi hướng dẫn GV luyện nhấn giong từ ngữ như: hô mưa, gọi ngắt giọng câu: gió, bốc, dời, nước dâng lên bao nhiêu, núi cao lên nhiêu,… + Hãy đem đủ trăm ván cơm nếp,/ hai trăm nệp bánh chưng,/ voi chín ngà,/ gà chín cựa,/ ngựa chín hồng mao.// + Thủy Tinh đến sau,/ không lấy Mị Nương,/ tức giận./ cho - Yêu cầu HS đọc nối tiếp quân đuổi đánh Sơn Tinh.// + Từ năm Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh./ gây lũ lụt khắp nơi/ lần Thủy Tinh -Chia nhóm theo dõi HS đọc theo chịu thua.// nhóm -3 HS tiếp nối đọc Mỗi HS d) Thi đọc đọc đoạn Đọc từ đầu hết - Tổ chức cho nhóm thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân -Lần lượt HS đọc trước nhóm - Nhận xét, cho điểm mình, bạn nhóm chỉnh sửa lỗi e) Cả lớp đọc đồng Yêu cầu HS lớp đọc đồng đoạn cho -Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân, nhóm thi đọc nối tiếp, đọc đồng đoạn TIẾT Hoạt động Thầy Hoạt động Trò  Hoạt động 2: Tìm hiểu -Yêu cầu HS đọc đoạn -1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm -Những đến cầu hôn Mị Nương? -Hai vị thần đến cầu hôn Mị Nương Sơn Tinh Thủy Tinh -Họ vị thần đến từ đâu? -Sơn Tinh đến từ vùng non cao, Thủy Tinh đến từ vùng nước thẳm -Hùng Vương cho phép mang -Đọc đoạn cho biết Hùng Vương phân đủ lễ vật cầu đến trước xử việc hai vị thần đến cầu hôn cách đón Mị Nương làm vợ nào? -Một trăm ván cơm nếp, hai trăm -Lễ vật mà Hùng Vương yêu cầu gồm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà gì? chín cựa, ngựa chín hồng mao -Vì Thủy Tinh đến sau Sơn Tinh -Vì Thủy Tinh lại giận cho quân đuổi đánh Sơn Tinh? -Thủy Tinh đánh Sơn Tinh cách nào? không lấy Mị Nương -Thủy Tinh hơ mưa, gọi gió, dâng nước cuồn cuộn -Sơn Tinh chống lại Thủy Tinh ntn? -Sơn Tinh bốc đồi, dời dãy núi chặn dòng nước lũ -Ai người chiến thắng chiến đấu -Sơn Tinh người chiến thắng này? -Một số HS khá, giỏi kể lại -Hãy kể lại toàn chiến đấu hai vị thần -Câu văn: Thủy Tinh dâng nước -Câu văn cho ta thấy rõ Sơn lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại Tinh luôn người chiến thắng dâng đồi núi cao nhiêu chiến đấu này? -Hai HS ngồi cạnh thảo luận -Yêu cầu HS thảo luận để trả lời câu hỏi với nhau, sau số HS phát -GV kết bạn: Đây câu chuyện truyền biểu ý kiến thuyết, nhân vật truyện Sơn - HS nghe Tinh, Thủy Tinh, Hùng Vương, Mị Nương nhân dân ta xây dựng lên trí tưởng tượng phong phú khơng có thật Tuy nhiên, câu chuyện lại cho biết thật sống có từ hàng nghìn năm nay, nhân dân ta chống lũ lụt kiên cường  Luyện đọc lại -Yêu cầu HS nối tiếp đọc lại -3 HS đọc nối tiếp nhau, HS đọc đoạn truyện -Gọi HS lớp nhận xét cho điểm sau lần đọc Chấm điểm tuyên dương - HS nhận xét nhóm đọc tốt Củng cố – Dặn dò : -Nhận xét tiết học -Dặn dò HS nhà luyện đọc lại Chuẩn bị sau: Bé nhìn biển - Về nhà đọc lại chuẩn bị sau ... cho quân đuổi đánh Sơn Tinh? -Thủy Tinh đánh Sơn Tinh cách nào? không lấy Mị Nương -Thủy Tinh hơ mưa, gọi gió, dâng nước cuồn cuộn -Sơn Tinh chống lại Thủy Tinh ntn? -Sơn Tinh bốc đồi, dời dãy... nước đánh Sơn Tinh. / gây lũ lụt khắp nơi/ lần Thủy Tinh -Chia nhóm theo dõi HS đọc theo chịu thua.// nhóm -3 HS tiếp nối đọc Mỗi HS d) Thi đọc đọc đoạn Đọc từ đầu hết - Tổ chức cho nhóm thi đọc. .. bánh chưng,/ voi chín ngà,/ gà chín cựa,/ ngựa chín hồng mao.// + Thủy Tinh đến sau,/ không lấy Mị Nương,/ tức giận./ cho - Yêu cầu HS đọc nối tiếp quân đuổi đánh Sơn Tinh. // + Từ năm Thủy Tinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay