Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 14:11

Giáo án Tiếng việt Tập đọc BÀI: SƠN TINH, THỦY TINH I/ Mục tiêu: - Đọc đúng, đọc trôi chảy tồn Biết ngắt, Nghỉ đúng, Đọc rõ lời nhân vật câu chuyện - Hiểu nội dung: Truyện giải thích nạn lũ lụt nước ta Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt (trả lời câu hỏi 1, 2, 4; HS giỏi trả lời câu hỏi 3) - HS biết yêu lao động, khâm phục, tôn trọng người tài giỏi II/ Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa đọc SGK III/ Các hoạt động dạy học: TIÊT 1/ Kiểm tra cũ: - em đọc bài: Voi nhà trả lời câu hỏi 2/ Dạy mới: a/ Giới thiệu bài: - Dùng tranh vẽ SGK Hoạt động GV Hoạt động HS b/ Luyện đọc: - Đọc mẫu tồn - Theo dõi cách đọc GV + Đoạn 1: Giọng đọc thong thả, trang trọng + Lời vua Hùng: dõng dạc + Đoạn tả chiến đấu Sơn Tinh Thủy Tinh: hào hùng - Hướng dẫn luyện đọc, giải nghĩa từ * Đọc câu: - Theo dõi HS đọc - Nối tiếp đọc câu - Hướng dẫn luyện đọc tiếng, từ khó sau: tuyệt trần, cuồn cuộn, dãy, đuối sức, chàng trai… - Đọc CN+ĐT tiếng, từ khó * Đọc đoạn trước lớp: - Chia thành đoạn: - Theo dõi, sửa sai - Đánh dấu đoạn - Hướng dẫn luyện đọc đoạn - Nối tiếp đọc đoạn - Hướng dẫn luyện đọc câu văn dài, nhấn giọng từ ngữ in đậm sau: - Đọc lại đoạn trước lớp - Đọc CN+ĐT câu văn dài + Một người Sơn Tinh,/ chúa miền non cao,/ người Thủy Tinh,/ vua vùng nước thẳm.// + Hãy đem đủ trăm ván cơm nếp,/ hai trăm nệp bánh chưng,/ voi chín ngà,/ gà chín cựa,/ ngựa chín hồng mao.// + Thủy Tinh đến sau,/ không lấy Mị Nương,/ Đùng đùng tức giận,/ cho quân đuổi đánh Sơn Tinh.// + Từ đó,/ năm Thủy Tinh dân nước đánh Sơn Tinh,/ gây lũ lụt khắp nơi / lần Thủy Tinh chịu thua.// - Hướng dẫn giải nghĩa từ: cầu hôn, lễ vật, ván, nệp, ngà, cựa, hồng mao(SGK) + Kén: lựa chọn kĩ * Đọc đoạn nhóm: - Đọc từ giải nghĩa cuối - Theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở * Thi đọc nhóm: - Theo dõi, nhận xét c/ Tìm hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc lại đoạn, suy nghĩ trả lời câu hỏi: H/ (TB) Những đến cầu hôn Mị Nương? (Sơn Tinh Thủy Tinh) H/ (TB) Sơn Tinh đâu, Thủy Tinh đâu?(Sơn - Đọc nối tiếp đoạn nhóm - Các nhóm thi đọc trước lớp - Lớp nhận xét - Đọc lại đoạn - Suy nghĩ câu hỏi cuối Tinh chúa miền non cao, Thủy Tinh vua vùng nước thẳm) - Từng em trả lời trước lớp - Lớp nhận xét, bổ sung H/ (G) Em hiểu chúa miền non cao thần gì? Vua vùng nước thẳm thần gì? (Sơn Tinh thần núi Thủy Tinh thần nước) H/ (G) Hùng vương phân xử việc hai vị thần cầu hôn nào? (Vua giao hẹn: Ai mang đủ lễ vật đến trước lấy Mị Nương) H/ (TB) Lễ vật gồm gì? (Một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao) H/ (K) Thủy Tinh đánh Sơn Tinh cách gì? (Thần hơ mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn khiến cho nước ngập nhà cửa, ruộng đồng) H/ (K) Sơn Tinh chống lại Thủy Tinh băng cách gì? (Thần bốc đồi, dời dãy núi chặn dòng nước lũ, nâng đồi núi lên cao) H/ (TB) Cuối thắng? (Sơn Tinh thắng) H/ (K) Người thua làm gì? (Thủy Tinh năm dâng nước lên để đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt khắp nơi) H/ Câu chuyện nói lên điều gì? (Nhân dân ta chống lũ lụt kiên cường Còn ý khác chưa điều có thật, mà nhân dân tưởng tượng lên) d/ Luyện đọc lại: - Chia vai: Người dẫn chuyện vua Hùng - Tổ chức cho HS luyện đọc lại theo vai - Nhận xét, tuyên dương - HS thi đọc tồn trước lớp - Lớp nhận xét ... mao.// + Thủy Tinh đến sau,/ không lấy Mị Nương,/ Đùng đùng tức giận,/ cho quân đuổi đánh Sơn Tinh. // + Từ đó,/ năm Thủy Tinh dân nước đánh Sơn Tinh, / gây lũ lụt khắp nơi / lần Thủy Tinh chịu... cầu HS đọc lại đoạn, suy nghĩ trả lời câu hỏi: H/ (TB) Những đến cầu hôn Mị Nương? (Sơn Tinh Thủy Tinh) H/ (TB) Sơn Tinh đâu, Thủy Tinh đâu? (Sơn - Đọc nối tiếp đoạn nhóm - Các nhóm thi đọc trước... lại đoạn trước lớp - Đọc CN+ĐT câu văn dài + Một người Sơn Tinh, / chúa miền non cao,/ người Thủy Tinh, / vua vùng nước thẳm.// + Hãy đem đủ trăm ván cơm nếp,/ hai trăm nệp bánh chưng,/ voi chín
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay