Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh

8 14 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 14:11

Giáo án Tiếng việt lớp MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: SƠN TINH, THỦY TINH I Mục tiêu Kiến thức: - Đọc trơn - Đọc từ ngữ khó, từ dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ - Ngắt nghỉ sau dấu câu cụm từ - Biết thể tình cảm nhân vật qua lời đọc Kỹ năng: - Hiểu nghĩa từ: cầu hôn, lễ vật, ván, nệp (đệp), ngà, cựa, hồng mao,… - Hiểu nội dung bài: Truyện giải thích tượng lũ lụt xảy nước ta năm Thủy Tinh dâng nước trả thù Sơn Tinh Qua đó, truyện ca ngợi ý chí kiên cường nhân dân ta việc đắp đê chống lụt lội Thái độ:Ham thích học Tiếng Việt II Chuẩn bị - GV: Tranh minh họa tập đọc SGK (Phóng to, có thể) Bảng ghi sẵn từ, câu cần luyện ngắt giọng - HS: SGK III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Voi nhà - Gọi HS lên bảng kiểm tra Voi nhà - HS lên bảng, đọc trả lời câu hỏi - Nhận xét cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Treo tranh giới thiệu: Vào tháng 7, tháng năm, nước ta thường xảy lụt lội Nguyên nhân trận lụt lội theo truyền thuyết chiến đấu hai vị thần Sơn Tinh Thủy Tinh Bài học ngày hôm giúp em hiểu rõ chiến kéo dài hàng nghìn năm hai vị thần - Ghi tên lên bảng - HS đọc lại tên Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu tồn lượt sau gọi HS đọc lại b) Luyện phát âm - u cầu HS tìm từ khó, dễ lẫn đọc Ví dụ: - Cả lớp theo dõi đọc thầm theo - Tìm từ trả lời theo yêu cầu GV: + Các từ là: Mị Nương, + Tìm từ có âm đầu l, n, d, r, ch, tr,… chàng trai, non cao, nói, lễ vật, (HS phía Bắc) cơm nếp, nệp bánh chưng, dâng nước lên nước lũ, đồi núi, rút lui, lũ lụt,… + Các từ là: tài giỏi, nước + Tìm từ có hỏi, ngã, (HS thẳm, lễ vật, đuổi đánh, cửa, phía Nam) biển, lũ,… - Nghe HS trả lời ghi từ lên bảng - đến HS đọc cá - Đọc mẫu yêu cầu HS đọc từ nhân, sau lớp đọc (Tập trung vào HS mắc đồng lỗi phát âm) - Yêu cầu HS đọc câu Nghe chỉnh sửa lỗi cho HS, có c) Luyện đọc đoạn - Mỗi HS đọc câu, đọc nối tiếp từ đầu hết - Hỏi: Bài tập đọc có đoạn? - Các đoạn phân chia ntn? - Bài tập đọc chia làm đoạn + Đoạn 1: Hùng Vương … nước thẳm + Đoạn 2: Hùng Vương chưa biết chọn … đón dâu - Gọi HS đọc đoạn - Yêu cầu HS xem giải giải nghĩa từ: cầu hôn - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn cho biết câu văn HS khó ngắt giọng - Hướng dẫn HS ngắt giọng câu văn khó Ví dụ: + Nhà vua muốn kén cho công chúa/ người chồng tài giỏi + Đoạn 3: Thủy Tinh đến sau … chịu thua - HS đọc - Cầu hôn nghĩa xin lấy người gái làm vợ - HS trả lời - Luyện ngắt giọng câu văn dài theo hướng dẫn GV + Một người Sơn Tinh,/ chúa miền non cao,/ người Thủy Tinh,/ vua vùng nước thẳm - Hướng dẫn giọng đọc: Đây đoạn giới thiệu truyện nên HS cần đọc với giọng thong thả, trang trọng - Yêu cầu HS đọc lại đoạn Theo dõi HS đọc để chỉnh sửa lỗi (nếu có) - Hướng dẫn HS đọc đoạn đoạn tương tự hướng dẫn đoạn - Đoạn 2, lời vua Hùng đọc với giọng dõng dạc, trang trọng, ý nhấn - Nghe GV hướng dẫn - Một số HS đọc đoạn - Theo dõi hướng dẫn GV luyện ngắt giọng câu: giọng từ lễ vật - Đoạn 3, tả lại chiến đấu hai vị thần, đọc giọng cao, hào hùng, ý nhấn giong từ ngữ như: hơ mưa, gọi gió, bốc, dời, nước dâng lên bao nhiêu, núi cao lên nhiêu,… + Hãy đem đủ trăm ván cơm nếp,/ hai trăm nệp bánh chưng,/ voi chín ngà,/ gà chín cựa,/ ngựa chín hồng mao.// + Thủy Tinh đến sau,/ không lấy Mị Nương,/ tức giận./ cho quân đuổi đánh Sơn Tinh.// + Từ năm Thủy dâng nước đánh Tinh./ gây lũ lụt khắp lần Thủy Tinh chịu thua.// - Yêu cầu HS đọc nối tiếp - Chia nhóm theo dõi HS đọc theo nhóm Tinh Sơn nơi/ - HS tiếp nối đọc Mỗi HS đọc đoạn Đọc từ đầu hết - Lần lượt HS đọc trước nhóm mình, bạn nhóm chỉnh sửa lỗi cho  Hoạt động 2: Thi đua đọc d) Thi đọc - Tổ chức cho nhóm thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân Nhận xét, cho điểm e) Cả lớp đọc đồng Yêu cầu HS lớp đọc đồng đoạn Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị: Tiết - Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân, nhóm thi đọc nối tiếp, đọc đồng đoạn MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: SƠN TINH, THỦY TINH (TT) III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Sơn Tinh, Thủy Tinh - Tiết - HS đọc Bài Giới thiệu: (1’) - Sơn Tinh, Thủy Tinh (Tiết 2) Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu - GV đọc mẫu toàn lần - Những đến cầu hôn Mị Nương? - Họ vị thần đến từ đâu? - Đọc đoạn cho biết Hùng Vương phân xử việc hai vị thần đến cầu hôn cách nào? - Lễ vật mà Hùng Vương yêu cầu gồm gì? - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - Hai vị thần đến cầu hôn Mị Nương Sơn Tinh Thủy Tinh - Sơn Tinh đến từ vùng non cao, Thủy Tinh đến từ vùng nước thẳm - Hùng Vương cho phép mang đủ lễ vật cầu đến trước đón Mị Nương làm vợ - Một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao - Vì Thủy Tinh đến sau Sơn Tinh khơng lấy Mị Nương - Vì Thủy Tinh lại giận cho quân đuổi đánh Sơn Tinh? - Thủy Tinh đánh Sơn Tinh cách nào? - Sơn Tinh chống lại Thủy Tinh ntn? - Thủy Tinh hơ mưa, gọi gió, dâng nước cuồn cuộn - Sơn Tinh bốc đồi, dời dãy núi chặn dòng nước lũ - Sơn Tinh người chiến thắng - Một số HS kể lại - Ai người chiến thắng chiến đấu này? - Hãy kể lại toàn chiến đấu hai vị thần - Câu văn cho ta thấy rõ Sơn Tinh luôn người chiến thắng chiến đấu này? - Câu văn: Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại dâng đồi núi cao nhiêu - Hai HS ngồi cạnh thảo luận với nhau, sau số HS phát biểu ý kiến - Yêu cầu HS thảo luận để trả lời câu hỏi - GV kết bạn: Đây câu chuyện truyền thuyết, nhân vật truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, Hùng Vương, Mị Nương nhân dân ta xây dựng lên trí tưởng tượng phong phú khơng có thật Tuy nhiên, câu chuyện lại cho biết thật sống có từ hàng nghìn năm nay, nhân dân ta chống lũ lụt kiên cường  Hoạt động 2: Luyện đọc lại - Yêu cầu HS nối tiếp đọc - HS đọc nối tiếp nhau, HS đọc đoạn truyện lại - Gọi HS lớp nhận xét cho điểm sau lần đọc Chấm điểm tuyên dương nhóm đọc tốt - HS đọc thành tiếng Cả lớp theo dõi - Gọi HS đọc lại - Con thích Sơn Tinh Sơn Tinh vị thần tượng trưng cho sức mạnh nhân dân ta - Con thích nhân vật nhất? Vì sao? - Con thích Hùng Vương Hùng Vương tìm giải pháp hợp lí hai vị thần đến cầu Mị Nương Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học, dặn dò HS nhà luyện đọc lại - Chuẩn bị sau: Dự báo thời tiết - Con thích Mị Nương nàng công chúa xinh đẹp… ... thi đọc nối tiếp, đọc đồng đoạn MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: SƠN TINH, THỦY TINH (TT) III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Sơn Tinh, Thủy Tinh - Tiết - HS đọc. .. Tinh? - Thủy Tinh đánh Sơn Tinh cách nào? - Sơn Tinh chống lại Thủy Tinh ntn? - Thủy Tinh hơ mưa, gọi gió, dâng nước cuồn cuộn - Sơn Tinh bốc đồi, dời dãy núi chặn dòng nước lũ - Sơn Tinh người... ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao - Vì Thủy Tinh đến sau Sơn Tinh khơng lấy Mị Nương - Vì Thủy Tinh lại giận cho quân đuổi đánh Sơn Tinh? - Thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 25 bài: Tập đọc Sơn Tinh, Thủy Tinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay