Chủ đề 4:LÀM SẠCH NƯỚC MÍA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SUNFIT HÓA

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 14:01

Mở đầu:Nội dung:Khái quát về thành phần nước mía và làm sạch nước mía:Thành phần nước mía hỗn hợp:Đặc điểm:Nguyên lý của phương pháp sunfit hóaLàm sạch nước mía bằng phương pháp sunfit hóa axit: BÀI THUYẾT TRÌNH NHĨM Chủ đề 4:LÀM SẠCH NƯỚC MÍA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SUNFIT HĨA  GVHD: Thái Văn Đức  Lớp: 56CTP2  SVTH: Nhóm  Thành viên : Võ Thị Liễu Nguyễn Thị Hồng Linh Não Thị Kim Phương MỤC LỤC: I II a b c a b c Mở đầu: Nội dung: Khái quát thành phần nước mía làm nước mía: Thành phần nước mía hỗn hợp: Đặc điểm: Nguyên lý phương pháp sunfit hóa Làm nước mía phương pháp sunfit hóa axit: Sơ đồ cơng nghệ: Phân tích qui trình: Ưu nhược điểm: Kết luận: Tài liệu tham khảo:  Đường thức ăn quen thuộc sống, sản phẩm dinh dưỡng cần thiết cho người -Mía tận dụng để sản xuất : đường, giấy,… I Mở đầu: -pháp làm nước mía phương pháp sunfid hóa, đạt hiệu cao I Mở đầu - Làm nước mía sau ép cơng đoạn khơng thể thiếu trình sản xuất đường : + Làm giúp tăng chất lượng đường tinh luyện + Làm tăng hiệu suất sản xuất đường + Giảm giá thành sản phẩm - Nhờ trình làm -> đường chất lượng tốt - Một phương pháp làm nước mía sử dụng phổ biến phương pháp sunfid hóa acid đạt hiệu cao II Nội dung: Thành phần nước mía phương pháp làm sạch: a Thành phần nước mía: Thành phần % -Đường: Saccharozo 12,0 Glucozo 0,90 Fuctozo 0,50 -Xơ: Xenluloza 5,50 Pentosan 2,0 - vỏ mía Pectin 0,20 Axit tự 0,20 Axit kết hợp 0,12 Thành phần - Nước % 74,5 - Chất hữu cơ: Protein 0,12 Axit amin 0,21 NH3 0,01 - Chất vô cơ: SiO2 0,25 Na2O 0,01 MgO 0,01 P2O5 0,07 b đặc điểm: - Đây phương pháp thơng SO2 vào nước mía đến pH acid thu sản phẩm đường trắng Đây phương pháp có nhiều ưu điểm nên dùng rộng rãi sản xuất đường c Nguyên lý phương pháp sunfit hóa: +Phương pháp sunfit hóa gọi phương pháp SO2, phương pháp người ta dùng lưu huỳnh dạng khí SO2 để làm nước mía +Khí SO2 có khả giảm pH mạnh nên thường dùng NaHSO3 Na2SO3 +Tác dụng SO2 với nước mía:  Trung hòa lượng vơi dư nước míahòa tan muối canxi sunfit kết tủa  Giảm độ nhớt mật chè  Biến muối cacbonat thành muối sunfit  Tẩy màu dung dịch đường Ca(OH)2 Trung hòa (pH: 6,8- 7,2) Đun nóng lần (102- 105) Lắng Nước bùn Lọc Nước lắng bùn Nước lọc Đun nóng lần (110- 115) Cô đặc SO2 Thông SO2 lần (pH: 6,2-6,6) Lọc kiểm tra Mật chè Phân tích quy trình: Lọc sàng: + trình phân riêng hỗn hợp khó lắng khơng đồng qua lớp lọc +Mục đích: loại bỏ lớp vụn mía có dịch Gia nhiệt lần 1: +Mục đích: thúc đẩy phản ứng tạo kết tủa, giúp tạo thành nhanh chóng hồn tồn kết tủa CaSO3 Ca3(PO4)2 +làm tăng khả hấp thụ SO2 nước mía +làm giảm độ nhớt cho hỗn hợp +giảm tạo bọt q trình đặc +tiêu diệt VSV nước mía  Thơng SO2 lần 1: +đưa SO2 pH 3,4- 3,8 để tạo đk ngưng kết chất keo, loại bỏ chất không đường protein nhằm tạo kết tủa làm nước mía +pH cao làm tăng đường khử -> làm không cao +pH thấp làm tăng chuyển hóa đường -> tổn thất lớn Trung hòa: + Tạo kết tủa CaSO3 Ca3(PO4)2 + Giamr thuyr phân saccarozo đưa pH giá trị trung tính + Ngưng kết số chất keo  Ưu điểm việc thông SO2 trước cho vôi sau: +Tạo kết tủa CaSO3 lắng tốt, lọc dễ dàng +Nếu cho vôi nhiệt độ cao, đường phân hủy khơng nhiều, màu sắc nước mía tốt +Trị số pH nước mía thấp loại phần lớn chất khơng đường hữu cơ, sau cho vơi vào pH trung tính phần chất keo bị ngưng tụ Gia nhiệt lần 2:  Giảm độ nhớt thuận tiện cho trình lắng  Tiếp tục phản ứng tạo kết tủa CaSO3 Ca3(PO4)2  Làm ngưng kết chất  Làm kết tủa rắn đặc biệt CaSO3  nhiệt độ: 102- 105 độ + nhiệt q cao làm cho q trình lắng khó + thấp không đạt tác dụng Lắng sau gia nhiệt lần 3:  Lắng:Loại bỏ kết tủa để thu nước chè  Gia nhiệt lần 3: -hỗ trợ cho trình đặc: +làm cho nước mía sơi mạnh trước vào nồi bốc +nhiệt độ: 110- 115 đạt nhiệt độ sơi nước mía Cơ đặc: • Nâng cao nồng độ nước chè từ 13-15Bx đến 55-60Bx để chuẩn bị cho cơng đoạn nấu đường • Điều kiện: nhiệt độ cao gây phản ứng caramen hóa Thơng SO2 lần 2:  Tẩy màu phát sinh q trình đặc, đặc biệt màu q trình caramen hóa  Ngăn ngừa tạo màu  Tẩy màu bổ sung cho trình gia nhiệt hình thành màu  Giảm độ nhớt mật chè có lợi cho khâu nấu đường, kết tinh phân ly Ưu nhược điểm: Ưu điểm • • Lượng vơi lưu huỳnh tiêu hao • Trong mơi trường acid mạnh, tương đối sản xuất đường Saccharozo bị chuyển hóa tương đối trắng nhiều, giảm hiệu suất thu hồi Lưu huỳnh cơng nghệ tương đối đơn đường giản • Nhược điểm • Chưa loại nhiều chất khơng Trong mơi trường acid, kết tủa đường vơ phương pháp CaSO3 tạo thành rắn chắc, giúp thus hen mơi trường trung trình lắng lọc dễ dàng, loại bỏ tính, acid mà chất khơng đường vơ phần lớn chất không đường lại loại môi trường kiềm • Nếu cho vơi thơng SO2 đồng • Khó khống chế trị số pH thời tránh hen nước mía, dễ sinh hen tượng chuyển hóa phân hủy tương acid đường Kết luận:  Qua tìm hiểu phương pháp sunfit hóa acid ta nhận thấy phương pháp có nhiều ưu điểm nên hen phương pháp sử dụng phổ biến Tài liệu tham khảo:  http://123doc.org// document/2808116-lam-sach-nuoc-mia-bang-phuong-phap-sunfit-hoa.htm  http://tailieu.vn/doc/phuong-phap-sulfite-hoa-1192082.html  Công nghệ đường mía – Nguyễn Ngộ  Cơng nghệ sản xt đường mía bánh kẹo (phần cơng nghệ sản xuất đường mía) -Thái Văn Đức ... Kim Phương MỤC LỤC: I II a b c a b c Mở đầu: Nội dung: Khái quát thành phần nước mía làm nước mía: Thành phần nước mía hỗn hợp: Đặc điểm: Nguyên lý phương pháp sunfit hóa Làm nước mía phương pháp. .. chất lượng tốt - Một phương pháp làm nước mía sử dụng phổ biến phương pháp sunfid hóa acid đạt hiệu cao II Nội dung: Thành phần nước mía phương pháp làm sạch: a Thành phần nước mía: Thành phần %... Đây phương pháp thơng SO2 vào nước mía đến pH acid thu sản phẩm đường trắng Đây phương pháp có nhiều ưu điểm nên dùng rộng rãi sản xuất đường c Nguyên lý phương pháp sunfit hóa: +Phương pháp sunfit
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề 4:LÀM SẠCH NƯỚC MÍA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SUNFIT HÓA, Chủ đề 4:LÀM SẠCH NƯỚC MÍA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SUNFIT HÓA, Làm sạch nước mía bằng phương pháp sunfit hóa acid:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay