Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long (Luận văn thạc sĩ)

98 11 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2019, 13:57

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ LongGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ LongGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ LongGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ LongGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ LongGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ LongGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ LongGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ LongGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ LongGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ LongGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠCGIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẠ LONG Chương trình: Điều hành cao cấp - EMBA NGUYỄN TIẾN DŨNG Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG -o0o - LUẬN VĂN THẠCGIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẠ LONG Ngành: Quản trị kinh doanh Chương trình: Điều hành cao cấp - EMBA Mã số: 60340102 Họ tên học viên: Nguyễn Tiến Dũng Người hướng dẫn: TS Cao Đinh Kiên Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình tơi tự nghiên cứu kết hợp hướng dẫn khoa học TS Cao Đinh Kiên Số liệu nêu luận văn thu thập từ nguồn thực tế, công bố báo cáo quan nhà nước; đăng tải tạp chí, báo chí, website hợp pháp Những thơng tin nội dung nêu đề tài dựa nghiên cứu thực tế hoàn toàn với nguồn trích dẫn Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Lời tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới TS Cao Đinh Kiên, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình hướng dẫn cho chuyên môn phương pháp nghiên cứu bảo cho nhiều kinh nghiệm thời gian thực đề tài Xin chân thành cám ơn thầy cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Đào tạo sau đại học, Trường đại học Ngoại Thương tạo điều kiện tốt để tác giả thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn doanh nghiệp mà tác giả có điều kiện gặp gỡ, tìm hiểu phân tích chun gia lĩnh vực liên quan đóng góp thơng tin vô quý báu ý kiến xác đáng, để tác giả hồn thành nghiên cứu Mặc dù với nỗ lực cố gắng thân, luận văn thiếu sót Tơi mong nhận góp ý chân thành Thầy Cô, đồng nghiệp bạn bè để luận văn hoàn thiện Tác giả luận văn MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BIDV Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (Bank for Investment and Development of Vietnam) NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TNHH Trách nhiệm hữu hạn TMCP Thương mại cổ phần DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tại Việt Nam, với kinh tế thị trường non trẻ thời kỳ chưa ổn định, với mơi trường pháp lý nhiều bất cập q trình hồn thiện, hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại gặp khơng khó khăn Một khó khăn mà ngân hàng thương mại phải tìm cách vượt qua chất lượng tín dụng mức thấp Hiện nay, nợ q hạn nợ khó đòi hầu hết ngân hàng thương mại mức cao Bên cạnh đó, quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng ln cập nhật buộc ngân hàng phải nhanh chóng bắt kịp điều chỉnh cho phù hợp Điển hình gần NHNN vừa ban hành Thông 06/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung số điều Thông số 36/2014/TT-NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng Chính việc phân tích tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng yêu cầu cấp bách chiến lược ngân hàng thương mại quan tâm Trước cạnh tranh ngày khốc liệt, nhiều ngân hàng thương mại có Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chủ động đổi thực nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Tuy bước đầu đạt số thành tựu đáng ghi nhận nhiều bất cập chưa giải Nhận thức tầm quan trọng cơng tác tín dụng, hướng tới mục tiêu đến năm 2020 đưa Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, tác giả định chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ Long” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Hoạt động ngân hàng đề tài hấp dẫn thu hút quan tâm nhiều ban ngành, đoàn thể, cá nhân nhà nghiên cứu Đã có khơng đề 10 tài nghiên cứu thực chủ đề chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại Có thể kể đến số nghiên cứu như: Luận văn đề tài “Phân tích chất lượng tín dụng ngắn hạn Ngân hàng TMCP Đầu phát triển - chi nhánh Quang Trung - Thực trạng giải pháp” tác giả Trần Thanh Phúc ( Khoa TCNH- ĐH KTKT công nghiệp) thực năm 2017 Trong nghiên cứu này, tác giả tập trung phân tích cách xác, khoa học nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng, để từ đề giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Quang Trung Luận văn nghiên cứu “Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” tác giả Nguyễn Ngọc Lê Ca năm 2011 thực luận văn thạc sĩ kinh tế trường Đại học Kinh tế TPHCM Tuy thời gian hoàn thành luận văn năm 2011, nhiên, luận văn tác giả tập trung phân tích, làm rõ vấn đề chung hoạt động tín dụng ngân hàng, tính dụng cá nhân giai đoạn 2009 -2011 Qua thông tin nghiên cứu, tác giả đúc kết kinh nghiệm, từ giải pháp phát triển hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Luận văn nghiên cứu tác giả Vân Huỳnh Giao thực năm 2015 trường Đại học Kinh tế TPHCM với đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn Ngân hàng ACB - chi nhánh An Sương” Qua luận văn này, tác giả tập trung sâu nghiên cứu thực trạng hoạt động chất lượng tín dụng ngắn hạn Ngân hàng ACB chi nhánh An Sương giai đoạn 2014 - 2015 Đặc biệt luận văn này, tác giả hạn chế tồn tại, nêu rõ phân tích ngun nhân dẫn đến hạn chế việc nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn ngân hàng đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện có tính khả thi Luận văn tác giả Nguyễn Văn Viện trường Đại học Kinh tế quốc dân đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng VCB chi nhánh Đắk Lắk” thực năm 2014 Trong luận văn, tác giả sâu nghiên cứu vấn đề nguồn vốn ngân hàng có đáp ứng khả cho vay trung dài hạn hay khơng đồng thời phân tích dư nợ tín dụng có tương xứng với khối lượng 84 với nhiều khách hàng tiềm năng, tính chân thực thơng tin cao hơn, uy tín hơn, sức thuyết phục cao nhiều so với phương pháp quảng cáo thông thường Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long thực PR thơng qua hoạt động phối hợp, hợp tác với giới liên quan báo chí, đài truyền hình hay diễn đàn kinh tế để đưa thơng tin, hình ảnh ngân hàng sản phẩm, dịch vụ cung cấp tới công chúng Chi nhánh nên mời chuyên gia khách hàng tham gia thực chia sẻ cảm nhận dịch vụ ngân hàng tăng mức độ chân thực thu hút nhiều đối tượng có nhu cầu vay vốn Ngồi ngân hàng tổ chức buổi họp báo hay vấn sản phẩm để giúp khách hàng hiểu rõ hơn, biết ưu điểm sản phẩm đồng thời thể tính chuyên nghiệp ngân hàng lớn c Xúc tiến hỗn hợp, khuyến mại Xúc tiến hỗn hợp, khuyến mại thường tổ chức thời gian ngắn nhằm đẩy mạnh nhu cầu sản phẩm tức Hiệu phương pháp cao, thấy Hiện Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long thường tổ chức chương trình xúc tiến vào ngày lễ lớn dân tộc dịp kỷ niệm ngân hàng chi nhánh Hình thức khuyến mại ưu đãi lãi suất hay tặng kèm phần thưởng, dịch vụ khác Khi thực hoạt động này, chi nhánh cần kết hợp với hoạt động quảng cáo để nhiều khách hàng biết đến, tăng hiệu lợi nhuận d Một số phương pháp marketing, tiếp thị khác - Truyền thông nội bộ: Truyền thông nội hoạt động truyền thông thực nội ngân hàng đóng vai trò quan trọng Truyền thông nội giúp nhân viên hiểu rõ sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp từ thực cơng việc vấn cho khách hàng xác, chủ động Các kênh nội quen thuộc là: tạp chí nội bộ, bảng tin, giao tiếp lời nói văn bản,… 85 - Tham gia vào tổ chức xã hội Các tổ chức xã hội hội nông dân, hội phụ nữ, hiệp hội doanh nghiệp,… để quảng cáo, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ Việc tham gia tổ chức xã hội hội nhóm giúp ngân hàng nắm bắt tình hình cụ thể khách hàng địa phương cách nhanh chóng nhất, tổng quát Hơn cách ngân hàng đưa sách, sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng cách dễ dàng, phổ cập rộng rãi Đặc biệt, thông qua tổ chức xã hội, đặc biệt tổ chức xã hội địa phương có liên quan trực tiếp đến quyền tạo niềm tin uy tín ngân hàng, giúp thu hút nguồn lực tham gia nhiều khách hàng - Lấy ý kiến đóng góp khách hàng Việc lấy ý kiến đóng góp khách hàng thơng qua thư góp ý, email điện tử, … để có thay đổi, điều chỉnh tốt lên Điều giúp ngân hàng thấy ý kiến phản hồi khách quan, trung thực xác từ khách hàng Qua đó, đưa chiến lược marketing cụ thể đồng thời đưa sách phát triển sản phẩm, dịch vụ cách tốt nhất, cụ thể - Đẩy mạnh kênh phân phối: Việc đẩy mạnh kênh phân phối đồng nghĩa với việc để mang sản phẩm đến với tay khách hàng Nó bao gồm vị trí điểm bán sản phẩm dịch vụ có thuận tiện vị trí sản phẩm dàng lọt vào tầm mắt khách hàng hay khơng Hiểu rộng bao hàm kênh phân phối sản phẩm dịch vụ đến khu vực địa lý đối tượng khách hàng khác Khác với những doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hữu hình dễ dàng trưng bày mang đến cho khách hàng nhìn trực quan, sản phẩm dịch vụ ngân hàng thường vô hình việc chọn vị trí xuất kênh phân phối có ý nghĩa quan trọng hết Các sản phẩm dịch vụ toán hướng tới đối tượng có nhu cầu tốn lớn xuất khu vực siêu thị, trung tâm mua sắm 86 khu vực vui chơi giải trí có nhu cầu tốn cao sân golf, nhà hàng khách sạn… Các khu vực khu cơng nghiệp có lượng cơng nhân đơng đảo nơi để ngân hàng phát triển sản phẩm toán lương qua tài khoản qua thẻ C24, thẻ ATM đồng thời bán chéo sản phẩm dịch vụ khác gửi tiết kiệm cho vay tiêu dùng khác Các dịch vụ chuyển tiền thường mang đến khu vực có nhu cầu chuyển tiền cao trường đại học, khu bn bán… Ngồi vị trí kênh phân phối có vai trò quan trọng việc mang sản phẩm dịch vụ cần thiết đến đối tượng Đối với sản phẩm dịch vụ khác hướng đến đối tượng khách hàng khác cần có kênh phân phối khác Trong sản phẩm dịch vụ bình dân thường mang đến khách hàng thơng qua kênh siêu thị, khu cơng nghiệp sản phẩm cao cấp đánh vào tầng lớp có thu nhập cao thường mang đến khách hàng thường xuyên lui tới sân golf, khu mua sắm, khu vực sân bay… Các hình thức marketing cần kết hợp vận dụng để bổ sung, hỗ trợ lẫn hướng tới đạt mục tiêu, kết cao hoạt động kinh doanh Trong trình phát triển ứng dụng hình thức marketing cần có đồng bộ, quán kịp thời nhằm đem lại hiệu tốt Hơn nữa, kết hợp hình thức marketing góp phần làm giảm chi phí khai thác thơng tin giúp ngân hàng xác định nhu cầu, tiềm điều kiện kinh tế đại đa số khách hàng địa bàn Qua đó, ngân hàng đưa giải pháp marketing - truyền thông phát triển dựa việc nghiên cứu phát triển kênh marketing có sẵn tệp khách hàng cũ 3.2.2.3 Đa dạng hóa hình thức mở rộng hoạt động cho vay, tăng cường tiếp cận với doanh nghiệp quốc doanh Hiện khách hàng chủ yếu tham gia tín dụng Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long nhóm doanh nghiệp ngồi quốc doanh Trong tương lai số lượng doanh nghiệp địa bàn thành phố gia tăng, doanh 87 nghiệp lớn lĩnh vực du lịch, bất động sản khai thác, khống sản Chính từ bây giờ, chi nhánh cần có sách nhằm thu hút khách hàng tiềm đến từ nhóm doanh nghiệp quốc doanh Một biện pháp hiệu cần thực đa dạng hố hình thức mở rộng hoạt động cho vay Với doanh nghiệp, nhu cầu vốn khác Sự khác thể quy mô vốn, thời gian vay, hạn mức tín dụng, lãi suất, Chính ngân hàng cần linh hoạt việc cung cấp tín dụng nhằm tạo điều kiện tốt nhất, có nhiều lợi ích vay vốn đầu sản xuất kinh doanh Ngoài sản phẩm cho vay ngắn, trung dài hạn thông thường, chi nhánh cần giới thiệu, quảng cáo phát triển sản phẩm tín dụng doanh nghiệp khác như: - Cho vay đầu tài sản cố định - Cho vay đầu dự án - Thấu chi doanh nghiệp - Tài trợ doanh nghiệp theo ngành - Chiết khấu giấy tờ có giá - Các loại hình bảo lãnh,… Sản phẩm đa dạng tạo lên lợi cạnh tranh cho ngân hàng, xây dựng tập khách hàng mạnh quy mô chất lượng Chính vậy, việc phát triển xây dựng sản phẩm, dịch vụ đa dạng chiến lược phát triển thiếu ngân hàng tương lai Đây yếu tố bắt buộc để ngân hàng phát triển khẳng định vị Ngược lại, khơng thể phát triển đa dạng sản phẩm, ngân hàng đứng trước nguy bị thụt lùi, đánh vị khó giành thị phần điều kiện 3.2.2.4 Thực tốt công tác vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng 88 Trong hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng, cơng tác vấn, hỗ trợ chăm sóc khách hàng có ảnh hưởng lớn tới chất lượng sản phẩm Vì nâng cao chất lượng phục vụ biện pháp thiếu ngân hàng muốn phát triển tín dụng Nền kinh tế thị trường nay, quan hệ khách hàng ngân hàng mối quan hệ mật thiết, có tác động qua lại hỗ trợ, bổ sung cho Có thể nói, khách hàng người trả lãi, nguồn thu để ngân hàng thực tất hoạt động Sự sống khách hàng sống ngân hàng Đồng thời ngân hàng nơi cung cấp nguồn vốn có đầy đủ thơng tin cách xác, tồn diện thị trường giúp doanh nghiệp có vấn tốt phương án sản xuất kinh doanh Mặt khác ngân hàng có nhiều mối quan hệ vói nhiều doanh nghiệp, quan nhà nước nên trung gian hỗ trợ khách hàng mối quan hệ hợp tác vấn vấn đề pháp lý Kinh tế phát triển nhu cầu vấn, hỗ trợ doanh nghiệp lớn Chính vấn hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trọng Khi thực tốt cơng tác giúp chi nhánh có ưu hơn, trở thành đối tác tín nhiệm doanh nghiệp Hiện nhiều ngân hàng thiết lập phận vấn, hỗ trợ khách hàng cách độc lập Tuy nhiên Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long chưa có quan tâm mức, chưa đáp ứng nhu cầu, mong muốn khách hàng, với khách hàng doanh nghiệp Việc vấn, hỗ trợ lồng ghép thực kiêm nhiệp nhiều vị trí giao dịch viên, nhân viên tín dụng,… Cho nên tương lai tới, chi nhánh cần đẩy mạnh hoạt động vấn, hỗ trợ vay vốn xem xét để hình thành phòng ban riêng cho cơng tác 3.2.3 Giải pháp khác Ngoài giải pháp nêu trên, để nâng cao chất lượng tín dụng, hướng tới trọn vẹn toàn diện, Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long cần thực số giải pháp khác sau: 89 - Xây dựng sách lãi suất linh hoạt: Lãi suất cho vay yếu tố quan trọng bậc mà khách hàng quan tâm lựa chọn ngân hàng để vay vốn Mức lãi suất hợp lý điều kiện để khách hàng tiết kiệm chi phí sử dụng để tiêu dùng, phục vụ đời sống hay thực đầu tư, kinh doanh Hiện việc áp dụng lãi suất cho vay thoả thuận tạo hội lớn cho ngân hàng Thương mại thực sách lãi suất riêng nhằm tạo ưu thế, thu hút khách hàng Chính BIDV cần tận dụng hội này, đưa mức lãi suất hấp dẫn dựa số lượng vay kết thẩm định khách hàng Bên cạnh cần áp dụng nhiều phương pháp tính lãi suất cho vay khác để toạ linh hoạt, đáp ứng nhu cầu khách hàng - Kiên xử lý nợ tồn đọng, nợ xấu xuống mức thấp có thể: Trước hết BIDV Hạ Long cần nhìn nhận thực trạng dư nợ mức cao mình, từ có biện pháp liệt để xử lý nợ hạn phát sinh Việc xử lý phải quy trình, biện pháp áp dụng linh hoạt nhằm thu kết tốt nhất, tránh tổn thất cho ngân hàng đồng thời giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn - Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng: Nước ta q trình thực cơng nghiệp hố, đại hoá Hệ thống ngân hàng nước thuộc dạng tiên tiến khu vực Tuy nhiên thực tế mắc phải sở vật chất xuống cấp nhanh Vì để nâng cao chất lượng, BIDV cần khơng ngừng nâng cao đại hố cơng nghệ ngân hàng, phục vụ q trình làm việc sử dụng cán nhân viên khách hàng, tạo sức cạnh tranh tốt Cụ thể: + Hiện đại hố cơng nghệ tốn, hình thức tốn online Điều có lợi cho ngân hàng, vừa giúp tăng thêm vốn, tăng thêm lợi nhuận từ phí dịch vụ lại vừa có độ an tồn cao + Hiện đại hố thiết bị máy tính máy móc tốn, nâng cao tính an toàn, bảo mật thiết bị, khu vực ATM 90 + Thường xuyên kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng, có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, không để xảy cố đột ngột, khơng mong muốn Điều đòi hỏi quan tâm sát ban lãnh đạo ngân hàng lãnh đạo cấp Ngoài giải pháp cụ thể, giải pháp mang tính đồng hay mang tính chất tinh thần yếu tố quan trọng việc đảm bảo hiệu hoạt động thành công hoạt động ngân hàng Nếu thiếu tâm hay thiếu kiên trì, khó thực tốt công tác huy động vốn tín dụng nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung Ngồi ra, việc thường xun kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng hoạt động điều cần thiết đảm bảo sách, kế hoạch thực hiệu quả, kịp thời, đắn Đồng thời điều hạn chế tối đa sai sót xảy q trình thực cơng tác huy động vốn hoạt động ngân hàng 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với phủ Thứ nhất, Chính phủ cần rà sốt hồn thiện hệ thống pháp luật kinh tế, trị xã hội, đặc biệt quy định liên quan tới lĩnh vực ngân hàng Tăng cường củng cố hệ thống pháp luật, hồn thiện mơi trường pháp lý, lấp đầy lỗ hổng tồn để tạo nên mơi trường kinh doanh lành mạnh, theo định hướng chế thị trường xã hội chủ nghĩa Đồng thời, phủ cần có quy định cụ thể hoạt động ngân hàng nhằm giúp ngân hàng cạnh tranh lành mạnh hơn, tích cực Ngồi ra, sách góp phần thúc đẩy kiểm sốt hoạt động ngân hàng cách cụ thể, sát hiệu Chính phủ cần chủ động tích cực việc hoạch định sách, cần cân đối cách thích hợp mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, ổn định tiền tệ phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại Trong đó, tránh tình trạng thắt chặt thả lỏng mức, thay đổi định hướng 91 đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng thương mại Chính phủ nên có định hướng phát triển phù hợp cho hệ thống ngân hàng thương mại nhằm tạo sân chơi chung cho ngân hàng phát triển hoạt động hiệu Nâng cao vai trò định hướng công tác quản lý vấn cho ngân hàng thương mại thông qua việc thường xuyên tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan, mang tính khoa học Đặc biệt, Chính phủ cần nâng cao vai trò vấn cho ngân hàng thương mại sách, chiến lược kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động tín dụng Ngồi ra, Chính phủ nên xây dựng sách, hướng dẫn cụ thể để ngân hàng thương mại có sở tham khảo, định hướng việc hoạch định sách tín dụng cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa rủi ro Hơn nữa, Chính phủ nên nhanh chóng nghiên cứu, ban hành quy định cụ thể để ngân hàng thương mại áp dụng chuẩn xác, kịp thời cơng cụ bảo hiểm cho hoạt động tín dụng bảo hiểm tiền vay, quyền chọn, hoán đổi lãi suất cơng cụ tài phái sinh khác,… Đồng thời tổ chức đào tạo, hướng dẫn thực nghiệp vụ để giúp ngân hàng thương mại vừa đa dạng hố sản phẩm tín dụng, vừa phòng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng Thứ hai, Chính phủ cần có sách hỗ trở đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng Trên thực tế, kinh doanh ngân hàng gặp phải nhiều rủi ro đến từ buông lỏng quản lý cấp ngành như: khách hàng sử dụng giấy tờ giả mạo, doanh nghiệp ma,… Do Chính phủ cần có biện pháp tăng cường quản lý: việc cấp loại giấy tờ có giá, văn bằng, chứng từ; cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp, lĩnh vực ngành nghề đăng ký kinh doanh, vốn đăng ký, vốn điều lệ,… Bên cạnh cần thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ chấp hành chế độ tài doanh nghiệp, tiến hành xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Các ngân hàng thương mại cần hỗ trợ từ phía Chính phủ quan ban ngành liên quan việc bảo đảm quyền chủ nợ Do đó, Chính 92 phủ cần nghiên cứu ban hành, bổ sung quy định pháp luật nhằm hỗ trợ đảm bảo quyền chủ nợ, luật đảm bảo tiền vay, luật quyền sở hữu tài sản,… để khắc phục khó khăn quy trình, thủ tục thời gian xử lý tài sản đảm bảo thu hồi vốn vay Trước mắt, quan ban ngành cần làm việc thống nhất, tránh đùn đẩy trách nhiệm Đồng thời nghiên cứu điều chỉnh số quy định không phù hợp thực tế hoàn chỉnh hồ sơ chấp thực kết hợp hỗ trợ ngân hàng thương mại theo tinh thần nghị định phủ vấn đề tài sản đảm bảo xử lý tài sản đảm bảo Chính phủ cần đạo ban hành văn pháp luật quy định rõ trách nhiệm cơng ty kiểm tốn, cơng ty vấn vấn đề liên quan đến tài sản giá trị, quyền sở hữu, thủ tục phá sản,… nhằm hạn chế việc công ty thông đồng với doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đánh giá sai tình trạng thực tế doanh nghiệp gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại Tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cổ phần hố doanh nghiệp nhà nước, có ngân hàng thương mại, nhằm thúc đẩy ngân hàng thương mại tăng cường lực tài theo chuẩn mực quốc tế Ngồi ra, Chính phủ cần lành mạnh hố tình hình tài chính, xử lý dứt điểm nợ tồn đọng thông qua việc thay đổi hình thức quản lý, điều hành để giúp ngân hàng thương mại phát triển tài giao dịch tài tiền tệ cách thuận lợi 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Việt Nam Ngân hàng nhà nước ngân hàng ngân hàng, thực chức quản lý nhà nước hoạt động ngân hàng Mỗi định, sách ngân hàng nhà nước có ảnh hưởng to lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại điều hành quản lý lưu thơng tiền tệ - tín dụng ngân hàng, quan tham mưu cho Chính phủ để đề văn luật, luật, thơng quy định hướng dẫn tài ngân hàng quốc gia Để nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long, số kiến nghị với Ngân hàng nhà nước đưa sau: - Tiếp tục đại hoá ngành ngân hàng sở ứng dụng phát triển công nghệ ngân hàng, phương tiện kỹ thuật tiên tiến Cần bước quốc tế hoá 93 hoạt động ngân hàng để thực việc hội nhập quốc tế sâu nữa, phát triển hoạt động tín dụng toán quốc tế - Ngân hàng nhà nước cần quan tâm sát đến ngân hàng thương mại để nắm khó khăn, vướng mắc đơn vị, từ có sách hỗ trợ kịp thời dựa phát triển chung toàn kinh tế - Ngân hàng nhà nước cần tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh đồng thời giúp ngân hàng thương mại hạn chế thấp rủi ro xảy Hoạt động tra để phát lỗ hổng, sai sót quản lý hoạt động, từ kịp thời đưa biện pháp can thiệp Ngân hàng nhà nước cần tổ chức buổi hội thảo, khố tập huấn, hướng dẫn thi hành thơng mới, …, tạo điều kiện để ngân hàng thương mại hoạt động đắ với chủ chương sách nhà nước, nâng cao kết kinh doanh - Cần nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng, đảm bảo cung cấp thơng tin xác, kịp thời, cập nhật tình hình thực tế phục vụ cho việc định ngân hàng thương mại Thực tế hoạt động chưa thực bật tương lai, Ngân hàng nhà nước cần có điều chỉnh thành lập phát triển trung tâm thông tin chuyên cung cấp thông tin tài chính, số kinh tế quốc gia tình hình giới Đây kênh thông tin quan trọng, cần thiết cho ngân hàng thương mại Để mạng thông tin hoạt động thực hiệu quả, có số kiến nghị với phía quản lý sau: Tuyển chọn đào tạo cán làm công tác quản lý mạng CIC theo hướng chun mơn hố (thay cán kiêm nhiệm nay) Cán quản lý phận am hiểu công nghệ thông tin khai thác thông tin qua mạng công cụ hỗ trợ khác mà cần có khả thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp đưa nhận định, cảnh báo thích hợp thay số báo cáo thống kê khô khan cho ngân hàng thương mại tham khảo, định hướng Chú trọng đổi đại hoá trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thơng suốt, kịp thời thuận tiện Thực việc kiểm tra, kiểm 94 sốt có chế tài nghiêm túc với ngân hàng thương mại không tuân thủ đầy đủ quy định cung cấp cập nhật thông tin cho mạng CIC Đồng thời thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, phổ biến kinh nghiệm cơng tác thu thập xử lý thơng tin tín dụng cho cán liên quan ngân hàng thương mại - Hiện việc đánh giá chất lượng tín dụng tồn hệ thống ngân hàng chưa có mức tiêu chuẩn chung Do Ngân hàng nhà nước nên có nghiên cứu để xây dựng lên hệ thống số mang tính chuẩn mực, rõ ràng để thống so sánh, đánh giá chất lượng ngân hàng nói chung chất lượng hoạt động tín dụng nói riêng 3.3.3 Kiến nghị với ngành có liên quan Sự phát triển ngành ngân hàng tạo lên nhiều thuận lợi để phát triển tồn kinh tế, góp phần bình ổn xã hội, nâng cao đời sống người dân Do tạo điều kiện để nâng cao chất lượng ngân hàng trách nhiều tất cấp, ngành có liên quan Hơn nữa, phát triển hoạt động ngân hàng gắn liền với hoạt động kinh tế, tài tín dụng, tiền tệ khác, vậy, đóng góp ngành liên quan không trách nhiệm mà quyền lợi Điều nhằm đem lại môi trường phát triển nhất, lành mạnh Sau số kiến nghị: - Cần phối hợp chặt chẽ ngành có liên quan việc cung cấp thông tin, phục vụ trình định, khâu thẩm định tín dụng cần hỗ trợ đắc lực quan như: quan thuế, sở tài chính,… - Đảm bảo an toàn an ninh khu vực, tạo môi trường an tâm làm việc, ngân hàng, nơi có lượng tiền lớn dễ xảy vụ trộm cắp, quấy rối,… - Việc giải nợ hạn, lý tài sản cần đến hỗ trợ nhiều quan chức năng, đặc biệt trường hợp cưỡng ép Việc kết hợp với đơn vị khác đảm bảo xác, pháp luật hạn chế rủi ro xảy 95 Ngân hàng thương mại doanh nghiệp đặc biệt hoạt động lĩnh vực kinh doanh tiền tệ Hoạt động ngân hàng thương mại chịu tác động nhiều yếu tố mơi trường kinh tế, trị, xã hội, chế, sách quản lý điều hành vĩ mơ vi mô đơn vị tác động yếu tố lại ln có thay đổi để phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế, đặc biệt giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Sự thay đổi mặt tạo nhiều hội cho hoạt động ngân hàng thương mại nước, mặt khác làm gia tăng rủi ro hoạt động Hơn nữa, rủi ro xảy đến với ngân hàng thương mại lại có tác động tiêu cực nặng nề đến tồn kinh tế Vì vậy, hoạt động sách Bộ, ngành liên quan có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến hoạt động Ngân hàng thương mại Do vậy, để ngân hàng thương mại vận hành tốt đạt hiệu cao trình hoạt động, kiến nghị Bộ ngành liên quan cần có sách kế hoạch hỗ trợ cụ thể Đồng thời, để nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại, thiếu hỗ trợ mặt chủ trương, sách chế quản lý Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ quan ban ngành liên quan 96 KẾT LUẬN Nâng cao chất lượng tín dụng vấn đề cấp thiết, có tính sống tồn ngành ngân hàng nói chung Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long nói riêng Chi nhánh hoạt động theo nguyên tắc vay vay mục tiêu lợi nhuận Hiện thị trường kinh doanh ngày có cạnh tranh gay gắt với nhiều đối thủ lớn hoạt động địa bàn, việc huy động vốn trở lên khó khăn Do sử dụng có hiệu đồng vốn huy động yêu cầu quan trọng, cần quan tâm đặc biệt BIDV Hạ Long Tín dụng hoạt động chủ yếu để tạo lợi nhuận kinh doanh chi nhánh, đảm bảo cho tồn phát triển sau Nằm hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam đóng địa bàn tỉnh Quảng Ninh nên định hướng phát triển Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long phần chịu chi phối kế hoạch từ BIDV Việt Nam nằm định hướng phát triển kinh tế xã hội chung địa phương Là chi nhánh đời, non trẻ, BIDV Hạ Long gặp khơng khó khăn thách thức Tuy nhiên với nỗ lực, tâm giúp đỡ đến từ BIDV Việt Nam ngành, cấp, chi nhánh đạt kết đáng ghi nhận Với định hướng rõ ràng,sự đạp đắn ban lãnh đạo, đội ngũ nhân viên trẻ, động không ngừng học học, có trình độ chun mơn cao, nhiệt huyết, cống hiến, BIDV Hạ Long bước khẳng định lực vị trí Tuy nhiên để tồn phát triển nữa, mở rộng quy mô, gia tăng lợi nhuận, tăng khả cạnh tranh nước ta bước vào hội nhập quốc tế đòi hỏi chi nhánh phải nâng cao chất lượng dịch vụ, cần đặc biệt trọng tới chất lượng tín dụng 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Đình Anh, Nguyễn Thị Thiều Quang (2017), Tác động cạnh tranh ngân hàng đến hiệu lực truyền dẫn sách tiền tệ qua kênh tín dụng: Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam, Tạp chí KT&PT, số 235, tr 41-49 Nguyễn Ngọc Lê Ca, (2015) Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, trang 47-82 Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Hạ Long, 2015 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 Hạ Long, tháng 12 năm 2015 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Hạ Long, 2016 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 Hạ Long, tháng 12 năm 2016 Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Hạ Long, (2017) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 Hạ Long, tháng 12 năm 2017 Frederic S.Mishkin, (2015) Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, trang 20- 45 Dịch từ tiếng Anh Người dịch Nguyễn Văn Ngọc, 2015 Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc Dân Vân Huỳnh Giao, ( 2015), Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn Ngân hàng ACB - chi nhánh An Sương, Luận văn thạc sĩ trường Đại học Kinh tế TPHCM Đinh Thị Thanh Huyền (2012), Thực trạng chất lượng vốn tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Chợ Lớn, Luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Tp HCM Trần Thanh Phúc, (2017), Phân tích chất lượng tín dụng ngắn hạn Ngân hàng TMCP Đầu phát triển - chi nhánh Quang Trung - Thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 98 10 Nguyễn Văn Viện (2014), Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng VCB chi nhánh Đắk Lắk, luận văn thạc sĩ trường Đại học Kinh tế quốc dân 11 PGS.TS Võ Thị Quý, ThS Bùi Ngọc Toản (2014), Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Khoa học số 3, tr 36 12 Nguyễn Thị Bích Vượng (2014) Về tăng trưởng tín dụng ngân hàng Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 19, tr.33-36 ... trạng chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hạ Long - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hạ Long. .. quan đến chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hạ Long + Về khơng gian: Chất lượng tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long + Về... nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long 14 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 .Tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long (Luận văn thạc sĩ), Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hạ Long (Luận văn thạc sĩ), Họ và tên học viên: Nguyễn Tiến Dũng,    Tổng quan về tình hình nghiên cứu đề tài, Mục tiêu cụ thể:,    Kết cấu luận văn, + Bộ phận khách hàng cá nhân: bộ phận nghiệp vụ trực tiếp giao dịch và làm việc với khách hàng là cá nhân để khai thác vốn bằng NVĐ, ngoài tệ, các giáy tờ có giá khác. Đồng thời thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tín dụng, các sản phẩm liên quan đến tí, Phòng giao dịch: thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng tại các quầy giao dịch., Tình hình cơ cấu vốn đầu tư được thể hiện qua bảng số liệu sau:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay