skkn một vài biện pháp quản lí tổ chuyên môn ở trường tiểu học

19 13 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2019, 18:08

MỤC LỤC Trang 1: Mục lục Trang 2: I Sơ lược lí lịch tác giả Trang 2: II Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị Trang 2: Tóm tắt tình hình đơn vị Trang 3: Thuận lợi Trang 3: Khó khăn Trang 4: III Mục đích, yêu cầu đề tài, sáng kiến Trang 4: Thực trạng ban đầu trước áp dụng sáng kiến Trang 5: Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến Trang 6: Nội dung sáng kiến Trang 6: 3.1 Tiến trình thực Trang 7: 3.2 Thời gian thực Trang 7: 3.3.Biện pháp tổ chức Trang 16: IV Hiệu đạt Trang 16: Những điểm khác biệt trước sau áp dúng sáng kiến Trang 17: Lợi ích thu áp dụng sáng kiến Trang 18: V Mức độ ảnh hưởng Trang 18: VI Kết luận PHÒNG GDĐT CHÂU PHÚ TRƯỜNG TH A ĐÀO HỮU CẢNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Châu Phú, ngày 15 tháng 12 năm 2018 BÁO CÁO Kết thực sáng kiến vài biện pháp quản lí tổ chun mơn trường tiểu học I- Sơ lược lý lịch tác giả: - Họ tên: NGUYỄN PHƯỚC TRUNG Nam, nữ: Nam - Ngày tháng năm sinh: 1980 - Nơi thường trú: Số nhà 107/11, ấp Hưng Thới, Đào Hữu Cảnh, Châu Phú, An Giang - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học A Đào Hữu Cảnh - Chức vụ nay: Giáo viên - Trình độ chun mơn: Đại học Tiểu học - Lĩnh vực công tác: Giáo dục II Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị: 1.Tóm tắt tình hình đơn vị - Trường Tiểu học A Đào Hữu Cảnh thuộc khu vực vùng Huyện Châu Phú, nằm địa bàn nông thôn ấp Hưng Thới, xã Đào Hữu Cảnh Trường có điểm, điểm điểm lẻ với 16 phòng học, có 14 phòng học kiên cố 02 phòng học bán kiên cố Xét điều kiện vật chất trường chưa đạt chuẩn có nhiều phòng học xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu học tập học sinh, mặt sân chơi chưa đạt tiêu chuẩn, chưa có phòng học chức cho học sinh học mơn chun - Trường có 600 học sinh Với đội ngũ giáo viên trường có số giáo viên đông ( 35 tổng số giáo viên, công nhân viên ) đa số giáo viên trẻ, trình độ đào tạo chuẩn, nhiệt tình cơng tác 2 Thuận lợi - Được đạo Phòng giáo dục quan tâm chặt chẽ Ban Giám Hiệu nhà trường Phó Hiệu Trưởng chuyên môn tạo điều kiện cho tổ hoạt động đồng chất lượng - Sự đoàn kết trí giáo viên tổ, thống lòng thực tốt cơng việc giao - Một số phụ huynh học sinh địa bàn quan tâm tới việc học tập em sẵn sàng hỗ trợ cho hoạt động vui chơi giải trí tổ - Đa số giáo viên tổ giảng dạy lớp lâu năm nên nắm hết tồn nội dung chương trình, thảo luận đóng góp ý kiến nhiều làm cho buổi sinh hoạt tổ thêm sinh động, sôi - Đa số giáo viên tổ nhà gần trường nên tiện cho việc liên lạc chuyên môn - Một số mạnh thường quân hỗ trợ sở vật chất như: đèn, quạt cho phòng học Vì phòng học tương đối khang trang đầy đủ ánh sáng phục vụ tốt cho việc học tập học sinh Khó khăn - Giáo viên tổ đào tạo nhiều hệ khác như: quy, chức, chuyên tu, công đoạn,…nên nhận thức giáo viên có phần chênh lệch Trong tổ có nhiều hệ lứa tuổi khác trung bình từ 32 tuổi đến 49 tuổi từ dẫn đến nhận thức khác - Một số giáo viên chưa thật tâm huyết với nghề, không chịu học hỏi trau dồi đạo đức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chưa dám mạnh dạn thay đổi phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm mà theo phương pháp cũ thầy giảng trò nghe, chịu sử dụng công nghệ thông tin phần mềm dạy học - Năm học có giáo viên chuyển khối nên bỡ ngỡ với chương trình phương pháp giảng dạy, điều ảnh hưởng nhiều đến tập thể chun mơn - Trang thiết bị dạy học dụng cụ phương tiện nghe nhìn chưa đáp ứng cho việc dạy học giáo viên học sinh Từ làm ảnh hưởng đến chun mơn chất lượng sinh hoạt tổ - Tên sáng kiến: Một vài biện pháp quản lí tổ chun mơn trường tiểu học - Lĩnh vực: Giáo dục III MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN 1.Thực trạng ban đầu trước áp dụng sáng kiến - So với năm trước Trường Tiểu học A Đào Hữu Cảnh thuộc vùng Huyện Châu Phú, nhận thức giáo viên việc sinh hoạt tổ chun mơn hạn chế, chí xem thường việc quản lí tổ sinh hoạt chuyên môn Gần theo đạo Phòng Giáo Dục Châu Phú sinh hoạt chuyên môn theo Nghiên cứu học, nên nhận thức giáo viên có phần chuyển biến - Tay nghề giáo viên hạn chế, chưa đồng đều, cơng tác quản lí tổ lỏng lẻo, chất lượng học sinh chưa nâng cao, chưa phát huy hết trí tuệ khả giáo viên, giáo viên chưa thật đổi phương pháp dạy học theo nhu cầu giáo dục - Cơ sở vật chất chưa đáp ứng công tác dạy học cho giáo viên học sinh, đồ dùng trang thiết bị dạy học thiếu nhiều, kinh phí hoạt động hẹn hẹp chưa phục vụ hết cho việc sinh hoạt tổ chuyên môn, hoạt động bồi dưỡng thường xuyên, tham quan học tập, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ - Một số phận phụ huynh học sinh chưa nhận thức cao việc học tập em, em học sinh khơng thích học, khơng động hoạt động nhà trường, lười biếng không tham gia phát biểu xây dựng nội dung học - Một số giáo viên chưa thực tâm huyết với nghề, không chịu học hỏi, không chịu bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, không đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực lấy học sinh làm trumg tâm, chưa hiểu biết nhiều công nghệ thông tin, thụ động sinh hoạt chun mơn, khơng đóng góp ý kiến xây dựng cho đồng chí đồng nghiệp, lơ việc thực nhiệm vụ giao Tóm lại: Xuất phát từ trực trạng nêu trên, nhằm để góp phần cho việc sinh hoạt tổ chuyên môn đạt kết cao, nâng cao trình độ quản lí tổ chun mơn thân Từ tơi khơng ngừng tìm tòi, suy nghĩ, nghiên cứu qua nhiều năm kinh nghiệm quản lí tổ, tơi nhận thấy muốn quản lí tốt cơng tác tổ chun mơn trường tiểu học người tổ trưởng cần phải có kế hoạch, sáng kiến, biện pháp cụ thể, rõ ràng cho hoạt động tổ nói chung hoạt động giáo viên tổ nói riêng Vì vậy, tơi xin đưa “ Một vài biện pháp quản lí tổ chuyên môn trường tiểu học” cho bạn tổ trưởng Huyện tham khảo vận dụng Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến : - Bản thân giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp nhiều năm tín nhiệm Ban Giám Hiệu nhà trường giao nhiệm vụ cho làm Tổ trưởng tổ nhiều năm qua Tôi nhận thấy muốn cho giáo dục Huyện nhà Châu Phú nói chung giáo dục Trường Tiểu học A Đào Hữu Cảnh nói riêng có chuyển biến tốt đạt mục tiêu giáo dục việc quản lí tổ chun mơn đóng vai trò quan trọng mà từ trước đến số trường xem nhẹ - Mặt khác, cơng việc quản lí tổ chun mơn nhà trường tiểu học hiên đòi hỏi người Hiệu Trưởng phải có nhìn xa, hiểu rộng để chọn người có tài, có đức, có trình độ chun mơn cao, có tinh thần học hỏi đặc biệt phải biết quản lí xử lí tốt cơng việc Các ý kiến đạo Ban Giám Hiệu Tổ trưởng phụ trách chuyên môn nhà trường truyền đạt, theo dõi, kiểm tra việc thực - Qua thời gian nghiên cứu tìm tòi sáng tạo trách nhiệm làm cơng tác quản lí Tổ chun mơn nhà trường, thường bắt tay vào công việc lên kế hoạch công việc, kiểm tra, đánh giá từ đầu năm học Nội dung sáng kiến 3.1 Tiến trình thực - Bước đầu trước áp dụng biện pháp để cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn cải tiến cơng tác quản lí chun mơn trường tiểu học, thân bỡ ngỡ ngần ngại việc làm tương đối khó khăn Vì năm áp dụng đổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học, dạy học lấy học sinh làm trung tâm, người Tổ trưởng đóng vai trò quan trọng điều khiển tổ hoạt động phải người học sâu hiểu rộng, nắm hết toàn nội dung chương trình, cho giáo viên thích sinh hoạt tổ chuyên môn học sinh hứng thú học - Qua nhiều năm quản lí tổ chuyên môn, đúc kết từ kinh nghiệm thực tế thân, bắt đầu sâu vào công việc, muốn cho tổ chuyên môn đạt hiệu cao, nhiều thành tích năm học, thành tích học tập học sinh nâng lên rõ rệt buộc giáo viên tổ phải bỏ “ Tơi” thân mình, yếu tố quan trọng Muốn làm điều người Tổ trưởng trước tiên phải: + Nắm tình hình giáo viên tổ, lực chun mơn để phân cơng giao nhiệm vụ cho thích hợp + Hiểu công việc, gương mẫu hoạt động phong trào hoàn thành tốt nhiệm vụ giao + Mỗi người giáo viên phải cảm nhận công việc giao thân phải hồn thành tốt cơng việc giao đó, phải cởi mở, hài hòa nhận nhiệm vụ thực nhiệm vụ + Mỗi giáo viên phải lập kế hoạch hoạt động cá nhân cho năm học phải biết thực kế hoạch cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tế lớp điều kiện nhà trường + Ban Giám Hiệu Tổ trưởng thường xuyên phối kết hợp kiểm tra đánh giá trình thực giáo viên, chia kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót nội dung giáo dục cho học sinh Qua tiến trình thực giúp cho giáo viên tổ nhận thấy vai trò người Tổ trưởng quan trọng định thành công Tổ chuyên môn Không giáo viên phải biết đồn kết hợp tác để tạo thành khối vững mạnh 3.2 Thời gian thực Áp dụng từ năm học 2016– 2017 3.3 Biện pháp tổ chức Biện pháp 1: Tìm hiểu tình hình đội ngũ giáo viên tổ Đầu năm học để quản lí tổ khối tốt tơi lên kế hoạch dành chút thời gian tìm hiểu tình hình giáo viên tổ tơi, có giáo viên chuyển khối lớp, tơi cử thành viên tổ cũ kìm kẹp giáo viên đó, cụ thể sau: - Tìm hiểu hồn cảnh gia đình, sở trường, sở đoản giáo viên nào? Năng lực cơng tác, trình độ chun mơn, cách giao tiếp người, tinh thần đoàn kết nội bộ, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng giáo viên tổ sao? - Xem lí lịch giáo viên, cách thực qui chế chuyên môn, lắng nghe ý kiến phụ huynh học sinh, xem phần đánh giá tay nghề nhà trường cuối năm, cách thực nhiệm vụ giao - Qua thời gian ngắn tìm hiểu tơi rút kết luận sau: + Tổng số giáo viên tổ 06 GV + Tuổi đời từ 32 tuổi đến 49 tuổi + Trình độ chun mơn đạt chuẩn từ Đại học, có 01 giáo viên cao đẳng + Có 01 giáo viên đạt Chiến sĩ thi đua cấp Huyện, 01 giáo viên đạt khen cấp tỉnh, 05 giáo viên giáo viên giỏi cấp trường, 05 giáo viên giỏi cấp Huyện, 01 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Huyện, 01 giáo viên viết chữ đẹp cấp Trường, cấp Huyện + Đa số giáo viên có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nghiêm chỉnh chấp hành tốt đường lối chủ trương đàng sách pháp luật nhà nước +Ln có ý thức cao công việc, phấn đấu trở thành người mới, giáo viên giỏi Biết đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, biết xây dựng khơng khí ấm cúng tập thể + Tập thể đạt danh hiệu : Lao động tiên tiến Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch hoạt động phân công công việc cho thành viên tổ - Đây cơng việc khó đòi hỏi người Tổ trưởng phải nắm hết hoàn cảnh lực sở trường người mà phân công cho hợp lí, vừa sức, cơng bằng, khách quan lúc người phát huy hết tiềm lực mà thực xuất sắc hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Tổ trưởng tổ phó có nhiệm vụ kèm kẹp giúp đỡ 01 giáo viên chuyển khối lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảm bảo công việc vừa sức với giáo viên, hỗ trợ cho công việc soạn giảng theo CV 1200 Sở - Qua nghiên cứu tìm hiểu tình hình giáo viên tơi tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động tổ phân công nhiệm vụ cho thành viên tổ năm học 2018 – 2019 sau: STT HỌ VÀ TÊN Nguyễn Phước Trung Phan Thanh Việt Bùi Thị Trầm Hương LỚP 5E 5A 5B CHỨC VỤ TT PHỤ TRÁCH MÔN T-ĐĐ TĐ-TLV TLV-KC CHUYÊN ĐỀ NCBH X X X Phạm Thanh Sơn Nguyễn Thị Loan Lâm Tết Xuyến 5C 5D AN CT LS-ĐL KH-KT AN X X - Tiếp theo xây dựng kế hoạch, qui chế cho tổ khối hoạt động năm học 2018 – 2019 là: + Sinh hoạt chuyên môn lần/ tháng, duyệt hồ sơ sổ sách đột xuất BGH + Học sinh tốt nghiệp tiểu học 100% ; học sinh lưu ban 0% ; học sinh bỏ học 0% ; học sinh đạt tốt lực phẩm chất đạt 60% ; đạt 40% ; học sinh hoàn thành tốt đạt 24% ; học sinh hoàn thành đạt 76% + Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường đạt giáo viên ; cấp Huyện giáo viên ; giáo viên dạy giỏi cấp trường giáo viên ; giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường giáo viên ; giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cấp Huyện + Tất thành viên tổ phải thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn tiến bộ, thường xuyên học hỏi nâng cao tay nghề + Tổ chức tốt lần kiểm tra định kì, đánh giá học sinh lực, khách quan, công bằng, không thiên vị, thường xuyên liên hệ với gia đình phụ huynh học sinh thơng báo kết học tập em + Chấp hành tốt ý thức tổ chức kỷ luật nhà trường, tuyệt đối theo phân công Ban Giám Hiệu, không tự ý bỏ giờ, bỏ lớp, trễ sớm, nghỉ phải báo cho tổ biết trước ngày + Chấp hành tốt sách chủ trương Đảng nhà nước, ln có ý thức học hỏi vươn lên + Mọi thành viên tổ phải tự học hỏi vươn lên sống, tự trau dồi nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, thường xuyên học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh + Tất giáo viên tổ phải dựa vào kế hoạch tổ xây dựng riêng cho kế hoạch cá nhân phải sát, đúng, giải pháp thiết thực mang tính khả thi cao Biện pháp 3: Xây dựng mối quan hệ thành viên tổ - Mỗi giáo viên tổ có hồn cảnh gia đình riêng, khơng có sở thích nhau, có lực sở trường riêng mục đích cuối phục vụ cho giáo dục, cho hệ tương lai trẻ thơ Tổ trưởng cần tạo mối quan hệ thân thiện giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, học sinh với học sinh, giáo viên với phụ huynh học sinh, cá nhân với tập thể, tập thể với Ban Giám Hiệu nhà trường - Xây dựng mối quan hệ tập thể nguyên tắc tập trung dân chủ, với tinh thần yêu nghề mến trẻ, tôn trọng đồng nghiệp, quan tâm đến đối tượng giáo dục, luôn lắng nghe ý kiến tập thể, chăm lo công việc chung tổ, trường, tôn trọng lãnh đạo cấp quản lí - Dân chủ cơng tác hoạt động tổ, động viên khuyến khích thành viên tổ tham gia đầy đủ hoạt động nhà trường, hội thi ngành góp phần xây dựng tập thể vững mạnh - Tổ trưởng phải biết lắng nghe ý kiến giải thắc mắc giáo viên kịp thời, lúc, thỏa đáng không để xảy mâu thuẩn giáo viên tổ Thường xuyên xây dựng mối đoàn kết, hài hòa, thống nhất, tự phê bình phê bình, trước hết tổ trưởng phải tự kiểm tra trước, thể cách công bằng, khách quan, dân chủ Tạo điều kiện để giáo viên tham gia vào công việc chung, giáo dục người phải biết tôn trọng lẫn nhau, yêu mến đồng nghiệp, quan tâm chăm lo cho nghiệp giáo dục - Mọi thành viên tổ phải phát huy hết điểm mạnh khắc phục điểm yếu mình, cần phải phối hợp nhịp nhàng giúp đỡ tiến bộ, tăng cường tốt hoạt động công tác chủ nhiệm lớp, thống mặt nhận thức hành động, lời nói việc làm để góp phần tạo thành tập thể vững mạnh Biện pháp 4: Chăm lo đời sống vật chất cho giáo viên tổ - Ngồi cơng việc chun mơn người Tổ trưởng đóng vai trò quan trọng người bạn đồng hành gia đình giáo 10 viên, thường xuyên thăm hỏi, động viên giáo viên tổ có hồn cảnh khó khăn để họ không mặc cảm mà phải biết vươn lên sống - Thường xuyên liên hệ rà soát lại giáo viên có nhu cầu vay vốn để giới thiệu với chủ tịch cơng đồn sở tạo cơng ăn việc làm cho giáo viên gặp hồn cảnh khó khăn Ngồi trường hùn vốn tháng cho giáo viên mượn không lời giảm bớt nỗi lo thành viên - Thường xuyên thăm hỏi giáo viên ốm đau, an ủi họ vượt qua bệnh tật, vận động giáo viên tổ khuyên góp vốn ủng hộ cho giáo viên có hồn cảnh đặc biệt khó khăn - Tổ trưởng nhắc nhở giáo viên khối phải biết đoàn kết yêu thương nhau, thân giúp đỡ công việc, biết chia vui buồn, học hỏi kinh nghiệm cho Bởi tổ hợp giáo viên môi trường giáo dục Biện pháp 5: Đề xuất với nhà trường bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên - Tất giáo viên phải trải qua đào tạo sư phạm chưa đủ cần phải bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên năm chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao tay nghề, tự hồn thiện Có người giáo viên vững vàng chuyên môn, tự học hỏi đổi phương pháp dạy học, cơng việc hàng đầu mà giáo viên cần phải làm - Một số hình thức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên: +Bồi dưỡng Phòng Giáo Dục: Phòng Giáo Dục thường xuyên tổ chức bồi dưỡng qua tiết dự trường cụm, kỹ tổ chức hoạt động dạy học, dạy chuyên đề thao giảng theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, bồi dưỡng hè + Bồi dưỡng Ban giám Hiệu, tổ khối: Thông qua tiết dự trao đổi rút kinh nghiệm,đánh giá xếp loại giáo viên, dự đột xuất theo thời khóa biểu, tiết chuyên đề năm + Bồi dưỡng qua hội thi giáo viên dạy giỏi: Đầu năm tổ khối đăng kí với Ban Giám Hiệu nhà trường số lượng giáo viên tham gia hội thi giáo viên 11 dạy giỏi theo qui định, sau báo cho giáo viên biết để có bước chuẩn bị từ đầu, giáo viên tham gia hội thi phải nổ lực hết mình, bên cạnh tổ phải tạo điều kiện nhiệt tình giúp đỡ giáo viên khối tham gia cách có hiệu + Bồi dưỡng qua việc tổ chức phong trào: Đầu năm tổ lên kế hoạch cho giáo viên tham gia phong trào hoạt động tổ như: Viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, viết chữ đẹp, bồi dưỡng học sinh chưa hoàn thành ( có ) hái hoa dân chủ, rung chng vàng, trạng nguyên, …Ban Giám Hiệu duyệt, phối kết hợp với phận nhà trường hỗ trợ đạt kết tốt +Bồi dưỡng qua việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực: Đây việc làm thiếu năm học, giáo viên tự bồi dưỡng cho mình, tự xây dựng kế hoạch cho thân, cho học sinh thấy trường học nhà thứ hai em, ngày đến trường niềm vui, từ làm cho học sinh có nhiều say mê học tập, thích học nhà, giáo viên đảm bảo sĩ số lớp Biện pháp 6: Tổ chức tốt lần kiểm tra định kì cho học sinh - Hằng năm công việc tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh việc làm quan trọng việc đạo chuyên mơn nhà trường Vì tổ chun mơn phải làm tốt công tác Trước hết giáo viên phải đề kiểm tra đưa tổ khối duyệt, sau tổ khối trình Ban Giám Hiệu duyệt, đề kiểm tra sát thực phù hợp với trình độ học sinh lớp - Khi đề kiểm tra giáo viên phải bám sát vào chuẩn kiến thức phải theo ma trận đề kiểm tra, phù hợp với chương trình sách giáo khoa Đề kiểm tra phải mang tính khách quan bảo mật -Giáo viên chấm phải xác, cơng bằng, nhận xét rõ ràng khơng mang tính chung chung, phù hợp với tâm lí học sinh, khơng căng thẳng, từ đánh giá lực học tập học sinh Biện Pháp 7: Tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp 12 - Tổ chuyên môn thực bước hai việc đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, có tổ trưởng đánh giá sát thực tổ viên tổ Trong trình đánh giá tổ trưởng có nhiệm vụ giúp đỡ, khuyến khích làm rõ minh chứng đưa để giáo viên tổ nhận xét, đóng góp ý kiến, ghi điểm lập báo cáo chung tổ trình lên Hiệu trưởng - Khi đánh giá giáo viên Tổ trưởng phải họp tổ đánh giá người công khai trước tập thể theo tiêu chí, nêu lại ưu khuyết điểm giáo viên năm học vừa qua, tiêu chí nêu lên phải tập thể tổ thống 100% Nếu giáo viên đạt điểm điểm 10 phải có minh chứng cụ thể, minh chứng cấp lãnh đạo chấp nhận kí duyệt Biện pháp 8: Tổ chức nhiều phong trào tổ khối tham gia - Ngay từ đầu năm học người Tổ trưởng phải lên kế hoạch tổ chức phong trào cho năm học trình Hiệu trưởng kí duyệt, sau phổ biến cho giáo viên khối theo mà thực - Hằng năm tổ khối thường tổ chức phong trào hoạt động vui chơi cho học sinh tham gia : Hội thi rung chuông vàng, hội thi trạng nguyên, hái hoa dân chủ, phong trào thi đua học tập lớp, khối lớp, để chào mừng ngày lễ năm như: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; phong trào mừng Đảng mừng xuân; Ngày thành lập Đảng 3/2; Ngày thành lập Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/03; Ngày giải phóng Miền Nam thống đất nước 30/04; Ngày Quốc tế Lao động 01/05; Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15/05; Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/05 - Tất hoạt động phong trào tổ khối tổ chức quan tâm đạo Ban Giám Hiệu nhà trường phối kết hợp nhiệt tình phận nhà trường, thu hút nhiều học sinh tham gia Các hoạt động phong trào giúp cho học sinh có thêm sức khỏe tốt, em thích hoạt động vui chơi, thích khám phá điều lạ, dẫn đến 13 em có nhiều đam mê học tập, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học chừng tổ khối Không mà phong trào giúp cho giáo viên tổ có điều kiện gần hơn, biết đoàn kết giúp đỡ tạo nên tập thể khối vững mạnh Biện pháp 9: Nâng cao chất lượng lần sinh hoạt tổ chun mơn - Người Tổ trưởng có vai trò quan trọng việc sinh hoạt tổ chuyên môn, người điều hành quản lí suốt thời gian sinh hoạt tổ, trước hết người Tổ trưởng phải xung phong đầu, gương mẫu hoạt động, người có hiểu biết sâu rộng, có trình độ kiến thức vững vàng, mạnh dạn lời nói việc làm, kế hoạch mang tính lâu dài tổ - Tổ trưởng người phải mang tính đốn cơng việc, có trách nhiệm việc làm mình, thường xuyên gợi ý để thành viên có ý kiến họp, phải có kết luận chung họp, nhận xét thẳng thắn, công bằng, đưa hạn chế để khắc phục, đóng góp chân tình, sẵn sàng giúp đỡ bạn đồng nghiệp mặt vật chất lẫn tinh thần - Nhà trường quy định tháng sinh hoạt tổ hai lần Nội dung họp tổ bao gồm: Thảo luận phương pháp, hình thức dạy học, thảo luận khó, tiết khó, thảo luận nghiên cứu, thảo luận công tác chủ nhiệm lớp, công tác vận động trì sĩ số, việc dự thăm lớp, tổ chức chuyên đề, kiểm tra hoạt động dạy học, thống làm đồ dùng dạy học, thống việc soạn giảng theo công văn 1200, xây dựng tay nghề cho giáo viên, công tác bồi dưỡng học sinh, tìm cách vận động học sinh tham gia BHYT - Ngoài vấn đề nêu người Tổ trưởng cần phải sưu tầm thêm số loại sách báo, tài liệu có liên quan đến chun mơn để giới thiệu cho thành viên tổ tham khảo Muốn đạt kết người Tổ trưởng cần phải có kế hoạch phân cơng cụ thể rõ ràng có xác nhận Ban Giám Hiệu nhà trường Tuy nhiên cần phải có kiểm tra đơn đốc đánh giá xác Hằng tháng Tổ trưởng phải kết hợp với Ban Giám Hiệu 14 nhà trường duyệt hồ sơ sổ sách, đưa kết làm theo kế hoạch có khen thưởng phê bình cụ thể trước tập thể giáo viên tổ khối - Người Tổ trưởng cần phải có đầy đủ uy tín lực chuyên môn Biết tôn trọng lắng nghe ý kiến thành viên, biết tổ chức xây dựng họp để bàn bạc, nhận xét, đánh giá, thảo luận, tuyên dương, khen thưởng, tạo thoải mái, thân thiện, khơng gò bó, áp đặt giáo viên phải thực theo Biện pháp 10: Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng - Ngay từ đầu năm học đưa tiêu phấn đấu cho giáo viên, giáo viên phải có ý thức phấn đấu theo khả phải đăng kí từ đầu năm, giáo viên khơng đăng kí cuối năm khơng xét cho giáo viên - Hằng tháng lần sinh hoạt tổ chun mơn, người tổ trưởng phó Hiệu trưởng chun mơn người có quyền tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng Tổ trưởng phải người trực tiếp phân loại giáo viên chủ yếu : xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động, dạy dạy đủ theo phân phối chương trình, đảm bảo tốt nề nếp dạy học, chấp hành tốt qui định nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, lên lớp giờ, không trễ sớm, không xúc phạm đến thân thể học sinh Sau lần sinh hoạt tổ chun mơn cuối tháng đưa bình xét công khai trước tập thể tổ theo quy chế nhà trường - Tổ trưởng đặt yêu cầu cao để giáo viên phấn đấu đạt danh hiệu cao Việc thi đua khen thưởng động lực thúc đẩy người giáo viên phải có tinh thần học hỏi cầu tiến Chính mà người tổ trưởng trình xét thi đua phải cơng tâm, minh bạch, nghiêm túc, đảm bảo tính khách quan công tránh trường hợp người không làm mà hưởng, người làm khơng hưởng dẫn đến tập thể đoàn kết Biện pháp 11: Đổi cơng tác quản lí tổ chun mơn - Người Tổ trưởng khơng dừng lại đủ, mà ln ln tìm tòi khám phá mới, hay, xóa bỏ cách quản lí lạc hậu 15 Thường xuyên vận dụng công nghệ thơng tin mới, điều hành quản lí tổ cách nhịp nhàng - Thường xuyên dự thăm lớp giáo viên, tư vấn giáo viên đối phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu giáo dục Tổ trưởng phải người sáng tạo, linh hoạt, biết nhìn xa, hiểu rộng, đem hết tài để phục vụ cho giáo dục IV Hiệu đạt được: Những điểm khác biệt trước sau áp dụng sáng kiến - Từ biện pháp nêu trên, sau năm thực hoạt động chuyên môn tổ nâng lên cách rõ rệt, kết dạy học có nhiều chuyển biến tích cực Có kết nhờ có tích cực chủ động Tổ trưởng, biết nắm bắt kịp thời nhu cầu, nguyện vọng giáo viên tổ, biết lên kế hoạch, thực công việc cách linh hoạt sáng tạo, giáo viên có ý thức tự học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sinh hoạt tổ chuyên môn ngày có chất lượng hiệu trước, nội dung sinh hoạt thêm phong phú, giáo viên có ý kiến hay, tạo mối quan hệ đồng chí đồng nghiệp, đồn kết, thân thiện gắn bó - Đối với học sinh ngày có ý thức học tập hơn, em thích học giảm bớt học sinh bỏ học chừng, em biết tự xếp công việc cách khoa học, biết lễ phép chăm ngoan với thầy cô, hăng hái tham gia xây dựng học hoạt động nhà trường Học sinh biết vận dụng điều học áp dụng vào sống, biết giải số tình đơn giản thường gặp, có thói quen ứng xử hàng ngày, tạo kỹ sống cho học sinh - Đa số giáo viên biết sử dụng công nghệ thông tin cách thành thạo, soạn đầy đủ lên lớp, thực đầy đủ loại hồ sơ sổ sách theo qui định, có ý thức tham gia tốt hoạt động phong trào, giảng dạy nhiệt tình theo nội dung chương trình sách giáo khoa, biết sử dụng giáo án điện tử dạy, xây dựng nề nếp lớp tự quản, trì sĩ số học sinh, thực 16 tốt cơng tác chủ nhiệm lớp, tạo gắn bó chặt chẽ phụ huynh học sinh giáo viên Lợi ích thu áp dung sáng kiến - Nhờ quan tâm đạo Ban Giám Hiệu nhà trường kinh nghiệm quản lí tổ khối nhiều năm liền, đồn kết trí lòng giáo viên nên đạt nhiều kết cụ thể sau: + Đối với giáo viên: Năm TT LĐTT HT xuất sắc nhiệm vụ BK UBND Tỉnh CSTĐ sở GK LĐLĐ Huyện GVDG cấp Huyện GVDG cấp Trường GV-VCĐ cấp Huyện 2015-2016 1 2016-2017 1 1 5 2017-2018 Đạt + Đối với học sinh: Năm HTCT Tiểu học Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Chữ đẹp Huyện Chữ đẹp cấp Trường Các phong trào 2015-2016 100% 16,5 % 83,5 % 5 100% 2016-2017 100% 18,9 % 100% 2017-2018 100% 21,7 % 100% 78,3 % + Đa số học sinh thực đầy đủ nhiệm vụ người học sinh, có đạo đức tác phong tốt, biết chào hỏi lễ phép với người lớn, biết xếp thời gian học tập hợp lí, có thái độ học tập đắn, có kỹ ứng xử tình sống ngày V Mức độ ảnh hưởng: Việc nâng cao công tác quản lí tổ chun mơn trường tiểu học quan trọng, không làm cho tập thể tổ vững mạnh mà góp phần cho nhà trường bước tiến lên xây dựng trường chuẩn quốc gia Mặc dù 17 đề tài có vài biện pháp nhỏ thân tích lũy qua nhiều năm làm tổ trưởng tổ chuyên môn Tuy nhiên thân phải học hỏi nhiều nữa, với biện pháp nhà trường triển khai cho tổ khối khác áp dụng bước đạt hiệu cao Mong với kinh nghiệm bạn đồng nghiệp áp dụng triển khai xây dựng tổ chuyên môn ngày vững mạnh đáp ứng cầu đổi nghiệp giáo dục nay, đặc biệt Huyện Châu Phú VI Kết luận: Qua q trình quản lí tổ khối thân thiết nghĩ, muốn xây dựng tập thể khối vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao đạt tiêu năm nhà trường, thân rút số kinh nghiệm quản lí tổ đạt hiệu chất lượng cao cụ thể sau: - Trước hết người Tổ trưởng cần phải có chun mơn nghiệp vụ cao, biết cách quản lí tốt, biết xây dựng kế hoạch từ đầu, điều hành công việc cách nhịp nhàng, xếp công việc cách khoa học, có kế hoạch cụ thể rõ ràng, có tổ chức kiểm tra đánh giá, xây dựng kế hoạch phải phù hợp với điều kiện thực tế trường, với hoàn cảnh lực giáo viên đưa biện pháp thiết thực - Người Tổ trưởng phải người gương mẫu công việc, đầu phong trào tham gia đầy đủ hội thi, có tinh thần trách nhiệm cao việc thực nhiệm vụ giao, biết lắng nghe ý kiến tôn trọng ý kiến đồng nghiệp, biết giải thắc mắc cách chân tình, có lí khơng để xảy mâu thuẫn thành viên tổ - Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, động viên khuyến khích giáo viên phải tham gia đóng góp ý kiến họp, thân giáo viên phải biết nhận xét ưu khuyết điểm để tự sữa chữa khuyết điểm Phát huy tính dân chủ giáo viên họp Thường xuyên kiểm tra nâng cao tay nghề giáo viên, dự thăm lớp lẫn tạo điều kiện cho giáo viên có hội học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp 18 - Tổ trưởng phải có kế hoạch tổ chức cụ thể, tỉ mỉ, nội dung họp phải sâu vào chuyên môn không để họp sơ sài chất lượng Người Tổ trưởng phải thiết kế soạn hoàn chỉnh cho giáo viên tham khảo, phải biết sử dụng thành thạo máy vi tính, nắm bắt thơng tin báo cáo kịp thời xử lí cơng việc phải lúc, giải thắc mắc kịp thời không để tồn đọng phải lắng nghe tôn trọng ý kiến giáo viên tổ Tóm lại : Cơng tác quản lí tổ chun mơn nhiệm vụ quan trọng dạy học trường tiểu học Muốn Ban Giám Hiệu Tổ trưởng nhà trường cần phải phối hợp cách chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, cần phải đầu tư sâu cho chuyên môn, buổi sinh hoạt tổ chun mơn, từ tổ chun mơn ngày vững mạnh đáp ứng yêu cầu đổi nghiệp giáo dục Huyện nhà Châu Phú Tôi cam đoan nội dung báo cáo thật Xác nhận đơn vị áp dụng sáng kiến Người viết sáng kiến NGUYỄN PHƯỚC TRUNG 19 ... việc dạy học giáo viên học sinh Từ làm ảnh hưởng đến chuyên môn chất lượng sinh hoạt tổ - Tên sáng kiến: Một vài biện pháp quản lí tổ chun mơn trường tiểu học - Lĩnh vực: Giáo dục III MỤC ĐÍCH,... tác tổ chuyên môn trường tiểu học người tổ trưởng cần phải có kế hoạch, sáng kiến, biện pháp cụ thể, rõ ràng cho hoạt động tổ nói chung hoạt động giáo viên tổ nói riêng Vì vậy, tơi xin đưa “ Một. .. chung hoạt động giáo viên tổ nói riêng Vì vậy, tơi xin đưa “ Một vài biện pháp quản lí tổ chuyên môn trường tiểu học” cho bạn tổ trưởng Huyện tham khảo vận dụng Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một vài biện pháp quản lí tổ chuyên môn ở trường tiểu học , skkn một vài biện pháp quản lí tổ chuyên môn ở trường tiểu học , III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay