Luận văn tốt nghiệp kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng

122 4,960 50
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2013, 00:29

Luận văn tốt nghiệp kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG Sinh viên thực hiện: ĐẶNG THỊ THANH NHÃ MSSV:4093926 Lớp: Kế toán tổng hợp 2 K35 Giáo viên hướng dẫn: HỒ HỮU PHƯƠNG CHI Cần Thơ – 2013 LỜI CẢM TẠ Trong thời gian học tập tại trường Đại học Cần Thơ, nhờ được sự động viên, giúp đỡ của bạn bè, gia đình cùng với sự chỉ dạy tận tình của Quý Thầy trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là Quý Thầy, khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh em mới đạt được kết quả như ngày hôm hay. Nhờ sự giảng dạy giúp đỡ nhiệt tình đó em đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, học tập cũng như trong quá trình làm luận văn tốt nghiệp. Nhờ sự giới thiệu của Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng, em đã điều kiện được thực tập tại công ty, đây cũng là dịp để em học hỏi, tiếp xúc thực tế tự kiểm tra lại kiến thức đã học. Sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong Công ty, đặc biệt là phòng Kế Toán đã giúp em thực tập tốt hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cám ơn Quý Thầy đã tận tình giúp đỡ giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em tất cả các bạn sinh viên khác trong suốt thời gian qua, đặc biệt là Hồ Hữu Phương Chi – người đã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình làm bài luận văn này. Em xin gởi lời cảm ơn đến gia đình các bạn đã động viên giúp đỡ em trong suốt những năm học qua. Em xin cảm ơn Ban lãnh đạo công ty các Chú, Anh Chị đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại công ty. Sau cùng, em xin chúc gia đình, Quý Thầy Cô, các Chú, Anh Chị trong công ty được dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Kính chúc Công ty đạt nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh. Ngày 10 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực hiện Đặng Thị Thanh Nhã LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài khoa học nào. Ngày 10 tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực hiện Đặng Thị Thanh Nhã NHẬN XÉT CỦA QUAN THỰC TẬP . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng năm 2013 Thủ trưởng đơn vị BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Họ tên người hướng dẫn: HỒ HỮU PHƯƠNG CHI Học vị: Đại học Chuyên ngành: Kế toán quan công tác: Khoa Kinh Tế - QTKD, trường Đại học Cần Thơ Tên học viên: ĐẶNG THỊ THANH NHÃ Mã số sinh viên: 4093926 Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp Tên đề tài: Kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo . . . 2. Về hình thức . . . 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết của đề tài . . . 4. Độ tin cậy của số liệu tính hiện đại của luận văn . . . 5. Nội dung đạt được kết quả đạt được . . . 6. Các nhận xét khác . . . 7. Kết luận . . . Cần Thơ, ngày tháng năm 2013 Người nhận xét MỤC LỤC Trang Chương 1 : GIỚI THIỆU 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1 1.1.2 Căn cứ khoa học thực tiễn 2 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3 1.2.1 Mục tiêu chung . 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 3 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3 1.3.1 Về không gian 3 1.3.2 Về thời gian 3 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu 3 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 4 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 6 2.1.1 Khái niệm ý nghĩa 6 2.1.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm 7 2.1.3 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 12 2.1.4 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh . 28 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 29 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 29 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . 29 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 31 3.1.1 Quá trình hình thành 31 3.1.2 Chức năng nhiệm vụ . 32 3.2 LĨNH VỰC KINH DOANH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY . 33 3.2.1 Lĩnh vực kinh doanh . 33 3.2.2 Sản phẩm của công ty . 33 3.3 CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 34 3.3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty 34 3.3.2 Chức năng các phòng ban 35 3.3.3 Nguồn lực tại công ty . 38 3.3.4 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 39 3.4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC TRONG 3 NĂM (2010 – 2012) 45 3.5 THUẬN LỢI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY . 49 3.5.1 Thuận lợi của công ty . 49 3.5.2 Định hướng phát triển của công ty . 51 Chương 4:KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG . 52 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 52 4.1.1 Khái quát chung 52 4.1.2 Đặc điểm yêu cầu quản lý . 52 4.1.3 Phương thức tiêu thụ thành phẩm thanh toán 52 4.1.4 Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm . 54 4.1.5 Nguyên tắc hạch toán doanh thu 54 4.1.6 Thời điểm ghi nhận doanh thu . 55 4.2 SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY 55 4.2.1 Tiêu thụ thành phẩm theo thị trường . 55 4.2.2 Tình hình doanh thu theo thị trường xuất khẩu 56 4.2.3 Phân tích doanh thu theo cấu mặt hàng 59 4.3 KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM CÁC KHOẢN ĐIỀU CHỈNH GIẢM TRỪ DOANH THU . 62 4.3.1 Kế toán tiêu thụ thành phẩm 62 4.3.2 Kế toán các khoản điều chỉnh giảm trừ doanh thu . 64 4.4 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 64 4.4.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 65 4.4.2 Sơ đồ kế toán tổng hợp 93 4.4.3 Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 94 4.5 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 95 4.5.1 Phân tích tình hình tổng lợi nhuận 95 4.5.2 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 98 4.5.3 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài chính . 98 4.5.4 Phân tích lợi nhuận từ các hoạt động khác . 99 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN THỦY SẢN SÓC TRĂNG 101 5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY 101 5.1.1 Thuận lợi . 101 5.1.2. Khó khăn 101 5.2. GIẢI PHÁP . 102 5.2.1. Giải pháp làm giảm chi phí . 102 5.2.2 Xây dựng hoàn thiện bộ máy kế toán . 104 Chương 6: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ . .106 6.1 KẾT LUẬN 106 6.2 KIẾN NGHỊ . 107 6.2.1 Đối với Nhà nước 107 6.2.2. Đối với Hiệp hội chế biến xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 . THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG. quyết định đi sâu nghiên cứu công tác kế toán của công ty với đề tài: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng .
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng, Luận văn tốt nghiệp kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn