vai trò của cơ quan công tố anh mỹ và so sánh với cơ quan công tố ở việt nam

19 44 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2019, 18:34

Cơ quan công tố là một trong những cơ quan độc lập, có vai trò quan trọng trong mô hình tố tụng hình sự của Anh và Mỹ. Xuất phát từ quy định về pháp luật, đặc thù về kinh tế, chính trị, tình hình xã hội mà ở Mỹ và Anh tuy cùng thuộc hệ thống pháp luật Common Law nhưng về vị trí vai trò cũng như tổ chức của cơ quan công tố ở hai quốc gia này có những đặc trưng và khác biệt nhất định, và khác biệt với vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của cơ quan công tố Việt Nam.Để hiểu rõ hơn về vai trò của cơ quan công tố Anh, Mỹ trong tố tụng hình sự. tôi xin đi sâu tìm hiểu về đề tài này. A MỞ ĐẦU Cơ quan công tố quan độc lập, có vai trò quan trọng mơ hình tố tụng hình Anh Mỹ Xuất phát từ quy định pháp luật, đặc thù kinh tế, trị, tình hình xã hội mà Mỹ Anh thuộc hệ thống pháp luật Common Law vị trí vai trò tổ chức quan công tố hai quốc gia có đặc trưng khác biệt định, khác biệt với vị trí vai trò chức nhiệm vụ quan cơng tố Việt Nam Để hiểu rõ vai trò quan cơng tố Anh, Mỹ tố tụng hình tơi xin sâu tìm hiểu đề tài B NỘI DUNG PHẦN 1: VAI TRÒ CƠ QUAN CƠNG TỐ MỸ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ MỸ I Vị trí, chức quan cơng tố Mỹ mối quan hệ với quan điều tra, Tòa án Vị trí, chức quan cơng tố Mỹ Cả quyền liên bang quyền bang có quyền truy tố tội phạm, có hệ thống pháp luật, hệ thống tồ án, cơng tố, cảnh sát riêng Loại tội cụ thể truy tố theo luật liên bang luật bang phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phức tạp Các quan công tố phân chia theo cấp bang liên bang Ở cấp bang, pháp luật bang khác nên nhiệm vụ quyền hạn Công tố viên bang khác Tuy nhiên, quan công tố cấp có nhiệm vụ chung truy tố tội phạm trước Tồ án Văn phòng cơng tố liên bang Hoa Kỳ thành lập quy định Luật tư pháp từ năm 1789 quy định rõ: “mỗi quận phải có người đào tạo luật để làm công tố viên cho hợp chủng quốc Hoa Kỳ quận Cơng tố viên chịu trách nhiệm thực việc công tố với tất người phạm tội”2 Tạp chí Nghiên cứu pháp luật số 91, tháng 2/2007 Tập giảng Tư pháp hình so sánh , Trường đại học kiểm sát Hà Nội, tr 84 Cơ quan công tố Hoa kỳ thuộc hệ thống quan hành pháp Công tố viên thành viên nhóm hành pháp Tất cơng tố viên Hoa Kỳ thuộc Bộ tư pháp Liên bang Hoa Kỳ chia thành 93 khu vực tư pháp hình Mỗi khu vực tư pháp hình có văn phòng cơng tố liên bang để thực việc truy tố tội phạm hình trước tòa án liên bang thuộc khu vực tư pháp Cùng với văn phòng cơng tố liên bang đặt Bộ tư pháp, hệ thống công tố liên bang Mỹ gồm 93 văn phòng cơng tố liên bang đặt khu vực tư pháp hình liên bang Đứng đầu quan công tố liên bang Hoa Kỳ Tổng chưởng lý liên bang đồng thời người đứng đầu Bộ tư pháp Hoa Kỳ ( cấp nội Chính phủ liên bang Hoa Kỳ) Mối quan hệ quan công tố với quan điều tra, Tòa án 2.1 Mối quan hệ quan công tố quan điều tra Cơ quan công tố Hoa Kỳ thực việc truy tố tội phạm liên bang quan điều tra liên bang chuyển đến Các điều tra viên liên bang có quyền khởi xướng điều tra vụ án hình dựa quy định nội quan Khơng cần có phê chuẩn trợ lý Chưởng lý, Công tố viên Chưởng lý liên bang việc khởi tố vụ án hình Trong trình điều tra: trợ lý Chưởng lý, Công tố viên Chưởng lý liên bang khơng có quyền giám sát q trình điều tra phê chuẩn văn q trình điều tra Họ khơng có quyền giám sát hoạt động người đứng đầu quan điều tra FBI, DEA ATF cấp Bộ tư pháp khu vực tư pháp hình liên bang Các điêu tra viên điều tra có tồn quyền thu thập tất chứng liên quan tới vụ án họ không chịu giám sát đạo từ phía quan công tố Công tố viên Tuy nhiên, tất tài liệu, hồ sơ chứng mà họ thu thập không coi chứng Tòa Các chứng coi chứng Tòa Cơng tố viên đưa phiên tòa Tòa án cơng nhận chứng thấy phù hợp với Luật chứng Hoa Kỳ Vì vậy, Cơng tố viên Hoa Kỳ thường đóng vai trò luật sư tư vấn cho quan cảnh sát việc xác định phương hướng điều tra, thu thập chứng theo pháp luật…để đảm bảo việc sử dụng hiệu chứng Tòa Chính thủ tục mà quan điều tra Hoa kỳ có vị trí tương đối độc lập khơng bị giám sát chặt chẽ quan cơng tố q trình điều tra, Tuy nhiên, việc định chứng sử dụng Tòa án thẩm quyền đưa chứng trước Tòa án chế điển hình thể nguyên tắc kiểm sát quyền lực quan, nguyên tắc qui định Hiến pháp Mỹ Ngoài ra, quan cơng tố Hoa kỳ có đặc quyền “tùy nghi truy tố” Quyền hiểu kể trường hợp vụ án có đầy đủ chứng Cơng tố viên khơng truy tố tội phạm, đình vụ án lợi ích cơng cộng Đây đặc quyền có quan cơng tố có.3 2.2 Mối quan hệ quan cơng tố Tòa án Về mối quan hệ quan công tố Tòa án, có ngun tắc ghi nhận Hiến pháp Hoa kỳ 200 năm qua chi phối mối quan hệ quan này, nguyên tắc độc lập xét xử Tòa án Theo đó, khơng có thiết chế nào, quan nào, có quan cơng tố, có thẩm quyền giám sát hoạt động Tòa án Tòa án xét xử độc lập tn theo pháp luật Các phiên tòa hình Mỹ tổ chức theo nguyên tắc tranh tụng Theo đó, Cơng tố viên luật sư bảo vệ quyền lợi ích cho bị cáo tranh luận, đưa chứng, thẩm tra nhân chứng Tòa Bồi thẩm đồn định người có tội hay khơng có tội sở chứng luật giải bên Thẩm phán định hình phạt hay tun vơ tội dựa định Bồi thẩm đoàn phải chịu trách nhiệm định trước pháp luật Với mơ vậy, thấy quan cơng tố không thực hiên giám sát hoạt động Tòa án4 Tập giảng Tư pháp hình so sánh , Trường đại học kiểm sát Hà Nội, tr 850 Tập giảng Tư pháp hình so sánh , Trường đại học kiểm sát Hà Nội, tr 84 II Vai trò quan cơng tố Mỹ thể qua giai đoạn tố tụng hình Giai đoạn tiền xét xử Trình tự, thủ tục tố tụng vụ án hình Hoa Kỳ chia thành 11 bước có 07 bước tiến hành giai đoạn tiền xét xử trước mở phiên tòa: Trong giai đoạn điều tra, người thực nhiệm vụ điều tra điều tra viên với tư vấn pháp lý công tố viên Việc điều tra tập trung vào nhiệm vụ chính: xác định có hành vi phạm tội xảy hay không xác định danh tính người thực hành vi phạm tội Hoạt động điều tra đầy đủ kết thúc bằng: Một báo cáo từ chối đủ sở có hành vi phạm tội báo cáo phải công tố viên xem xét, đồng ý Một báo cáo truy tố nhân viên điều tra FBI cho có đủ có hành vi phạm tội, người thực hành vi phạm tội chuyển giao cho giám sát viên điều tra để chuyển tới cho công tố viên phục vụ việc truy tố Buộc tội: Sau công tố viên nhận hồ sơ nghiên cứu tồn vụ án, cơng tố viên phải định có buộc tội nghi phạm khơng? Nếu định buộc tội nghi phạm, công tố viên phải ban hành cáo trạng Cáo trạng phải có đủ thơng tin để người bị tình nghi biết bị buộc tội Đồng thời với việc buộc tội, công tố viên phải định có đưa vụ án trước đại bồi thẩm đồn hay khơng Bồi thẩm đồn thường gồm 23 cơng dân lựa chọn với thời gian hoạt động 18 tháng Hoạt động bồi thẩm đoàn thường đặt kiểm sốt cơng tố viên có nghĩa Công tố viên người định vụ án nhân chứng mà bồi thẩm đồn nghe Cơng tố viên có thẩm quyền lệnh triệu tập thay mặt bồi thẩm đoàn để bắt buộc nhân chứng phải xuất trước bồi thẩm đoàn để khai báo hay cung cấp tài liệu, đồ vật Khi nhân chứng khai báo trước bồi thẩm đồn, có cơng tố viên nhân viên tòa án có mặt phòng làm viêc với bồi thẩm đồn Điều tra viên khơng phép có mặt phòng làm việc bồi thẩm đoàn, trừ điều tra viên mời đến với tư cách nhân chứng cho vụ án Đại bồi thẩm đoàn sau lắng nghe ý kiến công tố viên nhân chúng bỏ phiếu kín để xác định có đủ chứng cho việc buộc tội Trong ngày bị bắt/bị buộc tội sau ngày, nghi phạm đưa đến trình diện lần trước thẩm phán Tòa án quận liên bang Để chuẩn bị cho phiên tòa, Cơng tố viên phải tiến hành nhiều việc có việc quan trọng như: nghiên cứu kĩ tình tiết vụ án; trò chuyện với nhân chứng triệu tập tòa; xem xét, đánh giá chứng cứ; dự kiến vấn đề nảy sinh Tòa lập kế hoạch cho phiên tòa chuẩn bị tranh tụng lời buộc tội phiên tòa Một thao tác quan trọng luật sư công tố viên giai đoạn trao đổi nhân chứng vụ án Để tránh cho điều bất thường xảy phiên tòa đồng thời để xác định nhân chứng triệu tập Tòa, thơng thường giai đoạn này, công tố viên trao nhân chứng nội dung mà họ trình bày Tòa Theo quy định tố tụng hình Hoa Kì, cơng tố viên phải cung cấp cho nghi phạm tài liệu, chứng mà công tố viên dự kiến sử dụng phiên tòa Đây nghĩa vụ công tố viên công tố viên không thực nghĩa vụ bị Tòa án phạt Cùng với nghĩa vụ này, trình thu thập chứng cứ, cơng tố viên có chứng chứng minh nghi phạm vơ tội cơng tố viên có nghĩa vụ phải cung cấp chứng cho luật sư nghi phạm Nếu công tố viên khơng thực nghĩa vụ này, phiên tòa bị hủy phải mở phiên tòa khác -Tại phiên điều trần sơ Khi nghi phạm không nhận tội, vụ việc khơng giải phiên tòa mặc thú tội phiên điều trần sơ tiến hành Công tố viên phải cung cấp đủ chứng để buộc tội nghi phạm Đây thủ tục khơng bắt buộc, nên nghi phạm tham gia từ chối Phiên điều trần sơ giống phiên tòa mini, cơng tố viên triệu tập người làm chứng, trình chứng luật sư hỏi nhân chứng, kiểm tra chứng - Kiến nghị trước phiên tòa Ở bước cuối cơng tố viên thực trước phiên tòa đưa kiến nghị với Tòa án trước phiên tòa tiến hành Các kiến nghị thường là: Thứ nhất, kiến nghị hủy bỏ xét xử: kiến nghị yêu cầu thẩm phán hủy bỏ việc xét xử trường hợp công tố viên cho khơng có đủ chứng để kết tội khơng có đủ tình tiết vụ phạm tội Thứ hai, kiến nghị hủy bỏ chứng cứ: kiến nghị không coi liệu thông tin thu thập chứng theo nguyên tắc chứng liên bang, ví dụ Điều tra viên cần tiến hành khám xét khơng có lý đáng tất tài liệu, dấu vết… thu thập q trình khám xét không coi chứng Thứ ba, kiến nghị thay đổi địa điểm xét xử: kiến nghị thay đổi địa điểm mở phiên tòa thường với mục đích bảo vệ quyền nghi phạm.5 Giai đoạn xét xử Sau thời gian chuẩn bị, phiên tòa mở Tại phiên tòa, cơng tố viên triệu tập nhân chứng, trình diện chứng để chứng minh với bồi thẩm đoàn nghi phạm người thực hành vi phạm tội Một công việc mà cơng tố viên phải thực trước phiên tòa lựa chọn bồi thẩm đoàn cho vụ án Khi lựa chọn bồi thẩm đồn, cơng tố viên khơng tạo phân biệt, đối xử nào, ví dụ thẩm phán không cho phép họ lựa chọn bồi thẩm nam nữ Một bồi thẩm đồn phải có đủ đại diện giới tính, tơn giáo, tầng lớp, độ tuổi… Tại phiên tòa, cơng tố viên luật sư phép trình bày ngắn gọn nội dung vụ án Vì ngắn gọn nên phần trình bày giống phần tóm tắt Tập giảng Tư pháp hình so sánh, Trường đại học kiểm sát Hà Nội thường không đề cập đến nhân chứng chứng Cơng tố viên người trình bày phần tóm tắt trước đại diện cho phủ liên bang thực việc chứng minh người bị tình nghi thực tội phạm Sau kết thúc phần mở đầu, công tố viên bắt đầu phần thẩm tra nhân chứng nhằm chứng minh hành vi phạm tội Việc thẩm tra kéo dài vài phút vài ngày Trong trình thẩm vấn, cơng tố viên đưa chứng vũ khí chứng thu từ trường vụ án Sau luật sư thẩm vấn chéo nhân chứng, công tố viên hỏi nhân chứng câu hỏi cuối để làm rõ điểm nghi ngờ cho bồi thẩm đoàn Thủ tục gọi thủ tục thẩm vấn đổi hướng Trong suốt trình thẩm vấn thẩm vấn chéo cơng tố viên đưa phản câu hỏi chứng Khi trình thẩm vấn, thẩm vấn chéo, thẩm vấn đổi hướng tất nhân chứng kết thúc, công tố viên kết thúc phần nhiệm vụ Sau công tố viên kết thúc phần nhiệm vụ mình, khơng nhân chứng đưa trình diện với tư cách nhân chứng cho quyền Cơng tố viên có trách nhiệm chứng minh bị cáo phạm tội cáo trạng Như vậy, phiên tòa hình Mỹ tổ chức theo ngun tắc tranh tụng Theo đó, cơng tố viên luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo tranh luận, đưa chứng, thẩm tra nhân chứng Tòa, vị trí cơng tố viên luật sư bình đẳng trước Tòa Bồi thẩm định người có tội hay khơng có tội sở chứng luận giải bên Thẩm phán định hình phạt hay tuyên vô tội dựa định bồi thẩm đồn người có tội hay khơng có phải chịu trách nhiệm định trước pháp luật Nếu tuyên vô tội, bị cáo trả tự phiên Tòa quan công tố không quyền kháng nghị phúc thẩm án tuyên bị cáo vô tội, mà có quyền lưu ý Tòa án chứng cứ, tài liệu chứng minh phạm tội bị cáo thông tin gây nghi ngờ tính đắn án Với mơ vậy, thấy quan cơng tố không thực giám sát hoạt động Tòa án.6 PHẦN 2: VAI TRỊ CỦA CƠ QUAN CƠNG TỐ ANH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ ANH I Vị trí, chức quan công tố Anh mối quan hệ với quan điều tra, Tòa án Vị trí, chức quan cơng tố Anh Cơng tố Hồng gia Anh quan độc lập, thuộc nhánh hành pháp, thực chức truy tố tội phạm Đối với quốc gia theo truyền thống án lệ Anh, Mỹ, quan công tố thực chức truy tố tội phạm Hoạt động điều tra tội phạm hồn tồn cảnh sát đảm nhiệm, quan cơng tố không đạo điều tra Trên sở kết điều tra Cảnh sát chuyển đến, quan công tố định truy tố hay không truy tố Trường hợp khơng đủ chứng trả lại Cơ quan điều tra, yêu cầu Cơ quan điều tra cung cấp thêm hồ sơ đình vụ án Trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam, Điều tra viên phải đề xuất với Công tố viên để Công tố viên đề nghị Tồ án định Nếu thấy khơng có sở, Cơng tố viên từ chối đề nghị cảnh sát việc bắt hay tạm giam Mối quan hệ quan công tố quan điều tra, Tòa án 2.1 Mối quan hệ quan công tố quan điều tra Trong giai đoạn điều tra, hầu hết vụ việc hình cảnh sát đảm trách Cơ quan Cơng tố Hồng gia khơng có quyền kiểm tra cơng tác quản lý nội cảnh sát không can thiệp vào cách thức thực chức họ Cơ quan công tố Anh làm chức tư vấn, quan khơng có quyền đạo việc điều tra cảnh sát khơng có quyền thị cho cảnh sát thu thập chứng Cơ quan cơng tố có quyền hướng dẫn cho Tập giảng Tư pháp hình so sánh, Trường đại học kiểm sát Hà Nội cảnh sát vấn đề pháp lý điều tra tính liên quan, giá trị chứng minh chứng khả chấp nhận chứng thu thập Ngồi cảnh sát u cầu Cơng tố viên dẫn vấn đề pháp luật liên quan đến việc điều tra Nếu cảnh sát định việc buộc tội, họ phải chuyển toàn hồ sơ cho quan công tố Tại đây, Công tố viên xem xét vụ án để định có tiếp tục truy tố hay đình Sự tham gia quan cơng tố vào q trình điều tra mờ nhạt gần cầu nối quan điều tra Tòa án 2.2 Mối quan hệ quan cơng tố Tòa án Cơ quan cơng tố Hồng gia Anh thức thành lập hoạt động vào 01/10/1986 Trong giai đoạn trước xét xử Cơ quan cơng tố Anh có vai trò mờ nhạt Chức chủ yếu thực hoạt động truy tố thông qua nhiệm vụ quyền hạn sau: - Hướng dẫn Cảnh sát điều tra vụ án Để đảm hoạt động truy tố đạt hiệu quả, chứng thu thập phù hượp với luật chứng cứ, quan công tố tư vấn cho quan cảnh sát phương hướng điều tra, chứng cần thu thập nhiên quan công tố không can thiệp vào cụ thể biện pháp điều tra mà cảnh sát thưc để đảm bảo tính độc lập - Xem xét lại vụ án cảnh sát gửi để thực việc truy tố - Khi định truy tố, quan công tố chuẩn bị hồ sơ truy tố tòa trình bày bảo vệ cáo trạng phiên tòa Nhìn chung chức quan cơng tố hồng gia Anh chủ yếu thực việc truy tố, không can thiệp vào hoạt động điều tra cảnh sát Tòa án Do vậy, lần khẳng định Cơ quan cơng tố hồng gia Anh có vai trò cầu nối quan điều tra Anh Tòa án Anh II Vai trò quan cơng tố Mỹ thể qua giai đoạn tố tụng hình Giai đoạn tiền xét xử Để thực tốt chức truy tố tội phạm, quan công tố Anh có nhiệm vụ, quyền hạn sau: Một hướng dẫn cảnh sát điều tra vụ án Ở Anh, việc khởi tố điều tra vụ án hình thuộc thẩm quyền quan cảnh sát Tuy nhiên, quyền định có truy tố hay khơng lại thuộc quan công tố Để thực việc truy tố có hiệu chứng thu thập phù hợp với luật chứng cứ, quan công tố tư vấn cho quan cảnh sát phương hướng điều tra, chứng cần thu thập Mặc dù thực chức hướng dẫn tư vấn Công tố viên không can thiệp vào biện pháp cụ thể cảnh sát nhằm bảo đảm tính độc lập điều tra quan cảnh sát Hai xem xét lại vụ án cảnh sát gửi đến để thực việc truy tố Sau quan cảnh sát thực việc điều tra, hồ sơ vụ án chuyển đến quan công tố Tại đây, Công tố viên xem xét vụ án để định tiếp tục truy tố hay đình Ba định truy tố, xác định tội danh đưa Tòa Tại thời điểm này, quan cơng tố định có tiếp tục truy tố theo tội danh quan cảnh sát khởi tố hay tội danh khác Bốn chuẩn bị hồ sơ truy tố Tòa Giai đoạn xét xử Trong giai đoạn xét xử quan cơng tố Anh có vai trò sau: Khi thực hành tố tụng phiên tòa, quan cơng tố Hồng gia phải thực quyền tự vấn đề như: - Có khởi tố bị can hay khơng? - Có tiếp tục tiến hành tố tụng hay không? - Việc buộc tội pháp luật chưa? 10 - Đưa yêu cầu cách thức xét xử? Công tố viên phải chịu trách nhiệm việc thẩm tra chứng tiến hành tố tụng phiên tòa, tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ công tố viên Tuy nhiên công tố viên không ảnh hưởng trực tiếp tuyên phạt Tòa án khơng có nghĩa vụ pháp lý đề nghị mức hình phạt bị cáo, mà cơng việc tòa án Ngồi cơng tố viên có vai trò việc trình bày cáo trạng bảo vệ cáo trạng phiên tòa PHẦN BA: SO SÁNH CƠ QUAN CƠNG TỐ Ở HOA KỲ- ANH VÀ VIỆT NAM Về hệ thống quan cơng tố Ở Hoa Kỳ: quyền liên bang quyền bang có quyền truy tố tội phạm, có hệ thống pháp luật, hệ thống tồ án, cơng tố, cảnh sát riêng Theo quy định Luật Tư pháp 1789 quy định: “mỗi quận phải có ngừoi đào tạo luật để làm công tố cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ quận đó…” Do hệ thống quan cơng tố Hoa Kỳ bao gồm quan công tố bang quan công tố liên bang Có 94 Viện Cơng tố quận Mỹ có 93 Chưởng lý liên bang Hai hệ thống quan Công tố liên bang tiểu bang gần độc lập tách rời có phân định lĩnh vực Ở Anh: Cơ quan công tố Anh quan độc lập thuộc nhánh hành pháp tổ chức theo địa giới hành tương đương với hệ thống quan cảnh sát Hệ thống quan công tố bao gồm: quan cơng tố Trung ương (đặt văn phòng thành phố London, York Birmingham); quan công tố cấp vùng (có 42 văn phòng) văn phòng chi nhánh quan công tố cấp vùng Ở Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam hệ thống độc lập được tổ chức sau: Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Viện kiểm sát quân cấp 11 Về chức Ở Hoa Kỳ: Cơ quan công tố Hoa Kỳ bao gồm liên bang bang thực chức truy tố tội phạm Tuy nhiên, loại tội cụ thể truy tố theo luật liên bang luật bang phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phức tạp Các quy định luật pháp thực tiễn áp dụng cho thấy, tội phạm quan liên bang truy tố thường tội phạm buôn bán, vận chuyển ma tuý, tội phạm có tổ chức, tội phạm tài gian lận mức độ lớn, tội phạm xâm hại đến quyền lợi liên bang chống lại công chức liên bang, lừa đảo, gian lận… nhằm vào liên bang Thêm nữa, có số loại quyền liên bang có quyền truy tố, bao gồm tội phạm lĩnh vực hải quan, thuế liên bang, tội gián điệp, phản quốc Chính quyền bang truy tố hầu hết loại tội phạm nhằm vào cá nhân, giết người cố ý gây thương tích, tội xâm phạm sở hữu cướp, trộm cắp Nhìn chung, số vụ án bang xử lý lớn nhiều so với số liên bang Mặc dù bang có thẩm quyền lớn việc truy tố hầu hết loại tội phạm nêu trên, họ điều tra truy tố tội phạm xảy địa bàn lãnh thổ bang Thẩm quyền liên bang mở rộng phạm vi tồn liên bang Do vậy, liên bang có khả tốt điều tra truy tố tội phạm phức tạp, xảy bình diện rộng.7 Ở Anh: Việc điều tra thuộc trách nhiệm lực lượng cảnh sát Trước đưa vụ án truy tố, Viện công tố Anh chịu trách nhiệm việc thẩm định, đánh giá chứng cách độc lập tồn diện Chức quan cơng tố Anh chủ yếu thực chức truy tố tội phạm, tham gia quan công tố vào trình điều tra mờ nhạt, họ hướng dẫn cảnh sát điều tra vụ án không can thiệp vào biện pháp cụ thể cảnh sát Ở Anh, Viện cơng tố có vai trò cầu nối Cơ quan điều tra Tồ án Cơ quan cơng tố Anh khơng tham gia vào q trình giải vụ án dân Tạp chí Nghiên cứu pháp luật số 91, tháng 2/2007 12 sự, trừ trường hợp vụ án dân mà Chính phủ bị đơn, quan cơng tố tham gia tố tụng với tư cách luật sư công Ở Việt Nam: Theo quy định Điều Luật tổ chứcViện kiểm sát nhân dân 2014: Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định Hiến pháp pháp luật Viện kiểm sát kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp địa phương Các Viện kiểm sát quân thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định pháp luật Ngoài ra, theo quy định Điều 20 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 Cơ quan Điều tra VKSNDTC Viện kiểm sát quân trung ương tiến hành điều tra số loại tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy hoạt động tư pháp theo quy định luật mà người phạm tội quân nhân, cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp Về vị trí Ở Hoa Kì: trách nhiệm điều tra, truy tố tội phạm thuộc nhánh quyền lực hành pháp Tất công tố viên Hoa Kỳ thuộc Bộ Tư pháp quyền Tổng huy Bộ trưởng Bộ tư pháp Cơng tố Hồng gia Anh quan độc lập, thuộc nhánh hành pháp, thực chức truy tố tội phạm Theo Điều 107 Hiến pháp 2013 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân quy định: Viện kiểm sát nhân dân Cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Toàn hệ thống 13 Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân cấp đặt quản lý, đạo điều hành Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Về bổ nhiệm Công tố viên, Kiểm sát viên Ở Hoa Kỳ: Có 94 Tòa án quận Mỹ có 93 Chưởng lý liên bang Số lượng Chưởng lý công tố viên liên bang quận phụ thuộc vào số lượng vụ việc quận (cả lĩnh vực hình dân sự) Chẳng hạn, Văn phòng Chưởng lý liên bang quận Nam NewYork (Manhattan) có đội ngũ nhân viên nhiều Văn phòng tư pháp thuộc quận Connecticut Các nhân viên thuộc Vụ hình thuộc Bộ Tư pháp liên bang thủ có quyền truy tố tội phạm xảy tất quận toàn nước Mỹ, đứng đầu đội ngũ công tố viên 93 giám đốc Chưởng lý liên bang chưởng lý quyền, trợ lý chưởng lý liên bang.8 Ở cấp liên bang nay, ngồi văn phòng Cơng tố liêng bang đặt Bộ tư pháp có tổng cộng 93 văn phòng Công tố liên bang đăth 93 quận khác Tất văn phòng cơng tố liên bang tồn quốc hoạt động độc lập khơng phải cấp văn phòng cơng tố liên bang đặt Bộ tư pháp Người đứng đầu văn phòng cơng tố liên bang chịu lãnh đạo trực tiếp Tổng trưởng lý liên bang- hay gọi là Tổng công tố liên bang đâu trưởng tư pháp liên bang Tổng chưởng lý liên bang tổng thống bổ nhiệm phê chuẩn Thượng viện Tổng chưởng lý liên bang chịu điều hành, đạo Tổng thống chịu trách nhiệm trước Thượng viện Những người định phải có quyền lực hạt mà họ bổ nhiệm phải luật sư Họ làm việc thức nhiệm kỳ bốn năm tái bổ nhiệm khơng thời hạn bị bãi miễn tùy theo định tổng thống Các phó chưởng lý tổng chưởng lý Hoa Kỳ bổ nhiệm thức, thực tế họ chưởng lý nhà nước lựa chọn cho hạt mình; người chưởng Tạp chí Nghiên cứu pháp luật số 91, tháng 2/2007 14 lý nhà nước chuyển quyền lựa chọn cho tổng chưởng lý để phê chuẩn Phó chưởng lý bị tổng chưởng lý sa thải Còn cấp tiểu bang, bang có tổng chưởng lý bang – Bộ trưởng Bộ tư pháp bang Cơng chức đảm trách toàn việc truy tố tội phạm theo pháp luật thuộc thẩm quyền quan xét xử tiểu bang Tổng chưởng lý tiểu bang nằm quyền hành pháp tùy theo pháp luật bang, chế tuyển chọn, bổ nhiệm nhiều khác hầu hết Thống đốc –người đứng đầu quyền hành pháp bang bổ nhiệm chịu trách nhiệm trước Thống đốc không chịu trách nhiệm trước Nghị viện bang hay quan khác Khác với công tố viên liên bang thiết lập giới thiệu, bổ nhiệm, hầu hết công tố viên tiểu bang hình thành theo chế bầu cử, cử tri trực tiếp bỏ phiếu bầu ra.9 Ở Anh, Tổng công tố người đứng đầu quan cơng tố Hồng gia Tổng Chưởng lý giám sát hoạt động Tổng Chưởng lý người phủ bổ nhiệm với tư cách cố vấn viên pháp lý phủ, đại diện cho phủ trước Tòa án để bảo vệ lợi ích cơng Cơng tố viên Hồng gia Anh Tổng cơng tố bổ nhiệm Ở Anh có luật cơng tố viên hồng gia Anh, nhiên luật để cập đến nguyên tắc công tố viên thực nhiệm vụ, quyền hạn trình truy tố tội phạm để đảm bảo công lý mà không quy định ngạch, bậc, thời hạn bổ nhiệm, nhiệm kỳ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Trên thưc tiễn, để Tổng công tố bổ nhiệm Cơng tố viên Hồng gia, người phải luật sư tư vấn có chứng hành nghề Anh xứ Wales luật sư tranh tụng đăng ký hoạt động đoàn luật sư Anh Trong nhiều trường hợp, luật sư vừa hành nghề luật sư tư vấn/ luật sư tranh tụng vụ án, lại Tổng công tố thuê để làm công tố viên vụ án khác Nguyễn Anh Hùng- Viện nghiên cứu Chấu Mỹ, Báo Châu Mỹ ngày nay,số 01/2008 15 Ở Việt Nam: Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân quy định Điều 74 sau: Kiểm sát viên người bổ nhiệm theo quy định pháp luật để thực chức thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp Do đó, luật quy định tiêu chuẩn chung để trở thành Kiểm sát viên sau: “1 Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, lĩnh trị vững vàng, có tinh thần kiên bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa Có trình độ cử nhân luật trở lên Đã đào tạo nghiệp vụ kiểm sát Có thời gian làm cơng tác thực tiễn theo quy định Luật Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ giao.” Ngạch Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân gồm có: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên cao cấp; Kiểm sát viên trung cấp; Kiểm sát viên sơ cấp Mỗi ngạch Kiểm sát viên phải có điều kiện riêng tiêu chuẩn chug vừa trình bày cụ thể hóa Điều 77,78,79,80 Luật tổ chức VKSND 2014 Về mối quan hệ quan Ở Hoa Kỳ: Cơ quan điều tra Hoa kỳ có vị trí tương đối độc lập không bị giám sát chặt chẽ quan cơng tố q trình điều tra Về mối quan hệ quan cơng tố Tòa án, có nguyên tắc ghi nhận Hiến pháp Hoa kỳ 200 năm qua chi phối mối quan hệ quan này, nguyên tắc độc lập xét xử Tòa án Theo đó, khơng có thiết chế 16 nào, quan nào, có quan cơng tố, có thẩm quyền giám sát hoạt động Tòa án Tòa án xét xử độc lập tuân theo pháp luật Cơ quan công tố không thực hiên giám sát hoạt động Tòa án Ở Anh: nhìn chung quan cơng tố hồng gia Anh thực chức truy tố, tham gia quan công tố, công tố viên vào trình điều tra mờ nhạt hướng dẫn cảnh sát điều tra vụ án, xem xét lại định truy tố, gần cầu nối quan điều tra Tòa án Cơ quan khơng tham gia vào trình giải vụ án dân sự, trừ trường hợp vụ án dân mà Chính phủ bị đơn, quan cơng tố tham gia tố tụng với tư cách luật sư công Ở Việt Nam: Mối quan hệ Viện kiểm sát Tòa án mối quan hệ phối hợp chế ước: Khác với tố tụng hình Mỹ Viện kiểm sát Việt Nam thực chức kiểm sát hoạt động tư pháp tức hoạt động xét xử Tòa án có chịu giám sát từ phía viện kiểm sát Mối quan hệ quan điều tra, Viện kiểm sát mối quan hệ phối hợp chế ước Khác với tố tụng hình Hoa Kỳ, Viện kiểm sát kiểm sát tuân theo pháp luật Cơ quan điều tra hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình Cụ thể, Viện kiểm sát đề yêu cầu điều tra quan điều tra, Viện kiểm sát giám sát, yêu cầu, hủy bỏ định, hành vi khơng có cứ, trái pháp luật Cơ quan điều tra Điều tra viên, nhằm đảm bảo việc khởi tố, điều tra vụ án pháp luật… C KẾT LUẬN Cơ quan công tố Anh Mỹ có vai trò chung thực hành quyền cơng tố vụ án hình Trong tố tụng hình hai nước này, quan cơng tố giữ vai trò độc lập có vị trí quan trọng Nghiên cứu vai trò quan công tố hai nước Anh Mỹ giúp có nhìn bao qt hệ thống nước thuộc hệ thống Common Law hiểu vị trí cỉa quan cơng tố 17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Anh Hùng- Viện nghiên cứu Châu Mỹ, Báo Châu Mỹ ngày nay, số 01/2008 Tạp chí Nghiên cứu pháp luật số 91, tháng 2/2007 Tập giảng Tư pháp hình so sánh, Trường đại học kiểm sát Hà Nội, Hà Nội, 2018 TS Tơ Văn Hòa, Những mơ hình tố tụng điển hình giới 18 MỤC LỤC 19 ... quan công tố Anh Mỹ có vai trò chung thực hành quyền cơng tố vụ án hình Trong tố tụng hình hai nước này, quan công tố giữ vai trò độc lập có vị trí quan trọng Nghiên cứu vai trò quan cơng tố hai... khẳng định Cơ quan cơng tố hồng gia Anh có vai trò cầu nối quan điều tra Anh Tòa án Anh II Vai trò quan công tố Mỹ thể qua giai đoạn tố tụng hình Giai đoạn tiền xét xử Để thực tốt chức truy tố tội... việc tòa án Ngồi cơng tố viên có vai trò việc trình bày cáo trạng bảo vệ cáo trạng phiên tòa PHẦN BA: SO SÁNH CƠ QUAN CÔNG TỐ Ở HOA KỲ- ANH VÀ VIỆT NAM Về hệ thống quan công tố Ở Hoa Kỳ: quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: vai trò của cơ quan công tố anh mỹ và so sánh với cơ quan công tố ở việt nam, vai trò của cơ quan công tố anh mỹ và so sánh với cơ quan công tố ở việt nam, PHẦN 1: VAI TRÒ CƠ QUAN CÔNG TỐ MỸ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ MỸ, Giai đoạn tiền xét xử, PHẦN 2: VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN CÔNG TỐ ANH TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ ANH, Mối quan hệ giữa cơ quan công tố và cơ quan điều tra, Tòa án, PHẦN BA: SO SÁNH CƠ QUAN CÔNG TỐ Ở HOA KỲ- ANH VÀ VIỆT NAM., Về hệ thống cơ quan công tố., Về mối quan hệ giữa các cơ quan

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay