luận văn hình sự: Phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội cướp giật tài sản? Phân biệt tội cướp giật tài sản với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

11 26 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2019, 17:16

A.MỞ ĐẦU Trong lịch sử phát triển, vấn đề lợi ích vật chất luôn là tâm điểm của mọi xung đột trong xã hội. Bởi vậy, vấn đề bảo đảm quyền sở hữu các lợi ích vật chất cũng luôn được các nhà nước trên thế giới quan tâm. Ở nước ta, quyền sở hữu được quy định và bảo hộ trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực: hình sự, dân sự... Trong pháp luật hình sự, quyền sở hữu được bảo vệ thông qua các quy định về các tội phạm xâm phạm sở hữu. Đây cũng là một trong những nhóm tội được quy định sớm nhất trong pháp luật hình sự trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng. Qua thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử, các tội phạm xâm phạm đến sở hữu luôn chiếm một số lượng lớn và rất phổ biến tại các địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn. trong các tội xâm phạm sở hữu, tội cướp giật là tội đang có diễn biến ngày càng phức tạp về lẫn quy mô, thủ đoạn và mức độ nguy hiểm. Để làm rõ hơn về tội phạm này, em xin tìm hiểu đề tài: “Phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội cướp giật tài sản? Phân biệt tội cướp giật tài sản với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.”. A.MỞ ĐẦU Trong lịch sử phát triển, vấn đề lợi ích vật chất tâm điểm xung đột xã hội Bởi vậy, vấn đề bảo đảm quyền sở hữu lợi ích vật chất ln nhà nước giới quan tâm Ở nước ta, quyền sở hữu quy định bảo hộ Hiến pháp văn quy phạm pháp luật lĩnh vực: hình sự, dân Trong pháp luật hình sự, quyền sở hữu bảo vệ thông qua quy định tội phạm xâm phạm sở hữu Đây nhóm tội quy định sớm pháp luật hình giới nói chung nước ta nói riêng Qua thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử, tội phạm xâm phạm đến sở hữu chiếm số lượng lớn phổ biến địa phương, đặc biệt thành phố lớn tội xâm phạm sở hữu, tội cướp giật tội có diễn biến ngày phức tạp lẫn quy mô, thủ đoạn mức độ nguy hiểm Để làm rõ tội phạm này, em xin tìm hiểu đề tài: “Phân tích dấu hiệu pháp lý tội cướp giật tài sản? Phân biệt tội cướp giật tài sản với tội chiếm đoạt tài sản.” B.NỘI DUNG I.Dấu hiệu pháp lý tội cướp giật tài sản 1.Khái niệm Tại Điều 171 Bộ luật Hình Việt Nam năm 2015 quy định: tội cướp giật tài sản hành vi cơng khai nhanh chóng chiếm đoạt tài sản người khác quản lý mà không dùng vũ lực, không đe dọa dùng vũ lực hay thủ đoạn uy hiếp tinh thần khác 2.Các dấu hiệu pháp lý a) Mặt khách khách quan: Đặc điểm bật tội cướp giật tài sản người phạm tội lợi dụng sơ hở người quản lý tài sản để nhanh chóng giật lấy tài sản mà người quản lý khó giữ giằng lại được, hành vi cơng khai nhanh chóng chiếm đoạt tài sản người khác quản lý mà không dùng vũ lực, không đe dọa dùng vũ lực hay thủ đoạn uy hiếp tinh thần khác.Tính chất cơng khai, trắng trợn hành vi cướp giật tài sản thể chỗ người phạm tội không giấu diếm hành vi phạm tội mình, trước, sau bị tài sản người bị hại biết người giật tài sản Có thể nói, đặc trưng tội cướp giật tài sản hành vi giật, tức giằng mạnh lấy tài sản cách nhanh chóng ( tức khắc) Thơng thường hành giật mang tính nhanh chóng bất ngờ nên làm cho người quản lý tài sản giữ lại tài sản Tuy nhiên số trường hợp, dù người phạm tội muốn tạo yếu tố bất ngờ cho nạn nhân hành vi người phạm tội không làm cho người quản lý tài sản bị bất ngờ Do khơng thể thực hiên thành công hành vi chiếm đoạt tài sản Hành vi giật tài sản người phạm tội thực cách cơng khai, tức khơng có ý thức che giấu hành vi chủ sở hữu người có trách nhiệm quản lý tài sản người khác Đây đặc trưng để phân biệt với trường hợp phạm tội khác hành vi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản khơng có tính cơng khai, trắng trợn Để thực hành vi giật tài sản, người phạm tội thường sử dụng nhiều thủ đoạn khác mà điển hình lợi dụng sơ hở chủ sở hữu hay người đàn quản lí tài sản khơng đề phòng để thực nhanh chóng hành vi giật tài sản tẩu thoát lợi dụng người quản lý tài sản tập trung điều khiển phương tiện giao thông không ý để áp xát thực hành vi phạm tội Trong thủ đoạn mà người phạm tội sử dụng, có số thủ đoạn mà hành vi dễ gây nhầm lẫn với nhóm tội liền kề tội cơng nhiên chiếm đoạt tài sản, tội trộm cắp tài sản, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không xem xét kĩ hành vi khách quan Thủ đoạn phạm tội cướp giật tài sản dấu hiệu đặc trưng để phân biệt tội cướp giật tài sản với tội phạm khác gần kề b.Khách thể tội phạm Tội phạm xâm phạm quyền sở hữu tài sản Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân.Trong sô trường hợp diễn thực tiễn, hành vi cướp giật lúc xâm phạm đến hai khách thể (quan hệ sở hữu quan hệ nhân thân), chủ yếu quan hệ tài sản Tuy nhiên, tình hình nhiều vụ cướp giật tài sản gây hậu nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ người bị hại vụ cướp giật người điều khiển xe đạp, xe máy làm cho người ngã xe gây tai nạn Mặc dù thiệt hại tính mạng, sức khoẻ đối tượng mà người phạm tội nhằm vào, trước thực hành vi cướp giật, người phạm tội nhận thức tính chất nguy hiểm hành vi hậu nguy hiểm hành vi thực hiện, muốn Cũng Bộ luật hình năm 2015 quy định tội cướp giật tài sản đưa vào cấu thành dấu hiệu thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ coi tình tiết định khung hình phạt c.Mặt chủ quan tội phạm Cũng tội cướp tài sản, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tội cưỡng đoạt tài sản, tội cướp giật tài sản thực cố ý Mục đích người phạm tội mong muốn chiếm đoạt tài sản nạn nhân Mục đích chiếm đoạt tài sản người phạm tội xuất trước hành vi cướp giật thực hiện,mục đích chiếm đoạt khơng thể xuất sau vi hành vi giật tài sản bao hàm mục đích chiếm đoạt d.Chủ thể thực tội phạm Chủ thể tội cưỡng đoạt tài sản người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi chịu trách nhiệm hình tội cưỡng đoạt tài sản thuộc trường hợp quy định khoản Điều 171, theo quy định khoản Điều 12 Bộ luật hình người từ đủ 14 tuổi trở lên, chưa đủ 16 tuổi chịu trách nhiệm hình tội phạm khoản Điều 171 BLHS Vì vậy, quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trình điều tra, truy tố, xét xử người phạm tội cưỡng đoạt tài sản cần ý độ tuổi người phạm tội tình tiết định khung hình phạt Nếu người phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản 2, khoản khoản Điều 171 Bộ luật hình cần xác định người phạm tội đủ 14 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự, người phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều 170 Bộ luật hình người phạm tội phải đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình e.Hậu mối quan hệ nhân Hậu tội cướp giật tài sản trước hết thiệt hại tài sản, ngồi có thiệt hại tính mạng, sức khoẻ thiệt hại khác điều luật không quy định, lý luận tội cướp giật tài sản tội phạm có cấu thành vật chất, đó, người phạm tội giật tài sản tội phạm hồn thành, có hành giật chưa giật tài sản thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt Tội cướp giật tài sản tội phạm nghiêm trọng nên nhà làm luật không quy định mức tài sản bị chiếm đoạt dấu hiệu cấu thành tội phạm tội khác tội trộm cắp, tội chiếm đoạt, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Do người phạm tội cướp giật tài sản có giá trị lớn hay có giá trị nhỏ ( hoa tai giả, dây chuyền giả) vần phạm tội cướp giật tài sản Tuy nhiên, chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn thuộc trường hợp quy định khoản 2, khoản khoản Điều 171 tuỳ theo giá trị tài sản bị chiếm đoạt Các thiệt hại tính mạng, sức khoẻ thiệt hại khác dấu hiệu định khung tăng nặng tội cướp giật tài sản II.Phân biệt tội cướp giật tài sản với tội chiếm đoạt tài sản Tội cướp giật tài sản tội chiếm đoạt tài sản hai tội hay bị nhầm lẫn thực tế dấu hiệu hành vi, thủ đoạn phạm tội có nét tương đồng Nếu quan tiến hành tố tụng không xem xét kĩ hành vi khách quan tội phạm dễ nhầm lẫn Dưới lý luận pháp luật hình Việt Nam hai tội có khác biệt định sau: Đối với tội cướp giật tài sản: tội cướp giật tài sản đòi hỏi người cướp giật phải có hành vi chiếm đoạt Hành vi chiếm đoạt tội cướp giật tài sản có hai dấu hiệu để phân biệt với hành vi chiếm đoạt tội phạm khác: Tội cướp giật tài sản phải có dấu hiệu cơng khai, hình thức thực cho phép chủ tài sản có khả biết hành vi xảy Có nghĩa người phạm tội có ý thức cơng khai khơng có ý thức che đậy hành vi phạm tội Tội cướp giật tài sản phải có dấu hiệu nhanh chóng: Đó lợi dụng sơ hở chủ tài sản (sơ hở sẵn sàng có người phạm tội chủ động tạo ra) Nhanh chóng tiếp cận, nhanh chóng chiếm đoạt tài sản nhanh chóng lẩn tránh Thủ đoạn nhanh chóng chiếm đoạt tài sản diễn nhiều hình thức khác nhau, phụ thuộc vào đặc điểm tài sản chiếm đoạt, vị trí, cách thức giữ tài sản hồn cảnh bên ngồi khác, hình thức nhanh chóng giật lấy giành lấy tẩu thốt…Với thủ đoạn người phạm tội muốn chủ tài sản kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội khơng có ý định dùng thủ đoạn khác để đối phó với chủ tài sản Đối với tội chiếm đoạt tài sản: tội chiếm đoạt tài sản lợi dụng lúc chủ tài sản khơng có điều kiện ngăn cản ngang nhiên chiếm đoạt tài sản họ Hành vi tội phân biệt với hành vi chiếm đoạt tội khác dấu hiệu công nhiên, Ở tội cơng nhiên chiếm đoạt tài sản hành vi chiếm đoạt có tính cơng khai hành vi cướp giật hành vi xảy hoàn cảnh chủ tài sản khơng có điều kiện ngăn cản, vậy, người phạm tội khơng cần khơng có ý định có thủ đoạn khác để đối phó với chủ tài sản, người phạm tội khơng dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực uy hiếp tinh thần nhanh chóng, nhanh chóng chiếm đoạt lẩn tránh Cả hai tội chiếm đoạt tài sản tội cướp giật tài sản cách công khai Tuy nhiên, hành vi chiếm đoạt tài sản hai tội khác chỗ: Thứ nhất, Tội chiếm đoạt tài sản hiểu ngang nhiên chiếm đoạt tài sản người khác quản lý, bất chấp có mặt chủ tài sản Đặc trưng tội hành vi công khai, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản, thực hành vi chiếm đoạt Trong tội chiếm đoạt tài sản, người phạm tội thường lợi dụng chủ tài sản khả năng, điều kiện để chống trả , bảo vệ nên thực hành vi chiếm đoạt tài sản, người phạm tội khơng cần nhanh chóng chiếm đoạt khơng cần phải nhanh chóng lẫn trốn khơng sợ bị bắt giữ người chủ tài sản khơng có khả ngăn cản việc chiếm đoạt Đây điểm khác biệt với tội cướp giật tài sản Còn tội cướp giật tài sản, thủ đoạn phạm tội phải thực cách nhanh chóng phải gây yếu tố bất ngờ chủ sở hữu hay người đang quản lý tài sản, sau thực hành vi chiếm đoạt người phạm tội phải nhanh chóng thực thủ đoạn khác để nhanh chóng tẩu Thứ hai, tội cơng nhiên chiếm đoạt khơng cần thiết phải hành vi “nhanh chóng” người phạm tội lợi dụng hoàn cảnh khách quan người sở hữu tài sản người quản lý tài sản tình trạng khơng có khả năng, điều kiện chống trả để bảo vệ tài sản, bị vướng mắc cơng việc (ví dụ leo lên cột điện để sửa điện bỏ xe máy khơng khóa xe) tình trạng thể chất, sức khỏe chủ tài sản mà ngăn cản việc chiếm đoạt tài sản Do đó, người phạm tội thực hành vi chiếm đoạt cách ngang nhiên, hành động khơng cần phải nhanh chóng Sau thực xong hành vi chiếm đoạt vậy, người chủ sở hữu khơng thể ngăn cản nên khơng cần phải nhanh chóng tẩu Đối với tội cướp giật tài sản, hành vi phải nhanh chóng chủ sở hữu có khả bảo vệ giữ lại, giật lại tài sản, bắt giữ người phạm tội Do để thực thành cơng hành vi cướp giật mình, người phạm tội thường sử dụng thủ đoạn khác để làm cho chủ sở hữu hay người quản lý tài sản bị bắt ngờ mà chống trả, bảo vệ tài sản để cơng khai, nhanh chóng chiếm đoạt tài sản Người phạm tội biết rõ chủ tài sản hồn tồn có khả ngăn cản việc chiếm đoạt, có khả lấy lại tài sản nên sau công khai chiếm đoạt tài sản, người phạm tội nhanh chóng tẩu thốt- nhanh chóng lẩn trốn Ta có ví dụ điển hình cho tội cơng nhiên chiếm đoạt tài sản: Anh A để xe bờ sông, nhảy xuống tắm sông Anh B qua thấy liền dắt xe anh A nổ máy Hành vi anh B cấu thành tội phạm công khai chiếm đoạt tài sản tội cướp giật tài sản Bởi vì, anh B lợi dụng cảnh giác anh A, anh B biết rõ anh A tắm sông nên đuổi bắt anh B nên anh B khơng cần phải nhanh chóng tẩu Còn tội cướp giật tài sản, người phạm tội biết rõ chủ tài sản hồn tồn có khả ngăn cản việc chiếm đoạt, có khả lấy lại tài sản nên sau công khai chiếm đoạt tài sản, người phạm tội nhanh chóng tẩu thốt- nhanh chóng lẩn trốn Việc phân biệt tội cướp giật tài sản tội phạm khác có ý nghĩa quan trọng vấn đề định tội danh, xác định trách nhiệm hình cách xác đắn C.KẾT LUẬN Bài tiểu luận sơ sài mang ý chí chủ quan cá nhân em thơng qua việc phân tích dấu hiệu pháp lý hình sự, đặc điểm chất phương diện lý luận, qua thể phần quan tâm em đề tài hy vọng tiểu luận góp phần nhỏ vào việc xác định đắn điều kiện cụ thể trường hợp phạm tội cướp giật tài sản, đồng thời đưa phân biệt với tội cơng nhiên chiếm đoạt tài sản; góp phần nhỏ nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung tội phạm cướp giật nói riêng nước ta DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Ts.Phạm Mạnh Hùng,Giáo trình Luật Hình Việt Nam(phần tội phạm) tập 1, trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội,2016 Bộ luật Hình Việt Nam năm 1999 (sửa đổi bổ sung 2009), nxb Lao Động Bộ luật Hình Việt Nam năm 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), nxb Lao Động 4.ths Ngô Hồng Sơn, tình hình đấu tranh phòng chống tội phạm cướp giật địa bàn thành phố, http://www.catp.danang.gov.vn/ 10 Mục lục 11 ... thiệt hại khác dấu hiệu định khung tăng nặng tội cướp giật tài sản II .Phân biệt tội cướp giật tài sản với tội chiếm đoạt tài sản Tội cướp giật tài sản tội chiếm đoạt tài sản hai tội hay bị nhầm... khác biệt định sau: Đối với tội cướp giật tài sản: tội cướp giật tài sản đòi hỏi người cướp giật phải có hành vi chiếm đoạt Hành vi chiếm đoạt tội cướp giật tài sản có hai dấu hiệu để phân biệt với. .. chiếm đoạt tài sản lợi dụng lúc chủ tài sản khơng có điều kiện ngăn cản ngang nhiên chiếm đoạt tài sản họ Hành vi tội phân biệt với hành vi chiếm đoạt tội khác dấu hiệu công nhiên, Ở tội chiếm đoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn hình sự: Phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội cướp giật tài sản? Phân biệt tội cướp giật tài sản với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản., luận văn hình sự: Phân tích các dấu hiệu pháp lý của tội cướp giật tài sản? Phân biệt tội cướp giật tài sản với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản., Các dấu hiệu pháp lý, II.Phân biệt tội cướp giật tài sản với tội công nhiên chiếm đoạt tài sản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay