Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần phát triển Hòa Bình

104 61 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/02/2019, 15:36

Trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập mạnh mẽ, để cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến vấn đề về kinh tế mà còn nên chú trọng đến khía cạnh văn hóa trong doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi ở môi trường bên ngoài. Nó trở thành một loại tài sản vô hình đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong kho tài sản của doanh nghiệp và là một trong những công cụ cạnh tranh khá sắc bén. Vì vậy, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết nhưng cũng không ít khó khăn. Các doanh nghiệp phải làm sao để các nhân viên của mình có thể nắm bắt và phát huy tốt nhất văn hóa nơi làm việc. Bởi văn hóa doanh nghiệp là một nguồn lực nội sinh, là sợi chỉ xuyên suốt kết nối mọi thành viên, mọi phòng ban trong công ty tạo thành một khối vững chắc giúp doanh nghiệp vượt qua mọi thử thách, khó khăn trên con đường hội nhập và phát triển bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có rất nhiều doanh nghiệp không chú trọng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hoặc chưa có chính sách đúng đắn. Từ đó làm cho việc thiết lập các mối quan hệ trong doanh nghiệp trở nên khó khăn, không tạo được tình cảm tốt đẹp giữa các nhân viên và làm cho doanh nghiệp khó cạnh tranh và tạo nên hình ảnh khác biệt với các doanh nghiệp khác. Người lao động sẽ không còn hứng thú đến công việc trong công ty và không muốn gắn bó lâu dài cho tổ chức. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng cho mình một nền văn hóa tốt, phù hợp với từng tổ chức.Công ty cổ phần phát triển Hòa Bình là một doanh nghiệp hoạt động trên thị trường 8 năm với lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, phân phối gạch ốp lát cho các đại lý và trực tiếp cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trong 8 năm hoạt động xây dựng và phát triển thì lãnh đạo công ty cũng đã từng bước xây dựng nền văn hóa phù hợp cho doanh nghiệp. Bản thân văn hóa doanh nghiệp trong công ty cổ phần phát triển Hòa Bình cũng đã có, tuy nhiên do mối quan hệ giữa các nhân viên vẫn còn xảy ra nhiều mâu thuẫn, xảy ra nhiều vấn đề tiêu cực làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp và một số quan điểm về văn hóa chưa được đồng nhất cho nên văn hóa doanh nghiệp tại công ty vẫn chưa được thực hiện tốt.Xuất phát từ vấn đề trên em đã quyết định chọn đề tài: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần phát triển Hòa Bình” làm đề tài khóa luận, chuyên ngành: Đại học Quản trị kinh doanh. A MỞ ĐẦU Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1 Sự cần thiết phải nghiên cứu Trong bối cảnh kinh tế hội nhập mạnh mẽ, để cạnh tranh với doanh nghiệp khác doanh nghiệp khơng quan tâm đến vấn đề kinh tế mà nên trọng đến khía cạnh văn hóa doanh nghiệp Xây dựng văn hóa doanh nghiệp yếu tố giúp doanh nghiệp thích ứng với thay đổi mơi trường bên ngồi Nó trở thành loại tài sản vơ hình đóng vai trò quan trọng kho tài sản doanh nghiệp công cụ cạnh tranh sắc bén Vì vậy, với phát triển kinh tế thị trường việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp việc làm cần thiết khơng khó khăn Các doanh nghiệp phải để nhân viên nắm bắt phát huy tốt văn hóa nơi làm việc Bởi văn hóa doanh nghiệp nguồn lực nội sinh, sợi xuyên suốt kết nối thành viên, phòng ban cơng ty tạo thành khối vững giúp doanh nghiệp vượt qua thử thách, khó khăn đường hội nhập phát triển bền vững Tuy nhiên, bên cạnh nhiều doanh nghiệp khơng trọng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chưa sách đắn Từ làm cho việc thiết lập mối quan hệ doanh nghiệp trở nên khó khăn, khơng tạo tình cảm tốt đẹp nhân viên làm cho doanh nghiệp khó cạnh tranh tạo nên hình ảnh khác biệt với doanh nghiệp khác Người lao động không hứng thú đến cơng việc cơng ty khơng muốn gắn bó lâu dài cho tổ chức Vì vậy, doanh nghiệp cần xây dựng cho văn hóa tốt, phù hợp với tổ chức Cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình doanh nghiệp hoạt động thị trường năm với lĩnh vực kinh doanh xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng, phân phối gạch ốp lát cho đại lý trực tiếp cho người tiêu dùng địa bàn tỉnh Phú Thọ Trong năm hoạt động xây dựng phát triển lãnh đạo cơng ty bước xây dựng văn hóa phù hợp cho doanh nghiệp Bản thân văn hóa doanh nghiệp cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình có, nhiên mối quan hệ nhân viên xảy nhiều mâu thuẫn, xảy nhiều vấn đề tiêu cực làm ảnh hưởng đến doanh nghiệp số quan điểm văn hóa chưa đồng văn hóa doanh nghiệp công ty chưa thực tốt Xuất phát từ vấn đề em định chọn đề tài: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình” làm đề tài khóa luận, chuyên ngành: Đại học Quản trị kinh doanh 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Hiện nay, văn hóa doanh nghiệp yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp cạnh tranh tạo dựng hình ảnh riêng biệt cho thị trường Tuy nhiên, thực tiễn văn hóa doanh nghiệp nước ta chưa ý nhiều Các nhà nghiên cứu nghiên cứu tồn diện vấn đề mà khía cạnh như: đạo đức doanh nghiệp, triết lý kinh doanh Một số đề tài nghiên cứu liên quan đến văn hóa doanh nghiệp là: “ văn hóa doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn may Phú Thọ” Nguyễn Thị Thu Huyền , “ Thực trạng số giải pháp nhằm phát huy yếu tố văn hóa kinh doanh cơng ty trách nhiệm hữu hạn Nam Cường – Phú Thọ” Nguyễn Thị Mai Hương, “ Một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng phát huy văn hóa kinh doanh cơng ty cổ phần CMC” Nguyễn Thị Hiên Cả ba đề tài nêu rõ nét văn hóa doanh nghiệp cơng ty theo biểu trực quan phi trực quan, nói đạo đức kinh doanh, triết lý kinh doanh, nhiên họ chưa đề cập nhiều đến trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đề tài tập trung vào nghiên cứu thực trạng xây dựng văn hóa doanh nghiệp đưa số giải pháp nhằm xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp Cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận văn hóa doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Phân tích thực trạng xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình - Đề xuất số giải pháp nhằm xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp cho cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: nghiên cứu thực trạng xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Phạm vi không gian: Công ty cổ phần phát triển Hòa Bình – Địa chỉ: Tổ 23-khu 5-Phường Thanh Miếu-Thành phố Việt Trì-Tỉnh Phú Thọ - Phạm vi thời gian: số liệu nghiên cứu giai đoạn 2014-2016 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận 4.1.1 Phương pháp vật biện chứng Mọi vật tượng tồn mối tương quan tác động qua lại với vật, tượng khác Trong trình nghiên cứu, đề tài cần đặt xây dựng văn hóa doanh nghiệp mối tương quan tác động qua lại với tất hoạt động khác cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình 4.1.2 Phương pháp vật lịch sử Đề tài tài sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật lịch sử để nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình cách tổng thể để tìm xu hướng vận động chung, qua nhận biết động lực, nguyên nhân chuyển biến từ hình thái sang hình thái khác, mối liên hệ qua lại phụ thuộc lẫn yếu tố 4.2 Phương pháp thu thập thông tin 4.2.1 Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu thứ cấp Phương pháp thu thập tài liệu thông tin liên quan thơng qua nguốn tài liệu sẵn, công bố phương tiện thông tin đại chúng Các tài liệu thu thập đặc điểm qua xử lý, thường trình bày cụ thể hệ thống Các tài liệu sử dụng trực tiếp đề tài tiếp tục xử lý để chắt lọc nội dung Các nguồn thu thập tài liệu chủ yếu: giáo trình giảng, internet, số liệu thống kê công ty… 4.2.2 Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu sơ cấp - Phương pháp quan sát: phương pháp phù hợp để áp dụng nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp, nhằm quan sát biểu trực quan, mối quan hệ cấp công ty - Phương pháp điều tra (phỏng vấn gián tiếp phiếu điều tra): tiến hành điều tra cách vấn lấy ý kiến nhân viên đồng thời thực phát bảng hỏi để thu thập thơng tin văn hóa doanh nghiệp cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình + Đối tượng điều tra: người lao động làm việc công ty + Số lượng điều tra: phát 90 phiếu điều tra cho người lao động công ty, tất lao động cơng ty cơng ty tổng thể lao động nhỏ 4.3 Phương pháp xử lý thông tin số liệu Thu thập, xử lý thơng tin thu thơng qua q trình tìm hiểu cơng ty máy tính Dùng Excel, để tổng hợp tính tốn số liệu cần thiết 4.4 Phương pháp phân tích 4.4.1 Phương pháp thống kê mơ tả Thống kê mơ tả giúp trình bày, tính tốn mô tả đặc trưng khác để phản ánh cách tống quát đối tượng nghiên cứu Thống kê mô tả sử dụng để mô tả đặc tính liệu thu thập từ nghiên cứu thực nghiệm qua các hình thức khác 4.4.2 Phương pháp thống kê so sánh Đây phương pháp phân tích thơng tin giúp cho người nghiên cứu dễ dàng thấy tình hình phát triển, biến động đối tượng theo thời gian theo phạm vi không gian Các số liệu phân loại xếp so sánh với qua năm hay Sự so sánh tiến hành tỉ lệ tương đối số tuyệt đối, từ làm sở phân tích đánh giá B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 sở lý luận xây dựng văn hóa doanh nghiệp 1.1.1 Một số khái niệm văn hóa doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm chung văn hóa Văn hóa lĩnh vực đa dạng phức tạp khó thống khái niệm đầy đủ xác văn hóa Nên việc tồn nhiều khái niệm khác làm vấn đề hiểu biết cách phong phú tồn diện Theo Hồ Chí Minh: “Vì lẽ sinh tồn mục đích sống, lồi người phát minh ngơn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, công cụ cho sinh hoạt hàng ngày mặc, ăn, phương tiện, phương thức sử dụng toàn sáng tạo phát minh tức văn hóa Văn hóa tổng hợp phương thức sinh hoạt với biểu mà lồi người sản sinh nhằm thích ứng nhu cầu đời sống, đòi hỏi sinh tồn”của “Dương Thị Liễu”, Giáo trình văn hóa kinh doanh, nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Theo E Herriot: “Văn hóa lại sau người ta quên tất cả, thiếu sau người ta học tất cả.” Như vậy, khái niệm văn hóa rộng, giá trị vật chất tinh thần sử dụng làm tảng định hướng cho lối sống, đạo lý, tâm hồn hành động dân tộc thành viên để vươn tối đúng, tốt, đẹp, môi quan hệ người người, người với tự nhiên mơi trường xã hội.“Văn hóa tồn giá trị vật chất tinh thần mà loài người tạo trình lịch sử” 1.1.1.2 Doanh nghiệp nhiều khái niệm khác doanh nghiệp xây dựng dựa quan điểm góc độ tiếp cận khác Theo quan điểm tổ chức: doanh nghiệp tổng thể phương tiện, máy móc, thiết bị người tổ chức lại nhằm đạt mục đích định Theo quan điểm lợi nhuận: doanh nghiệp coi tổ chức sản xuất khuôn khổ số tài sản định, người ta kết hợp nhiều yếu tố khác nhằm tạo sản phẩm dịch vụ để bán thị trường thu khoản chênh lệch giá thành giá bán sản phẩm Quan điểm lý thuyết hệ thống lại đưa cách nhận diện khác: doanh nghiệp phận hợp thành hệ thống kinh tế, đơn vị hệ thống tác động tương hỗ lẫn tuân thủ điều kiện hoạt động mà nhà nước đặt cho hệ thống kinh tế nhằm phục vụ cho mục đích tiêu dùng xã hội Luật doanh nghiệp 2005 đưa định nghĩa: “Doanh nghiệp tổ chức kinh tế hoạt động riêng, tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh” 1.1.1.3 Văn hóa doanh nghiệp Cũng văn hóa nhiều quan điểm xoay quanh văn hóa doanh nghiệp Tất quan điểm giúp hiểu văn hóa doanh nghiệp cách tồn diện đầy đủ Theo tổ chức lao động quốc tế: “Văn hóa doanh nghiệp trộn lẫn đặc biệt giá trị, tiêu chuẩn, thói quen truyền thống, thái độ ứng xử lễ nghi mà toàn chúng tổ chức biết.” Một định nghĩa phổ biến chấp nhận rộng rãi chuyên gia nghiên cứu tổ chức Edgar Schein đưa ra: “Văn hóa doanh nghiệp tổng hợp quan niệm chung mà thành viên cơng ty học q trình giải vấn đề nội xử lý vấn đề với môi trường xung quanh” Trên sở kế thừa phát huy quan điểm trên, mà hiểu cách đầy đủ “ Văn hóa doanh nghiệp tồn nhân tố văn hóa doanh nghiệp chọn lọc, tạo ra, sử dụng biểu hoạt động kinh doanh tạo nên sắc kinh doanh doanh nghiệp đó.” 1.1.2 Quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp 1.1.2.1 Tìm hiểu môi trường yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược doanh nghiệp tương lai Xem xét yếu tố làm thay đổi chiến lược doanh nghiệp tương lai 1.1.2.2 Xác định đâu giá trị cốt lõi làm sở cho thành công Đây bước để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giá trị cốt lõi phải giá trị khơng phai nhòa theo thời gian làm trái tim, linh hồn doanh nghiệp a) Kiến trúc đặc trưng, cách trí, cơng nghệ, sản phẩm Kiến trúc đặc trưng bao gồm kiến trúc nội thất ngoại thất sử dụng hình ảnh, biểu tượng cơng ty để tạo ấn tượng thân quen, thiện chí công ty Kiến trúc ngoại thất kiến trúc cổng, mặt tiền trụ sở công ty, bố cục phận Phần lớn công ty thành công hay đà phát triển muốn gây ấn tượng người độc đáo, sức mạnh thành cơng doanh nghiệp cơng trình kiến trúc đặc biệt Khơng kiến trúc bên mà kiến trúc nội thất bên công ty đặc biệt quan tâm Từ vấn đề lớn tiêu chuẩn màu sắc, kiểu dáng bao bì đặc trưng, thiết kế nội thất như: mặt bằng, quầy, bàn ghế, giá để hàng, lối đi, loại dịch vụ, trang phục Tất sử dụng để tạo ấn tượng thân quen, gần gũi quan tâm Thiết kế kiến trúc quan tâm do: - Kiến trúc ngoại thất ảnh hưởng quan trọng đến hành vi người phương diện, cách thức giao tiếp, phản ứng thực cơng việc - Cơng trình kiến trúc coi “linh vật” biểu thị ý nghĩa, giá trị tổ chức xã hội - Kiểu dáng kết cấu coi biểu tượng cho phương châm chiến lược doanh nghiệp - Trong cơng trình thiết kế chứa đựng giá trị lịch sử gắn liền với đời trưởng thành doanh nghiệp b) Nghi lễ, lễ hội Nghi lễ hay lễ hội hoạt động dự kiến từ trước chuẩn bị kỹ lưỡng hình thức hoạt động, kiện văn hóa-xã hội thức, nghiêm trang, tình cảm nhằm thắt chặt mối quan hệ doanh nghiệp thường tổ chức lợi ích người tham dự Những người quản lý sử dụng hoạt động lễ nghi hội quan trọng để giới thiệu giá trị tổ chức coi trọng Đó dịp đặc biệt để nhấn mạnh giá trị riêng tổ chức, tạo hôi cho thành viên chia sẻ cách thức kiện trọng đại, để nêu gương khen thưởng gương mặt thành tích tốt doanh nghiệp loại nghi lễ bản: + Chuyển giao (như lễ khai mạc, giới thiệu thành viên mới, lễ mắt): nhằm tạo thuận lợi cho việc thâm nhập vào cương vị mới, vai trò + Củng cố (như lễ phát phần thưởng): củng cố nhân tố hình thành sắc tôn thêm vị thành viên + Nhắc nhở (như sinh hoạt văn hóa): nhằm trì cấu xã hội làm tăng thêm lực tác nghiệp tổ chức + Liên kết (như lễ hội, liên hoan): nhằm khơi phục khích lệ, chia sẻ tình cảm cảm thơng nhằm gắn bó thành viên với với tổ chức c) Giai thoại, truyền thuyết, huyền thoại Giai thoại thường thêu dệt, thêm thắt, hư cấu từ kiện, nhân vật thực thành viên tổ chức chia sẻ nhắc lại với thành viên Nhiều mấu chuyện kể mẫu người lý tưởng chuẩn mực giá trị văn hóa doanh nghiệp, mẩu chuyện tác dụng trì sức sống cho giái trị ban đầu tổ chức giúp thống nhận thức tất thành viên doanh nghiệp Các nhân vật hình mẫu nhân vật nòng cốt doanh nghiệp góp phần tạo nên hình ảnh khác biệt doanh nghiệp, làm cho kết xuất sắc trở nên bình dị, thúc đẩy nhiều lớp nhân viên noi theo, nhờ củng cố, thúc đẩy mơi trường văn hóa phát triển tốt doanh nghiệp d) Các biểu tượng, logo Biểu tượng hình thức tín hiệu nội hàm phong phú, bao gồm ký hiệu hình ảnh tác dụng giúp người nhận hay hiểu thứ mà biểu thị Nói cách khác biểu tượng biểu trưng giá trị, ý nghĩa tiềm ẩn bên doanh nghiệp thông qua biểu tượng vật chất cụ thể Những đặc trưng biểu tượng chứa đựng cơng trình kiến trúc, lễ nghi, giai thoại, hiệu Thông qua giá trị vật chất cụ thể, hữu hình, biểu tượng, biểu trưng muốn truyền đạt giá trị, ý nghĩa tiềm ẩn bên cho người tiếp nhận theo cách thức khác Biểu tượng logo tác phẩm sáng tạo thiết kế để thể hình tượng tổ chức, doanh nghiệp ngôn ngữ nghệ thuật phổ thông Các biểu tượng vật chất thường tầm ảnh hưởng lớn chúng hướng ý người vào điểm nhấn cụ thể Vì diễn đạt giá trị chủ đạo mà doanh nghiệp muốn tạo ấn tượng, để lại dấu ấn khách hàng Logo loại biểu trưng đơn giản lại ý nghĩa lớn nên doanh nghiệp coi trọng Xây dựng logo thương hiệu phải ý nghĩa văn hóa đặc thù, mang sắc văn hóa Logo doanh nghiệp phải khả thích nghi văn hóa hay ngơn ngữ khác để dễ dàng truyền tải ý nghĩa đến với khách hàng e) Ngôn ngữ, ngữ Một dạng biểu trưng quan trọng khác thường sử dụng để gây ảnh hưởng đến văn hố cơng ty ngơn ngữ Nhiều tổ chức, doanh nghiệp sử dụng câu chữ đặc biệt, hiệu, ví von, ẩn dụ hay sắc thái ngôn từ 10 - Từ sở thực trạng đưa số giải pháp nhằm hồn thiện q trình xây dựng biểu trực quan như: Phát triển phong trào, lễ nghi; thiết kế logo; phát huy ngôn ngữ, hiệu công ty Bên cạnh giải pháp trực quan giải pháp phi trực quan như: Xây dựng niềm tin vào công ty; xây dựng tiêu chuẩn hành vi, thái độ cho nhân viên; phát huy văn hóa truyền thống với đại; xác định vai trò chủ chốt nhà lãnh đạo; nâng cao nhận thức nhân viên xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty Kiến nghị 2.1 Đối với nhà nước Thể chế kinh tế tác động lớn đến việc hình thành văn hóa doanh nghiệp, thể chế kinh tế phải khuyến khích doanh nhân phát huy truyền thống văn hóa kinh doanh, kết hợp chặt chẽ truyền thống đại đảm bảo cho kinh tế tgij trường phát triển lành mạnh Nhà nước cần đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế, tạo mơi trường bình đẳng doanh nghiệp thuộc loại hình sở hữu khác nhau, phải định hướng cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hợp pháp, bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp, thực biện pháp phù hợp việc mưu cầu lợi ích nhân, đạt lợi nhuận cao kinh doanh Đồng thời phải chế tài ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, gian lận thương mại, vi phạm đạo đức kinh doanh Ngày giảm nhẹ thủ tục hành rườm rà tăng chi phí đầu tư giảm lực cạnh tranh hàng hóa gây tốn vật chất thời gian cho doanh nghiệp nhằm tạo môi trường kinh doanh hiệu Nhà nước cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền vai trò văn hóa doanh nghiệp Trong cơng phương tiện thơng tin đại chúng đóng vai trò quan trọng, xuất thường xuyên báo cơng trình nghiên cứu giúp nâng cao trình độ nhận thức doanh nghiệp vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp 90 2.2 Đối với doanh nghiệp Công ty cần việc xây dựng tuyên truyền đến tất nhân viên cách cụ thể Để xây dựng thành công, công ty cần quan tâm đến số nội dung: - Tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa đơn vị đối tác để giúp doanh nghiệp thêm hội tiếp thu học hỏi - Cơng ty nên cán phận phụ trách đủ trình độ, khả chuyên phát triển văn hóa doanh nghiệp - Cần đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn nhân viên bán hàng nhân viên cơng ty Tổ chức buổi nói chuyện văn hóa doanh nghiệp hay thi tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp - Cần xem xét kỹ đánh giá phản ứng khách hàng, mức độ hài lòng họ q trình cung cấp sản phẩm dịch vụ, hình thức giải khiếu nại hay xúc khách hàng 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hồng Ánh (2004), Vai trò văn hóa kinh doanh vấn đề xây dựng văn hóa kinh doanh quốc tế vấn đề xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam, Đại Học Ngoại Thương, Hà Nội Dương Thị Liễu (2008), Giáo trình văn hóa kinh doanh, NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Bùi Văn Thành (Phó cục trưởng TCVI- Bộ Công An)- Vấn đề nâng cao lực cạnh tranh Quốc gia Việt Nam, Tạp chí kinh tế dự báo, Số 3/2007.tr.2 Phạm Quốc Toản (2002), Đạo đức kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyến Tấn Phước (2006), Chiến lược sách kinh doanh, NXB Thống Kê, Hà Nội Nguyễn Mạnh Quân (2004), Giáo trình đạo đức kinh doanh văn văn hóa doanh nghiệp, NXB lao động xã hội- Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Tài liệu công ty cổ phần phát triển Hòa Bình Tài liệu Trường Đại học Hùng Vương, đề tài nghiên cứu, luận văn trường 92 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PTBQ KQHĐKD Phát triển bình quân Kết hoạt động kinh doanh PHIẾU KHẢO SÁT VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỊA BÌNH Kính gửi Anh/chị! Để góp phần xây dựng văn hóa tốt cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình, tơi mong nhận tham gia tích cực Anh/chị Sự tham gia nhiệt tình Anh/chị thơng tin q báu giúp ích nhiều việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp Mọi thông tin Anh/chị cung cấp xin cam đoan giữ bí mật tuyệt đối Xin chân thành cảm ơn! (Anh/chị vui lòng đánh dấu tích vào mà Anh/chị cho hợp lý) Phần I: Thông tin cá nhân Họ tên: (không bắt buộc) Giới tính:  Nam  Nữ Tuổi:  50 Thời gian làm việc công ty:  Dưới năm  Từ 1-5 năm  Từ 5-10 năm  Trên 10 năm Vị trí cơng tác:  Giám đốc, phó giám đốc  Trưởng phòng, phó phòng  Nhân viên Phần II: Thơng tin văn hóa doanh nghiệp A Nhân viên Văn hóa doanh nghiệp vai trò doanh nghiệp  Tạo nét văn hóa đặc trưng  Tạo bầu khơng khí làm việc tích cực  Tạo tâm lý muốn gắn bó lâu dài  Nâng cao khả cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh  Ý kiến khác: Những nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp (có thể chọn nhiều phương án)  Văn hóa doanh nghiệpVăn hóa cá nhân  Người lãnh đạo  Những giá trị tích lũy Cơng ty nên coi trọng vấn đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp khơng?  Rất quan trọng  Quan trọng  Bình thường  Khơng quan trọng Các mối quan hệ nhân viên đồng nghiệp nào?  Rất tốt  Tốt  Bình thường  Khơng tốt Mối quan hệ ban lãnh đạo nhân viên nào?  Rất tốt  Tốt  Bình thường  Khơng tốt Anh/chị cảm thấy văn hóa doanh nghiệp nào?  Phù hợp với cơng ty  Chưa phù hợp với cơng ty, nhiều hạn chế Anh/chị nhìn nhận phong cách làm việc ban lãnh đạo? Cảm nhận nhân viên Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng Thoải mái, lắng nghe ý kiến nhân viên Chuyên nghiệp, sáng tạo Gần gũi với nhân viên Tin tưởng nhân viên Khi gặp vấn đề quan trọng Anh/chị thường?  Chờ thị cấp  Tự định giải  Đưa ý kiến thân nhận góp ý kiến đồng nghiệp Anh/chị thích tham gia vào phong trào văn hóa, văn nghệ cơng ty tổ chức?  Rất thích  Bình thường  Khơng quan tâm  Ý kiến khác: 10 Theo Anh/chị phong trào văn hóa, văn nghệ công ty tổ chức nào?  Rất sơi bổ ích giúp người cảm thấy gần gũi hiểu  Khơng đặc sắc  Chỉ mang tính hình thức 11 Anh/chị cảm nhận trình làm việc? Cảm nhận nhân viên Cảm thấy thoải mái phân cơng cơng việc hợp lý Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng Nhận tin tưởng Luôn giúp đỡ 12 Anh/chị cảm thấy cơng ty mang lại cho điều gì?  Thu nhập cao ổn định  Tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp  Môi trường tốt để phát triển  Ý kiến khác: 13 Ban lãnh đạo thường quan tâm đến lợi ích nhân viên?  Rất quan tâm  Bình thường  Khơng quan tâm 14 Lương thưởng cơng ty cao khơng?  Rất cao  Cao  Bình thường  Thấp 15 Mức độ thỏa mãn Anh/chị với sách lương thưởng cơng ty?  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Khơng hài lòng  Rất khơng hài lòng 16 Anh/chị thấy việc mặc đồng phục đeo thẻ nhân viên đến cơng ty cần thiết hay khơng?  Rất cần thiết  Bình thường  Cần thiết  Khơng cần thiết 17 Anh/chị hiểu sách mục tiêu phát triển công ty?  Nắm rõ  Khơng nắm rõ  Bình thường 18 Anh/chị tin tưởng vào sách mà ban lãnh đạo cơng ty đưa hay không?  Rất tin tưởng  Bình thường  Tin tưởng  Khơng tin tưởng 19 Nếu công ty khác mời Anh/chị làm việc với mức lương cao Anh/chị nghĩ sao?  Khơng quan tâm  Dự định, đắn đo  Thôi việc 20 Theo Anh/chị công ty cần phát triển hồn thiện văn hóa cơng ty hay khơng?   Khơng 21 Anh/chị hay mặc đồng phục đến công ty hay không?  Rất thường xuyên (Tất ngày tuần)  Thường xuyên (Một số ngày tuần )  Ít (ngày đầu tuần ngày quan trọng ) 22 Theo Anh/chị đặc trưng biểu văn hóa doanh nghiệp? (có thể chọn nhiều phương án)  Kiến trúc ngoại thất, nội thất công ty  Các nghi lễ công ty  Logo thương hiệu công ty  Ngôn ngữ hiệu  Ấn phẩm điển hình  Lý tưởng  Giá trị, niềm tin, thái độ  Lịch sử phát triển truyền thống văn hóa 23 Anh/chị cảm thấy đồng phục cơng ty nào? Cảm nhận nhân viên Hài lòng Bình đồng phục thường Đẹp mắt, ấn tượng Ưa nhìn, lịch Trẻ trung Thoải mái 24 Anh/chị cảm nhận khơng gian văn phòng làm việc? Cảm nhận nhân viên Thoáng đãng, rộng rãi Đầy đủ trang thiết bị làm việc Đẹp mắt Cách bố trí xếp hợp lý Hài lòng Khơng hài lòng Bình Khơng hài thường lòng B Khách hàng Anh/chị cảm nhận showroom công ty  Đẹp mắt, tiện nghi, thống mát  Khơng gian rộng, sản phẩm đa đạng dễ dàng lựa chọn  Chưa đẹp mắt  Bình thường Anh chị thấy đồng phục nhân viên nào?  Đẹp mắt, ấn tượng  Ưa nhìn, lịch  Trẻ trung  Bình thường  Khơng đẹp mắt Anh/chị cảm thấy phong cách phục vụ nhân viên tốt khơng?  Tận tình  Niềm nở  trách nhiệm với khách hàng  trình độ chun mơn Chất lượng sản phẩm cơng ty tốt khơng?  Rất tốt  Tốt  Bình thường  Không tốt Anh/chị cảm nhận văn hóa cơng ty?  Rất tốt  Tốt  Bình thường  Khơng tốt  Ý kiến khác: Xin chân thành cảm ơn Anh/chị! DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình lao động cơng ty năm 2014-2016 32 Bảng 2.2: Máy móc sử dụng cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình .36 giai đoạn 2014-2016 36 Bảng 2.3: KQHĐKD công ty cổ phần phát triển Hòa Bình năm 2014-2016 .37 Bảng 2.4: Mức độ nhận thức nhân viên biểu văn hóa doanh nghiệp 37 Bảng 2.5: Cảm nhận nhân viên công ty không gian văn phòng .46 Bảng 2.6: Cảm nhận khách hàng đặc điểm kiến trúc showroom 48 Bảng 2.7: Danh mục sản phẩm công ty 49 Bảng 2.8: Số nhân viên nữ công ty giai đoạn 2014-2016 55 Bảng 2.9: Mức độ thích tham gia phong trào nhân viên công ty 58 Bảng 2.10: Cảm nhận nhân viên đồng phục công ty .60 Bảng 2.11: Trang thiết bị cho người lao động cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình giai đoạn 2014-2016 61 Bảng 2.12: Cảm nhận nhân viên phong cách làm việc ban lãnh đạo công ty .64 Bảng 2.13: Cảm nhận nhân viên công ty cổ phần phát triển Hòa Bình cơng việc 65 Bảng 2.14: Nhận diện số giá trị niềm tin cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình 73 Bảng 2.15: Mức chi thưởng cá nhân người lao động năm 2014-2016 .75 Bảng 2.16: Các hoạt động cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình 69 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề nghiên cứu .1 1.1 Sự cần thiết phải nghiên cứu 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu .2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận 4.1.1 Phương pháp vật biện chứng 4.1.2 Phương pháp vật lịch sử .3 4.2 Phương pháp thu thập thông tin 4.2.2 Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu sơ cấp 4.3 Phương pháp xử lý thông tin số liệu 4.4 Phương pháp phân tích 4.4.1 Phương pháp thống kê mô tả .4 4.4.2 Phương pháp thống kê so sánh B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP .6 1.1 sở lý luận xây dựng văn hóa doanh nghiệp 1.1.1 Một số khái niệm văn hóa doanh nghiệp 1.1.2 Q trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò ý nghĩa việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp 16 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp 17 1.1.5 Tác động xây dựng văn hóa doanh nghiệp .20 1.1.6 Các giai đoạn hình thành văn hóa doanh nghiệp 22 1.2 sở thực tiễn xây dựng văn hóa doanh nghiệp 24 1.2.1 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp giới 24 1.2.2 Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỊA BÌNH .27 2.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình .27 2.1.1 Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh .27 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 28 2.1.3 cấu tổ chức công ty .29 2.1.3.1 Sơ đồ máy công ty 29 2.1.4 Đặc điểm lao động công ty .31 2.1.5 Đặc điểm sản phẩm công ty 34 2.1.6 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh .36 2.2 Thực trạng xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình 40 2.2.1 Quan điểm xây dựng văn hóa cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình .40 2.2.2 Các bước xây dựng văn hóa cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình 77 2.3 Đánh giá chung xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty 78 2.3.1 Những kết đạt 78 2.3.2 Một số vấn đề tồn 78 2.3.3 Nguyên nhân 79 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN VĂN HĨA DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỊA BÌNH 81 3.1 Định hướng phát triển cơng ty 81 3.2 Hệ thống giải pháp hồn thiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp 82 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện giá trị văn hóa hữu hình .82 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện giá trị phi trực quan 84 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 Kết luận 88 Kiến nghị .89 2.1 Đối với nhà nước 89 2.2 Đối với tỉnh Phú Thọ 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 DANH MỤC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: cầu tổ chức máy công ty Sơ đồ 2.2: Lao động công ty phân theo tiêu chí Sơ đồ 2.3: Quy trình nhập phân phối sản phẩm công ty Biểu đồ 2.1: Các khoản doanh thu công ty giai đoạn 2014-2016 Biểu đồ 2.2: Mức độ nhận thức nhân viên cơng ty biểu văn hóa doanh nghiệp .39 Sơ đồ 2.4: Xây dựng biểu trực quan văn hóa doanh nghiệp Biểu đồ 2.3: Cảm nhận nhân viên không gian phòng làm việc 42 Biểu đồ 2.4: Cảm nhận khách hàng không gian showroom Biểu đồ 2.5: Cảm nhận nhân viên đồng phục công ty Biểu đồ 2.6: Cảm nhận nhân viên phong cách làm việc ban lãnh đạo công ty .60 Biểu đồ 2.7: Cảm nhận nhân viên công ty thời gian làm việc DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Hình ảnh phòng hành tổng hợp .46 Hình 2.2: Hình ảnh showroom đường Hùng Vương 47 Hình 2.3: Một số mẫu gạch lát cơng ty .49 Hình 2.4: Mẫu gạch ốp Prime vòi sen, American cơng ty 50 Hình 2.5 Buổi lễ tun dương nhân viên xuất sắc 53 Hình 2.6: Tham gia hội nghị khách hàng nhân viên cơng ty 53 Hình 2.7: Giao lưu văn nghệ hội nghị khách hàng với Prime 54 Hình 2.8: Lễ trao giải Prime cho nhân viên cơng ty 54 Hình 2.9: Ban lãnh đạo tặng hoa cho nhân viên dịp lễ 8/3/2016 .56 Hình 2.10: Tổ chức liên hoan cho nhân viên công ty 56 Hình 2.11: Cán cơng nhân viên du lịch vào ngày 30/4/2015 57 Hình 2.12: Đồng phục cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình 60 Hình 2.13: Trang phục bảo hộ cho nhân viên kho 62 Hình 2.14: Buổi gặp mặt liên hoan cho nhân viên nữ ngày 20/10/2016 70 ... thực trạng xây dựng văn hóa doanh nghiệp cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình - Đề xuất số giải pháp nhằm xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp cho cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình Đối tượng... giải pháp nhằm xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp Cơng ty cổ phần phát triển Hòa Bình 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận văn hóa doanh nghiệp xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Phân... NGHIỆP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HỊA BÌNH 2.1 Q trình hình thành phát triển công ty cổ phần phát triển Hòa Bình 2.1.1 Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh 2.1.1.1 Tên địa công ty Công ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần phát triển Hòa Bình, Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty cổ phần phát triển Hòa Bình, Phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH, Bảng 2.1: Tình hình lao động của công ty năm 2014-2016, Biểu đồ 2.1: Các khoản doanh thu của công ty giai đoạn 2014-2016, Hình 2.4: Mẫu gạch ốp của Prime và vòi sen, bệt American trong công ty, của ban lãnh đạo công ty, Biểu đồ 2.7: Cảm nhận của nhân viên công ty trong thời gian làm việc, Hình 2.14: Buổi gặp mặt liên hoan cho các nhân viên nữ, Bảng 2.16: Mức chi thưởng cá nhân của người lao động năm 2014-2016, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÒA BÌNH, C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn