Hết 6 tháng mất quyền từ chối nhận di sản

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2019, 19:05

Hết 6 tháng, mất quyền từ chối nhận di sản? Mẹ tôi mất có để lại một ít tài sản (có căn nhà) cho tôi và đứa em gái (cùng mẹ khác cha). Sau khi làm giỗ mẹ một năm xong, tôi đến Văn phòng công chứng làm thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế nói trên (vì không muốn chia đôi nhà) thì công chứng viên không chịu chứng. Chị ấy giải thích là hết thời hạn sáu tháng kể từ ngày mẹ tôi mất nên tôi hết quyền từ chối mà phải nhận thừa kế (tôi không nợ nần ai mà chỉ không muốn nhận thừa kế thôi)? Trả lời có tính chất tham khảo Luật sư TRẦN THỊ NGỌC NỮ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản 3 Điều 642 Bộ luật Dân sự năm 2005, quy định cụ thể thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng (kể từ ngày mở thừa kế).Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 633 Bộ luật Dân sự 2005 thì thời điểm mở thừa kế được xác định là thời điểm người có tài sản chết. Như vậy, căn cứ vào thời điểm phát sinh sự kiện là người có tài sản chết trong thời hạn sáu tháng thì bạn có quyền từ chối nhận di sản. Tuy nhiên, hết thời hạn trên mà bạn không lập văn bản từ chối nhận di sản thì xem như bạn đã đồng ý nhận thừa kế, công chứng viên giải thích như trên là hợp lý.Lúc này, bạn có thể nhận di sản thừa kế (anh em bạn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế) và bạn có quyền tặng lại phần thừa kế của mình cho người em gái (nếu muốn). KIM PHỤNGPLO Hết tháng quyền từ chối nhận di sản? Mẹ tơi có để lại tài sản (có nhà) cho tơi đứa em gái (cùng mẹ khác cha) Sau làm giỗ mẹ năm xong, tơi đến Văn phòng cơng chứng làm thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế nói (vì khơng muốn chia đơi nhà) cơng chứng viên khơng chịu chứng Chị giải thích hết thời hạn sáu tháng kể từ ngày mẹ nên hết quyền từ chối mà phải nhận thừa kế (tôi không nợ nần mà không muốn nhận thừa kế thơi)? Trả lời có tính chất tham khảo Luật sư TRẦN THỊ NGỌC NỮ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo khoản Điều 642 Bộ luật Dân năm 2005, quy định cụ thể thời hạn từ chối nhận di sản sáu tháng (kể từ ngày mở thừa kế) Căn quy định khoản Điều 633 Bộ luật Dân 2005 thời điểm mở thừa kế xác định thời điểm người có tài sản chết Như vậy, vào thời điểm phát sinh kiện người có tài sản chết thời hạn sáu tháng bạn có quyền từ chối nhận di sản Tuy nhiên, hết thời hạn mà bạn không lập văn từ chối nhận di sản xem bạn đồng ý nhận thừa kế, cơng chứng viên giải thích hợp lý Lúc này, bạn nhận di sản thừa kế (anh em bạn làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế) bạn có quyền tặng lại phần thừa kế cho người em gái (nếu muốn) KIM PHỤNG PLO
- Xem thêm -

Xem thêm: Hết 6 tháng mất quyền từ chối nhận di sản, Hết 6 tháng mất quyền từ chối nhận di sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay