Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Chính tả Tập chép: Những quả đào. Phân biệt SX, ININH

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2019, 14:46

Giáo án Tiếng việt Chính tả: NHỮNG QUẢ ĐÀO A/ Mục đích yêu cầu : -Chép xác CT, trình bày hình thức văn ngắn - Làm tập(2)a/b, tập tả phương ngữ giáo viên soạn -u thích mơn học B/ Chuẩn bị : - Bảng phụ viết nội dung tập tả C/Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra: - Viết từ sau : giếng sâu, xâu kim, xong việc, song cửa -Nhận xét chung - HS lên bảng viết, lớp viết vào bảng 2.Bài mới: HĐ1/ Giới thiệu -Nêu yêu cầu tả viết , viết đẹp đoạn tóm tắt “ Những - Lắng nghe giới thiệu đào” - Nhắc lại tên HĐ2/Hướng dẫn CT : * Ghi nhớ nội dung đoạn chép -Lớp lắng nghe giáo viên đọc -Đọc mẫu đoạn văn cần viết -Ba em đọc lại ,lớp đọc thầm tìm hiểu -Yêu cầu ba em đọc lại lớp đọc thầm theo -Chia cháu đào + Người ông chia quà cho cháu ? -Xuân ăn đào xong đem hạt trồng Vân ăn + Ba người cháu làm với đào mà xong thèm Còn Việt khơng ăn ơng cho ? mà mang đào cho cậu bạn bị ốm + Người ơng nhận xét cháu ? -Ơng bảo : Xn thích làm vườn, Vân bé dại, Việt người nhân hậu HĐ3/ Hướng dẫn trình bày : -Đoạn trích có câu? -Đoạn trích có câu + Trong đoạn văn dấu câu sử dụng? - Dấu chấm, dấu phẩy,dấu hai chấm sử dụng - Những chữ viết hoa ? Vìsao? - Một,Còn,Ơng chữ đầu câu Xuân,Vân tên iêng */ Hướng dẫn viết từ khó : - Đọc HS viết từ khó vào bảng - Lớp thực hành viết từ khó vào bảng -Giáo viên nhận xét chỉnh sửa cho HS - em thực hành viết bảng *Viết : - GV đọc nhân hậu, ø, trồng , ăn xong - Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh *Sốt lỗi : -Đọc lại để học sinh dò , tự -HS nhìn bảng viết vào bắt lỗi HĐ4/ Chấm : -Thu tập học sinh chấm điểm nhận xét từ -Sửa lỗi – 5/Hướng dẫn làm tập Bài : a Điền vào chỗ trống s hay x ? - HS đọc yêu cầu - Gọi HS lên bảng làm lớp làm tập - cửa sổ, sáo, sổ lồng, , xồ, xoan b Điền vào chỗ trống in hay inh ? -GV nhận xét sửa sai - GV nhận xét cho điểm 3) Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Nhắc nhớ trình bày sách đẹp -Dặn nhà học làm xem trước - To cột đình -Kín bưng -Tình làng nghĩa xóm -Kính nhường -Chín bỏ làm mười - Hai HS nêu lại cách trình ... lỗi HĐ4/ Chấm : -Thu tập học sinh chấm điểm nhận xét từ -Sửa lỗi – 5/Hướng dẫn làm tập Bài : a Điền vào chỗ trống s hay x ? - HS đọc yêu cầu - Gọi HS lên bảng làm lớp làm tập - cửa sổ, sáo,... vườn, Vân bé dại, Việt người nhân hậu HĐ3/ Hướng dẫn trình bày : -Đoạn trích có câu? -Đoạn trích có câu + Trong đoạn văn dấu câu sử dụng? - Dấu chấm, dấu phẩy,dấu hai chấm sử dụng - Những chữ viết... trống in hay inh ? -GV nhận xét sửa sai - GV nhận xét cho điểm 3) Củng cố - Dặn dò: -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học -Nhắc nhớ trình bày sách đẹp -Dặn nhà học làm xem trước - To cột đình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Chính tả Tập chép: Những quả đào. Phân biệt SX, ININH, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Chính tả Tập chép: Những quả đào. Phân biệt SX, ININH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay