Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Chính tả Tập chép: Những quả đào. Phân biệt SX, ININH

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2019, 14:46

Giáo án Tiếng việt lớp MƠN: CHÍNH TẢ Tiết: NHỮNG QUẢ ĐÀO I Mục tiêu 1Kiến thức: Nhìn bảng chép lại xác đoạn văn tóm tắt truyện Những đào 2Kỹ năng: Làm tập tả phân biệt s/x, in/inh 3Thái độ: Ham thích học Toán II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung tập - HS: Vở tả Vở tập III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Cây dừa - Yêu cầu HS viết từ sau: sắn, xà cừ, súng, xâu kim, minh bạch, tính tình, Hà Nội, Hải Phòng, Sa Pa, Tây Bắc,… - GV nhận xét - HS lên bảng viết bài, lớp viết vào giấy nháp - HS lớp nhận xét bạn bảng Bài Giới thiệu: (1’) - Những đào Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả - A) Ghi nhớ nội dung đoạn viết - Gọi HS đọc đoạn văn - HS đọc - Người ơng chia q cho cháu? - Người ông chia cho cháu đào - Ba người cháu làm với đào mà ông cho? - Người ông nhận xét cháu ntn? - B) Hướng dẫn cách trình bày - Hãy nêu cách trình bày đoạn văn - Xuân ăn đào xong, đem hạt trồng Vân ăn xong thèm Còn Việt khơng ăn mà mang đào cho cậu bạn bị ốm - Oâng bảo: Xuân thích làm vườn, Vân bé dại, Việt người nhân hậu - Khi trình bày đoạn văn, chữ đầu đoạn ta phải viết hoa lùi vào ô vuông Các chữ đầu câu viết hoa Cuối câu viết dấu chấm câu - Viết hoa tên riêng nhân vật: Xuân, Vân, Việt - Ngồi chữ đầu câu, tả có chữ cần viết hoa? Vì sao? - Các chữ có dấu hỏi, dấu ngã, mỗi, - C) Hướng dẫn viết từ khó - Viết từ khó, dễ lẫn - Hãy tìm thơ chữ có dấu hỏi, dấu ngã - Đọc lại tiếng cho HS viết vào bảng Chỉnh sửa lỗi cho HS - D) Viết - HS nhìn bảng chép - Sốt lỗi, sửa lỗi sai ghi tổng số lỗi lề - E) Sốt lỗi - GV đọc lại bài, dừng lại phân tích chữ khó cho HS sốt lỗi - G) Chấm - Thu chấm số Số lại để chấm sau  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả - HS làm bảng lớp Cả lớp làm vào Vở - Bài 2a - Gọi HS đọc đề sau gọi HS lên làm bảng lớp, yêu cầu lớp làm vào Vở tập Tiếng Việt 2, tập hai - Nhận xét làm cho điểm HS - Bài 2b - Tiến hành tương tự với phần a Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học - Yêu cầu em viết sai lỗi tả trở lên nhà viết lại cho - Chuẩn bị: Hoa phượng tập Tiếng Việt 2, tập hai Đáp án: Đang học Sơn nghe thấy tiếng lạch cạch Nhìn lồng sáp treo trước cửa sổ, em thấy trống không Chú sáo nhỏ tinh nhanh xổ lồng Chú nhảy trước sân Bỗng mèo mướp xồ tới Mướp định vồ sáo sáp nhanh hơn, bay lên đậu cành xoan cao - Đáp án: + To cột đình + Kín bưng + Tình làng nghĩa xóm + Kính nhường + Chính bỏ làm mười ... lớp làm vào Vở tập Tiếng Việt 2, tập hai - Nhận xét làm cho điểm HS - Bài 2b - Tiến hành tương tự với phần a Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học - Yêu cầu em viết sai lỗi tả trở lên nhà... em viết sai lỗi tả trở lên nhà viết lại cho - Chuẩn bị: Hoa phượng tập Tiếng Việt 2, tập hai Đáp án: Đang học Sơn nghe thấy tiếng lạch cạch Nhìn lồng sáp treo trước cửa sổ, em thấy trống không... lại bài, dừng lại phân tích chữ khó cho HS sốt lỗi - G) Chấm - Thu chấm số Số lại để chấm sau  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả - HS làm bảng lớp Cả lớp làm vào Vở - Bài 2a - Gọi HS đọc đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Chính tả Tập chép: Những quả đào. Phân biệt SX, ININH, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Chính tả Tập chép: Những quả đào. Phân biệt SX, ININH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay