Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập viết Chữ hoa A (kiểu 2)

2 7 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2019, 13:42

Giáo án Tiếng việt Tập viết CHỮ HOA: A (KIỂU 2) I Yêu cầu cần đạt: Viết chữ hoa A – kiểu (1 dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ); chữ câu ứng dụng: Ao ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ); Ao liền ruộng ( lần) II Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ hoa đặt khung chữ , có đủ đường kẻ đánh số đường kẻ - Viết mẫu cụm từ ứng dụng : Vở tập viết III Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra cũ : - Gọi HS lên viết chữ Y cụm từ ứng dụng - Giáo viên nhận xét ghi điểm - em lên bảng viết, lớp viết vào bảng Bài : Giới thiệu - HS nhắc lại tên a Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa A - Cho HS quan sát mẫu chữ hoa A – kiểu - Quan sát , suy nghĩ trả lời - Chữ hoa cao li, rộng li? - Chữ hoa gồm nét ? Là nét ? - Yêu cầu học sinh nêu cách viết nét cong kín, giống chữ O , Ô , Ơ học - Gồm nét nét cong kín nét móc ngược phải - HS nêu - Giảng quy trình viết nét móc ngược phải - Giáo viên viết mẫu giảng quy trình - Lắng nghe - Yêu cầu học sinh viết chữ A không trung viết vào bảng - Học sinh viết theo hướng dẫn giáo viên - Giáo viên nhận xét, sửa lỗi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh b Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng - Yêu cầu học sinh đọc cụm từ ứng dụng - Học sinh đọc - Em hiểu là: “Ao liền ruộng cả” ? - Nói giầu có nơng thơn , nhà có nhiều ao , nhiều ruộng - Cụm từ “Ao liền ruộng cả” có chữ ? - Có chữ gồm: Ao, liền, ruộng , - Những chữ có độ cao với chữ A cao li ? - Có chữ L, G cao 2,5 li - Các chữ lại cao li ? - Dấu huyền đặt chữ ê, dấu hỏi đặt a - Hãy nêu vị trí dấu có cụm từ - Các chữ lại cao li - Bằng chữ o - Khoảng cách chữ ? - HS viết vào bảng - Yêu cầu học sinh viết chữ A, Ao vào bảng - Giáo viên nhận xét sửa sai c Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào - Yêu cầu học sinh viết vào - Giáo viên theo dõi uốn nắn ý cách cầm viết, tư viết - Thu chấm số Củng cố, dặn dò : - Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Về viết nhà - Học sinh viết theo y/c ... nhà có nhiều ao , nhiều ruộng - Cụm từ “Ao liền ruộng cả” có chữ ? - Có chữ gồm: Ao, liền, ruộng , - Những chữ có độ cao với chữ A cao li ? - Có chữ L, G cao 2, 5 li - Các chữ lại cao li ? - Dấu... huyền đặt chữ ê, dấu hỏi đặt a - Hãy nêu vị trí dấu có cụm từ - Các chữ lại cao li - Bằng chữ o - Khoảng cách chữ ? - HS viết vào bảng - Yêu cầu học sinh viết chữ A, Ao vào bảng - Giáo viên... viên nhận xét s a sai c Hoạt động 3: Hướng dẫn viết vào - Yêu cầu học sinh viết vào - Giáo viên theo dõi uốn nắn ý cách cầm viết, tư viết - Thu chấm số Củng cố, dặn dò : - Giáo viên nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập viết Chữ hoa A (kiểu 2), Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Tập viết Chữ hoa A (kiểu 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay