Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Chính tả (Nghe viết) Cháu nhớ Bác Hồ, phân biệt TRCH, ÊT,ÊCH

2 4 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2019, 11:05

Tuần: 30 GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ CHÁU NHỚ BÁC HỒ I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Nghe, viết xác, trình bày dòng cuối thơ - Làm tập phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn II ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : - Viết bảng phụ, nội dung tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: A/ Kiểm tra cũ: - Học sinh viết nháp bảng lớp: tiếng bắt đầu tr tiếng bắt đầu ch B/ Dạy mới: 1, Giới thiệu bài: 2, Hướng dẫn nghe, viết: - Giáo viên đọc đoạn viết, học sinh đọc lại - học sinh nói nội dung đoạn thơ - Hướng dẫn học sinh viết chữ khó vào cũ - Giáo viên đọc cho học sinh viết vào - Chấm, chữa 3, Hướng dẫn làm tập Bài tập (a): - Học sinh làm vào tập - học sinh lên bảng chữa - Nhận xét chốt lại lời giải C/ Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhận xét học - Dặn học sinh nhà làm tiếp (b) ... Học sinh làm vào tập - học sinh lên bảng chữa - Nhận xét chốt lại lời giải C/ Củng cố, dặn dò: - Giáo viên nhận xét học - Dặn học sinh nhà làm tiếp (b)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Chính tả (Nghe viết) Cháu nhớ Bác Hồ, phân biệt TRCH, ÊT,ÊCH, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 30 bài: Chính tả (Nghe viết) Cháu nhớ Bác Hồ, phân biệt TRCH, ÊT,ÊCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay