chuyên đề cấu trúc rẽ nhánh tin hoc 11

17 23 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2019, 13:31

Cấu trúc rẽ nhánh là một cấu trúc quan trọng trong các cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ lập trình Pascal mà học sinh bắt buộc phải nắm được nếu muốn làm bài tập về lập trình Pascal. Nên ngoài việc dạy cho các em về câu lệnh rẽ nhánh bằng những lý thuyết và bài tập trong sách giáo khoa tôi còn giảng dạy câu lệnh này cho các em thông qua một số bài tập tiêu biểu có sử dụng câu lệnh rẽ nhánh, nhằm giúp các em nắm vững câu lệnh rẽ nhánh qua đó giúp các em yêu thích và hứng thú học tập môn Tin học hơn chính vì vậy tôi lựa chọn chuyên đề: “Cấu trúc rẽ nhánh ”. CHUYÊN ĐỀ: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH - Tác giả: ……………………… Chức vụ: Giáo viên Tin học Đơn vị công tác: Trường THPT …………………………… PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUYÊN ĐỀ Lý chọn chuyên đề: Công nghệ thông tin nghành khoa học phát triển mạnh mẽ có nhiều ứng dụng hầu hết lĩnh vực Mơn Tin học đưa vào giảng dạy thức trường học nên mẻ với học sinh nói chung học sinh THPT nói riêng Trong q trình giảng dạy mơn Tin học cho em học ngơn ngữ lập trình cụ thể ngơn ngữ lập trình Pascal, phần nội dung nói khó chương trình tin học THPT Thực tế giảng dạy cho em câu lệnh rẽ nhánh thấy em gặp nhiều khó khăn việc xác định câu lệnh (cú pháp câu lệnh, hoạt động câu lệnh) cần dùng để giải tập Cấu trúc rẽ nhánh cấu trúc quan trọng cấu trúc ngơn ngữ lập trình Pascal mà học sinh bắt buộc phải nắm muốn làm tập lập trình Pascal Nên ngồi việc dạy cho em câu lệnh rẽ nhánh lý thuyết tập sách giáo khoa giảng dạy câu lệnh cho em thơng qua số tập tiêu biểu có sử dụng câu lệnh rẽ nhánh, nhằm giúp em nắm vững câu lệnh rẽ nhánh qua giúp em yêu thích hứng thú học tập mơn Tin học tơi lựa chọn chun đề: “Cấu trúc rẽ nhánh ” Đối tượng dạy học Học sinh khối 11 trường THPT Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Thiết bị dạy học học liệu bổ trợ - Máy tính, máy chiếu, máy quay, giấy A0, bút dạ, nam châm - SGK, sách giáo viên, - Phim tình học sinh tự dàn dựng Nội dung chi tiết chuyên đề Rẽ nhánh Hai dạng: + Nếu… thì… + Nếu… thì…, Nếu khơng thì… 4.2 Câu lệnh if – Then Cấu trúc: 4.1 + Dạng thiếu: if then ; + Dạng đủ: if then else ; Hoạt động: - + Dạng thiếu: Nếu thực hiện, sai bị bỏ qua + Dạng đủ: Nếu thực hiện, ngược lại thực 4.3 Câu lệnh ghép - Trong ngôn ngữ Pascal, câu lệnh ghép có dạng: begin ; end; - Chú ý: Trước else khơng có dấu ; 4.4 Bài tập - Sử dụng câu lệnh if – then câu lệnh ghép để viết chương trình giải số tốn liên quan: xét tính chẵn lẻ số nguyên, giải phương trình bậc nhất, … PHẦN KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ Thời lượng: Dự kiến tiết Tiết Tiết Tiết 2 Nội dung - HS biết ý nghĩa cấu trúc rẽ nhánh - HS biết cấu trúc chung cấu trúc rẽ nhánh - Viết câu lệnh if –then áp dụng số trường hợp đơn giản - Hiểu câu lệnh ghép - Biết trường hợp cần sử dụng câu lệnh ghép Kế hoạch chuyên đề 2.1 Kế hoạch dạy tiết CÂU LỆNH IF -THEN I Mục tiêu Kiến thức - HS biết ý nghĩa cấu trúc rẽ nhánh - HS biết cấu trúc chung cấu trúc rẽ nhánh Kĩ - Biết cách sử dụng dạng cấu trúc rẽ nhánh: dạng thiếu dạng đủ - Viết câu lệnh if –then áp dụng số trường hợp đơn giản Thái độ - Học tập nghiêm túc, hợp tác, tích cực - Làm cho học sinh u thích lập trình, u thích mơn học - Định hướng phát triển lực Phát triển lực giao tiếp, hợp tác, thuyết trình thơng qua làm việc nhóm Năng lực tự học, tự nghiên cứu Năng lực tổ chức hoạt động hoạt tập Năng lực giải vấn đề sáng tạo II Chuẩn bị giáo viên học sinh - Giáo viên Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ, SGK… Kế hoạch dạy học Học sinh SGK, ghi III Tiến trình lên lớp Hoạt động Nội dung Mỗi học sinh chọn tờ giấy có hình (hình Khởi động vng, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật) sau thật nhanh tìm đến vị trí nhóm tương ứng với tờ giấy mà chọn - Rẽ nhánh phân loại Hình thành kiến thức - cấu trúc phân loại câu lệnh if – then - Hoạt động câu lệnh if – then - Viết câu lệnh if –then áp dụng số trường Luyện tập hợp đơn giản - Dựa vào toán cụ thể để biến đổi qua lại hai Mở rộng loại câu lệnh if – then dạng thiếu dạng đủ IV Hướng dẫn cụ thể tiến trình dạy học Tình xuất phát: (1) Mục tiêu: Gợi động học tập cho học sinh liên quan đến rẽ nhánh (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm (3) Phương tiện dạy học: Máy tính, máy chiếu (4) Sản phẩm: HS có nhu cầu tìm hiểu rẽ nhánh Nội dung hoạt động Hoạt động GV GV: phát Mỗi học sinh chọn tờ giấy có hình (hình vng, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật) - GV: đặt vị trí vị trí hình giấy A0 để chia thành nhóm: Nhóm hình vng Nhóm hình tròn Nhóm hình tam giác Nhóm hình chữ nhật - GV: u cầu học sinh di chuyển nhanh nhóm tương ứng với hình có - GV: Em có nhận xét q trình di chuyển vị trí nhóm - GV: nhận xét dẫn dắt nội dung rẽ nhánh Hoạt động HS - HS: nhận giấy nhận biết cầm tay hình - HS: tìm cách di chuyển nhanh vị trí nhóm - HS: phải rẽ qua nhiều nhánh (rẽ nhánh) Hình thành kiến thức (1) Mục tiêu: HS hiểu (2) (3) rẽ nhánh, hiểu cấu trúc chế hoạt động câu lệnh if – then Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Đàm thoại, phát Khai thác mối quan hệ thực tiễn với tin học Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm (4) (5) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu Kết quả: HS phân biệt hai loại rẽ nhánh cấu trúc if – then dạng thiếu đủ lấy ví dụ rẽ nhánh Nội dung hoạt động Hoạt động GV RẼ NHÁNH: - GV: chiếu video hội thoại hai học sinh quay từ trước cho học sinh lớp theo dõi - GV: phân tích nội dung nói chuyện nhân vật video “Nếu sáng mai trời khơng mưa tớ Tam Đảo chơi” ? Việc làm cụ thể đề cập đến câu nói gì? ? Việc làm thực nào? ? việc xảy điều kiện không thỏa mãn? - GV: câu nói kiểu gọi rẽ nhánh dạng: Nếu…Thì… Hoạt động HS - HS: theo dõi lưu ý nội dung nói chuyện hai học sinh xuất video - HS: Các nhóm theo dõi suy nghĩ trả lời TL: Tam Đảo chơi TL: trời không m TL: Không - GV: Tương tự phân tích kết luận - HS: nghe giảng ghi “Nếu sáng mai trời khơng mưa tớ Tam Đảo chơi , Nếu mưa tớ nhà làm tập” câu nói kiểu gọi rẽ nhánh dạng: Nếu…Thì…, Nếu khơng thì… CÂU LỆNH IF - THEN: - GV: tương ứng với loại rẽ nhánh phần có dạng câu lệnh if – then a Dạng thiếu - HS: nghe giảng * cấu trúc: - GV: phân tích đoạn hội thoại video phần khởi động Nếu sáng mai trời khơng mưa tớ Tam Đảo chơi đây: + Nếu: có nghĩa if + Trời khơng mưa: có nghĩa điều - Các nhóm thảo luận suy nghĩ trả kiện lời + Thì: có nghĩa Then + Đi Tam Đảo chơi: cơng việc - Nhóm tam giác: trình bày if then ; cần thực  Câu lệnh - GV: Từ phân tích nhóm nêu cấu trúc câu lệnh if – then dạng thiếu? - GV: gọi nhóm tam giác lên trình bày yều cầu các nhóm lại quan sát - GV: nhóm lại so sánh kết nhóm thảo luận nhận xét kết nhóm tam giác - GV nhận xét sản phẩm nhóm đưa cấu trúc câu lệnh if – then dạng thiếu if then ; đó: + Điều kiện: biểu thức thức logic + Câu lệnh: câu lệnh pascal * Hoạt động: - GV: Đưa sơ đồ giải thích q trình họa động câu lệnh if - then dạng thiếu - Các nhóm lại thực yêu cầu - HS lắng nghe, ghi chép, cập nhật vào sản phẩm học tập để hoàn thiện kiến thức - HS: nghe giảng ghi C.lệnh saiai ĐK * Ý nghĩa câu lệnh: + Tính giá trị + Nếu sau THEN thực + Nếu sai bỏ qua sau THEN * ví dụ 1: Cho số nguyên a Hãy viết câu lệnh if-then dạng thiếu cho phát biểu sau: Nếu a chia hết cho đưa hình thơng báo ‘a số chẵn’ - GV: để viết yêu câu lệnh if – then dạng thiếu phải xác định vây trường hợp này: ? điều kiện ?câu lệnh? - TL: a chia het cho - TL: thông báo a số chẵn - GV: yêu cầu nhóm biểu diễn điều kiện câu lệnh từ phân tích - GV: yêu cầu nhóm viết câu lệnh if – then dạng thiếu cho ví dụ? - GV: mời nhóm hình vng lên trình bày sản phẩm mình, nhóm lại nhận xét - GV nhận xét sản phẩm nhóm, đưa câu lệnh if – then cho điểm nhóm If a mod 2=0 then write(‘a la so chan’); b Dạng đủ * cấu trúc: - GV: phân tích đoạn hội thoại TL: + a mod 2=0 + Write(‘a la so chan’); - nhóm hồn thiện sản phẩm - Nhóm hình vng: trình bày If a mod 2=0 then write(‘a la so chan’); - Các nhóm lại thực u cầu - HS lắng nghe, ghi chép, cập nhật vào sản phẩm học tập để hồn thiện kiến thức video phần khởi động - HS: nghe giảng “Nếu sáng mai trời khơng mưa tớ Tam Đảo chơi , Nếu mưa tớ nhà làm tập” đây: + Nếu: có nghĩa if + Trời khơng mưa: có nghĩa điều kiện + Thì: có nghĩa Then + Nếu mưa: có nghĩa ngược lại  else + Đi Tam Đảo chơi: công việc 1 Câu lệnh + Làm tập:  công việc 2 Câu lệnh - GV: Từ phân tích nhóm nêu cấu trúc câu lệnh if – then dạng đủ? - GV: gọi nhóm hình tròn lên trình bày yều cầu các nhóm lại quan sát - GV: nhóm lại so sánh kết nhóm thảo luận nhận xét kết nhóm hình tròn - GV nhận xét sản phẩm nhóm đưa cấu trúc câu lệnh if – then dạng đủ if then else < câu lệnh 2>; đó: + Điều kiện: biểu thức thức logic + Câu lệnh1, câu lệnh 2: câu lệnh pascal - Các nhóm thảo luận suy nghĩ trả lời - Nhóm hình tròn: trình bày if then else < câu lệnh 2>; - Các nhóm lại thực u cầu - HS lắng nghe, ghi chép, cập nhật vào sản phẩm học tập để hồn thiện kiến thức Chú ý: Trước else khơng có dấu chấm phẩy (;) * Hoạt động: - GV: Đưa sơ đồ giải thích q trình họa động câu lệnh if - then - HS: nghe giảng ghi dạng đủ ĐK Câu lênh Sai Đúng * Ý nghĩa câu lệnh: + Tính giá trị + Nếu thực + Nếu sai thực * ví dụ 2: Cho số nguyên a Hãy viết câu lệnh if-then dạng thiếu cho phát biểu sau: Nếu a chia hết cho đưa hình thơng báo ‘a số chẵn’; ngược lại thông báo ‘a số lẻ’ - GV: yêu cầu nhóm viết câu - nhóm hoàn thiện sản phẩm lệnh if – then dạng đủ cho ví dụ? - GV: mời nhóm hình chữ nhật lên trình bày sản phẩm mình, nhóm lại nhận xét - GV nhận xét sản phẩm nhóm, đưa câu lệnh if – then cho điểm nhóm If a mod 2=0 then write(‘a la so chan’) else write(‘a la so le’); - Nhóm hình chữ nhật: trình bày If a mod 2=0 then write(‘a la so chan’) else write(‘a la so le’); - Các nhóm lại thực u cầu - HS lắng nghe, ghi chép, cập nhật vào sản phẩm học tập để hồn thiện kiến thức Câu lênh Luyện tập (1) Mục tiêu: - Viết câu lệnh if –then áp dụng cho toán đơn giản (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Làm việc cá nhân/thảo luận nhóm (3) Phương tiện: Nam châm, bút dạ, giấy A0 (4) Sản phẩm: HS biết sử dụng loại câu lênh if – then phù hợp với toán Nội dung hoạt động Hoạt động GV - GV: đưa tốn tìm số lớn hai số a b nhập từ bàn phím Và u cầu nhóm viết câu lệnh if - then cho cho toán Hoạt động HS - HS tiếp nhận yêu cầu giáo viên, suy nghĩ, thảo luận - HS tổng hợp ý kiến chung nhóm vào giấy A0 GV quan sát, giúp đỡ học sinh HS làm việc cá nhân, làm việc theo cần, ý để phát hiện, giúp đỡ nhóm để hồn thiện sản phẩm học sinh có hạn chế học tập GV tổ chức cho HS báo cáo sản Các nhóm dùng nam châm ghim sản phẩm, đánh giá, tổng hợp đưa ý phẩm lên bảng cử HS đại diện báo kiến cuối cáo, nhóm lại theo dõi, trao If a>0 then max:=a else max:=b; đổi, bổ sung Mở rộng (1) Mục tiêu: Dựa vào toán cụ thể để biến đổi qua lại hai loại câu lệnh if – then dạng thiếu dạng đủ (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Làm việc cá nhân, làm việc nhóm (3) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu (4) Sản phẩm: HS sử dụng số phần mềm thông dụng Nội dung hoạt động Hoạt động GV GV: chiếu tập vận dụng: theo luật an tồn giao thơng quy định với phương tiện xe đạp điện lưu thông với vận tốc ≤40 km/h không bị phạt tiền GV phân công nhiệm vụ: Nhóm tam giác, nhóm hình tròn: viết câu lệnh if – then dạng thiếu Nhóm hình vng, nhóm hình chữ nhật: viết câu lệnh if – then dạng đủ Hoạt động HS HS lắng nghe, suy ngẫm tiếp nhận kiến thức HS ghi lại nhiệm vụ, tìm hiểu thực ghi lại nội dung vào giấy A0 10 GV nhận sản phẩm học sinh, đánh HS gửi sản phẩm cho GV giá, nhận xét sản phẩm học sinh vào buổi học sau 2.2 Kế hoạch dạy tiết CÂU LỆNH GHÉP VÀ MỘT SỐ VÍ DỤ ÁP DỤNG I Mục tiêu Kiến thức - HS biết ý nghĩa cấu trúc rẽ nhánh - HS biết cấu trúc chung câu lệnh ghép Kĩ - Viết câu lệnh if –then có sử dụng câu lệnh ghép Thái độ - Học tập nghiêm túc, hợp tác, tích cực - Làm cho học sinh u thích lập trình, u thích mơn học - Định hướng phát triển lực Phát triển lực giao tiếp, hợp tác, thuyết trình thơng qua làm việc nhóm Năng lực tự học, tự nghiên cứu Năng lực tổ chức hoạt động hoạt tập Năng lực giải vấn đề sáng tạo II Chuẩn bị giáo viên học sinh - Giáo viên Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ, SGK… Kế hoạch dạy học Học sinh SGK, ghi III Tiến trình lên lớp HĐ (Hoạt động khởi động) Mục đích: - Tạo tò mò khơng sử dụng câu lệnh ghép sau cấu trúc rẽ nhánh gặp lỗi Nội dung:  11 Giáo viên lấy ví dụ chương trình giải phương trình bậc chưa sử dụng câu lệnh ghép; - Thực nhiệm vụ phiếu học tập Cách thức: - Quan sát ví dụ trả lời câu hỏi theo yêu cầu - Phân nhóm phát phiếu học phân tích ngun nhân gặp lỗi Tiến trình hoạt động - Ví dụ chương trình giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = + Giao việc: Học sinh viết lại thuật tốn giải phương trình bậc + Học sinh: Dạng liệt kê: B1: Nhập a, b, c; B2: d  b2 – 4ac; B3: Nếu (d < 0) kết thúc kết luận PTVN; B4: Tính x1, x2 kết thúc; Dạng sơ đồ: - + Giáo viên vừa phân tích thuật tốn viết chương trình vừa đặt câu hỏi: + Học sinh nghe trả lời câu hỏi Uses crt; Var a, b, c, d: integer; x1, x2: real; begin writeln(‘Nhap a = ‘); readln(a); writeln(‘Nhap b = ‘); readln(b); {HS Trả lời: Bước 1} writeln(‘Nhap c = ‘); readln(c); d:= b*b – 4*a*c; {HS Trả lời: Bước 2} IF (d < 0) then {HS Trả lời: Bước 3} Writeln(‘PTVN’) 12 Else x1:= (-b + sqrt(d))/(2*a); x2:= (-b - sqrt(d))/(2*a); writeln(‘x1 = ‘, x1:0:2); writeln(‘x1 = ‘, x1:0:2); Readln; {HS Trả lời: Bước 4} end + Giáo viên: Đưa trường hợp có nghiệm vơ nghiệm để test lỗi chương trình chạy thử chương trình cho học sinh xem kết TH 1: Phương trình có nghiệm Nhap a = Nhap b = Nhap c = Kết TH 1: x1 = -1.00 x2 = -1.00 TH2: Phương trình vơ nghiệm Nhap a = Nhap b = Nhap c = Kết TH 2: Báo lỗi Exit code Nhóm Giao việc  Sử dụng a, b, c trường hợp để chạy thực câu lệnh chương trình để chứng minh kết Kết  Sau thực hiện: Nhóm  Sử dụng a, b, c trường hợp để chạy thực câu lệnh chương trình để chứng minh báo lỗi  Sau thực hiện: writeln(‘Nhap a = ‘); readln(a); writeln(‘Nhap b = ‘); readln(b); writeln(‘Nhap c = ‘); readln(c); a = 1; b = 2; c = 1;  Sau thực hiện: writeln(‘Nhap a = ‘); readln(a); writeln(‘Nhap b = ‘); readln(b); writeln(‘Nhap c = ‘); readln(c); a = 1; b = 2; c = 3;  Sau thực hiện: d:= b*b – 4*a*c; d=0  Bắt đầu cấu trúc rẽ nhánh kiểm tra điều kiện: d:= b*b – 4*a*c; d = -8;  Bắt đầu cấu trúc rẽ nhánh kiểm tra điều kiện: IF (d < 0) then Vì d = trái với điều kiện  Chương trình chuyển sang nhánh Else  Sau thực hiện: IF (d < 0) then Vì d = -8 d < với điều kiện  Chương trình thực câu lệnh x1:= (-b + sqrt(d))/(2*a); x1 = -1.00  Thoát khỏi cấu trúc rẽ nhánh thực câu lệnh tiếp theo: x2:= (-b - sqrt(d))/(2*a); x2 = -1.00  Sau thực hiện: writeln(‘x1 = ‘, x1:0:2); writeln(‘x1 = ‘, x1:0:2); Kết hiển thị hình x1 = -1.00 13 Writeln(‘PTVN’)  Thốt khỏi cấu trúc rẽ nhánh thực câu lệnh tiếp theo: x2:= (-b - sqrt(d))/(2*a); Vì d < hàm sqrt(d) bị lỗi hàm sqrt tính giá trị bậc Kết chương trình báo lỗi Exit code Nhóm Nhóm Qua phân tích với TH1 chương trình chạy bình thường kết Qua phân tích với TH2 chương trình bị báo lỗi Exit code Vậy làm cách để tránh gặp lỗi x2 = -1.00 GV chốt Sản phẩm: - Học sinh đặt câu hỏi cần có cách để sửa cho chương trình khơng gặp lỗi - Hình thành khả debug chương trình  HĐ (Hoạt động hình thành kiến thức) Mục đích: - Biết cách áp dụng câu lệnh ghép giải lỗi bị sai kết Nội dung: - Nghiên cứu sách giáo khoa để áp dụng câu lệnh ghép giải lỗi chương trình bậc 2; Cách thức: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc SGK trang 40 Diễn biến hoạt động - Giáo viên đặt câu hỏi: Để giải lỗi trường hợp phải làm gì? - Học sinh: Do đằng sau từ khóa “Then” “Else” thực câu lệnh cho lên trường hợp bị lỗi Cần phải sử dụng cú pháp câu lệnh ghép Cú pháp: Begin ; End; - Giáo việc: Yêu cầu học sinh áp dụng câu lệnh ghép vào ví dụ trường hợp phân tích câu lệnh - Học sinh: Uses crt; Var a, b, c, d: integer; x1, x2: real; begin writeln(‘Nhap a = ‘); readln(a); writeln(‘Nhap b = ‘); readln(b); {HS Trả lời: Bước 1} writeln(‘Nhap c = ‘); readln(c); d:= b*b – 4*a*c; {HS Trả lời: Bước 2} IF (d < 0) then {HS Trả lời: Bước 3} Writeln(‘PTVN’) Else {HS Trả lời: Bước 4} Begin x1:= (-b + sqrt(d))/(2*a); x2:= (-b - sqrt(d))/(2*a); {Câu lệnh ghép} writeln(‘x1 = ‘, x1:0:2); writeln(‘x1 = ‘, x1:0:2); End; 14 Readln; end + Với a = 1, b = 2, c = + d = d < 0; + Sau thực kiểm tra điều kiện thực lệnh Writeln(‘PTVN’); + Sau từ khóa “Else” câu lệnh ghép kết thúc cấu trúc rẽ nhánh nhảy đến thực câu lệnh Readln; kết thúc; - Giáo viên: Nhận xét chốt kiến thức Sản phẩm: - Học sinh hiểu tác dụng câu lệnh ghép - Ví trí sử dụng câu lệnh ghép  HĐ (Luyện tập) Mục đích: - Làm số dạng tập cần dùng đến câu lệnh ghép Nội dung: - Học sinh làm tập Cách thức: - Giáo viên giao tập, học sinh làm nhà; Các tập - Bài 1: Cho số a số nguyên (a≤32000) Kiểm tra a có chia hết cho khơng, khơng chia hết hiển thị hình ‘a khơng chia het cho 3’ hiển thị số dư phép chia, ngược lại hiển thị ‘a chia hết cho a’? - Bài 2: Cho cạnh tam giác a, b, c số nguyên (a≤32000) Kiểm tra a, b, c có tạo thành tam giác không? Nếu a, b, c tạo thành tam giác hiển thị ‘thoa man canh cua tam giac’, chu vi diện tích tam giác Ngược lại hiển thị ‘khong thoa man canh cua tam giac Sản phẩm: - Học sinh hình thành dần khả dùng thành thạo cậu lệnh ghép cấu trúc rẽ nhánh  HĐ (Hoạt động vận dụng) - Bài 1: Cho số a có chữ số (100 ≤ a ≤ 999) Kiểm tra tích chữ số a có chia hết cho tổng chữ số a không? - Bài 2: Cho số a, b, c cạnh tam giác Ba số a, b, c tạo tam giác vuông, tam giác hay tam giác cân Nếu tam giác vuông tính diện tích hiển thị thơng báo ‘TAM GIAC VUONG’ sau hiển thị dien tich Nếu tam giác cân tính chu vi hiển thị thơng báo ‘TAM GIAC CAN’ sau hiển thị chu vi Nếu tam giác tính diện tích đường tròn ngoại tiếp tam giác hiển thị thơng báo ‘TAM GIAC DEU’ sau hiển thị diện tích diện tích đường tròn ngoại tiếp  HĐ (Ứng dụng tìm tòi) Mục đích: - Vận dụng kiến thức học để thực giải tốn mơn tốn học Biết cách dùng cấu trúc IF lồng cho tốn có nhiều điều kiện 15 Nội dung: - Giao Tốn học có biểu thức điều kiện ẩn khó cần áp dụng kiến thức Toán học để nghiên cứu giải - Giao tập có nhiều điều kiện Yêu cầu học sinh tư nghĩ cách ghép cấu trúc rẽ nhánh để lập trình kết Cách thức: - Học sinh tự giải tập có điều kiện ẩn cần áp dụng kiến thức Tốn học tốn có cấu trúc rẽ nhánh lồng nhà - Học sinh tự tìm hiều tập khó để ứng dụng cấu trúc rẽ nhánh Diễn biến hoạt động: - Bài 1: Cho x, y tọa độ điểm A(x, y) (x, y ≤ 32000) Kiểm tra điểm A có nằm vùng gạch chéo tính đường biên hình bên - Gợi ý: Học sinh quan hình gạch chéo tạo đường thẳng Tìm điều kiện toán qua đường thẳng này; NHẬP TỪ BÀN PHÍM Nhap x = Nhap y = Nhap x = Nhap y = HIỀN THỊ RA MÀN HÌNH Diem A nam vung gach cheo Diem A khong nam vung gach cheo - Bài 2: viết chương trình nhập tọa độ hai đỉnh đối bên trái phải tứ giác lồi có cạnh song song với trục tọa độ có tọa độ đỉnh ngun khơng lớn 32000 (hình 12) Kiểm tra xem tứ giác có phải hình vng hay khơng Nếu đưa thơng báo ‘HINH VUONG’ diện tích hình tròn nội tiếp, trường hợp ngược lại đưa thông báo ‘HINH CHỮ NHẬT’ diện tích hình tròn ngoại tiếp Hằng số π = 3.14 - Gợi ý: trước tiên dựa vào tọa độ để tìm độ dài cạnh Sau tìm điều kiện diện tích NHẬP TỪ BÀN PHÍM Nhap x = -2 Nhap y = Nhap u = Nhap v = -3 Nhap x = -4 Nhap y = Nhap u = Nhap v = -2 HIỀN THỊ RA MÀN HÌNH HINH VUONG 50.24 HINH CHU NHAT 69.87 16 Bài 3: Hãy viết chương trình nhập vào số a, b, c số nguyên không lớn 32000 Hãy xác định số lớn số hiển thị số lớn hình - Bài 4: Học sinh Quân học cấp đến cuối năm biết điểm trung bình mơn số thực k (0 ≤ k ≤ 10) Nhưng Qn khơng biết xếp loại Hãy giúp bạn Quân biết xếp loại gì? Biết rằng: + Để đạt loại giỏi + Để đạt loại + Để đạt loại Trung bình + Nếu đạt loại Yếu - NHẬP TỪ BÀN PHÍM Nhap k = 8.5 Nhap k = 6.5 Nhap k = 5.5 Nhap k = 2.5 Sản phẩm: - Học sinh tự phân HIỀN THỊ RA MÀN HÌNH GIOI KHA TRUNG BINH YEU tích điều kiện tốn Có thể lồng ghép cấu trúc rẽ nhánh gặp tốn có nhiều điều kiện; 17 ... chuyên đề 2.1 Kế hoạch dạy tiết CÂU LỆNH IF -THEN I Mục tiêu Kiến thức - HS biết ý nghĩa cấu trúc rẽ nhánh - HS biết cấu trúc chung cấu trúc rẽ nhánh Kĩ - Biết cách sử dụng dạng cấu trúc rẽ nhánh: ... nhất, … PHẦN KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ Thời lượng: Dự kiến tiết Tiết Tiết Tiết 2 Nội dung - HS biết ý nghĩa cấu trúc rẽ nhánh - HS biết cấu trúc chung cấu trúc rẽ nhánh - Viết câu lệnh if –then... Bắt đầu cấu trúc rẽ nhánh kiểm tra điều kiện: d:= b*b – 4*a*c; d = -8;  Bắt đầu cấu trúc rẽ nhánh kiểm tra điều kiện: IF (d < 0) then Vì d = trái với điều kiện  Chương trình chuyển sang nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề cấu trúc rẽ nhánh tin hoc 11, chuyên đề cấu trúc rẽ nhánh tin hoc 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay