Tiểu luận triết học

13 20 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2019, 08:32

Tiểu luận Triết học FTUTrường Đại học Ngoại thươngKhoa Lý luận chính trịTiểu luận Triết họcSinh viên thực hiện: Vũ Thị Kim DungLớp: K56 Kinh tế đối ngoại Khối 2 Anh 6Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Đoàn Văn KháiHà Nội, tháng 12 năm 2017 LỜI MỞ ĐẦU Xuất phát từ tính cấp thiết, ý nghĩa thực tiễn nguyên lý mối liên hệ phổ biến sống, đặc biệt ngày vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái vấn đề vô nhức nhối người quan tâm, em chọn “Phép biện chứng mối liên hệ phổ biến ứng dụng việc phân tích mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái” làm đề tài cho tiểu luận Mục đích tiểu luận góp phần làm rõ lý thuyết thực tiễn phép biện chứng mối liên hệ phổ biến vận dụng phân tích mối liên hệ tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái Để đạt mục đích nói trên, nhiệm vụ tiểu luận là: Phân tích phép biện chứng mối liên hệ phổ biến Vận dụng phân tích mối liên hệ tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái Tiểu luận tập trung nghiên cứu đối tượng: phép biện chứng, nguyên lý mối liên hệ phổ biến Ngồi phần Lời nói đầu, Kết luận, Danh mục Tài liệu tham khảo, tiểu luận gồm hai phần: Một Phép biện chứng mối liên hệ phổ biến Hai Vận dụng phân tích mối liên hệ tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái PHẦN NỘI DUNG I PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN Biện chứng phép biện chứng 1.1 Biện chứng gì? Biện chứng khái niệm liên hệ, vận động, chuyển hóa phát triển vật, tượng sống 1.2 Phép biện chứng 1.2.1 Khái niệm: Phép biện chứng học thuyết nghiên cứu biện chứng tự nhiên, xã hội tư duy, khái quát thành hệ thống nguyên lý, quy luật, phạm trù khoa học 1.2.2 Các hình thức phép biện chứng: Phép biện chứng gồm hai hình thức: a, Phép biện chứng tâm: học thuyết nghiên cứu biện chứng giới tinh thần với tư cách có trước sinh biện chứng giới vật chất, khái quát thành hệ thống nguyên lý, quy luật, phạm trù khoa học b, Phép biện chứng vật:  Khái niệm phép biện chứng vật: học thuyết nghiên cứu biện chứng giới vật chất với tư cách có trước sinh biện chứng giới tinh thần, khái quát thành hệ thống nguyên lý, quy luật, phạm trù khoa học nhằm xác lập hệ thống nguyên tắc phương pháp luận nhận thức thực tiễn  Những đặc trưng vai trò phép biện chứng vật Phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác – Lênin có hai đặc trưng sau đây: Một là, phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác – Lênin phép biện chứng xác lập tảng giới quan vật khoa học Với đặc trưng này, phép biện chứng vật khơng có khác biệt với phép biện chứng tâm cổ điểm Đức, đặc biệt với phép biện chứng Hêghen, mà có khác biệt trình độ phát triển so với nhiều tư tưởng biện chứng có lịch sử triết học từ thời cổ đại Hai là, phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác – Lênin có thống nội dung giới quan vật biện chứng phương pháp luận biện chứng vật, khoong dừng lại giải thích giới mà công cụ để nhận thức cải tạo giới Mỗi nguyên lí, quy luật phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác – Lênin không giải thích đắn tính biện chứng giới mà phương pháp luận khoa học việc nhận thức cải tạo giới Nguyên lý mối liên hệ phổ biến 2.1 Khái niệm mối liên hệ, mối liên hệ phổ biến Trong phép biện chứng, khái niệm mối liên hệ dùng để quy định, tác động chuyển hóa lẫn vật, tượng giới; khái niệm mối liên hệ phổ biến dùng để tính phổ biến mối liên hệ vật, tượng giới, đồng thời dùng để mối liên hệ tồn nhiều vật, tượng giới, mối liên hệ phổ biến mối liên hệ tồn vật, tượng giới, thuộc đối tượng nghiên cứu phép biện chứng 2.2 Tính chất mối liên hệ - Tính khách quan mối liên hệ Theo quan điểm biện chứng vật, mối liên hệ vật, tượng giới có tính khách quan Theo quan điểm đó, quy định, tác động làm chuyển hóa lẫn vật, tượng (hoặc thân chúng) vốn có nó, tồn độc lập khơng phụ thuộc vào ý chí người; người nhận thức vận dụng mối liên hệ hoạt động thưc tiễn - Tính phổ biến mối liên hệ Theo quan điểm biện chứng khơng có vật, tượng hay q trình tồn tuyệt đối biệt lập với vật, tượng hay trính khác Đồng thời, khơng có vật, tượng khơng phải cấu trucsheej thống, bao gồm yếu tố cấu thành với mối liên hệ bên nó, tức tồn hệ thống, hệ thống mở, tồn mối liên hệ với hệ thống khác, tương tác làm biến đổi lẫn - Tính đa dạng, phong phú mối liên hệ Quan điểm biện chứng chủ nghĩa Mác – Lênin khơng khẳng định tính khách quan, phổ biến mối liên hệ mà nhấn mạnh tính phong phú, đa dạng mối liên hệ Tính đa dạng, phong phú mối liên hệ thể chỗ: vật, tượng q trình khác có mối liên hệ cụ thể khác nhau, vị trí, vai trò khác tồn phát triển nó; mặt khác, mối liên hệ định vật, tượng điều kiện cụ thể khác nhau, giai đoạn khác trình vận động, phát triển vật, tượng có tính chất vai trò khác Quan điểm tính phong phú, đa dạng mối liên hệ bao hàm quan niệm thể phong phú, đa dạng mối liên hệ phổ biến mối liên hệ đặc thù vật, tượng, q trình cụ thể, điều kiện khơng gian thời gian cụ thể 2.3 Ý nghĩa phương pháp luận Từ nguyên lý mối liên hệ phổ biến rút quan điểm toàn diện Quan điểm toàn diện đòi hỏi nhận thức xử lý tình thực tiễn cần phải xem xét vật, tượng mối quan hệ biện chứng qua lại phận, yếu tố, mặt vật, tượng tác động qua lại vật, tượng với vật, tượng khác Chỉ sở nhận thức vật, tượng xử lý có hiệu vấn đề đời sống thực tiễn Như vậy, quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, siêu hình nhận thức thực tiễn V.I.Lênin cho rằng: “Muốn thực hiểu vật, cần phải nhìn bao quát nghiên cứu tất mặt, tất mối liên hệ “quan hệ gián tiếp” vật đó” II VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN ĐỂ PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Vấn đề tăng trưởng kinh tế: 1.1 Tăng trưởng kinh tế gì? Tăng trưởng kinh tế hiểu gia tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tổng sản lượng quốc dân (GNP) thời gian định Nó thể thay đổi số lượng, chất lượng, quy mô kinh tế theo chiều hướng lên Tăng trưởng kinh tế dài hạn điều kiện tiên tạo nên tiến kinh tế - xã hội, nước phát triển Chính vậy, tăng trưởng kinh tế xem nhiệm vụ cấp thiết quan trọng hầu hết quốc gia 1.2 Các hoạt động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thực nghị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6, kể từ năm 1986, Việt Nam bước vào công đổi Nó tiến hành tồn diện lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam chuyển từ kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lí Nhà nước Để đất nước hội nhập với giới, phủ đẩy mạnh sách khuyến khích đầu tư nước nước ngồi, đầu tư phát triển khoa học cơng nghệ, sách thương mại tự Từ thu thành không nhỏ cho công phát triển kinh tế Môi trường sinh thái 2.1 Khái niệm Sinh thái hiểu nhà ở, nơi cư trú, sinh sống môi trường tổ hợp yếu tố tự nhiên xã hội bao quanh bên hệ thống Qua hiểu môi trường sinh thái “bao gồm tất điều kiện xung quanh có liên quan đến sống” Đối với người, môi trường sinh thái toàn điều kiện tự nhiên xã hội, vơ hữu cơ, có mối liên hệ tới sống người, tồn phát triển xã hội 2.2 Tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường sinh thái: Môi trường cung cấp cho ta không gian để sống, nguồn tài nguyên để sản xuất nơi chứa đựng rác thải Vì vậy, bảo vệ mơi trường bảo vệ sống Bảo vệ môi trường sinh thái giữ cho môi trường lành, đẹp, đảm bảo cân sinh thái, cải thiện môi trường, đồng thời ngăn chặn, khắc phục hậu xấu người thiên nhiên tạo ra, khai thác sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên Đây nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách quốc gia, nghiệp toàn dân, trách nhiệm tổ chức, cá nhân Có bảo vệ tốt sống phát triển tốt đẹp bền vững lâu dài Mối liên hệ tăng trưởng kinh tế bảo vệ môi trường sinh thái thông qua phép biện chứng 3.1 Mối liên hệ: Giữa tăng trưởng kinh tế bảo vệ mơi trường ln có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau, mối quan hệ biện chứng bao gồm hai mặt thống mâu thuẫn Tăng trưởng kinh tế sinh ra, tồn phát triển hoàn toàn phụ thuộc vào người nên tồn chủ quan Trong đó, mơi trường sống sinh tồn tự nhiên, tồn cách khách quan độc lập với ý thức người Tuy nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái lại phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người, người trực tiếp gián tiếp tác động làm môi trường tốt lên hay xấu Môi trường chịu tác động người, tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào người, nói mơi trường chịu tác động tăng trưởng kinh tế ngược lại Hai yếu tố thống với mục đích q trình phát triển chỉnh thể tự nhiên - xã hội Điều thể qua số khía cạnh sau:  Về tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên: nước giàu nghèo có chênh lệch việc nhìn nhận mức độ tiêu dùng nguồn tài nguyên Cụ thể, nước giàu phát triển kinh tế bền vững phải gắn với cắt giảm đáng kể mức độ tiêu dùng lãng phí lượng nguồn tài nguyên thiên nhiên nước nghèo tâm vào việc khai thác để xuất thô cách cạn kiệt Phát triển kinh tế giúp nâng cao đời sống người dân đồng thời nâng cao nhận thức người, ý thức bảo vệ môi trường tăng lên  Về bầu khí quyển: tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện cho người tạo nên máy móc, cơng cụ sản xuất gây ảnh hưởng đến môi trường Các khu công nghiệp cố gắng giảm thiểu lượng khí thải bay vào bầu khí Nhiều nhà máy, khu xử lí rác thải xây dựng góp phần khơng nhỏ vào cơng bảo vệ môi trường  Về môi trường nước: kinh tế phát triển, hệ thống xử lí nước đại, máy móc xử lí rác thải giúp giảm lượng rác đổ biển, hồ, sông…Kinh tế phát triển, nguồn nước bảo vệ an toàn Như vậy, xét khía cạnh phát triển kinh tế tác động tích cực đến bảo vệ môi trường Ngược lại, môi trường sinh thái lành, ổn định điều kiện, sở động lực thúc đẩy trình phát triển kinh tế vì: Môi trường sinh thái lành giúp người cảm thấy thoải mái, hưng phấn sống, đảm bảo sức khoẻ tốt cách để làm việc hiệu Bảo vệ môi trường sinh thái tạo nên môi trường sống ổn định, phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên phát triển kinh tế lâu dài Từ đó, thấy phát triển kinh tế xã hội cách tiến có kết hợp hài hồ hai mục tiêu phát triển kinh tế bảo vệ môi trường sinh thái Mặc dù vậy, thực trạng dần chứng tỏ mặt mâu thuẫn mối liên hệ hai vấn đề Trên giới, kinh tế phát triển chóng mặt, điều kéo theo nhiều hệ luỵ xấu mối hiểm hoạ đến môi trường Tài nguyên vô hạn, tăng trưởng kinh tế mà khơng cải tạo mơi trường đến lúc tăng trưởng phải dừng lại suy thối mơi trường Đó lúc người phải gánh chịu hậu họ gây Ngược lại tăng trưởng kinh tế đồng hành với bảo vệ mơi trường khơng đời sống người ngày cải thiện mà mơi trường cải thiện kinh tế phát triển ngân sách cho dự án bảo vệ sinh thái tăng lên, nguồn tài nguyên thiên nhiên dần thay nguồn tài nguyên người tự tạo nên 3.2 Thực trạng số: Hiện nay, môi trường vấn đề nóng tồn nhân loại Thực trạng cho thấy, khí hậu ngày khắc nghiệt, khó đốn, mưa bão lũ quét thất thường Con người tác động nhiều đến môi trường sinh thái Thiên nhiên ban tặng cho người nhiều thứ thân khơng biết giữ gìn mà tự tay huỷ hoại chúng Những số liệu chứng minh tính thuận chiều tăng trường kinh tế suy thối mơi trường:  Trong gần 20 năm thực chủ trương sách đổi mới, Việt Nam gặt hái khơng thành tựu kinh tế: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trung bình 7%/năm Trong cơng nghiệp, tăng trưởng cơng nghiệp từ xuất phát điểm có 0,6% năm 1980 tăng lên đến 6,07% năm 1990 giai đoạn 1991-2000 tăng lên trung bình 12,9%/năm, thời kỳ 1991-1995 có tốc độ tăng trưởng cao đạt 17%/năm Tỷ trọng cơng nghiệp có chuyển dịch đáng kể theo hướng cơng nghiệp hố, từ mức 22,7% GDP năm 1991 tăng lên 36,6% năm 2000  Chất thải rắn công nghiệp mối đe dọa lớn với mơi trường.Trong q trình sản xuất chế biến loại kim loại đồng, niken, kẽm, bạc, vàng…, kim loại nặng chì, asen, crom, đồng kẽm bị thải mơi trường Việc quản lí chất thải rắn lại gặp nhiều khó khăn, khơng có đủ kho chứa đủ tiêu chuẩn để lưu giữ chất thải độc hại trước xử lí, khơng có nhà máy xử lí chất độc Ngồi ra, q trình cơng nghiệp thải lượng nước thải lớn Khu công nghiệp Thái Nguyên thải nước, biến sông Cầu thành màu đen, mặt nước sủi bọt chiều dài hàng chục số Khu công nghiệp Việt Trì xả ngày hàng ngàn mét khối nước thải nhà máy hoá chất, thuốc trừ sâu, giấy, dệt…xuống sông Hồng làm nước bị nhiễm bẩn đáng kể Như Trung Quốc, gần đây, ngày 13/1/2005, vụ nổ nhà máy hóa dầu thành phố Cát Lâm (Trung Quốc) gây ô nhiễm sông Tùng Hoa với chất benzen, mức độ ô nhiễm dầu gấp 50 lần mức độ cho phép Khơng nước thải, khí thải nhân tố khơng nhỏ gây nhiễm mơi trường Những khí thải CO2, NOx, CH4, CFC,… ngày làm ô nhiễm khơng khí Ví dụ nhà máy nhiệt điện Phả Lại, nồng độ bụi trung bình điểm đo vượt mức tiêu chuẩn cho phép từ đến lần Tại nhà máy nhiệt điện ng Bí, nồng độ bụi đo 1h từ đến 4,7 mg/m3 , gấp 13 đến 16 lần trị số cho phép Nồng độ chất độc hại khơng khí xung quanh nhà máy khu công nghiệp vượt tiêu chuẩn cho phép 1,5 đến 2,5 lần  Q trình cơng nghiệp hố, đại hố phát triển nhu cầu khai thác thành phần mơi trường để làm nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất ngày tăng Quá trình thể mối liên hệ phát triển môi trường đồng thời vấn đề nan giải Việc khai thác mức nguồn tài nguyên nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hao kiệt tài nguyên, cân sinh thái suy giảm chất lượng môi trường Nạn khai thác gỗ trái phép gây suy nghiêm trọng độ che phủ rừng Nếu năm 1945 độ che phủ nước ta đạt 43% tính đến tháng 12 năm 2000 độ che phủ rừng 29,8% ngày bị thu hẹp  Đối với nông nghiệp, hoạt động xuất nhập Việt Nam dựa vào chủ yếu tài nguyên, nông sản hàng sơ chế Kim ngạch xuất hàng nông lâm thuỷ sản chiếm tới 63% kim ngạch xuất nước Tuy nhiên đôi với gia tăng hoạt động sản xuất khả gây ô nhiễm huỷ hoại môi trường ngày lớn Sự gia tăng xuất mặt hàng từ nguồn tài nguyên không tái tạo việc khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên tái tạo nhằm phục vụ xuất làm cạn kiệt nguồn tài nguyên nước ta tương lai Mặt khác, ngành nơng nghiệp, trồng trọt, chăn ni có nhiều hội để thâm canh, gia tăng sản lượng dẫn đến việc phá huỷ tài nguyên thiên nhiên khai thác, trồng trọt chăn ni khơng hợp lí Để tăng sản lượng loại rau, củ, quả… người nông dân thường phun loại chất kích thích, phân bón, thuốc trừ sâu… gây ô nhiễm nghiêm trọng đất nguồn nước ngầm  Trung Quốc có 16 20 đô thị ô nhiễm giới; đô thị tệ nằm vùng Đông Bắc giàu than đá (70% nhu cầu lượng Trung Quốc lấy từ than đá) Mưa acid chứa sunphur dioxide từ nhà máy điện than đá thải rơi 1/4 lãnh thổ Trung Quốc, làm giảm suất mùa màng xói mòn cơng trình xây dựng Đất đai Trung Quốc tàn lụi phát triển  Đối với ngành du lịch, năm 2001 toàn ngành du lịch nước ta đón 2,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 9% so với năm 2000, vượt kế hoạch 6% Du lịch phát triển tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân đồng thời tăng thu nhập quốc gia Tuy nhiên, kéo theo tác động đến mơi trường nhiều mặt Nhiều diện tích đất đai bị khai phá để xây dựng sở hạ tầng làm đường giao thông khách sạn, khu thể thao, khu vui chơi giải trí Điều gây phá hoại tổn thất tới cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái Sự phát triển du lịch tạo nên mối đe doạ phá khu rừng ngập mặn để xây dựng khu du lịch, làm chia cắt nơi cư trú loài sinh vật, khai thác bừa bãi tài nguyên rừng, biển để sản xuất sản phẩm phục vụ khách du lịch tiêu loại thú rừng, hoa lan rừng, tắc kè, đồi mồi, san hô… nhiều điểm du lịch nước ta.Ngoài việc khai thác hải sản biển mức báo động Đánh cá ven bờ giảm cách đáng kể số thuyền đánh cá tăng lên cách nhanh chóng có khuyến khích phủ Việc khai thác dầu khơng hợp lí nguyên nhân gây ô nhiễm biển Hậu để lại đằng sau số thực không nhỏ, tạo hồi chuông cảnh tỉnh ý thức người việc bảo vệ môi trường sinh thái bảo vệ sống Trong nhiều thập kỉ qua, tượng Trái Đất nóng lên mang lại nhiều tác động tiêu cực: gây nên gia tăng mực nước biển, băng lùi hai cực, đợt bão, lụt, hạn hán bất thường…Trận song thần Ấn Độ Dương năm 2004 cướp sinh mạng 225000 người 11 quốc gia, bão Catrina đổ vào Mỹ năm 2005 gây thiệt hại hàng ngàn mạng người ước tính 25 tỷ USD Siêu bão đổ vào Myanmar năm 2008 thảm hoạ thiên nhiên tàn khốc với 220000 người thiệt mạng, thiệt hại khoảng 200 tỷ USD hàng triệu người rơi vào cảnh không nhà cửa Một nghiên cứu cho thấy có tỷ người thiếu lương thực năm 2100 tình trạng nóng lên Trái Đất Bên cạnh đó, nhiễm mơi trường làm sức khoẻ người xuống cấp trầm trọng, phát sinh nhiều bệnh dịch nghiêm trọng Theo dự tính WHO, năm có khoảng 865000 trường hợp tử vong ô nhiễm không khí Đã đến lúc cần nhìn lại giới hạn tăng trưởng để biết dừng lúc, chỗ để giảm thiểu tối đa mối đe doạ đến sống 10 Giải pháp cho vấn đề cân tăng trưởng kinh tế bảo vệ môi trường Đảm bảo cân nhu cầu tăng trưởng kinh tế với đòi hỏi bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo môi trường, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng hệ tăng trưởng phát triển, vừa khơng làm hại đến nhu cầu khả ứng dụng nguồn tài nguyên hệ tương lai yêu cầu thiết Thực phát triển “bình đẳng cân đối” tăng trưởng kinh tế bảo vệ mơi trường chấm dứt tình trạng kèm với lợi nhuận tăng cao giá phải trả tính mệnh người dân bị đe doạ nhiễm môi trường từ tăng trưởng kinh tế Thứ nhất, thay đổi nhận thức chủ thể kinh tế theo định hướng cần thiết phát triển kinh tế (cả cấp vĩ mô vi mô) việc ngăn cản chuyển biến nhanh nhận thức sinh thái hoạt động kinh tế, chấm dứt cách tư duy: kinh tế hài hòa với mơi trường làm thiệt hại đến mục tiêu lợi nhuận, tăng trưởng kinh tế thật cao vấn đề trọng tâm cần làm trước việc bảo vệ mơi trường thực sau Thứ hai, việc đưa vấn đề mơi trường vào q trình lập kế hoạch phát triển quốc gia nói chung, phát triển kinh tế nói riêng phải coi giải pháp quan trọng để vượt qua thách thức môi trường; cần sớm đưa bảo vệ môi trường thành ngành kinh tế, thành sách kinh tế điều tiết hoạt động phát triển Đó vừa mục tiêu, vừa điều kiện để kinh tế tăng trưởng nhanh bền vững Thứ ba, giảm thiểu giới hạn mâu thuẫn hệ thống kinh tế hệ thống sinh thái thơng qua việc thích ứng mục tiêu kinh tế cách thức tác động vào nhu cầu sinh thái Khai thác sử dụng nguồn tài nguyên hệ thống tự nhiên, hệ sinh thái sử dụng nguyên tắc bảo vệ phát triển bền vững Phát khuyến khích mục tiêu hài hồ tăng trưởng kinh tế bảo vệ mơi trường cách sử dụng công nghệ mới, thực chuyển giao công nghệ, thực công nghệ “xanh sạch”… hoạt động kinh tế Cụ thể, nước phát triển, cần có nhiều biện pháp thắt chặt quản lí thực nghiêm túc luật môi trường hoạt động kinh tế 11 PHẦN KẾT LUẬN Từ vấn đề đưa nghiên cứu trên, nhận tính cấp bách vấn đề cân tăng trưởng kinh tế với việc bảo vệ môi trường, để từ có nhận thức hành động đắn điều chỉnh kinh tế hướng nhằm phát triển bền vững lâu dài Và hướng xuất phát từ mối liên hệ thống tăng trưởng kinh tế bảo vệ môi trường Chúng ta bảo vệ mơi trường khơng nhằm mục đích hạn chế tăng trưởng kinh tế mà tạo nên tương lai tốt đẹp cho đất nước, cho hệ mai sau Hi vọng tương lai gần giới có quan tâm mực đến mơi trường, sách tiến biện pháp đắn Chất lượng sống người chắn cải thiện tốt đẹp lên biết kết hợp hài hoà hai yếu tố môi trường kinh tế 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo điện tử ĐCSVN: www.cpv.org.vn Giáo trình “Những ngun lí chủ nghĩa Mác – Lenin” (NXB Chính Trị Quốc Gia năm 2016) Tạp chí Cộng Sản online: www.tapchicongsan.org.vn Tạp chí online: http://vnexpress.net 13 ... tư tưởng biện chứng có lịch sử triết học từ thời cổ đại Hai là, phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác – Lênin có thống nội dung giới quan vật biện chứng phương pháp luận biện chứng vật, khoong dừng... biện chứng tâm: học thuyết nghiên cứu biện chứng giới tinh thần với tư cách có trước sinh biện chứng giới vật chất, khái quát thành hệ thống nguyên lý, quy luật, phạm trù khoa học b, Phép biện... biện chứng vật: học thuyết nghiên cứu biện chứng giới vật chất với tư cách có trước sinh biện chứng giới tinh thần, khái quát thành hệ thống nguyên lý, quy luật, phạm trù khoa học nhằm xác lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận triết học, Tiểu luận triết học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay