To trinh xin kinh phi

2 40 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 19:50

ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐỒN THCS LÊ Q ĐƠN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỜ TRÌNH (V/v xin kinh phí hỗ trợ tổ chức đại hội chi đồn) Kính gửi : - BGH trường THCS Lê Q Đơn - Bộ phận tài vụ kế tốn trường THCS Lê Quý Đôn Tôi tên : Phạm Hồng Thế – Bí thư chi đồn trường THCS Lê Q Đơn khóa XI nhiệm kì 2011 – 2012 Thực theo dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 Nhằm đánh giá hoạt động Chi đoàn nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời kiện toàn BCH nhiệm kỳ Nay BCH chi đoàn trường THCS Lê Quý Đôn tổ chức đại hội nhiệm kỳ XII năm học 2012 - 2013, nguồn kinh phí tổ chức đại hội tương đối lớn cụ thể sau: 1, Tiền mua nước, tặng quà cho liên đội: 300.000đ 2, Tiền chụp hình 10 x 20.000: 200.000đ 3, Tiền trang trí: 200.000đ 4, Hỗ trợ chi cho 15 đại biểu Đại hội có danh sách kèm theo theo: 1.500.000đ Tổng kinh phí: 2.200.000đ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng) Nhưng nguồn kinh phí Đồn hạn chế đầu năm học Vậy BCH Chi đồn kính mong BGH nhà trường, phận tài vụ kế tốn xem xét hỗ trợ cho Chi đồn số tiền 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) để tổ chức đại hội Rất mong nhận quan tâm giúp đở BGH nhà trường, phận tài vụ kế toán để đại hội tổ chức thành công Xin chân thành cảm ơn! Ea Drăng ngày 13 tháng năm 2012 Duyệt BGH nhà trường Duyệt kế toán TM BCH chi đồn Bí thư Phạm Hồng Thế ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH CHI ĐỒN THCS LÊ Q ĐƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỜ TRÌNH (V/v xin kinh phí hỗ trợ tổ chức đại hội chi đồn) Kính gửi : - Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THCS Lê Quý Đôn - BGH trường THCS Lê Quý Đôn Tôi tên : Phạm Hồng Thế – Bí thư chi đồn trường THCS Lê Q Đơn khóa XI nhiệm kì 2011 – 2012 Thực theo dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 Nhằm đánh giá hoạt động Chi đoàn nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời kiện toàn BCH nhiệm kỳ Nay BCH chi đồn trường THCS Lê Q Đơn tổ chức đại hội nhiệm kỳ XII năm học 2012 - 2013, nguồn kinh phí tổ chức đại hội tương đối lớn cụ thể sau: 1, Tiền mua nước, tặng quà cho liên đội: 300.000đ 2, Tiền chụp hình 10 x 20.000: 200.000đ 3, Tiền trang trí: 200.000đ 4, Hỗ trợ chi cho 15 đại biểu Đại hội có danh sách kèm theo theo: 1.500.000đ (Làm việc – ngày chủ nhật:25/9/2011) Tổng kinh phí: 2.200.000đ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng) Nhưng nguồn kinh phí Đồn hạn chế đầu năm học Vậy BCH Chi đồn kính mong Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THCS Lê Quý Đôn BGH nhà trường, xem xét hỗ trợ cho Chi đoàn số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) để tổ chức đại hội Rất mong nhận quan tâm giúp đở Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường THCS Lê Quý Đôn, BGH nhà trường, để đại hội tổ chức thành công Xin chân thành cảm ơn! Ea Drăng ngày 13 tháng năm 2012 Ý kiến BGH nhà trường TM BCH chi đồn Bí thư Phạm Hồng Thế Ý kiến BCH Hội Cha Mẹ Học Sinh ... CHI ĐỒN THCS LÊ Q ĐƠN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỜ TRÌNH (V/v xin kinh phí hỗ trợ tổ chức đại hội chi đồn) Kính gửi : - Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường... Chi đoàn nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời kiện to n BCH nhiệm kỳ Nay BCH chi đồn trường THCS Lê Q Đơn tổ chức đại hội nhiệm kỳ XII năm học 2012 - 2013, nguồn kinh phí tổ chức đại hội tương đối lớn cụ... theo theo: 1.500.000đ (Làm việc – ngày chủ nhật:25/9/2011) Tổng kinh phí: 2.200.000đ (Hai triệu hai trăm nghìn đồng) Nhưng nguồn kinh phí Đồn hạn chế đầu năm học Vậy BCH Chi đồn kính mong Ban
- Xem thêm -

Xem thêm: To trinh xin kinh phi, To trinh xin kinh phi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay