Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Chính tả Tập chép: Chuyện quả bầu, phân biệt LN, VD

2 32 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 14:51

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ: CHUYỆN QUẢ BẦU I.Mục tiêu: - Nghe, viết xác tả “chuỵên bầu” Qua chép biết viết hoa tên riêng Việt Nam tả -Làm tập tiếng có âm đầu, vần dễ lẫn, l/n; v/d -H có ý thức luyện viết chữ đẹp II.Đồ dùng dạy - học: Vở tập chép, Vở BTTV, bảng phụ, III.Các hoạt động dạy -học NDKT-TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1.Bài cũ(5) -Yêu cầu H viết: khỏe khoắn, bậc tam cấp, tỏa hương -Viết bảng - H nhận xét bạn - nhận xét, đánh giá 2.Bài -Giới thiệu *HĐ1:GTB(1’ ) -Đọc viết *HĐ 2: HD tả (6-7’) -Bài tả nói lên điều gì? -Giải thích nguồn gốc đời anh em đất nước ta -Tìm tên riêng viết hoa? -nêu: Khơ Mú ,Thái, Giao, HD cách viết: Khơ mú, H mông, -Viết bảng Ê - đê, Ba- na, -H nhận xét bạn *HĐ3:H viết -Nghe -2-3HS đọc lại H mông, Ê - đê, Ba na … (17-19’) -T t/c nhận xét H (TB-Y) -Đọc lại tả lần -Lắng nghe -1H nhắc tư ngồi viết -Đọc cho HS viết -Nghe - viết -Đọc dò (2lần) -Sốt lỗi chữa số lỗi -T thu chấm số em, nhận xét *HĐ4: HD làm Bài 2b:Điền vào chỗ trống v hay tập (5’) d? -2HS đọc đề -Làm vào VBT - Tổ chức cho H nhận xét bạn -1H(TB) làm bảng phụ Bài 3a: Tìm từ b)Vội, vàng, vấp, dây - H thảo luận nhóm -Nhận xét, đánh giá - H nêu kết - H nhận xét 3.Củng cố dặn dò(2) -Nhận xét học -Nhắc HS luyện viết ... -Đọc lại tả lần -Lắng nghe -1H nhắc tư ngồi viết -Đọc cho HS viết -Nghe - viết -Đọc dò (2lần) -Sốt lỗi chữa số lỗi -T thu chấm số em, nhận xét *HĐ4: HD làm Bài 2b:Điền vào chỗ trống v hay tập (5’)... trống v hay tập (5’) d? -2HS đọc đề -Làm vào VBT - Tổ chức cho H nhận xét bạn -1H(TB) làm bảng phụ Bài 3a: Tìm từ b)Vội, vàng, vấp, dây - H thảo luận nhóm -Nhận xét, đánh giá - H nêu kết - H... vàng, vấp, dây - H thảo luận nhóm -Nhận xét, đánh giá - H nêu kết - H nhận xét 3.Củng cố dặn dò (2) -Nhận xét học -Nhắc HS luyện viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Chính tả Tập chép: Chuyện quả bầu, phân biệt LN, VD, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Chính tả Tập chép: Chuyện quả bầu, phân biệt LN, VD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay