Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Chính tả Tập chép: Chuyện quả bầu, phân biệt LN, VD

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 14:51

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ (TẬP CHÉP) CHUYỆN QUẢ BẦU I.Mục đích yêu cầu: - Nghe viết xác trình bày nội dung đoạn văn Viết hoa tên dân tộc - Làm tập phân biệt cặp âm - vần dễ lẫn l/ n - Rèn tính cẩn thận cho HS II.Đồ dùng dạy - học: G: Phiếu tập, nội dung tập 2a 3a H: Vở tả, bảng III.Các hoạt động dạy - học: Nội dung A.KTBC: -Viết từ ngữ có r/d/gi Cách thức tiến hành (5P) H: Viết bảng H+G: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1P) G: Nêu mục đích, yêu cầu, ghi tên 2,Hướng dẫn nghe - viết: a)Chuẩn bị: G: Đọc đoạn viết lần(BP) - Từ: Khơ mú, Thái, Tày, Nùng, Mường, Dao, Hmông, Ê-đê, Ba-na, Kinh b)Viết bài: H: Đọc lại lần (1H) G? Nêu nội dung đoạn văn H: Viết số từ khó H: Nhận xét tượng tả cần lưu ý( Cách trình bày, tiếng cần viết hoa, ) G: Đọc đoạn viết cho HS nghe H: Nhìn bảng phụ viết G: Theo dõi cách viết HS, uốn nắn HS viết đủng tư thế, c)Chấm - chữa bài: G: Đọc cho HS soát lỗi H: Soát lỗi G: Thu chấm số HS (10 bài) d,Hướng dẫn học sinh làm tập: - Nhận xét lỗi chung trước lớp Bài 2a: G: Nêu yêu cầu năm nay, thuyền nan lênh đênh, ngày này, chăm lo, qua lại H: Làm vào phiếu học tập Bài 3a: - Vật dùng để nấu cơm: nồi - Đi qua chỗ có nước: lội - Sai sót, khuyết điểm: lỗi H+G: Nhận xét, bổ sung, chốt lại ý 3,Củng cố, dặn dò: (1P) G: Nhận xét tiết học Dặn dò học sinh chuẩn bị sau ... Dao, Hmông, Ê-đê, Ba-na, Kinh b)Viết bài: H: Đọc lại lần (1H) G? Nêu nội dung đoạn văn H: Viết số từ khó H: Nhận xét tượng tả cần lưu ý( Cách trình bày, tiếng cần viết hoa, ) G: Đọc đoạn viết... viết đủng tư thế, c)Chấm - chữa bài: G: Đọc cho HS soát lỗi H: Soát lỗi G: Thu chấm số HS (10 bài) d,Hướng dẫn học sinh làm tập: - Nhận xét lỗi chung trước lớp Bài 2a: G: Nêu yêu cầu năm nay, thuyền... 2a: G: Nêu yêu cầu năm nay, thuyền nan lênh đênh, ngày này, chăm lo, qua lại H: Làm vào phiếu học tập Bài 3a: - Vật dùng để nấu cơm: nồi - Đi qua chỗ có nước: lội - Sai sót, khuyết điểm: lỗi H+G:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Chính tả Tập chép: Chuyện quả bầu, phân biệt LN, VD, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Chính tả Tập chép: Chuyện quả bầu, phân biệt LN, VD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay