Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Kể chuyện Chuyện quả bầu

2 2 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 14:46

Giáo án Tiếng việt KỂ CHUYỆN CHUYỆN QUẢ BẦU I.Mục đích yêu cầu: - Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ kể lại đoạn câu chuyện với giọng phù hợp Kể lại toàn câu chuyện theo cách mở đầu mới, kể tự nhiên, phối hợp điệu bộ, nét mặt, thay đổi giọng phù hợp với nội dung - Chăm nghe bạn kể, biết nhận xét bạn kể - Giáo dục HS biết tôn trọng tinh thần đoàn kết dân tộc anh em II.Đồ dùng dạy học: G: Tranh minh hoạ SGK H: SGK III.Các hoạt động dạy - học: Nội dung A.KTBC: Cách thức tiến hành (5P) - Chiếc rễ đa tròn H: Tiếp nối kể (3H) H+G: Nhận xét B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (1P) G: Nêu nội dung yêu cầu tiết học 2,Hướng dẫn kể chuyện: (31P) a) Dựa vào tranh kể đoạn 1, câu chuyện H: Quan sát nội dung tranh G: Kể nhanh nội dung tranh( 1,2) H: Lắng nghe, nắm nội dung G: HD học sinh dựa vào tranh tập kể đoạn 1, H: Tập kể nhóm - Kể nối tiếp nội dung tranh trước lớp b) Kể lại đoạn H+G: Nhận xét Gợi ý: - Người vợ sinh bầu G: Nêu yêu cầu - Hai người thấy có tiếng lao xao H: Đọc thầm gợi ý SGK bầu H: kể mẫu đoạn - Những người bé nhỏ sinh - Tập kể nhóm đơi đoạn từ bầu - Kể trước lớp c)Kể toàn câu chuyện theo H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá cách mở đầu Đất nước ta có 54 dân tộc anh em Mỗi dân tộc có tiếng nói riêng, có cách ăn mặc riêng Nhưng tất dân tộc sinh từ mẹ Chuyện kể 3,Củng cố, dặn dò: (3P) G: Nêu yêu cầu H: Đọc đoạn mở đầu (BP) G: Kể mẫu theo đoạn mở đầu H: lắng nghe, nhận biết cách kể có mở đầu G: Gọi đại diện nhóm kể toàn câu chuyện H: Nối tiếp kể lại câu chuyện H+G: Nhận xét, đánh giá G: Giúp học sinh hiểu ý nghĩa H: Phát biểu H+G: Nhận xét, bổ sung, liên hệ G: Nhận xét tiết học H: Tập kể lại chuyệnở nhà theo cách mở đầu Chuẩn bị sau ... H: Tập kể nhóm - Kể nối tiếp nội dung tranh trước lớp b) Kể lại đoạn H+G: Nhận xét Gợi ý: - Người vợ sinh bầu G: Nêu yêu cầu - Hai người thấy có tiếng lao xao H: Đọc thầm gợi ý SGK bầu H: kể mẫu... bé nhỏ sinh - Tập kể nhóm đơi đoạn từ bầu - Kể trước lớp c )Kể toàn câu chuyện theo H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá cách mở đầu Đất nước ta có 54 dân tộc anh em Mỗi dân tộc có tiếng nói riêng,... sinh từ mẹ Chuyện kể 3,Củng cố, dặn dò: (3P) G: Nêu yêu cầu H: Đọc đoạn mở đầu (BP) G: Kể mẫu theo đoạn mở đầu H: lắng nghe, nhận biết cách kể có mở đầu G: Gọi đại diện nhóm kể toàn câu chuyện H:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Kể chuyện Chuyện quả bầu, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 32 bài: Kể chuyện Chuyện quả bầu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay