Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 11:24

...( 20 -22 ’) -Nhận xét tuyên dương -3 nhóm thi kể - H nhận xét -Nối tiếp kể lại toàn câu chuyện -Bình chọn, nhóm, cá nhân kể hay -2H(KG) kể *HĐ 3 :Kể toàn câu chuyện( Dành cho H(KG))... 7-8’) -Yêu cầu kể lại toàn câu chuyện HS nêu -Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? -Nhận xét tuyên dương -Nhận xét tiết học 3.Củng cố- dặn dò ( 2- 3) - H nhận xét -Nhắc HS nhà tập kể cho người thân nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn