Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 11:24

...-Gọi HS kể lại đoạn câu chuyện -Về nhà kể lại câu chuyện- Nhận xét xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Kể chuyện Người làm đồ chơi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn