Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập làm văn Kể chuyện về người thân (nói, viết)

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 08:58

...*HĐ 3: Viết thành đoạn văn -Nhận xét tuyên dương (17-18’) Bài 2: Hãy viết đỉèu kể BT1 thành đoạn văn - 2HS đọc yêu cầu - Bài tập u cầu gì? 3.Củng cố dặn dò ( 2- 3) -Khi viết cần lưu ý dùng... -Viết vào - Nhận xét - cho điểm - Nhận xét bạn -Nhận xét tiết học -Nhắc HS viết nghề nghiệp người thân -Tiếp đọc viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập làm văn Kể chuyện về người thân (nói, viết), Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập làm văn Kể chuyện về người thân (nói, viết)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn