Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập làm văn Kể chuyện về người thân (nói, viết)

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 08:58

...thuốc Nhờ chăm sóc nhà, hơm mẹ đỡ III-Hoạt động (5 phút): Củng cố - Dặn dò -Gọi HS đọc lại BT -Về nhà xem lại bài-Nhận xét Cá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập làm văn Kể chuyện về người thân (nói, viết), Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập làm văn Kể chuyện về người thân (nói, viết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn