Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập làm văn Kể chuyện về người thân (nói, viết)

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 08:57

...Bài - Giáo viên lưu ý học sinh viết - Học sinh tự viết vào , nhiều học sinh đọc làm C/ Củng cố, dặn dò - Giáo viên nhận xét học - Yêu cầu học sinh viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập làm văn Kể chuyện về người thân (nói, viết), Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 34 bài: Tập làm văn Kể chuyện về người thân (nói, viết)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn