Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 08:54

... cần tra tìm thơng tin H: Cả lớp đọc lần Luyện đọc lại: H+G: Nhận xét, đánh giá (8 phút) H: Thi đọc ( em ) G: Nhận xét học Củng cố dặn dò: (3phút) H: Lập danh sách HS tổ buổi ... Luyện đọc nhóm( tăng dần số dòng đọc sau lần) G: Theo dõi uốn nắn H: Đại diện nhóm thi đọc H+G: Nhận xét, đánh giá G: HD học sinh tìm hiểu ND danh sách qua việc trả lời câu hỏi SGK Tìm hiểu ND danh. .. hiểu ND danh sách( 8 phút) - STT - Họ tên - Nam, nữ - Ngày sinh - Nơi H: Nêu tên bạn danh sách để HS khác đọc tiếp thông tin H+G: Nhận xét Chốt lại ND * Muốn biết TT cần thiết danh sách cần tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 3 bài: Tập đọc Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn