Giải phẫu bệnh tuyến giáp

331 243 0
  • Loading ...
1/331 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 03:10

1 HV NGUYỄN THANH HẢI   TUYẾN GIÁP Thời kỳ phôi thai, mầm tuyến giáp hình thành vào tuần lễ thứ 3, Do tăng sinh biểu mô nội bì tương ứng với lỗ tòt gốc lưỡi người lớn  Mầm tuyến giáp chui xuống theo đường cổ tạo thành ống giáp lưỡi, TUYẾN GIÁP Xương móng Sụn giáp Ống giáp lưỡi ĐM Cảnh Ống giáp lưỡi Tuyến Giáp TM Cảnh Tuyê n giáp  TUYẾN GIÁP Đi trước xương móng khí quản để đến sụn giáp; phát triển thành tuyến giáp gồm thùy nối eo giáp   TUYẾN GIÁP phần ống giáp lưỡi bò thoái hoá biến vào tuần lễ thứ Đến tuần lễ thứ 14 tuyến giáp gồm nang giáp hoàn chỉnh với chất keo lòng nang   TUYẾN GIÁP Tuyến giáp người trưởng thành cân nặng khoảng 15-35 gram, Cấu tạo nang giáp hình cầu đường kính 200 μm      TUYẾN GIÁP Nang giáp lót lớp tế bào nang Có hình dạng thay đổi tùy theo mức độ hoạt động; hình dẹt, vuông trụ thấp; Các tế bào nang sản xuất thyroglobulin, T3 T4, Dưới kiểm soát TSH (thyroid-stimulating hormone, gọi thyrotropin) tuyến yên Và TRH (thyroid hormone releasing hormone) vùng đồi      Ngoài ra, nang giáp chứa tế bào thần kinh nội tiết, Gọi tế bào C, Sản xuất calcitonin, Các tế bào có nguồn gốc từ mào thần kinh, Đến tuyến giáp qua trung gian thể mang cuoái (ultimobranchial body) Immunoreactivity for calcitonin in thyroid C cells This is from a case of C cell hyperplasia Viêm Dò tật bẩm sinh NHÓM BỆNH Bướu (Tumor) Tăng sản Tuyến giáp 10 DỊ TẬT BẨM SINH 317 U LYMPHÔ ÁC TÍNH CỦA TUYẾN GIÁP Tế bào U tăng sinh lan tỏa 318 U LYMPHÔ ÁC TÍNH CỦA TUYẾN GIÁP Tế bào U xung quanh nang giáp 319 U LYMPHÔ HODGKIN  Cực  Thường dạng xơ hóa hạch  ± kèm hạch cổ Hodgkin’s lymphoma involving the thyroid gland.Low-power view showing a nodular pattern of 320 BỆNH MÔ BÀO LANGRERHANS  Bệnh nhân thường < 20 tuổi  Phần lớn tổn thương nhỏ  Chia thành nhóm bệnh : bệnh cục (local disease) hay bệnh hệ thống (systemic disease)  Tế bào bướu lớn bào tương hồng, đặc điểm nhân có thể: khía, khe, phân thùy, nếp gấp, giống hạt cà phê  Nhiều bạch cầu toan 321 BỆNH MÔ BÀO LANGRERHANS Langerhans’ cell histiocytosis involving the thyroid gland Infiltrate composed of Langerhans’ cells and eosinophils 322 BỆNH MÔ BÀO LANGRERHANS Langerhans’ cell histiocytosis involving the thyroid gland S-100 protein immunoreactivity of Langerhans’ cells 323 MOÂ GIÁP LẠC CHỖ Nang giáp lạc chỗ mô hạch, nang, nằm vỏ bao hạch 324 SARCÔM TUYẾN GIÁP Sarcôm mạch máu tuyến giáp, tế bào u biệt hóa tốt mạch máu liền kề nhau, lòng mạch lót vài tế bào nội mô 325 SARCÔM TUYẾN GIÁP Epithelioid angiosarcoma of thyroid Note the prominent nucleoli 326 SARCÔM TUYẾN GIÁP Keratin immunoreactivity in thyroid angiosarcoma There was also positivity for endothelial markers 327  DI CĂN ĐẾN TUYẾN GIÁP Di trực tiếp từ: quản, khí quản, thực quản, vòm hầu  Hạch cổ lân cận  Chủ yếu loại tế bào gai DI CĂN ĐẾN TUYẾN GIÁP 328  Di theo đường máu: kết sinh thiết từ 10% trường hợp chết ung thư  Da (39%)  Vú (21%)  Thận (12%)  Phổi (11%) 329 DI CĂN ĐẾN TUYẾN GIÁP Carcinom tiểu thùy vú, với đặc điểm tế bào nhẫn di đến tuyến giáp 330 DI CĂN ĐẾN TUYẾN GIÁP Renal cell carcinoma of clear cell type metastatic to thyroid Note the blood-filled glands 331
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải phẫu bệnh tuyến giáp, Giải phẫu bệnh tuyến giáp, U tuyến có nhân quái (adenoma with bizarre nuclei), U TUYẾN BÈ HYALIN (Hyalinizing trabecular adenoma), THỂ TRONG VỎ BAO, 3 BIẾN THỂ NANG TRONG VỎ BAO (tt), BIẾN THỂ TẾ BÀO TRỤ CAO, BIẾN THỂ SÀNG (tt)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay