Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Chính tả Nghe viết: Trâu ơi. Phân biệt aoau, trch, dấu hỏidấu ngã

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2019, 16:00

Giáo án Tiếng việt lớp MƠN: CHÍNH TẢ Tiết: TRÂU ƠI! I Mục tiêu 1Kiến thức: Nghe viết lại xác ca dao Trâu ơi! 2Kỹ năng: Trình bày hình thức thơ lục bát - Làm tập tả phân biệt ao/au, tr/ch, hỏi/thanh ngã 3Thái độ: Ham thích học mơn Tiếng Việt II Chuẩn bị - GV: Bảng phụ ghi sẵn nội dung tập - HS: Vở, bảng III Các hoạt động Hoạt động Thầy Khởi động (1’) Hoạt động Trò - Hát Bài cũ (3’) Con chó nhà hàng xóm - Gọi HS lên bảng, đọc cho em viết lại từ khó, từ cần phân biệt tiết tả trước - Nhận xét cho điểm HS Bài Giới thiệu: (1’) - Trong tả này, em nghe đọc viết lại xác ca dao Trâu ơi! Sau làm tập tả phân biệt ao/au, tr/ch, hỏi/thanh ngã Phát triển hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Hướng dẫn viết tả Ÿ Phương pháp: Trực quan, vấn đáp - Nghe GV đọc viết lại từ ngữ: núi cao, tàu thủy, túi vải, ngụy trang chăn, chiếu, võng, nhảy nhót, vẫy ị ĐDDH: Bảng phụ: từ khó a/ Ghi nhớ nội dung viết - GV đọc lượt - HS đọc thành tiếng Cả lớp theo dõi đọc thầm theo - Đây lời nói với ai? - Là lời người nơng dân nói với trâu - Người nơng dân nói với trâu? - Tình cảm người nơng dân trâu ntn? b/ Hướng dẫn trình bày - Người nông dân bảo trâu đồng cày ruộng, hứa hẹn làm việc chăm chỉ, lúa bơng trâu cỏ để ăn - Tâm tình nói với người bạn thân thiết - Thơ lục bát, dòng chữ, dòng chữ xen kẽ - Bài ca dao viết theo thể thơ nào? - Dòng viết lùi vào ơ, dòng viết sát lề - Hãy nêu cách trình bày thể thơ - Viết hoa chữ đầu câu thơ - Các chữ đầu câu thơ viết ntn? c/ Hướng dẫn viết từ khó - Viết bảng từ: trâu, ruộng, cày, nghiệp nông gia - Đọc cho HS viết từ khó chỉnh sửa lỗi em mắc lỗi d/ Viết tả e/ Sốt lỗi g/ Chấm  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả Ÿ Phương pháp: Thực hành, trò chơi ị ĐDDH: Bảng phụ - Có thể tìm số tiếng sau: Bài 1: - Tổ chức thi tìm tiếng tổ Tổ tìm nhiều tổ thắng cao/cau, lao/lau, trao/trau nhao/nhau, phao/phau, ngao/ngau mao/mau, thao/thau, cháo/cháu máo/máu, bảo/bảu, đao/đau, - Yêu cầu HS ghi cặp từ vào Vở tập Bài 2: Gọi HS đọc đề đọc mẫu - Yêu cầu HS làm - Yêu cầu nhận xét bạn bảng - Kết luận lời giải tập sau cho điểm HS Lời giải: a) tre/ che nắng, buổi trưa/ chưa ăn, ông trăng/ dây, trâu/ châu báu, nước trong/ chong chóng b) mở cửa/ thịt mỡ, ngả mũ/ ngã ba, nghỉ ngơi/ suy nghĩ, đổ rác/ đỗ xanh, vẩy cá/ vẫy tay Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét chung học - Chuẩn bị: sáo/sáu, rao/rau, cáo/cáu… - Đọc - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào Vở tập - Bạn làm Đúng/ Sai Nếu sai sửa lại cho ... lượt - HS đọc thành tiếng Cả lớp theo dõi đọc thầm theo - Đây lời nói với ai? - Là lời người nơng dân nói với trâu - Người nơng dân nói với trâu? - Tình cảm người nơng dân trâu ntn? b/ Hướng dẫn... khó - Viết bảng từ: trâu, ruộng, cày, nghiệp nông gia - Đọc cho HS viết từ khó chỉnh sửa lỗi em mắc lỗi d/ Viết tả e/ Sốt lỗi g/ Chấm  Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập tả Ÿ Phương pháp: Thực... người nơng dân trâu ntn? b/ Hướng dẫn trình bày - Người nông dân bảo trâu đồng cày ruộng, hứa hẹn làm việc chăm chỉ, lúa bơng trâu cỏ để ăn - Tâm tình nói với người bạn thân thiết - Thơ lục bát,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Chính tả Nghe viết: Trâu ơi. Phân biệt aoau, trch, dấu hỏidấu ngã, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 16 bài: Chính tả Nghe viết: Trâu ơi. Phân biệt aoau, trch, dấu hỏidấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay