Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 19 bài: Tập viết Chữ hoa P

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2019, 14:35

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP VIẾT CHỮ HOA P I.Mục tiêu: -Biết viết chữ hoa P(theo cỡ chữ vừa nhỏ) -Biết viết chữ câu ứng dụng “ Phong cảnh hấp dẫn” theo cỡ chữ nhỏ viết mẫu chữ, nét nối quy định - HS viết mẫu chữ -H có ý thức tập viết chữ viết hoa * HKG viết toàn II Đồ dùng dạy - học Mẫu chữP, bảng phụ Vở tập viết, bảng III Các hoạt động dạy - học : NDKT - TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN 1.Kiểm tra (2’) HOẠT ĐỘNG HỌC SINH -Kiểm tra bút, TV-T2 HS, nhận xét 2.Bài *HĐ1:GTB( -Giới thiệu 1) -Đưa mẫu chữ P cho HS quan sát *HĐ2:Quan sát nhận xét (6 – 8’) -Chữ P có độ cao gồm nét? -Phân tích HD cách viết chữ P -nhận xét sửa sai cho Hviết mẫu chữ -Quan sát -Cao li gồm nét -Quan sát -Viết bảng - lần -Nhận xét, sửa sai *HĐ3:HD -Giới thiệu: Phong cảnh hấp dẫn -Vài HS đọc viết cụm từ ứng dụng (8- 10’) -Phong cảnh hấp dẫn cảnh đẹp nào? -yêu cầu HS quan sát cụm từ nhận xét độ cao chữ khoảng cách chữ -HD HS cách viết chữ : Phong -T t/c nhận xét, sửa sai -Hướng dẫn nhắc nhở HS -T theo dõi , giúp đỡ H *HĐ4:H viết -Chấm hS -Nhận xét viết HS (12 - 15’) Củng cốdặn dò:(2) -Rất đẹp có nhiều người đến xem -Quan sát -Nêu nhận xét -Theo dõi -Viết bảng - lần -H nhận xét bạn -1H nhắc tư ngồi viết -Viết vào -Đánh giá học -Nhắc HS nhà luyện chữ -Về thực theo yêu cầu .. .viết cụm từ ứng dụng (8- 10’) -Phong cảnh h p dẫn cảnh đ p nào? -yêu cầu HS quan sát cụm từ nhận xét độ cao chữ khoảng cách chữ -HD HS cách viết chữ : Phong -T t/c nhận xét,... nhở HS -T theo dõi , gi p đỡ H *HĐ4:H viết -Chấm hS -Nhận xét viết HS ( 12 - 15’) Củng cốdặn dò: (2) -Rất đ p có nhiều người đến xem -Quan sát -Nêu nhận xét -Theo dõi -Viết bảng - lần -H nhận... -Nêu nhận xét -Theo dõi -Viết bảng - lần -H nhận xét bạn -1H nhắc tư ngồi viết -Viết vào -Đánh giá học -Nhắc HS nhà luyện chữ -Về thực theo yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 19 bài: Tập viết Chữ hoa P, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 19 bài: Tập viết Chữ hoa P

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay