BÀI GIẢNG NHẬP MÔN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHỦ ĐỀ 4

34 37 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2019, 11:03

BÀI GIẢNG NHẬP MƠN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHỦ ĐỀ IV QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Nội dung I Khái niệm, đặc điểm tính chất Quyết định quản lí hành nhà nước II Phân loại định quản lí hành nhà nước III Tính hợp pháp hợp lí định quản lí hành nhà nước: IV Quy trình ban hành, tổ chức thực định quản lí hành nhà nước V Quyền phản kháng lại định quản lí hành nhà nước KHÁI NIỆM QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC • Quyết định quản lý hành nhà nước loại định pháp luật chủ thể có thẩm quyền thực quyền lực nhà nước lĩnh vực quản lý hành nhà nước, ban hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định hình thức định kết thể ý chí quyền lực nhà nước (đơn phương) nhằm thực hoạt động quản lý hành nhà nước mặt đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực quyền nghĩa vụ công dân hoạt động quản lý hành nhà nước ĐẶC ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC • Quyết định quản lý hành nhà nước mang tính luật, ban hành sở luật để thực luật, văn quan nhà nước cấp Tính luật thể nội dung trình tự xây dựng, ban hành hình thức pháp lý định • Quyết định quản lý hành nhà nước ban hành để thể hoạt động chấp hành điều hành, có nghĩa phạm vi giới hạn định quản lý hành nhà nước ban hành lĩnh vực xét xử, lập pháp ĐẶC ĐIỂM QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC • Các định quản lý hành nhà nước phải vào trình tự, thủ tục, chức thẩm quyền • Có tính bắt buộc cưỡng chế nhà nước • Quy trình, thủ tục ban hành theo luật định • Nhằm giải vấn đề quản lý hành nhà nước TÍNH CHẤT QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC • Quyết định quản lý hành nhà nước giống định pháp luật khác có tính ý chí, tính quyền lực tính pháp lý • Tính ý chí Quyết định quản lý hành nhà: Quyết định quản lý hành nhà nước kết thể ý chí đơn phương chủ thể quản lý hành nhà nước • Tính xã hội Quyết định quản lý hành nhà nước: phải phù hợp với điều kiện cụ thể xã hội thời điểm tồn nó; phản ánh nhu cầu khách quan xã hội TÍNH CHẤT QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC •Tính quyền lực nhà nước Quyết định quản lý hành nhà nước thể chỗ định quan, người có thẩm quyền nhân danh Nhà nước, đại diện cho quyền lực nhà nước Mọi tổ chức, quan nhà nước, cá nhân thuộc đối tượng thi hành phải thực định đó, khơng tự giác, trường hợp pháp luật quy định bị cưỡng chế thi hành Như vậy, việc định QLHC thể ý chí đơn phương TÍNH CHẤT QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC • Tính pháp lý Quyết định quản lý hành nhà nước thể hệ pháp lý Quyết định quản lý hành nhà nước ban hành làm thay đổi chế điều chỉnh pháp luật (cơ chế quản lý nhà nước) việc đặt ra, sửa đổi, bãi bỏ quy phạm pháp luật hành hay làm đình hiệu lực chúng; đặt chủ trương, sách, nhiệm vụ hoạt động quản lý; làm phát sinh, thay đổi, đình quan hệ pháp luật hành cụ thể PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC • Căn vào tính chất pháp lý: có loại - Quyết định quản lý hành nhà nước mang tính chủ đạo - Quyết định quy phạm pháp luật hành - Quyết định áp dụng quy phạm pháp luật hành Ví dụ 1: • “Quy định quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm địa bàn TP Hà Nội” (Quyết định 51) vào ngày 22/1/2009 chưa bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân có hoạt động liên quan -> Có số quy định mang tính cấm đốn khơng có cứ, có biểu “ngăn sông cấm chợ” cá nhân, công dân tham gia hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm cấm vận chuyển gia súc, gia cầm vào khu vực Ví dụ 2: • Ngày 23/4/2008, Bộ Giáo dục Đào tạo (GĐ&ĐT) ban hành Thông tư số 22/2008/TT‑BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú (gọi tắt Thông tư 22) Tuy nhiên, Thông tư 22 có dấu hiệu vượt Điều 62 Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 Vì vậy, lãnh đạo Bộ Tư pháp lãnh đạo số đơn vị thuộc Bộ có buổi làm việc với đại diện Bộ GD &ĐT bàn cách xử lý Thông tư 22 Ví dụ 3: • Bộ Cơng an có thơng tư số 03 đề nghị cơng an tỉnh, thành phố khôi phục hoạt động cấp đăng ký xe gắn máy theo nhu cầu sở hữu sử dụng người dân, xem xe máy tài sản pháp luật bảo hộ Tuy nhiên, Hà Nội, việc khơng dễ dàng UBND thành phố Hà Nội trì hiệu lực định tạm dừng cấp đăng ký xe gắn máy quận nội thành Ví dụ 4: • Quyết đinh số 26/UB‑ TP Hà Nội 3/2003 quy định thời gian hoạt động phương tiện vận tải • Kết thực làm cho nhiều phương tiện giao thông hoạt động theo quy định Chỉ sau ngày thực phải tạm đình sửa đổi Ví dụ 5: • Quyết định việc hạn chế đăng ký xe máy số tỉnh, thành phố, cấm học sinh, sinh viên trường nghệ thuật biểu diễn quán bar, vũ trường thời gian qua IV Quy trình ban hành, tổ chức thực định quản lí hành nhà nước • Quy trình định hành chia thành giai đoạn Mỗi giai đoạn chia thành nhiều hoạt động (bước) khác oGiai đoạn xây dựng ban hành định oGiai đoạn tổ chức thực định oGiai đoạn kiểm tra việc thực định hành oGiai đoạn tổng kết, đánh giá hiệu lực hiệu định quản lý hành nhà nước Giai đoạn xây dựng ban hành định Gồm bước sau: • Bước 1: Điều tra nghiên cứu, thu thập thông tin xử lý thơng tin • Bước 2: Soạn định • Bước 3: Thơng qua định • Bước 4: Ra văn Giai đoạn tổ chức thực định Gồm bước: • Bước 1: Phải nhanh chóng triển khai định đến đối tượng quản lý phương tiện nhanh nhất, theo đường ngắn tránh qua nhiều khâu trung gian • Bước 2: Tổ chức lực lượng thực định Phân công phối hợp đồng quan, tổ chức cá nhân bảo đảm tài thực • Bước 3: Xử lý thơng tin phản hồi, điều chỉnh kịp thời Theo dõi tiến độ triển khai để có biện pháp hỗ trợ xử lý kịp thời để đảm bảo hiệu lực hiệu thực Giai đoạn kiểm tra việc thực định hành •Kiểm tra: Gồm nhiệm vụ: o Kiểm tra thường xuyên toàn diện suốt trình thực o Kiểm tra đột xuất có trọng điểm nhằm số khâu định o Kiểm tra tổng kết việc thực định Giai đoạn kiểm tra việc thực định hành • Xử lý kết kiểm tra: o Đôn đốc việc thực hiện, bổ sung định cần thiết o Khen thưởng người tốt việc tốt o Xử lý quan, tổ chức, người có sai phạm, khuyết điểm o Sơ kết Giai đoạn tổng kết, đánh giá hiệu lực hiệu định quản lý hành nhà nước GIÁM SÁT, KIỂM TRA, KIỂM SÁT VÀ XỬ LÝ QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Giám sát, kiểm tra, kiểm sát định quản lý hành nhà nước: - Quốc hội: giám sát tối cao văn quy phạm pháp luật quan nhà nước - Ủy ban thường vụ Quốc Hội: giám sát văn quy phạm pháp luật quan nhà nước phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn minh - Chính phủ: kiểm tra văn quy phạm pháp luật Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính Phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tương đương GIÁM SÁT, KIỂM TRA, KIỂM SÁT VÀ XỬ LÝ QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Giám sát, kiểm tra, kiểm sát định quản lý hành nhà nước: - Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Bộ, thủ trưởng quan thuộc Chính Phủ: kiểm tra văn quy phạm pháp luật Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính Phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách - Viện kiểm sát nhân dân: kiểm sát việc tuân theo pháp luật văn quy phạm pháp luật Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngàng Bộ, thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân GIÁM SÁT, KIỂM TRA, KIỂM SÁT VÀ XỬ LÝ QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Xử lý định quản lý hành nhà nước: Quyết định quản lý hành Nhà nước khơng đảm bảo u cầu tính hợp lý tính hợp pháp cần áp dụng biện pháp: Đình chỉ; Kiến nghị bãi bỏ; Bãi bỏ Thẩm quyền xử lý: -Cơ quan nhà nước cấp có quyền xử lý văn quan nhà nước cấp cấp thuộc thẩm quyền xử lý quan -Cơ quan ban hành định có quyền tự xử lý định mình, trừ trường hợp có quy định khác -Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý không trái pháp luật Quyền phản kháng lại định quản lí hành nhà nước • Phương thức phản kháng định hành bất hợp pháp: - Khiếu nại hành phương thức theo cơng dân u cầu chủ thể ban hành định hành bất hợp pháp sửa đổi bãi bỏ định yêu cầu quan hành cán bộ, cơng chức hành gây tổn hại cho công dân, tổ chức phải bồi thường cho họ (xem lại luật khiếu nại) - Tố cáo - Khởi kiện vụ án hành ... tính chủ đạo - Quyết định quy phạm pháp luật hành - Quyết định áp dụng quy phạm pháp luật hành Quyết định quản lý hành nhà nước mang tính chủ đạo • Là định chủ yếu ban hành nhằm mục đích đề chủ. ..CHỦ ĐỀ IV QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Nội dung I Khái niệm, đặc điểm tính chất Quyết định... Có tính bắt buộc cưỡng chế nhà nước • Quy trình, thủ tục ban hành theo luật định • Nhằm giải vấn đề quản lý hành nhà nước TÍNH CHẤT QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC • Quyết định quản lý hành
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG NHẬP MÔN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHỦ ĐỀ 4, BÀI GIẢNG NHẬP MÔN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHỦ ĐỀ 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay