Slide bài giảng môn: Sử dụng máy tính cơ bản

78 17 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2019, 08:59

MƠ ĐUN 02- SỬ DỤNG MÁY TÍNH CĂN BẢN Biên soạn: Ths Lê Thanh Phúc sites.google.com/site/phuclt Nội dung • 2.1 Tìm hiểu hệ điều hành • 2.2 Tìm hiểu Windows Desktop • 2.3 Khởi động chương trình ứng dụng • 2.4 Tìm hiểu tập tin thư mục • 2.5 Sử dụng Recycle Bin • 2.6 Tùy biến thiết lập hệ thống • 2.7 Cài đặt gỡ bỏ chương trình 2.1 Tìm hiểu hệ điều hành • Hệ điều hành gì? • Xác định hệ điều hành khác • Hệ điều hành tương tác với máy tính khác • Khả hạn chế hệ điều hành • Các vấn đề chung liên quan đến hệ điều hành 2.1 Tìm hiểu hệ điều hành • Điều khiển tương tác giao tiếp với người sử dụng để: • Quản lý thiết bị nhập, thiết bị xuất, thiết bị lưu trữ • Quản lý tập tin lưu trữ máy tính nhận biết loại tập tin • MS-DOS phần mềm dựa văn yêu cầu dòng lệnh đơn để thực chức • Với ngoại lệ Unix, tất máy tính khác sử dụng hệ điều hành đồ họa Windows Mac OS • Giao diện đồ họa người dùng (GUI) cho phép bạn sử dụng thiết bị trỏ để điểm chọn chức • Nhiều chức lệnh xuất nút biểu tượng đại diện cho nhiệm vụ 2.1 Tìm hiểu hệ điều hành • Hệ điều hành Windows Vista Microsoft 2.1 Tìm hiểu hệ điều hành • Hệ điều hành Windows Microsoft 2.1 Tìm hiểu hệ điều hành • Hệ điều hành Mac OS Apple 2.1 Tìm hiểu hệ điều hành • Unix • Phát hành vào đầu năm 1970 nhà lập trình cho lập trình viên • Được thiết kế với tính di động tâm trí cho sử dụng nhiều đa người dùng • Hạn chế dựa dòng lệnh kiểm sốt chức • Rất phổ biến với trường đại học tổ chức khoa học, nghiên cứu • Linux • Dựa Unix với giao diện người dùng đồ họa • Dễ dàng sẵn phổ biến để sử dụng với máy chủ cao cấp nhà phát triển phần mềm kinh doanh 2.1 Tìm hiểu hệ điều hành • Hệ điều hành cho thiết bị di động • Symbian • Android • iOS • Windows Phone • Blackberry OS Khả & hạn chế • Lưu tập tin sử dụng với tên dài 256 ký tự • Nếu máy PC, khơng sử dụng ký hiệu: \ ? : < > | • Nếu máy Mac, ký hiệu : khơng sử dụng thể mở hai nhiều chương trình lúc • thể tùy chỉnh hệ điều hành sở thích bạn thể bị hạn chế môi trường trường học mạng cơng ty • thể cài đặt chương trình tải hạng mục từ Internet • thể bị hạn chế môi trường trường học mạng cơng ty • thể xem nội dung thư mục phận khác di chuyển xóa tập tin • thể tạo tập tin vào thư mục riêng bạn thay đổi nguyên 10 Màn hình Control Panel dạng biểu tượng lớn 64 Sử dụng Control Panel System and Maintenance Duy trì tính tồn vẹn hệ thống thực lưu liệu Security Các tùy chọn bảo mật Network and Internet Thiết lập thay đổi cách hệ thống kết nối mạng Internet, chia sẻ tập tin với người khác Hardware and Sound Thiết lập sửa đổi mục phần cứng Programs Truy cập tác vụ quản lý hệ thống Mobile PC Quản lý máy tính xách tay 65 Sử dụng Control Panel User Accounts Thiết lập máy tính sử dụng nhiều người Appearance and Personalization Tùy chỉnh hình với bảo vệ hình, hình máy tính, tương tự Clock, Language, and Region Ease of Access Additional Options Thay đổi ngày, thời gian, tiền tệ, số để phản ánh tiêu chuẩn theo khu vực ngôn ngữ Thay đổi khả truy cập thông số kỹ thuật Thiết lập sửa đổi yêu cầu cho phần mềm cài đặt máy tính bạn 66 Tùy chỉnh hiển thị Desktop • Để thay đổi lựa chọn hiển thị, sử dụng cách: • Nhấp Start, Control Panel, Appearance and Personalization, Personalization • Nhấp chuột phải, chọn Personalize, nhấp hiển thị tùy chọn để thay đổi • Nếu Classic View, nhấp Personalization 67 Thay đổi ngày thời gian • Thời gian hiển thị vùng thơng báo • Di chuột thời gian để xem screen tip với ngày • Ngày thời gian thiết lập lấy từ đồng hồ hoạt động pin bên máy tính • Để xem ngày thời gian tại, nhấp vào thời gian vùng thông báo 68 Thay đổi ngày thời gian • Để thay đổi ngày thời gian, sử dụng cách sau: • Nhấp Start, Control Panel, Clock, Language, and Region, chọn Date and Time or Set the time and date • Nếu Classic View, nhấp Start, Control Panel, Date and Time • Nhấn vào thời gian vùng thông báo, nhấp Change date and time settings Additional Clocks Thay đổi thời gian ngày tháng, múi Hiển thị đồng hồ cho khu vực bổ sung khu vực thông báo Internet Time Đồng hóa thời gian với thời gian hiển thị cho Internet Date and Time 69 Tùy chỉnh Chuột • thể tùy chỉnh tính cho chuột • Tùy chọn khác dựa loại chuột thiết bị trỏ cài đặt • Để thay đổi thiết lập chuột, sử dụng cách sau: • Nhấp Start, Control Panel, Hardware and Sound, Mouse • Nhấp chuột phải desktop chọn Personalize, Mouse Pointers • Nếu sử dụng máy tính xách tay mà khơng chuột, thêm tab để tùy chỉnh touchpad 70 Tùy chỉnh bàn phím • thể tùy chỉnh bàn phím để phù hợp với nhu cầu • Để tùy chỉnh bàn phím, bấm vào Start, Control Panel, Hardware and Sound, Keyboard • Loại số lượng lựa chọn khác tùy thuộc vào loại bàn phím cài đặt 71 Thay đổi âm lượng (Volume) • Nếu hệ thống card âm loa nối, biểu tượng xuất vùng thơng báo • Chỉ vào biểu tượng để hiển thị hình cho thấy mức độ âm lượng • Để hiển thị cửa sổ âm lượng, kích vào biểu tượng • Để điều chỉnh âm lượng chơi âm tắt âm thanh, kích vào biểu tượng kéo trượt lên xuống • Để thay đổi thiết lập tùy chọn, bấm vào biểu tượng nhấn Mixer 72 Thay đổi âm lượng (Volume) • Đi đến tính Sound vùng Hardware and Sound Control Panel để tùy chỉnh thiết bị loa, điều chỉnh mức âm lượng tùy chọn loa khác • Tùy thuộc vào loại microphone, sử dụng tab Recording để thiết lập làm để ghi lại âm máy tính • Trong Sounds tab, áp dụng âm cho số kiện Windows 73 Tìm hiểu máy in • Chương trình phần mềm Windows gửi tài liệu để in chế độ nền, bạn tiếp tục làm việc • Sau gửi tài liệu để in, sử dụng hàng đợi in để kiểm tra tình trạng in ấn tài liệu hủy bỏ u cầu in • Để xem máy in sẵn, nhấp Start, Control Panel, bên Hardware and Sound, nhấp Printer 74 Tìm hiểu máy in • Máy in với kiểm tra đánh dấu máy in mặc định, để thay đổi: • Chọn máy in sau chứa lệnh, nhấn • Kích chuột phải vào máy in sau nhấp chuột Set as Default Printer • Để xem hàng đợi in: • Chọn máy in sau lệnh, nhấn • Nhấp vào máy in để xem trạng thái • thể thêm máy in sử dụng , hướng dẫn với hình cho bước cần thiết để thêm máy in • Mỗi máy in khác để kiểm tra tính máy in: • Chọn máy in sau chứa lệnh, nhấn • Nhấp chuột phải vào máy in nhấn Printing Preferences • Nhấp chuột phải vào máy in nhấn Properties 75 2.7 Cài đặt gỡ cài đặt Chương Trình • Làm để cài đặt chương trình ? • Phải làm chương trình khơng hoạt động ? • Làm để gỡ bỏ cài đặt chương trình ? 76 Tại chương trình khơng hoạt động? • Nếu khơng thể cài đặt tải chương trình, khơng quyền với tài khoản người dùng bạn • Nếu quyền, dừng lại cài đặt hiển thị thơng báo lỗi, số loại lỗi hư hại cho chương trình chép • Nếu sử dụng lưu cài đặt không bắt đầu được, thử cài đặt từ phương tiện ban đầu • Cài đặt thất bại với xung đột phần cứng • Xung đột phần mềm l{ phổ biến để cài đặt bị lỗi • Nếu cài đặt thành công bạn truy cập tập tin chương trình mới, kiểm tra xem chương trình cơng cụ để chuyển đổi tập tin từ định dạng trước vào chương trình • Nếu phần mềm cài đặt thành cơng vấn đề xem phần khác chương trình, kiểm tra yêu cầu hệ thống 77 Gỡ bỏ cài đặt chương trình • Ln gỡ bỏ cài đặt chương trình từ hệ thống khơng sử dụng • Ln ln sử dụng Uninstall a program Control Panel, sau chọn • Khơng xóa tập tin chương trình cách sử dụng Explorer • Thơng tin cấu hình cần phải điều chỉnh Windows Registry • thể dẫn đến vấn đề với chương trình phần mềm khác, cài đặt lại, nâng cấp lên phiên 78 ... nhấn phím • Sử dụng bạn muốn rời khỏi máy tính khơng sử dụng khoảng thời gian tương đối dài • Sử dụng Hibernation để đóng máy tính xách tay mang đến nơi khác 17 Khởi động lại máy tính • Để hiển... Blackberry OS Khả & hạn chế • Lưu tập tin sử dụng với tên dài 256 ký tự • Nếu máy PC, không sử dụng ký hiệu: ? : < > | • Nếu máy Mac, ký hiệu : khơng sử dụng • Có thể mở hai nhiều chương trình... Manager khơng đáp ứng đóng ứng dụng cách thích hợp, cần phải bấm tổ hợp phím để khởi động lại máy tính • Để kích hoạt trình đơn Start, sử dụng Restart từ Shut Down 18 Sử dụng tác vụ (Taskbar) 19 Xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn: Sử dụng máy tính cơ bản, Slide bài giảng môn: Sử dụng máy tính cơ bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay