Đồ án hệ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 5 0

77 20 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2019, 23:08

Đồ án hệ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 5 0 ,Đồ án hệ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 5 0 ,Đồ án hệ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 5 0 ,Đồ án hệ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 5 0 ,Đồ án hệ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 5 0 ,Đồ án hệ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 5 0 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG ====O0O==== ĐỒ ÁN TỐT ĐẠI HỌC NGHIỆP ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 5.0 Hà Nội, 6-2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG ====O0O==== ĐỒ ÁN TỐT ĐẠI HỌC NGHIỆP ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 5.0 Hà Nội, 6-2018 Đánh giá đồ án tốt nghiệp (Dùng cho giảng viên hướng dẫn) Giảng viên đánh giá: Họ tên Sinh viên: Nguyễn Công Chiến MSSV: 2013 0390 Tên đồ án: Hệ thống nhà thông minh ứng dụng công nghệ Bluetooth 5.0 ………………………………………………………………………………… Chọn mức điểm phù hợp cho sinh viên trình bày theo tiêu chí đây: Rất (1); Kém (2); Đạt (3); Giỏi (4); Xuất sắc (5) Có kết hợp lý thuyết thực hành (20) Nêu rõ tính cấp thiết quan trọng đề tài, vấn đề giả thuyết (bao gồm mục đích tính phù hợp) phạm vi ứng dụng đồ án Cập nhật kết nghiên cứu gần (trong nước/quốc tế) Nêu rõ chi tiết phương pháp nghiên cứu/giải vấn đề 4 Có kết mơ phỏng/thưc nghiệm trình bày rõ ràng kết đạt Có khả phân tích đánh giá kết (15) Kế hoạch làm việc rõ ràng bao gồm mục tiêu phương pháp thực dựa kết nghiên cứu lý thuyết cách có hệ thống Kết trình bày cách logic dễ hiểu, tất kết phân tích đánh giá thỏa đáng Trong phần kết luận, tác giả rõ khác biệt (nếu có) kết đạt mục tiêu ban đầu đề đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải thực tương lai Kỹ viết (10) Đồ án trình bày mẫu quy định với cấu trúc chương logic đẹp mắt (bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, đánh số thứ tự giải thích hay đề cập đến đồ án, có lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy v.v), có mở đầu chương kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo có trích dẫn quy định Kỹ viết xuất sắc (cấu trúc câu chuẩn, văn phong khoa học, lập luận logic có sở, từ vựng sử dụng phù hợp v.v.) Thành tựu nghiên cứu khoa học (5) (chọn trường hợp) Có báo khoa học đăng chấp nhận đăng/đạt giải SVNC khoa học giải cấp Viện trở lên/các giải thưởng khoa 10a học (quốc tế/trong nước) từ giải trở lên/ Có đăng ký phát minh sáng chế 10b Được báo cáo hội đồng cấp Viện hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học không đạt giải từ giải trở lên/Đạt giải khuyến khích kỳ thi quốc gia quốc tế khác chun ngành TI contest 10c Khơng có thành tích nghiên cứu khoa học Điểm tổng /50 Điểm tổng quy đổi thang 10 Nhận xét thêm Thầy/Cô (giảng viên hướng dẫn nhận xét thái độ tinh thần làm việc sinh viên) Ngày: / /201 Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) Đánh giá đồ án tốt nghiệp (Dùng cho cán phản biện) Giảng viên đánh giá: Họ tên Sinh viên: Nguyễn Công Chiến MSSV: 2013 0390 Tên đồ án: Hệ thống nhà thông minh ứng dụng công nghệ Bluetooth 5.0 ………………………………………………………………………………… Chọn mức điểm phù hợp cho sinh viên trình bày theo tiêu chí đây: Rất (1); Kém (2); Đạt (3); Giỏi (4); Xuất sắc (5) Có kết hợp lý thuyết thực hành (20) Nêu rõ tính cấp thiết quan trọng đề tài, vấn đề giả thuyết (bao gồm mục đích tính phù hợp) phạm vi ứng dụng đồ án Cập nhật kết nghiên cứu gần (trong nước/quốc tế) Nêu rõ chi tiết phương pháp nghiên cứu/giải vấn đề 4 Có kết mơ phỏng/thưc nghiệm trình bày rõ ràng kết đạt Có khả phân tích đánh giá kết (15) Kế hoạch làm việc rõ ràng bao gồm mục tiêu phương pháp thực dựa kết nghiên cứu lý thuyết cách có hệ thống Kết trình bày cách logic dễ hiểu, tất kết phân tích đánh giá thỏa đáng Trong phần kết luận, tác giả rõ khác biệt (nếu có) kết đạt mục tiêu ban đầu đề đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải thực tương lai Kỹ viết (10) Đồ án trình bày mẫu quy định với cấu trúc chương logic đẹp mắt (bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, đánh số thứ tự giải thích hay đề cập đến đồ án, có lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy v.v), có mở đầu chương kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo có trích dẫn quy định Kỹ viết xuất sắc (cấu trúc câu chuẩn, văn phong khoa học, lập luận logic có sở, từ vựng sử dụng phù hợp v.v.) Thành tựu nghiên cứu khoa học (5) (chọn trường hợp) Có báo khoa học đăng chấp nhận đăng/đạt giải SVNC khoa học giải cấp Viện trở lên/các giải thưởng khoa 10a học (quốc tế/trong nước) từ giải trở lên/ Có đăng ký phát minh sáng chế Được báo cáo hội đồng cấp Viện hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học không đạt giải từ giải trở 10b lên/Đạt giải khuyến khích kỳ thi quốc gia quốc tế khác chuyên ngành TI contest 10c Khơng có thành tích nghiên cứu khoa học Điểm tổng /50 Điểm tổng quy đổi thang 10 Nhận xét thêm Thầy/Cô Ngày ……./…… /2018 Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, nhà thông minh (SmartHome) xuất ứng dụng rộng rãi sống từ khách sạn hay resort sang trọng nhà đại lắp đặt hệ thống cảm biến điều khiển thông minh Để thực cho hệ thống đó, cơng nghệ vốn tưởng chừng bị bỏ quên, Bluetooth 5.0 hay gọi Bluetooth Low Energy (BLE) Điểm mạnh lớn BLE cơng suất tiêu thụ cực thấp (khoảng vài chục uA hoạt động) với board BLE có kích thước nhỏ nên gắn vào nhiều đồ vật lớn, bé làm cho thứ trở nên thông minh Hơn nữa, cần ngồi chỗ với smartphone tay, biết thơng tin xung quanh nhờ cảm biến điều khiển thiết bị cách dễ dàng Theo xu hướng phát triển đó, em định lựa chọn thực nghiên cứu đề tài: “Hệ thống nhà thông minh ứng dụng công nghệ Bluetooth 5.0” Ngoài việc hoàn thành đồ án tốt nghiệp với cơng việc có ý nghĩa sâu sắc em Một lần nữa, em thực hành kiến thức học từ ghế nhà trường sau gần năm để vận dụng vào đề tài Tuy nhiên, hạn chế kinh nghiệm thực tế thời gian thực nên việc giải đề tài không tránh khỏi sai sót Do đó, em mong nhận bảo thêm quý thầy cô đóng góp bạn sinh viên Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS thầy ThS nhiệt tình giúp đỡ, bảo, động viên tạo điều kiện cho em suốt trình nghiên cứu làm việc phòng thí nghiệm Nhờ góp ý thầy, em hồn thành đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! NGUYỄN CÔNG CHIẾN - 20130390 TĨM TẮT ĐỀ TÀI Đồ án trình bày tìm hiểu tổng quan công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) mơ hình nhà thơng minh với ứng dụng thực tế đọc thông tin từ cảm biến, hiển thị trạng thái điều khiển thiết bị đèn, quạt cửa thơng minh Hệ thống có thiết bị phần cứng: Smartphone, module BLE nrf52832, module Arduino Nano, cảm biến nhiệt độ, đèn led, module thời gian thực module RFID RC522 Phần mềm hệ thống application để thực chức ứng dụng Nội dung đồ án bao gồm chương sau: Chương 1: Tổng quan hệ thống nhà thông minh Chương trình bày tổng quan hệ thống nhà thơng minh tiện nghi mà mang lại Chương 2: Công nghệ Bluetooth Low Energy Chương giới thiệu cơng nghệ Bluetooth Low Energy (BLE), mơ hình truyền thông cho BLE, nguyên lý hoạt động ứng dụng BLE Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống điều khiển/giám sát nhà thông minh ứng dụng cơng nghệ BLE Chương trình bày sơ đồ khối, phân tích lựa chọn linh kiện ghép nối module BLE với cảm biến thiết bị, giao tiếp với Arduino xây dựng app để thực chức mà phần cứng đáp ứng Chương 4: Thực thi hệ thống kết thực nghiệm Chương cuối đưa kết thực nghiệm thực tế NGUYỄN CÔNG CHIẾN - 20130390 ABSTRACT This project will show you about the general application in reality of Bluetooth Low Energy (BLE) technology and Smarthome model Its functions are not only reading information from sensors but also showing status and controling devices such as light bulbs, fans and smart doors The system includes hardware devices: Smartphone, BLE nrf52832 module, Arduino Nano module, temperature sensor, LED, real time module and RFID RC522 module Its software is an app which performs these functions above The contents of this project includes: Chapter 1: The general of smarthome system: This chapter shows an overview about smarthome and its convenience Chapter 2: Bluetooth Low Energy technology: This chapter introduces Bluetooth Low Energy (BLE) technology, BLE communicative model, operating principles and application of BLE Chapter 3: Analyzing and designing the intelligent home control/monitoring systems: This chapter shows block diagrams; analyzes the choice of components and links BLE modules with sensors and device; communicates with Arduino and builds app to perform functions of the hardware Chapter 4: System execution and experimental results: The final chapter brings out the experimental results in reality NGUYỄN CÔNG CHIẾN - 20130390 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU TÓM TẮT ĐỀ TÀI ABSTRACT .3 MỤC LỤC DANH SÁCH HÌNH VẼ DANH SÁCH BẢNG BIỂU .9 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT .10 PHẦN MỞ ĐẦU 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH 12 1.1 Giới thiệu 12 1.2 Nguồn gốc nhà thông minh 13 1.3 Ưu khuyết điểm nhà thông minh 16 1.4 Nhà thông minh hoạt động ? 17 1.5 Các công nghệ sử dụng nhà thông minh 19 1.6 Kết luận chương 21 CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) 22 2.1 Giới thiệu 22 2.1.1 Bluetooth Low Energy (BLE) ? .22 2.1.2 Lịch sử phát triển công nghệ Bluetooth 23 2.1.3 Ưu khuyết điểm BLE .23 2.2 Các khối thiết bị Bluetooth 25 NGUYỄN CÔNG CHIẾN - 20130390 + timer_init(): hàm để khởi tạo timer để đo thời gian cách đếm xung nhịp Nó khởi tạo kiện ngắt timer + uart_init(): hàm để truyền nhận liệu Nó khởi tạo thơng số tốc độ - baud, cài đặt chân TX, RX kiện ngắt uart + gpio_config(): hàm cấu hình chân input/output kiện ngắt gpiote Các hàm khởi động thiết bị BLE Peripheral: + Hàm ble_stack_init() gọi API để khởi động SoftDevice đăng ký hàm callback có kiện BLE từ BLE Stack SoftDevice + Hàm gap_params_init() sử dụng API SoftDevice để khởi động thiết bị BLE Peripheral Device Name (tên thiết bị thị scan smartphone), Connection Parameters (Connection Interval, Slave Latency Supervision Timeout) + Hàm peer_manager_init() sử dụng API SoftDevice để khởi động cho phần kết nối có bảo mật (Security Connection) + Hàm services_init() gọi hàm từ file định nghĩa BLE Service (ví dụ ble_nus.c) để khởi tạo GATT Service cho thiết bị + Hàm advertising_init() để khởi tạo thông tin nhận dạng Advertising Data sử dụng hàm thư viện file ble_advdata.c để set vào lớp BLE Stack SoftDevice + Hàm conn_params_init() để đăng ký hàm xử lý kiện Connection Parameter Update từ BLE Stack Có thể hiểu trình kết nối, BLE Central BLE Peripheral muốn thay đổi thơng số Connection Parameter tăng Connection Interval/Slave Latency để giảm lượng tiêu thụ ngược lại để truyền liệu nhanh v.v… Khi thiết bị trao đổi thơng tin Connection - Parameter BLE stack tạo BLE event sau thay đổi thành công + Hàm fds_test_init() để khởi động nhớ flash Các hàm bắt đầu trình hoạt động: + advertising_start(): hàm gọi API SoftDevice để bắt đầu trình phát Advertising Data bên  Xử lý kiện ngắt + Ngắt UART xảy có liệu gửi đến gửi đi: NGUYỄN CÔNG CHIẾN - 20130390 57 Hình 17 Sự kiện ngắt UART NGUYỄN CƠNG CHIẾN - 20130390 58 + Ngắt timer xảy chương trình gọi đến hàm application_timers_start(): Hình 18 Sự kiện ngắt Timer NGUYỄN CÔNG CHIẾN - 20130390 59 + Ngắt từ BLE xảy có lệnh từ smartphone xuống: Hình 19 Ngắt BLE Code đầy đủ đính kèm file 3.3.2.2 Lập trình Arduino Nano Các phần mềm cần cài đặt: Arduino IDE Chức mà Arduino Nano cần thực thu thập liệu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, khí gas để gửi lên smartphone người dùng cần, điều khiển cửa phát cảnh báo khí gas vượt mức cho phép, đọc UID thẻ giao tiếp với nRF52832 NGUYỄN CÔNG CHIẾN - 20130390 60 Ở code thích đầy đủ gửi qua mềm 3.3.3 Lập trình application App viết ngơn ngữ Androi phần mềm Androi Studio Nó chia làm phần: thiết kế giao diện xử lý liệu - Thiết kế giao diện: gồm - + Scan thiết bị + tùy chọn chức + đọc cảm biến + hiển thị trạng thái điều khiển thiết bị + đọc lịch sử thẻ RFID Xử lý liệu: tương ứng với xử lý khác Code đầy đủ đính kèm theo file NGUYỄN CƠNG CHIẾN - 20130390 61 CHƯƠNG 4: THỰC THI HỆ THỐNG VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 4.1 Khởi tạo kịch thực nghiệm Sau hoàn thành phần cứng ứng dụng cài đặt smartphone, hệ thống tiến hành mô dựa điều kiện thực tế  Kiểm tra kết nối: xác định mức công suất tín hiệu nhận smartphone nằm phạm vi Dùng số RSSI để kiểm tra  Kiểm tra chức giao diện: Sau kết nối, giao diện cung cấp tùy chọn  Kiểm tra giá trị cảm biến: Ban đầu, cảm biến đọc giá trị nhiệt độ thường mơi trường xung quanh Sau đó, cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT11, hệ thống dùng bật lửa cốc đá lạnh để kiểm tra Đối với cảm biến gas MQ2, hệ thống dùng bật lửa cho khí vào cảm biến để kiểm tra Quan sát giá trị điện thoại  Kiểm tra trạng thái điều khiển bật tắt đèn, quạt: Ban đầu, không làm hệ thống kiểm tra qua trạng thái đèn, quạt có bật khơng hiển thị ứng dụng điện thoại Sau điều khiển đèn, quạt smartphone quan sát trạng thái chúng  Hiển thị lịch sử vào cửa: Để kiểm chứng chức này, hệ thống dùng thẻ để quẹt vài lần, sau bật ứng dụng điện thoại kiểm tra xem có thẻ sử dụng không 4.2 Kết thực nghiệm Dựa vào kịch trên, hệ thống thực thi thu kết sau:  Để xác định số RSSI, hệ thống dùng ứng dụng nRF Connect Nordic Khoảng cách NGUYỄN CÔNG CHIẾN - 20130390 RSSI 62 < 5m ~ -30dBm 5m – 20m (-40dBm) – (-90dBm) Bảng Chỉ số RSSI theo khoảng cách Hình Chỉ số RSSI theo khoảng cách  Sau kết nối, giao diện hiển thị cho chọn gồm có chức năng: cảm biến, điều khiển thiết bị danh sách thẻ dùng để mở cửa NGUYỄN CÔNG CHIẾN - 20130390 63 Hình Tùy chọn chức  Sau thực đo giá trị cảm biến theo giả lập môi trường, kết thu bảng sau: Cảm biến Nhiệt độ mơi trường NGUYỄN CƠNG CHIẾN - 20130390 Bật lửa Đá lạnh 64 Nhiệt độ 31 °C 36°C 17°C Độ ẩm 86% 72% 94% 103ppm 743ppm 126ppm Khí gas Bảng Kết thực nghiệm đo cảm biến Các giá trị bảng 4.1 thay đổi theo tác động từ môi trường Ở trường hợp có bật lửa dùng, giá trị cảm biến đọc vượt qua 400ppm, loa kêu để phát tín hiệu cảnh báo Hình Hiển thị liệu cảm biến nhiệt độ môi trường  Sau đèn bật lên, hình smartphone cho biết trạng thái đèn NGUYỄN CÔNG CHIẾN - 20130390 65 Hình 4 Hiển thị trạng thái điều khiển thiết bị  Để kiểm tra xem có lịch sử quẹt thẻ khơng, hệ thống dùng thẻ định sẵn tên trước Sau quẹt lưu lại nhớ flash nRF52832, giao diện smartphone hiển thị thời gian mà thẻ quẹt NGUYỄN CÔNG CHIẾN - 20130390 66 Hình Hiển thị lịch sử thẻ RFID NGUYỄN CƠNG CHIẾN - 20130390 67 Hình Kết nối phần cứng NGUYỄN CÔNG CHIẾN - 20130390 68 4.3 Đánh giá kết thực nghiệm Các kết thu cho thấy giao diện gọn, dễ sử dụng, khả kết nối Bluetooth 5.0 ổn định khoảng cách gần, phù hợp cho kết nối nhà Các lệnh gửi liệu nhận truyền nhận nhanh chóng Các cảm biến hoạt động tốt theo biến đổi môi trường xung quanh, thiết bị điều khiển mong muốn lưu liệu thẻ vào flash để đọc lên cho người dùng cần Tuy nhiên, bên cạnh kết tốt hệ thống tồn vấn đề sau: cảm biến chưa thực nhạy việc lựa chọn linh kiện chưa tối ưu, vấn đề bảo mật cho người dùng chưa có  - Hướng phát triển : Lựa chọn linh kiện có độ xác cao để hệ thống hoạt động tốt Cần bảo mật cho người dùng để đảm bảo liệu Thêm tiện ích cho người dùng tùy chọn rèm tự động đóng mở theo cảm biến ánh sang, … - Bổ sung thêm cơng nghệ Bluetooth Mesh Networking làm cho hệ thống cải tiến nhiều Hệ thống mở rộng phạm vi sáng tạo thêm nhiều thứ thơng minh cho ngơi nhà - NGUYỄN CƠNG CHIẾN - 20130390 69 KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực đề tài này, em hiểu hệ thống nhà thông minh công nghệ Bluetooth Low Energy Dựa vào phân tích đó, bước đầu hệ thống sâu vào vấn đề, xây dựng sơ đồ khối hệ thống sau lựa chọn giải pháp, linh kiện cho chức hệ thống, cuối xây dựng application cho người dùng dễ dàng thực chức để hướng tới hệ thống hoàn chỉnh Bên cạnh làm được, hệ thống số vấn đề tiếp cận với chip nRF52832 nên chưa xử lý toàn module, cảm biến chip cần hỗ trợ từ Arduino Trong thời gian tới, em tiến hành giải vấn đề vướng mắc nêu Qua đồ án này, em học hỏi trau dồi cho thân nhiều Là động lực để hướng đến hồn chỉnh hệ thống nhà thơng minh mang lại nhiều tiện ích Mặc dù cố gắng trình thực đề tài kiến thức hạn chế nên em khơng tránh khỏi thiếu sót định đề tài cần cải tiến thời gian tới Em mong nhận thơng cảm ý kiến đóng góp từ thầy/cơ để em cải thiện tiến Lời cuối em xin cảm ơn thầy PGS.TS thầy ThS kiến thức quý báu hội rèn luyện thêm kỹ khác Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo trường đại học Bách Khoa Hà Nội, Ban lãnh đạo Viện Điện Tử Viễn Thơng tạo điều kiện tốt cho em hồn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn ! NGUYỄN CÔNG CHIẾN - 20130390 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] https://devzone.nordicsemi.com/, truy nhập cuối ngày 23/5/2018 [2] http://infocenter.nordicsemi.com/, truy nhập cuối ngày 20/5/2018 [3] https://www.bluetooth.com/, truy nhập cuối ngày 15/5/2018 [4] http://htelectronics.vn/, truy nhập cuối ngày 26/5/2018 [5] http://arduino.vn/, truy nhập cuối ngày 26/5/2018 [6] https://www.bignerdranch.com/, truy nhập cuối ngày 26/5/2018 [7] https://www.smarthome.com/, truy nhập cuối ngày 31/5/2018 [8] https://iotvietnam.com/, truy nhập cuối ngày 10/5/2018 [9] https://www.x10.com/, truy nhập cuối ngày 3/5/2018 [10] http://buildyoursmarthome.co, truy nhập cuối ngày 6/5/2018 [11] www.z-wave.com/, truy nhập cuối ngày 31/5/2018 [12] https://vi.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi, truy nhập cuối ngày 31/5/2018 NGUYỄN CÔNG CHIẾN - 20130390 71 ... tên) Đánh giá đồ án tốt nghiệp (Dùng cho cán phản biện) Giảng viên đánh giá: Họ tên Sinh viên: Nguyễn Công Chiến MSSV: 2013 0390 Tên đồ án: Hệ thống nhà thông minh ứng dụng công nghệ Bluetooth. .. KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG ====O0O==== ĐỒ ÁN TỐT ĐẠI HỌC NGHIỆP ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 5.0 Hà Nội, 6-2018 Đánh giá đồ án tốt nghiệp (Dùng cho giảng... Các ứng dụng phổ biến công nghệ BLE sống .36 2.8 Kết luận chương 38 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN/GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 5.0
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án hệ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 5 0, Đồ án hệ THỐNG NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 5 0, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH, 5 Các công nghệ hiện nay đang sử dụng trong nhà thông minh, CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE), 3 Các loại thiết bị BLE trong một ứng dụng, 5 Đặc tính tần số và quá trình kết nối của thiết bị BLE, 7 Các ứng dụng phổ biến của công nghệ BLE trong cuộc sống, CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN/GIÁM SÁT NHÀ THÔNG MINH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLUETOOTH 5.0, 2 Mô phỏng phần cứng, 3 Lập trình phần mềm, CHƯƠNG 4: THỰC THI HỆ THỐNG VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM, 2 Kết quả thực nghiệm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay