LŨY THỪA

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2019, 19:24

 a  a  với f a  a  a  a  Câu 1: [2D2-1-3] [THPT Ngô Quyền – 2017] Cho hàm số a  0, a  Tính giá trị M  f  20172018  8 2 C 20171009  B 2017 2018  A 20171009  a3 1 D 1009 2017 Lời giải Chọn C  2  a3  a  a3  1 a     1  a Ta có f  a      a8  a8  a  a 1   Do M  f  20172018   1   20172018   1  20171009 Câu 2: [2D2-1-3] (THPT Chuyên Quốc Học Huế - lần - 2017 - 2018)  2017 !1  Tích 2017 1     viết dạng a b ,  a, b  cặp  1   1        2017  cặp sau ? A  2018; 2017  B  2019; 2018 C  2015; 2014  D  2016; 2015 Lời giải Chọn A Ta  2017 !1   có 1  1   1  1   1      2017  2017 2   2017 !  1    2017         2016  2016  2018     2017  2017 1 1 20182017  20182017   2017 ! 2016 2017 Vậy a  2018; b  2017 Câu 3: [2D2-1-3] [Chuyên ĐH Vinh] Cho a, b số thực dương x, y số thực Đẳng thức sau đúng? x A a x  y  a x  a y B  a  b   a x  b x x a D    a x b x b C a b   ab  x y xy Lời giải Chọn D Đẳng thức a x  y  a x  a y Lấy phản ví dụ x  y  , a  Ta có: a11  a1  a1  a  2a   Vậy đẳng thức sai Đẳng thức  a  b   a x  b x Lấy phản ví dụ a  b  , x  x Ta có: 1  1  12  12   Vậy đẳng thức sai Đẳng thức a x b y   ab  Ta có  ab   a xy b xy  a x b y với a, b số thực dương x, y số thực Vậy đẳng thức sai xy xy x x x a a a x x Đẳng thức    a b Ta có    x  a x b x với a, b số thực dương b b b x, y số thực Vậy đẳng thức Câu 4: [2D2-1-3] [BIÊN HÒA – HÀ NAM - 2017] Một người thả bèo vào ao, sau 12 bèo sinh sơi phủ kín mặt ao Hỏi sau bèo phủ kín mặt ao, biết sau lượng bèo tăng gấp 10 lần lượng bèo trước tốc độ tăng khơng đổi A 12  log (giờ) B 12 (giờ) C 12  log (giờ) D 12  ln (giờ) Lời giải Chọn A Ta gọi ui số bèo thứ i Ta có u0   100 , u1  10, u2  102 , , u12  1012 Ta có số bèo để phủ kín 1 mặt hồ 1012  thời gian mà số bèo phủ kín 5 mặt hồ 12  log x Câu 5: [2D2-1-3] (THPT Kim Liên - HN - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho  x ;   3x  3 x  23 x 1 1 x 3 A P  10  a a ( phân số tối giản) Tính P  a.b b b B P  10 C P  45  14 D P  45 Lời giải Chọn C x Ta có:  x  14   3x  3 x   16  3x  3 x   a  9           3.4  b        x 1 1 x  a  23 3  3. 3x  3 x   3.4   b  5 x x x x  P  a.b  45 Câu 6: [2D2-1-3] (THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hai số a , b thỏa mãn  a  b Chọn mệnh đề e a b  4ab A ea b  eb a B ea b  eb a C ea b  eb a D Lời giải Chọn D Xét hàm số f  t   et với t  t t et t  et e  t  1 Ta có f   t     với t  t2 t2 Do hàm số f  t  đồng biến 1;   Khi  a  b nên f  a   f  b   e a eb  a b  ea b  eb a
- Xem thêm -

Xem thêm: LŨY THỪA, LŨY THỪA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay