PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG BT muc do 4 (2)

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2019, 17:12

Câu 50: [HH12.C3.5.BT.d] (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian , cho đường thẳng hai điểm , Biết điểm thuộc cho biểu thức đạt giá trị lớn Khi đó, bao nhiêu? A B C D Lời giải Chọn C Phương trình đường thẳng Xét vị trí tương đối ; là: ta thấy nên cắt nằm Dấu xảy trùng điểm Vậy
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG BT muc do 4 (2) , PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG BT muc do 4 (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay