TOÁN TỔNG hợp về PP tọa độ KHÔNG GIAN BT muc do 2 (6)

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2019, 17:10

Câu 34: [HH12.C3.6.BT.b] (THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong khơng gian chiếu vng góc A trục B , cho điểm Hình điểm C D Lời giải Chọn C Hình chiếu vng góc trục điểm Câu 32: [HH12.C3.6.BT.b] (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian , cho góc điểm A đường thẳng lên đường thẳng Hình chiếu vng là: B C D Lời giải Chọn A Lấy điểm Để Khi hình chiếu Ta hình chiếu Đối chiếu với đáp án ta có Câu 50: [HH12.C3.6.BT.b] (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong khơng gian , cho hai mặt phẳng Tìm giá trị tham số A , để B song song C D Lời giải Chọn D Mặt phẳng song song -HẾT ĐÁP ÁN THAM KHẢO A 26 D B 27 D C 28 C A 29 B A 30 A A 31 A D 32 A A 33 C A 34 C 10 B 35 B 11 C 36 A 12 D 37 B 13 C 38 B 14 A 39 C 15 C 40 B 16 C 41 C 17 D 42 A 18 A 43 D 19 D 44 D 20 C 45 C 21 B 46 A 22 A 47 B 23 C 48 B 24 B 49 D 25 D 50 D Câu 32: [HH12.C3.6.BT.b] (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian , cho bốn điểm ; nhiêu mặt cầu tiếp xúc với tất bốn mặt phẳng A Chọn C B ; , C vơ số Lời giải , Hỏi có bao , D Ta có nên bốn điểm ; ; ; đồng phẳng Vậy có vơ số mặt cầu thỏa mãn yêu cầu toán Câu 36: [HH12.C3.6.BT.b] (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – 2017 - 2018 - BTN) Có mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng mặt phẳng đồng thời tiếp xúc với hai A B C Vô số Lời giải D Chọn C Phương trình tham số đường thẳng Gọi tâm Vì mặt cầu đồng thời tiếp xúc với hai mặt phẳng nên ta có (ln đúng) Câu 26: [HH12.C3.6.BT.b] (SGD - Quảng Nam - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu Mặt phẳng mặt phẳng cắt mặt cầu tuyến đường tròn có bán kính theo giao ? A B C D Lời giải Chọn A Mặt cầu có tâm , bán kính Do đường tròn giao tuyến có bán kính Có Câu 26: nên mặt phẳng cần tìm [HH12.C3.6.BT.b] (PTNK Cơ Sở - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ đường thẳng A nên , cho mặt phẳng Góc đường thẳng B C Lời giải Chọn D Mặt phẳng có VTPT và mặt phẳng D Đường thẳng có VTCP Ta có Câu 42: nên góc đường thẳng mặt phẳng [HH12.C3.6.BT.b] (PTNK Cơ Sở - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ điểm A Khoảng cách từ B , cho mặt phẳng tới mặt phẳng C D Lời giải Chọn C Ta có Câu 44: [HH12.C3.6.BT.b] (PTNK Cơ Sở - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ thẳng A , cho đường thẳng Vị trí tương đối B C đường cắt D chéo Lời giải Chọn B Thấy hai vectơ phương song song trùng Lại có hệ phương trình phương vơ số nghiệm suy Câu 46: [HH12.C3.6.BT.b] (PTNK Cơ Sở - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN) Trong hệ trục tọa độ , điều kiện để hai mặt phẳng A cắt B C D Lời giải Chọn A Mặt phẳng pháp tuyến có vectơ pháp tuyến , Mặt phẳng Hai mặt phẳng hai vectơ pháp tuyến khơng phương Câu 48: có vectơ cắt [HH12.C3.6.BT.b] (PTNK Cơ Sở - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ n , cho hai điểm , mặt phẳng Tọa độ điểm cho thuộc mặt phẳng nhỏ là: A B C D Lời giải Chọn B Vì nên Do nên nằm hai phía so với nhỏ Phương trình đường thẳng phương : , tọa độ điểm nghiệm hệ trình Vậy Câu 50: [HH12.C3.6.BT.b] (PTNK Cơ Sở - TPHCM - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ mặt phẳng mặt phẳng A , cho đường thẳng Tọa độ giao điểm đường thẳng là: B C D Lời giải Chọn C Viết lại Do Vì Câu 13: Do gian [HH12.C3.6.BT.b] nên (SGD Cần Thơ - HKII - 2017 - 2018) Trong không , cho hai mặt phẳng , A cho ; song song với B là: C Lời giải ; Chọn C song song với Do đó: khi: Giá trị D Câu 32: [HH12.C3.6.BT.b] (SGD Cần Thơ - HKII - 2017 - 2018) Trong không gian trị dương cho mặt phẳng tiếp xúc với , giá mặt cầu A B C D Lời giải Chọn B Mặt cầu : có tâm , bán kính tiếp xúc với (do Câu 42: [HH12.C3.6.BT.b] (SGD Cần Thơ - HKII - 2017 - 2018) Trong không gian hai đường thẳng song với A ; Chọn C Đường thẳng Ta có dương) B ; Giá trị C Lời giải có véctơ phương cho ; D , Đường thẳng , cho song ; có véctơ phương song song với phương với Câu 13: [HH12.C3.6.BT.b] (SGD Đồng Tháp - HKII 2017 - 2018) Trong không gian với hệ tọa độ , cho hình hộp chữ nhật có trùng với gốc tọa độ Cho cạnh A , , Xác định tỉ số B để với vng góc với C Lời giải Chọn B , Gọi trung điểm D Ta có: Nên vectơ pháp tuyến Dễ thấy , nên Khi , nên Do vng góc với vectơ pháp tuyến nên Câu 26: [HH12.C3.6.BT.b] (THPT Vũng Tàu - BRVT - HKII - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng Gọi cầu A với mặt phẳng mặt cầu tâm đường tròn giao tuyến mặt Giá trị tổng B C D Lời giải Chọn B Mặt phẳng có véc tơ pháp tuyến Mặt cầu có tâm bán kính Ta có Gọi nên mặt phẳng đường thẳng qua tơ phương cắt mặt cầu vng góc với mặt phẳng , phương trình đường thẳng có véc Gọi tâm đường tròn giao tuyến vào phương trình mặt phẳng Với Thay phương trình đường thẳng ta được: Câu 29: [HH12.C3.6.BT.b] (THPT Vũng Tàu - BRVT - HKII - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm mặt phẳng dài đoạn thẳng A B , Gọi hình chiếu vng góc C hình chiếu vng góc mặt phẳng D Độ Lời giải Chọn C Do hình chiếu vng góc mặt phẳng nên Do hình chiếu vng góc mặt phẳng nên Ta có Câu 30: [HH12.C3.6.BT.b] (THPT Vũng Tàu - BRVT - HKII - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ , A , cho hình chóp Hình chóp B có điểm có chiều cao C , , D Lời giải Chọn D Ta có phương trình mặt phẳng Chiều cao khoảng cách từ điểm hình chóp đến mặt phẳng nên Câu 47: [HH12.C3.6.BT.b] (THPT Vũng Tàu - BRVT - HKII - 2017 - 2018 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng Mệnh đề đúng ? A chéo B , C Lời giải cắt D Chọn C Xét hệ phương trình Vậy cắt ... vectơ pháp tuyến không phương Câu 48: có vectơ cắt [HH 12. C3.6 .BT. b] (PTNK Cơ Sở - TPHCM - 20 17 - 20 18 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ n , cho hai điểm , mặt phẳng Tọa độ điểm cho thuộc... tâm , bán kính Do đường tròn giao tuyến có bán kính Có Câu 26 : nên mặt phẳng cần tìm [HH 12. C3.6 .BT. b] (PTNK Cơ Sở - TPHCM - 20 17 - 20 18 - BTN) Trong không gian với hệ tọa độ đường thẳng A... hệ tọa độ mặt phẳng mặt phẳng A , cho đường thẳng Tọa độ giao điểm đường thẳng là: B C D Lời giải Chọn C Viết lại Do Vì Câu 13: Do gian [HH 12. C3.6 .BT. b] nên (SGD Cần Thơ - HKII - 20 17 - 20 18)
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN TỔNG hợp về PP tọa độ KHÔNG GIAN BT muc do 2 (6) , TOÁN TỔNG hợp về PP tọa độ KHÔNG GIAN BT muc do 2 (6)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay