Chuyên đề số phức luyện thi thpt quốc gia

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2019, 21:08

Chuyên đề số phức Luyện thi thpt quốc giaIn Tài Liệu Toán 12 Published On Tháng 1 07, 2019 Leave A Reply Posted By Vô DanhChuyên đề số phức Luyện thi thpt quốc giaSố phức là chuyên đề trọng tâm của toán 12 cũng như trong quá trình luyện thi thpt quốc gia . Vì thế hôm nay TàiLiệuHay247 sẽ gửi tặng các em tài liệu để giúp các em nắm vững kiến thức trọng tâm và phương giải các dạng bài tập chuyên đề này . Chuyên đề số phức Luyện thi thpt quốc gia In Tài Liệu Toán 12Published On Tháng 07, 2019Leave A ReplyPosted By Vô Danh Số phức chuyên đề trọng tâm tốn 12 q trình luyện thi thpt quốc gia Vì hơm TàiLiệuHay247 gửi tặng em tài liệu để giúp em nắm vững kiến thức trọng tâm phương giải dạng tập chuyên đề �Tải tệp PDF tài liệu T Ả I N G AY V Ề M Á Y LINK DỰ PHÒNG Chuyên đề số phức - Luyện thi thpt quốc gia Tác giả : Thầy Bùi Trần Duy Tuấn Số trang : 129 trang - dạng File PDF Nội dung tài liệu Tài liệu gồm phần , thống kê đầy đủ kiến thức trọng tâm dạng tập thường gặp chuyên đề số phức Đặc biệt thầy Tuấn có hướng dẫn kĩ thuật casio để giải nhanh tập chuyên đề Phần : Các phép toán tập số phức Phần : Căn bậc phương trình bậc số phức Phần : Tập hợp điểm số phức Phần : Bài toán cực trị số phức Phần : Dạng lượng giác số phức Phần : Tuyển tập câu hỏi số phức vận dụng cao �Đừng bỏ lỡ  Các dạng tập số phức thường gặp  Công phá đề thi thpt quốc gia mơn tốn ... Bài toán cực trị số phức Phần : Dạng lượng giác số phức Phần : Tuyển tập câu hỏi số phức vận dụng cao �Đừng bỏ lỡ  Các dạng tập số phức thường gặp  Công phá đề thi thpt quốc gia mơn tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề số phức luyện thi thpt quốc gia, Chuyên đề số phức luyện thi thpt quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay