ĐỀ TÀI 4 CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

34 17 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2019, 20:43

ĐỀ TÀI 4: CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Các thành viên: 1.Phạm Thị Thanh Huyền 2.Nguyễn Xuân Hải 3.Nguyễn Thị Bích Anh 4.Đào Minh Phương 5.Huỳnh Thị Thảo 6.Nguyễn Thị Hiền Nhi 7.Nguyễn Tiến Đạt 8.Trần Đình Q 9.Nguyễn Văn Quốc Anh 10.Nguyễn Anh 11.Lưu Công Toại 12.Nguyễn 13.Tất Duy Phúc Vĩnh Đại Quang Hòa – Nhóm trưởng NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH  Thu hồi đất  Khái niệm thu hồi đất  Các trường hợp thu hồi đất  Thẩm quyền thu hồi đất  Chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất  Giải tranh chấp đất đai  Khái niệm tranh chấp đất đai  Các dạng tranh chấp đất đai  Nguyên nhân phát sinh tranh chấp đất đai  Mục đích, ý nghĩa nguyên tắc giải tranh chấp đất đai  Thủ tục giải tranh chấp đất đai THU HỒI ĐẤT  Khái niệm thu hồi đất (§4.5 LĐĐ 2003) Thu hồi đất việc Nhà nước định hành để thu lại quyền sử dụng đất thu lại đất giao cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định Luật Đất Đai THU HỒI ĐẤT Các trường hợp thu hồi đất Luật đất đai 2003; Nghị định 181/2004/NĐ-CP quy định việc thi hành ĐĐ; Nghị định 17/2006/NĐ-CP sửa đổi NĐ 181/2004; Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung việc cấp GCNQSDĐ, thu hồi đất;  THU HỒI ĐẤT CÁC TRƯờNG HợP THU HồI ĐấT (§38.1 LĐĐ 2003) Trường hợp (§36.1 NĐ 181/2004) Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng bao gồm: - Sử dụng đất cho mục đích quốc phòng, an ninh; - Sử dụng đất để xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; - Sử dụng đất để xây dựng trụ sở tổ chức nước ngồi có chức ngoại giao; - Sử dụng đất để xây dựng cơng trình cơng cộng khơng nhằm mục đích kinh doanh; - Sử dụng đất để phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; - Sử dụng đất cho sở tôn giáo; - Sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa  THU HỒI ĐẤT CÁC TRƯờNG HợP THU HồI ĐấT (§38.1 LĐĐ 2003)  Trường hợp (§36.2 NĐ 181/2004) Nhà nước sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế bao gồm: - Sử dụng đất để đầu tư xây dưng khu cơng nghệ cao quy định §91 LĐĐ, khu kinh tế quy định §92 LĐĐ; - Sử dụng đất để thực dự án đầu tư có nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA); - Sử dụng đất để thực dự án có trăm phần trăm (100%) vốn đầu tư nước đầu tư khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế; - Sử dụng đất để thực dự án đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật đầu tư pháp luật; sử dụng đất theo yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy hoạch; - Sử dụng đất để thực dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ công; THU HỒI ĐẤT CÁC TRƯờNG HợP THU HồI ĐấT     Trường hợp (§38.2 LĐĐ 2003) Tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển nơi khác, giảm khơng nhu cầu sử dụng đất; Trường hợp (§38.3 LĐĐ 2003) Sử dụng đất khơng mục đích, sử dụng đất khơng hiệu quả; Trường hợp (§38.4 LĐĐ 2003) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; Trường hợp (§38.5 LĐĐ 2003) Đất giao không đối tượng không thẩm quyền; THU HỒI ĐẤT CÁC TRƯờNG HợP THU HồI ĐấT Trường hợp (§38.6 LĐĐ 2003) Đất bị lấn, chiếm trường hợp sau đây: - Đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm; - Đất không chuyển quyền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai mà người sử dụng đất thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;  Trường hợp (§38.7 LĐĐ 2003) Cá nhân sử dụng đất chết mà khơng có người thừa kế;  Trường hợp (§38.8 LĐĐ 2003) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;  Trường hợp 10 (§38.9 LĐĐ 2003) Người sử dụng đất cố ý không thực nghĩa vụ Nhà nước;  THU HỒI ĐẤT CÁC TRƯờNG HợP THU HồI ĐấT    Trường hợp 11 (§38.10 LĐĐ 2003) Đất Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không gia hạn hết thời hạn; Trường hợp 12 (§38.11 LĐĐ 2003) Đất trồng hàng năm không sử dụng thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng lâu năm không sử dụng thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừng không sử dụng thời hạn hai mươi bốn tháng liền; Trường hợp 13 (§38.12 LĐĐ 2003) Đất Nhà nước giao, cho thuê để thực dự án đầu tư mà không sử dụng thời hạn mười hai tháng liền tiến độ sử dụng đất chậm hai mươi bốn tháng so với tiến độ ghi dự án đầu tư, kể từ nhận bàn giao đất thực địa mà không quan nhà nước có thẩm quyền định giao đất, cho thuế đất cho phép; THẨM QUYỀN THU HỒI ĐẤT §44 LĐĐ 2003 quy định về thẩm quyền thu hồi đất:  Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  §38 NĐ 84/2007/NĐ-CP Ủy ban nhân dân cấp huyện định thu hồi đất nơng nghiệp  §91.2, §92.2 LĐĐ 2003 Ban quản lý khu công nghệ cao, khu kinh tế có trách nhiệm thu hồi đất  NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Có biến động lớn chủ sử dụng đất;  Sự bất cập hệ thống sách pháp luật đất đai;  Cơng tác bồi thường giải phóng mặt có nhiều bất cập;  Sự yếu công tác tổ chức thi hành pháp luật đất đai;  Sự bất cập công tác giải khiếu nại, tố cáo;  Sự thiếu gương mẫu, sa sút phẩm chất đạo đức phận cán bộ, công chức; thiếu hiểu biết thiếu ý thức chấp hành pháp luật phận nhân dân;  MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ NGHUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI  Mục đích giải tranh chấp  Nhà nước ban hành pháp luật có biện pháp bảo đảm thực pháp luật  Điều chỉnh cho phù hợp với lợi ích Nhà nước, xã hội người sử dụng đất, cần giáo dục ý thức pháp luật cho công dân để ngăn ngừa vi phạm pháp luật khác xảy  Ý nghĩa giải tranh chấp  tìm giải pháp đắn sở pháp luật nhằm giải bất đồng, mâu thuẫn  tăng cưòng pháp chế lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ NGHUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI  Nguyên tắc giải tranh chấp  Đảm bảo đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước thực vai trò người đại diện cho chủ sở hữu  Bảo đảm lợi ích người sử dụng đất lợi ích kinh tế, khuyến khích việc tự hoà giải, thương lượng nội quần chúng nhân dân  Cần trọng đến việc bố trí khu dân cư phù hợp với phát triển làng nghề, đặc điểm đất đai quy hoạch địa phương  Đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI  Hòa giải tranh chấp đất đai  Căn pháp lý  §135 LĐĐ 2003;  §159 Nghị định 181/2004/NĐ-CP;  CV 116/2004/KHXX TAND tối cao;  Các bước hòa giải  Tự hòa giải  Hòa giải sở (khơng bắt buộc)  Hòa giải UBND cấp xã (bắt buộc) THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI SƠ Đồ HOÀ GIảI TRANH CHấP ĐấT ĐAI Tranh chấp Hòa giải sở KQ Hòa Hòa giải giải khơng khơng thành thành Hòa giải UBND cấp xã KQ KQ hòa hòa giải giải khác khác với với hiện trạng trạng sử sử dụng dụng đất đất CQNN có thẩm qùn Hòa giải thành THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI SƠ Đồ HOÀ GIảI TRANH CHấP ĐấT ĐAI Kết hòa giải khác với trạng sử dụng đất Tranh chấp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Hòa giải thành Hòa giải UBND cấp xã Phòng TN&MT Sở TN&MT Hòa giải khơng thành Tòa án nhân dân Cơ quan hành THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI  Giải tranh chấp đất đai quan hành quan xét xử GCN QSDĐ GIẤY TỜ QUY §50.1,2,5 LĐĐ 2003 KHỞI KIỆN RA TAND THEO LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ KHI HÒA GIẢI TẠI UBND CẤP XÃ KHƠNG THÀNH Khơng GCN QSDĐ or GIẤY TỜ QUY §50.1,2,5 LĐĐ 2003 CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI  Giải tranh chấp đất đai quan hành ĐỒNG Ý QUYẾT ĐỊNH CỦA CQHC   QUYẾT ĐỊNH CỦA CQHC CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH   KHÔNG ĐỒNG Ý QUYẾT ĐỊNH CỦA CQHC YÊU CẦU CQHC CẤP CAO HƠN GIẢI QUYẾT HOẶC KHỞI KIỆN CQHC NN RA QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Giải tranh chấp đất đai quan xét xử  HOÀ GIẢI THÀNH TA RA QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC BÊN HỒ GIẢI KHƠNG THÀNH XÉT XỬ HỊA GIẢI CỦA TOÀ ÁN  Thủ tục giải theo qui định Luật tố tụng hành GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH NN   Theo §137 LĐĐ2003  Trường hợp tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành tỉnh, TP trực thuộc TW Quốc hội định  Trường hợp tranh chấp liên quan đến đại giới đơn vị hành huyện, quận, thị xã, TP trực thuộc tỉnh, xã phường, thị trấn Chính phủ định Theo §137.2 LĐĐ2003  Bộ Tài nguyên môi trường, quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phối hợp với quan Nhà nước có thẩm quyền để giải CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Cơ quan Nhà nước chịu trách nhiệm đạo, tổ chức thực tra đất đai nước? A Thanh tra phủ B Bộ Tài ngun Mơi trường C Quốc hội D Bộ Tài UBND cấp xã có chức việc hòa giải theo LĐĐ 2003? A Người trung gian tổ chức ghi nhận kết hòa giải B Ra định cơng nhận hay phân định quyền sử dụng C A B D A B sai CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Một hành vi vi phạm pháp luật đất đai xét dấu hiệu gì? A Trái PL đất đai có lỗi B Hậu xảy ra, trái PL đất đai có lỗi C Hậu xảy ra, trái PL đất đai, có lỗi quan hệ nhân D A, B, C sai Các hình thức trách nhiệm pháp lý việc xử lý HV VPPL đất đai? A Xử lý hành B Xử lý hình C Xử lý dân D A, B, C CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới đơn vị hành tỉnh, TP thuộc TW quan giải quyết? A Bộ Tài nguyên Mơi trường B Chánh án TANDTC C Chính phủ D Quốc hội Tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới đơn vị hành tỉnh quan giải quyết? A Bộ Tài nguyên Mơi trường B Chánh án TANDTC C Chính phủ D Quốc hội CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Theo Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT, thời hạn giải tranh chấp lần đầu không ngày? A 15 ngày B 30 ngày C 45 ngày D 60 ngày Theo Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT, thời hạn giải tranh chấp lần lần cuối không ngày? A 15 ngày B 30 ngày C 45 ngày D 60 ngày CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Theo §136.1, tranh cấp quyền sử dụng đất mà đương có GCNQSDĐ có giấy tờ §50.1-2-5 LĐĐ 2003 quan giải quyết? A Chủ tịch UBND cấp huyện B Chủ tịch UBND cấp tỉnh C Bộ trưởng Bộ Tài ngun Mơi trường D Tòa án nhân dân 10 Nguyên tắc giải tranh chấp đất đai A Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, NN đại diện chủ sở hữu B Bảo đảm lợi ích người sử dụng đất C Giải tranh chấp đất đai phải nhằm mục đích sản xuất, ổn định đời sống kinh tế cho người lao động, ổn định xã hội D A, B, C ... sử dụng đất; Trường hợp (§38.3 LĐĐ 2003) Sử dụng đất khơng mục đích, sử dụng đất khơng hiệu quả; Trường hợp (§38 .4 LĐĐ 2003) Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất; Trường hợp (§38.5 LĐĐ 2003) Đất. .. chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm bị giải... ninh; - Sử dụng đất để xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; - Sử dụng đất để xây dựng trụ sở tổ chức nước ngồi có chức ngoại giao; - Sử dụng đất để
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI 4 CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐỀ TÀI 4 CHẤM DỨT QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THU HỒI ĐẤT CÁC TRƯờNG HợP THU HồI ĐấT (§38.1 LĐĐ 2003)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay